Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY
II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY
III - SPOŁECZNO-PRAWNY
IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
V - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
VI - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża
I A - medyczna I
I B - medyczna II
I C - ekonomiczno - menadżerska
I D - politechniczna
I E - humanistyczna
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża
profil społeczny
profil matematyczno-informatyczny
profil ekonomiczny
profil medyczny
profil prawniczy
profil europejski
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża
1AP - Służba w policji
1PP - Psychopedagogika
1AD - Dietetyka z elementami fitness
1AW - profil wojskowy
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
1TB - technik budownictwa
1TH - technik hotelarstwa
1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
1TD - technik budowy dróg
1TS - technik inżynierii sanitarnej
1TW - technik robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
1MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1MU - murarz-tynkarz
1MS - monter sieci i instalacji sanitarnych
1C - cukiernik
1K - kucharz
1D - dekarz
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
E-technik elektryk
I-technik informatyk
M-technik mechatronik
P-technik programista
TG-technik geodeta
TTD-technik technologii drewna
S-technik pojazdów samochodowych
T-technik teleinformatyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
Bd-elektromechanik pojazdów samochodowych
Bs-mechanik pojazdów samochodowych
Bk-kierowca mechanik
Bt-operator obrabiarek skrawających
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
I LOA profil humanistyczny
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
I TA - technik ekonomista
I TC - technik handlowiec
I TL - technik logistyk
I TT - technik organizacji turystyki
I TRach. - technik rachunkowości
I TR - technik reklamy
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Dietetyka- fitness
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik agrobiznesu
Technik architektury krajobrazu
Technik technologii żywności
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża
A
B
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
Ogrodnik
Przetwórca mięsa