Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
Zespół szkół
Adres
ul.Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
Telefon
86-2198793
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jacek Kocoń
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • ZSMiO nr 5 w Łomży
  • technik pojazdów samochodowych
  • Technik mechatronik
  • Technik ochrony środowiska
  • Technik teleinformatyk
  • Technik elektryk
  • Osiągnięcia sportowe
Opis
Szkoła mieści się w otoczonym piękną zielenią budynku na ul. Przykoszarowej 22, z pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 2 salami gimnastycznymi oraz salami do ćwiczeń i nowoczesną siłownią. ZSMiO nr 5 w Łomży ciągle poszerza ofertę edukacyjna dla młodzieży, dlatego też w roku szkolnym 2008/2009 uruchomiliśmy nowoczesny kierunek: technik pojazdów samochodowych, 2011/2012 kierunek: technik elektryk i technik informatyk - program modułowy, a na rok szkolny 2020/2021 planujemy uruchomić kierunek: technik programista. Szkoła posiada trzy specjalistyczne bardzo dobrze wyposażone pracownie językowe z oddzielnymi stanowiskami dla każdego ucznia oraz z tablicami interaktywnymi. W każdej pracowni jest dostęp do internetu. W szkole znajdują się cztery pracownie informatyczne ogólnie dostępne dla uczniów oraz komputery w czytelni szkolnej. W szkole mieści się ośrodek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik. Szkoła jest zaangażowana w działalność charytatywna i wolontariat. Wielkim sukcesem są akcje oddawania krwi w ramach Honorowego Krwiodawstwa PCK. Corocznie członkowie Koła PCK oddają ponad 140 l krwi. Szkoła umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu np. uprawnienia SEP do obsługi instalacji i urządzeń do 1 kV, a także ECDL (tzn. "prawo jazdy" na obsługę komputera respektowane przez kraje Unii Europejskiej). W szkole istnieje ośrodek egzaminacyjny i szkoleniowy oraz pracownia CISCO - można zdobyć dodatkowe certyfikowane umiejętności z zakresu teleinformatyki i sieci informatycznych. Cała szkoła i plac przed szkołą objęte są monitoringiem. W skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 wchodzą następujące szkoły: V Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 5, Branżowa Szkoła I st. Nr 5. Technikum Nr 5 kształci z zawodach: - technik elektryk - technik mechatronik - technik teleinformatyk - technik informatyk - technik pojazdów samochodowych - technik geodeta - technik technologii drewna. Branżowa Szkoła I st. Nr 5  kształci w zawodach - mechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych -  kierowca - mechanik.  www.zsmio.pl Rekrutacja
Oferta
Dojazd
Komunikacja Miejska autobus nr 3, 5, 6 i 9 (przystanek autobusowy znajduje się przy szkole) autobus nr 8, 10, 13 (przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Piłsudskiego) na terenie szkoły znajduje się monitorowany parking dla rowerów i skuterów
Historia
Historia Szkoły sięga roku 1946. Wtedy to istniała pod nazwa Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Od 1951 roku, po odbudowie budynku ze zniszczeń wojennych, szkoła miała siedzibę przy ul. Senatorskiej 13. Pierwszym dyrektorem i organizatorem był inżynier Stanisław Sosnowski. Przez kolejne lata szkoła dostosowywała się do potrzeb rynku pracy i wzbogacała ofertę kształcenia poprzez tworzenie nowych kierunków. W roku 1996 zmieniła swoja siedzibę z ul. Senatorskiej 13 na ul. Przykoszarowa 22. Szkoła wypracowała bogate tradycje, do najważniejszych należą: - kształtowanie postaw patriotycznych poprzez organizowanie Święta Szkoły ku czci patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego i uczestniczenie w lokalnych uroczystościach patriotycznych - organizowanie imprez, takich jak: studniówka, wigilia szkolna, przyjecie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej, dni kultury uczniowskiej, święto sportu, rajd Mechaniaka, dni otwarte szkoły - działalność uczniowskiego radiowęzła - działalność rzecznika praworządności w szkole - wolontariat - honorowe krwiodawstwo W 2007r. w budynku szkoły gościliśmy na uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego. W 2008r. odbył się pierwszy Zlot Absolwentów "Mechaniaka". Na Zlot przybyli goście z rożnych stron świata. Współpracujemy ze szkołami ze Szwecji w zakresie wymiany nauczycieli i uczniów oraz praktyk zawodowych. współpraca ze szwedzkimi partnerami SCANDIC i SCANIA W roku szkolnym 2009/2010 jako pierwsza szkoła w Łomży realizowaliśmy projekt unijny dotyczący szkolnictwa zawodowego z EFS "Absolwent wykształcony z certyfikatem i pasja do zawodu". W roku szkolnym 2010/2011 realizowaliśmy dwa projekty Europejskiego Funduszu Społecznego związane z rozwijaniem zainteresowań, pasji i hobby uczniów naszej szkoły: "Umiejętności praktyczne szansa na rynku pracy" oraz "Kształcenie umiejętności kluczowych szansa na lepszy start". W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie szkoły zdobywali dodatkowe umiejętności i otrzymali uprawnienia operatora wózków widłowych i certyfikaty programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Wartość zrealizowanych projektów ze środków unijnych przekroczyła kwotę 2,5 mln złotych , które były przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły. W szkole istnieje Laboratorium Edukacyjne ECDL ZSMiO nr 5 w Łomży przy CENTRUM EGZAMINACYJNYM PU-H W GRAJEWIE.
