Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul. Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 3 0/0
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 0 0/0
II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 0 0/0
III - SPOŁECZNO-PRAWNY 1 0/0
IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 1 0/0
V - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 1 0/0
VI - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 0 0/0
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 0 0/0
I A medyczna I 0 0/0
I B medyczna II 0 0/0
I C – ekonomiczno – menadżerska 0 0/0
I D – politechniczna 0 0/0
I E – humanistyczna 0 0/0
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 27 0/0
klasa A - społeczna 9 0/0
klasa B - matematyczno- informatyczna 0 0/0
klasa C - europejska 8 0/0
klasa D - medyczna 3 0/0
klasa E - ekonomiczna 1 0/0
klasa F - prawnicza 6 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 22 0/0
1AP - profil Służba w policji 12 0/0
1PW - profil wojskowy 0 0/0
1PP - profil Psychopedagogika 10 0/0
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 55 0/0
1TB - technik budownictwa 4 0/0
1TW - technik robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania i aranżacji wnętrz 12 0/0
1TH - technik hotelarstwa 19 0/0
1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 20 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 63 0/0
1MU - murarz-tynkarz 12 0/0
1MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 11 0/0
1MB - monter stolarki budowlanej 0 0/0
1MS - monter sieci i instalacji sanitarnych 12 0/0
1D - dekarz 0 0/0
1C - cukiernik 15 0/0
1K - kucharz 13 0/0
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 13 0/0
E -technik elektryk 1 0/0
I - technik informatyk 6 0/0
P - technik programista 0 0/0
M - technik mechatronik 5 0/0
S - technik pojazdów samochodowych 1 0/0
T - technik teleinformatyk 0 0/0
G - technik geodeta 0 0/0
D - technik technologii drewna 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 3 0/0
BS - mechanik pojazdów samochodowych 1 0/0
BE - elektromechanik pojazów samochodowych 2 0/0
BK - kierowca mechanik 0 0/0
BO - operator obrabiarek skrawających 0 0/0
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 16 0/0
TA Technik ekonomista 4 0/0
T Rach. Technik rachunkowowści 3 0/0
TC Technik handlowiec 1 0/0
TL Technik logistyk 2 0/0
TL PW Technik logistyk przygotowania wojskowego 5 0/0
TT Technik organizacji turystyki 1 0/0
TR Technik reklamy 0 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 4 0/0
Profil strażacki z elementami ratownictwa medycznego 0 0/0
Kosmetyka z elementami wizażu 4 0/0
Dietetyka- fitness 0 0/0
Aranżacja wnętrz z elementami florystyki. 0 0/0
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 63 0/0
Technik weterynarii 7 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych. 10 0/0
Technik technologii żywności 15 0/0
Technik pszczelarz 0 0/0
Technik agrobiznesu 11 0/0
Technik przetwórstwa mleczarskiego 0 0/0
Technik architektury krajobrazu 10 0/0
Technik przemysłu mody 10 0/0
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża 30 0/0
A - oddział mistrzostwa sportowego 30 0/0
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 0 0/0
Przetwórca mięsa 0 0/0
Ogrodnik 0 0/0