Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża
I A - Bilogiczno - Medyczna
I B - Biologiczno - Medyczna
I C - Społeczno - Prawna
I D - Matematyczno - Fizyczna
I E - Społeczno - Ekonomiczna
I F - Matematyczno -Fizyczno - Informatyczna
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej pl.Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża
Kl. IA - humanistyczna
Kl. IB - medyczna
Kl. IC - ekonomiczno -menadżerska
Kl. ID - politechniczna
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża
profil społeczny
profil matematyczno-informatyczny
profil ekonomiczny
profil medyczny
profil prawniczy
profil europejski
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża
IV LO profil policyjny 1AP (sp)
IV LO profil psychopedagogiczny 1 PP (sp)
IV LO profil dietetyczny z elementami fitness 1AD (sp)
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
technik budownictwa 1a (sp)
technik budowy dróg 1TD (sp)
technik inżynierii sanitarnej 1TS (sp)
technik hotelarstwa 1AH (sp)
technik żywienia i usług gastronomicznych TŻ (sp)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1MZ (sp)
murarz-tynkarz 1MU (sp)
kucharz 1K (sp)
cukiernik 1C (sp)
piekarz 1P (sp)
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
1E5 - technik elektryk
1S5 - technik pojazdów samochodowych
1M5 - technik mechatronik
1I5 - technik informatyk
1T5 - technik teleinformatyk
1TG5 - technik geodeta
1OŚ5 - technik ochrony środowiska
1TD5 - technik technologii drewna
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
1Bsp - mechanik pojazdów samochodowych
1Bdp - elektromechanik pojazdów samochodowych
1Bkp - kierowca mechanik
1Bop - operator obrabiarek skrawających
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
I LO humanistyczna (SP)
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
I TA' (SP) Technik ekonomista
I TC' (SP) Technik handlowiec
I TL' (SP) Technik logistyk
I TR' (SP) Technik reklamy
I TT' (SP) Technik organizacji turystyki
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
1 _ dietetyk i fitness (p)
2 _ dziennikarski (p)
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Technik weterynarii (p)
Technik architektury krajobrazu (p)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (p)
Technik technologii żywności (p)
Technik agrobiznesu (p)
Technik przetwórstwa mleczarskiego (p)
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża
B
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
1 przetwórca mięsa (p)
2 ogrodnik (p)