Łomża
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej
Adres
Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża
Telefon
862 162 750
Fax
862 162 750
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Józefa Kossakowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Misją liceum jest nauczanie wychowujące. Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności. Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia. Nad procesem dydaktyczno- wychowawczym czuwa 48 nauczycieli:  44 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych i 1 nauczyciel stażysta.  Obecnie naukę pobiera 504 uczniów.

Budynek szkoły wybudowany w stylu neorenesansowym mieści:  23 sale lekcyjne, w tym multimedialną pracownię komputerową (20 stanowisk),  bibliotekę z dostępem do Internetu (4 stanowiska),  piękną aulę, w której poza uczniami goszczą wielcy artyści, sklepik- kawiarenkę "Pod cegłami". Obok budynku szkoły znajduje się boisko „Orlik". 15.01.2015r. otwarto nowoczesną halę sportową. Na sali głównej mieści się między innymi boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki. W budynku znajdują się również pomieszczenia socjalne, w tym 5 przebieralni i natryski. Poza tym uczniowie mają do dyspozycji siłownię i salę fitness. W ramach wychowania fizycznego młodzież  odbywa też naukę tańca towarzyskiego pod kierunkiem nauczyciela tańca. Raz w miesiącu uczniowie klas pierwszych uczestniczą w koncercie Filharmonii Narodowej z Warszawy. Młodzież może się realizować w zajęciach artystycznych: wokalnych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, tanecznych i innych.

We wszystkich klasach pierwszym językiem obcym nowożytnym jest język angielski realizowany w zakresie podstawowym w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a drugim językiem obcym jest w zależności od profilu klasy język niemiecki lub język rosyjski w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 W czteroletnim liceum po szkole podstawowej realizacja podstawy programowej w zakresie rozszerzonym na wybranych przedmiotach (zgodnie z profilem klasy) odbywa się  przez cały cykl kształcenia.

Strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży- zakładka "Nabór do szkoły"

Oferta
Dojazd
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży znajduje się w centrum miasta przy głównym rondzie Plac Kościuszki 3. Komunikacja miejska /MPK/ Nr linii 16,12,10,9,8, 7,5,3,1.
Historia
Liceum jest spadkobiercą tradycji najstarszej w Łomży szkoły średniej (w 1614 roku założonej przez Jezuitów na terenie naszej posesji), a także stylowego budynku z przełomu XIX i XX wieku, w którym pobierali naukę uczniowie Gimnazjum Męskiego (do 1915 roku) i uczennice Gimnazjum Żeńskiego (1918-1939), w tym między innymi Hanka Bielicka. Nasze liceum istnieje od 1992 roku. Uroda budynku, wyróżniającego się w Łomży swą neorenesansową architekturą ( oddany do użytku w 1900 roku) oraz korzenie tradycji gimnazjum męskiego i przedwojennego gimnazjum żeńskiego, które się tu mieściło, nobilitują nas i zobowiązują do przestrzegania odpowiedniego stylu zachowań i poziomu wiedzy.
Koła zainteresowań

Uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych takich jak:  praca w Samorządzie Uczniowskim,  redakcja gazetki szkolnej "Przeciek" , szkolny radiowęzeł, koło dziennikarskie, koło filmowe - Alternatywny Klub Filmowy, koło biblioteczne, Młodzieżowe Koło Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, szkolne koło wolontariatu, szkolny kabaret "Nierówno pod sufitem", koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, sekcje sportowe: siatkówka i koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, lekkoatletyka, futsal, szachy, tenis stołowy, piłka ręczna, aerobik, sporty obronne, korzystanie z siłowni i sali fitness, spływy kajakowe, udział w akcjach charytatywnych, wyjazdy integracyjne, wycieczki szkolne.

