Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 174 0/0
I A - Bilogiczno - Medyczna 29 0/0
I B - Biologiczno - Medyczna 29 0/0
I C - Społeczno - Prawna 29 0/0
I D - Matematyczno - Fizyczna 29 0/0
I E - Społeczno - Ekonomiczna 29 0/0
I F - Matematyczno -Fizyczno - Informatyczna 29 0/0
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej pl.Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 112 0/0
Kl. IA - humanistyczna 28 0/0
Kl. IB - medyczna 28 0/0
Kl. IC - ekonomiczno -menadżerska 28 0/0
Kl. ID - politechniczna 28 0/0
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 180 0/0
profil społeczny 30 0/0
profil matematyczno-informatyczny 30 0/0
profil ekonomiczny 30 0/0
profil medyczny 30 0/0
profil prawniczy 30 0/0
profil europejski 30 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 120 0/0
IV LO profil policyjny 1AP (sp) 60 0/0
IV LO profil psychopedagogiczny 1 PP (sp) 30 0/0
IV LO profil dietetyczny z elementami fitness 1AD (sp) 30 0/0
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 180 0/0
technik budownictwa 1a (sp) 30 0/0
technik budowy dróg 1TD (sp) 30 0/0
technik inżynierii sanitarnej 1TS (sp) 30 0/0
technik hotelarstwa 1AH (sp) 30 0/0
technik żywienia i usług gastronomicznych TŻ (sp) 60 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 150 0/0
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1MZ (sp) 30 0/0
murarz-tynkarz 1MU (sp) 30 0/0
kucharz 1K (sp) 30 0/0
cukiernik 1C (sp) 30 0/0
piekarz 1P (sp) 30 0/0
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 150 0/0
1E5 - technik elektryk 15 0/0
1S5 - technik pojazdów samochodowych 15 0/0
1M5 - technik mechatronik 30 0/0
1I5 - technik informatyk 30 0/0
1T5 - technik teleinformatyk 15 0/0
1TG5 - technik geodeta 15 0/0
1OŚ5 - technik ochrony środowiska 15 0/0
1TD5 - technik technologii drewna 15 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 60 0/0
1Bsp - mechanik pojazdów samochodowych 15 0/0
1Bdp - elektromechanik pojazdów samochodowych 15 0/0
1Bkp - kierowca mechanik 15 0/0
1Bop - operator obrabiarek skrawających 15 0/0
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 28 0/0
I LO humanistyczna (SP) 28 0/0
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 108 0/0
I TA' (SP) Technik ekonomista 28 0/0
I TC' (SP) Technik handlowiec 14 0/0
I TL' (SP) Technik logistyk 28 0/0
I TR' (SP) Technik reklamy 14 0/0
I TT' (SP) Technik organizacji turystyki 24 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 25 0/0
1 _ dietetyk i fitness (p) 25 0/0
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 200 0/0
Technik weterynarii (p) 50 0/0
Technik architektury krajobrazu (p) 25 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych (p) 50 0/0
Technik technologii żywności (p) 25 0/0
Technik agrobiznesu (p) 25 0/0
Technik przetwórstwa mleczarskiego (p) 25 0/0
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża 25 0/0
B 25 0/0
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 25 0/0
1 przetwórca mięsa (g) 25 0/0