Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul. Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 168 233/399
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 28 51/210
II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 28 42/194
III - SPOŁECZNO-PRAWNY 28 47/227
IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY /oddział dwujęzyczny/ 28 42/108
V - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY /oddział dwujęzyczny/ 28 30/137
VI - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNY 28 21/193
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 108 184/479
1 A humanistyczna 27 54/255
1 B medyczna 27 54/251
1C ekonomiczno-menadżerska 27 41/263
1 D politechniczna 27 35/194
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 140 151/543
Profil społeczny 28 18/292
Profil promocji i profilaktyki zdrowia z autorskim programem wychowania fizycznego z elementami tenisa 28 48/241
Profil europejski 28 34/304
Profil społeczno - językowy 28 26/310
Profil prawniczy 28 25/252
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 90 39/129
AP - profil Służba w policji 30 22/65
AW - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 30 5/36
PP - profil Psychopedagogika 30 12/67
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 120 27/138
TB - technik budownictwa 30 10/46
TW - technik robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania i aranżacji wnętrz 15 1/33
TD - technik budowy dróg 15 1/21
TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 30 7/53
TH - technik hotelarstwa 30 8/62
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 80 23/42
MU - murarz-tynkarz 15 2/8
MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 15 8/20
W - oddział wielozawodowy 50 13/26
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 210 210/358
D - technik technologii drewna 15 8/62
E -technik elektryk 30 33/142
G - technik geodeta 15 10/97
I - technik informatyk 45 37/164
M - technik mechatronik 30 46/170
P - technik programista 30 44/156
S - technik pojazdów samochodowych 30 31/127
T - technik teleinformatyk 15 1/55
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 45 13/43
BS - mechanik pojazdów samochodowych 15 7/35
BE - elektromechanik pojazów samochodowych 15 6/31
BO - operator obrabiarek skrawających 15 0/4
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 150 172/473
TA Technik ekonomista 30 28/186
TC Technik handlowiec 15 7/129
TRach Technik rachunkowości 15 14/112
TL OPW - oddział przygotowania wojskowego 30 43/134
TL Technik logistyk - oddział cywilny 30 35/211
TT Technik organizacji turystyki 15 14/138
TR Technik reklamy 15 31/186
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 138 35/147
Profil strażacki z elementami ratownictwa medycznego 30 5/38
Kosmetyka z elementami wizażu 50 24/80
Dietetyka- fitness 30 1/50
Aranżacja wnętrz z elementami florystyki. 28 5/58
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 291 100/258
Technik weterynarii 90 55/120
Technik żywienia i usług gastronomicznych. 56 14/71
Technik technologii żywności 28 4/60
Technik pszczelarz 28 0/12
Technik agrobiznesu 20 8/51
Technik przetwórstwa mleczarskiego 20 2/28
Technik architektury krajobrazu 29 10/67
Technik przemysłu mody 20 7/47
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 0 1/7
Przetwórca mięsa 0 0/0
Ogrodnik 0 1/7
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża 33 28/59
A - oddział mistrzostwa sportowego 33 28/59
Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży Studencka 19, 18-402, Łomża 72 33/107
IA - technikum informatyczne 24 13/60
IB technikum informatyczno-mundurowe 24 19/69
IC - technikum informatyczno-mundurowe 24 1/33
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży Studencka 19, 18-402, Łomża 72 51/117
IA - klasa mundurowa 24 24/79
IB - klasa mundurowa 24 16/73
IC - klasa mundurowa 24 11/56