Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul. Bernatowicza 4, 18-400, Łomża
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY
II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY
III - SPOŁECZNO-PRAWNY
IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
V - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
VI - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża
I A medyczna I
I B medyczna II
I C – ekonomiczno – menadżerska
I D – politechniczna
I E – humanistyczna
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża
klasa A - społeczna
klasa B - matematyczno- informatyczna
klasa C - europejska
klasa D - medyczna
klasa E - ekonomiczna
klasa F - prawnicza
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża
1AP - profil Służba w policji
1PW - profil wojskowy
1PP - profil Psychopedagogika
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
1TB - technik budownictwa
1TW - technik robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania i aranżacji wnętrz
1TH - technik hotelarstwa
1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
1MU - murarz-tynkarz
1MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1MB - monter stolarki budowlanej
1MS - monter sieci i instalacji sanitarnych
1D - dekarz
1C - cukiernik
1K - kucharz
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
E -technik elektryk
I - technik informatyk
P - technik programista
M - technik mechatronik
S - technik pojazdów samochodowych
T - technik teleinformatyk
G - technik geodeta
D - technik technologii drewna
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
BS - mechanik pojazdów samochodowych
BE - elektromechanik pojazów samochodowych
BK - kierowca mechanik
BO - operator obrabiarek skrawających
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
TA Technik ekonomista
T Rach. Technik rachunkowowści
TC Technik handlowiec
TL Technik logistyk
TL PW Technik logistyk przygotowania wojskowego
TT Technik organizacji turystyki
TR Technik reklamy
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Profil strażacki z elementami ratownictwa medycznego
Kosmetyka z elementami wizażu
Dietetyka- fitness
Aranżacja wnętrz z elementami florystyki.
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych.
Technik technologii żywności
Technik pszczelarz
Technik agrobiznesu
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik architektury krajobrazu
Technik przemysłu mody
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża
A - oddział mistrzostwa sportowego
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
Przetwórca mięsa
Ogrodnik