Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul. Bernatowicza 4, 18-400, Łomża
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY
II - SPOŁECZNO-PRAWNY
III - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY /oddział dwujęzyczny/
IV - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża
1 A1 humanistyczny
1 A2 psychologiczny
1 B1 lingwistyczny
1 B2 matematyczny
1 C1 ekonomiczny
1 C2 społeczny
1 D1 turystyczny
1 D2 sportowy
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża
Profil społeczny
Profil promocji i profilaktyki zdrowia z autorskim programem wychowania fizycznego z elementami tenisa
Profil europejski
Profil prawniczy
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża
AP - profil Służba w policji
AW - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
PP - profil Psychopedagogika
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
TB - technik budownictwa
TH - technik hotelarstwa
TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
MU - murarz-tynkarz
MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
W - oddział wielozawodowy
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
D - technik technologii drewna
E -technik elektryk
G - technik geodeta
I - technik informatyk
M - technik mechatronik
P - technik programista
S - technik pojazdów samochodowych
T - technik teleinformatyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
BS - mechanik pojazdów samochodowych
BE - elektromechanik pojazów samochodowych
Technikum Nr 6 im. 18 Dywizji Piechoty w Łomży ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
TA Technik ekonomista
TC Technik handlowiec
TRach Technik rachunkowości
TL OPW - oddział przygotowania wojskowego
TL Technik logistyk - oddział cywilny
TT Technik organizacji turystyki
TR Technik reklamy
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Profil strażacki z elementami ratownictwa medycznego
Kosmetyka z elementami wizażu
Dietetyka- fitness
Aranżacja wnętrz z elementami florystyki.
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych.
Technik technologii żywności
Technik pszczelarz
Technik agrobiznesu
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik architektury krajobrazu
Technik przemysłu mody
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
Przetwórca mięsa
Ogrodnik
Akademickie Technikum Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży Studencka 19, 18-402, Łomża
technik informatyk - klasa mundurowa
technik informatyk - klasa niemundurowa
technik programista - klasa mundurowa/ niemundurowa
technik mechatronik - klasa mundurowa/ niemundurowa
technik logistyk - klasa mundurowa/ niemundurowa
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży Studencka 19, 18-402, Łomża
1A - ogólny - klasa mundurowa
1B - dziennikarski - klasa mundurowa
1C - pedagogiczny - klasa mundurowa
1D - społeczno-prawny - klasa mundurowa