Kontakty zagraniczne
Szkoła od kilku lat współpracuje z młodzieżą z Gvanim High Shool w Izraelu w ramach projektu "Bliżej Siebie". Działanie to jest wynikiem podjętej w 2002 roku współpracy z Ministerstwem Edukacji Kultury i Sportu Izraela, Instytutem Polskim w Tel Avivie oraz Instytutem Yad Vashem, której celem jest przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji i przebiegu wspólnych spotkań młodzieży w czasie ich corocznych przyjazdów do Polski. Celem tych wizyt jest: - stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami. - stworzenie więzi na bazie wspólnych zainteresowań. - stworzenie i rozwiniecie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.
Osiągnięcia

II Liceum otrzymało tytuł "Brązowej Szkoły 2014", "Brązowej Szkoły 2015", „Srebrnej Szkoły 2016”, „Srebrnej Szkoły 2017”,  „Brązowej Szkoły 2018” oraz „Srebrnej Szkoły 2019” i "Srebrnej Szkoły 2020" w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY, zajmując w 2017r. najwyższe 204 miejsce na 500 sklasyfikowanych szkół w Polsce, 6 miejsce w województwie podlaskim  i II miejsce wśród łomżyńskich szkół. Zdobycie miejsca w czołówce tego rankingu jest dla każdego liceum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę i ambitnych uczniów oraz o wysokich wynikach egzaminu maturalnego. Od kilku lat zdawalność na egzaminie maturalnym wynosi 100%.

W 2014 roku Liceum zostało wyróżnione tytułem "Szkoły Spotkań i Dialogu". Tytuł ten przyznano 44 szkołom z całej Polski, które wielokrotnie zorganizowały spotkanie młodzieży polskiej z młodzieżą z Izraela.

Młodzież liceum konfrontuje swoją wiedzę i umiejętności w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym , odnosząc liczne sukcesy i zdobywając tytuły laureatów i finalistów. W roku szkolnym 2014/2015 jeden uczeń klasy III zdobył główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Jedna uczennica w 2015r i jeden uczeń w 2019r. zostali laureatami w Podlaskim Konkursie Chemicznym. W roku szkolnym 2015/2016 dwie uczennice klasy I zostały Finalistkami II Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej organizowanej przez Instytut Biologii – Wydział Biologiczno - Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Jeden uczeń klasy III został laureatem konkursu chemicznego "Wygraj indeks" organizowanego przez Politechnikę Gdańską (2016 r). W 2016r. i w 2017r. jedna uczennica została finalistką Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 2018r. jeden uczeń został finalistą z wyróżnieniem Olimpiady Artystycznej.  W 2019 r. jeden uczeń został laureatem i jeden finalistą Jagielońskiego Konkursu Matematycznego organizowanego  w Krakowie i jeden uczeń został laureatem konkursu matematycznego „Wygraj indeks” na Politechnice Gdańskiej, Jeden uczeń został finalistą XLV Olimpiady Historycznej.

Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia sportowe. W historii szkoły nasza młodzież zdobyła liczne puchary. Do najistotniejszych osiągnięć zaliczyć można: II miejsce drużyny dziewcząt Ogólnopolskich Zawodach "Sprawni jak żołnierze" oraz mistrzostwo i wicemistrzostwo woj. podlaskiego chłopców i dziewcząt w tych samych zawodach, dwukrotnie mistrzostwo i wicemistrzostwo woj. podlaskiego oraz dwukrotnie IV miejsce drużyny koszykarzy chłopców w  Mistrzostwach Polski "Era Liga Szkolna". Dużym osiągnięciem są trzykrotne mistrzostwa i dwukrotne wicemistrzostwa województwa podlaskiego w aerobiku dziewcząt, dwukrotne mistrzostwa Polski i czterokrotne wicemistrzostwa woj. podlaskiego w tenisie stołowym, mistrzostwo woj. podlaskiego w szachach dziewcząt oraz brązowy medal mistrzostw Polski w unihokeju. Szczegóły dotyczące osiągnięć i różnych wydarzeń szkolnych można znaleźć na stronie internetowej szkoły.