Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 174 179/334
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 29 42/131
II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 29 19/107
III - SPOŁECZNO-PRAWNY 29 45/148
IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 29 26/78
V - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 29 15/104
VI - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 29 32/168
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 140 238/463
I A - medyczna I 28 33/154
I B - medyczna II 28 33/147
I C - ekonomiczno - menadżerska 28 59/190
I D - politechniczna 28 30/142
I E - humanistyczna 28 83/217
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 168 131/484
profil społeczny 28 32/177
profil matematyczno-informatyczny 28 22/112
profil ekonomiczny 28 11/131
profil medyczny 28 13/127
profil prawniczy 28 13/137
profil europejski 28 40/160
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 120 46/130
1AP - Służba w policji 30 26/76
1PP - Psychopedagogika 30 9/41
1AD - Dietetyka z elementami fitness 30 0/28
1AW - profil wojskowy 30 11/39
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 150 64/152
1TB - technik budownictwa 30 17/45
1TH - technik hotelarstwa 30 21/60
1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 30 19/46
1TD - technik budowy dróg 15 2/11
1TS - technik inżynierii sanitarnej 15 1/6
1TW - technik robót wykończeniowych w budownictwie 30 4/24
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 90 6/33
1MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 15 5/15
1MU - murarz-tynkarz 15 0/8
1MS - monter sieci i instalacji sanitarnych 15 0/4
1C - cukiernik 15 1/7
1K - kucharz 15 0/4
1D - dekarz 15 0/2
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 150 198/290
E-technik elektryk 15 23/70
I-technik informatyk 30 54/143
M-technik mechatronik 30 28/95
P-technik programista 15 26/88
TG-technik geodeta 15 9/36
TTD-technik technologii drewna 15 8/26
S-technik pojazdów samochodowych 15 45/85
T-technik teleinformatyk 15 5/39
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 60 43/79
Bd-elektromechanik pojazdów samochodowych 15 10/37
Bs-mechanik pojazdów samochodowych 15 17/47
Bk-kierowca mechanik 15 16/46
Bt-operator obrabiarek skrawających 15 0/7
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 28 12/98
I LOA profil humanistyczny 28 12/98
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 120 130/315
I TA - technik ekonomista 30 38/121
I TC - technik handlowiec 15 19/79
I TL - technik logistyk - klasa wojskowa 30 35/124
I TT - technik organizacji turystyki 15 11/77
I TRach. - technik rachunkowości 15 12/71
I TR - technik reklamy 15 15/106
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 30 7/14
Dietetyka- fitness 30 7/14
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 270 106/195
Technik weterynarii 70 55/92
Technik żywienia i usług gastronomicznych 70 29/65
Technik agrobiznesu 30 5/25
Technik architektury krajobrazu 30 9/29
Technik technologii żywności 40 3/26
Technik przetwórstwa mleczarskiego 30 5/16
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża 60 22/27
A 30 13/15
B 30 9/12
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 30 0/2
Ogrodnik 15 0/2
Przetwórca mięsa 15 0/0