Koła zainteresowań
1. Koła sportowe - sekcje koszykówka, szachy, unihokej p. Bogusław Cichocki - sekcja siatkówka p. Bernard Wróblewski - sekcja strzelecka i sporty obronne p. Robert Karwowski - lekkoatletyka p. Waldemar Antolak, p. Robert Karwowski - futsal p. Artur Nadolny - kulturystyka p. Waldemar Antolak - tenis stołowy p. Elzbieta Mikołajczyk 2. Koło fotograficzne p. Szymon Brzóska pod opieka p. Jerzego Chaberka 3. Koło teatralne p. Beata Borawska 4. Uczniowski zespół muzyczny 5. Koło motoryzacyjne p. Dariusz Koziatek, p. R. Chodorowski 6. Koło informatyczne i robotyki p. Dariusz Śliwecki, p.Michał Niedzwiecki, p. A. Bałazy 7. Koło szkolne PCK i krwiodawstwa p. Robert Karwowski
Kontakty zagraniczne
Współpraca z firma SCANIA - program Leonardo da Vinci.Praktyki zawodowe dla technika pojazdów samochodowych powiązane z poznawaniem kultury i historii Szwecji oraz Niemiec. Praktyki zawodowe w ramach projektów europejskich w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii dla technika pojazdów samochodowych oraz we Włoszech dla technika mechatronika i technika informatyka. Trzy wizyty w naszej szkole przedstawicieli szkolnictwa zawodowego ze Szwecji Sodertalje w ramach wymiany doświadczeń w zakresie oferty kształcenia zawodowego.
Osiągnięcia
W Ogólnopolskim Rankingu Technikum organizowanym od 2011 roku przez "Rzeczpospolita" i "Perspektywy" Technikum nr 5 znajduje się nieprzerwanie w 10-ce najlepszych technikach Województwa Podlaskiego Osiągnięcia szkoły: Szczególne osiągnięcia w r.szk.2014/2015 i 2015/2016: - I miejsca w Mieście Łomża w : sztafetowych biegach przełajowych, koszykówce, futsalu, siatkówce chłopców, - I miejsce w Województwie Podlaskim i III miejsce w Polsce w zawodach obronnych "Sprawni jak żołnierze" - V miejsce w Województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych - II miejsce w Mistrzostwach Rejonowych PCK - finalista Licealiady Województwa Podlaskiego w koszykówce chłopców - II miejsce w szkolnej lidze szachowej - I w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w futsalu awans do finału wojewódzkiego Ligi Lekkoatletycznej - III miejsce drużynowo w tenisie stołowym w półfinale wojewódzkim grupy zachodniej szkół ponadgimnzajalnych - 9 miejsce indywidualnie w tenisie stołowym w finale rozgrywek województwa podlaskiego - udział w konkursach informatycznych: - udział w konkursach motoryzacyjnych: zdobycie II miejsca w Wojewódzkim Finale Turnieju Motoryzacyjnego - Olimpiada Techniki Samochodowej organizowana przez "Auto Moto Serwis" sukcesy 2016/2017 Inne osiągnięcia: uczniowie naszej szkoły zajmowali czołowe miejsca. a także otrzymywali wyróżnienia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych m.in. z języka niemieckiego "Mój zawód jest najlepszy organizowanym przez Goethe Instytut w Warszawie. W konkursie matematycznym dla uczniów technikum "Matematyka pasją technika nasi uczniowie zajęli I, II i III miejsca. - II miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy o J. Piłsudskim w Kielcach w 2012r. - 13 lat tradycji w organizowaniu akcji charytatywnych na rzecz dzieci objętych opieka TPD Zdawalność egzaminu zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 kształtuje się powyżej 90 %.