Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 14 0/0
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 6 0/0
II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 0 0/0
III - SPOŁECZNO-PRAWNY 2 0/0
IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 4 0/0
V - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 0 0/0
VI - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 2 0/0
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 6 0/0
I A - medyczna I 1 0/0
I B - medyczna II 1 0/0
I C - ekonomiczno - menadżerska 0 0/0
I D - politechniczna 4 0/0
I E - humanistyczna 0 0/0
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 29 0/0
profil społeczny 7 0/0
profil matematyczno-informatyczny 6 0/0
profil ekonomiczny 4 0/0
profil medyczny 5 0/0
profil prawniczy 4 0/0
profil europejski 3 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 44 0/0
1AP - Służba w policji 11 0/0
1PP - Psychopedagogika 10 0/0
1AD - Dietetyka z elementami fitness 0 0/0
1AW - profil wojskowy 23 0/0
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 27 0/0
1TB - technik budownictwa 7 0/0
1TH - technik hotelarstwa 9 0/0
1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 11 0/0
1TD - technik budowy dróg 0 0/0
1TS - technik inżynierii sanitarnej 0 0/0
1TW - technik robót wykończeniowych w budownictwie 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 0 0/0
1MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0 0/0
1MU - murarz-tynkarz 0 0/0
1MS - monter sieci i instalacji sanitarnych 0 0/0
1C - cukiernik 0 0/0
1K - kucharz 0 0/0
1D - dekarz 0 0/0
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 35 0/0
E-technik elektryk 3 0/0
I-technik informatyk 4 0/0
M-technik mechatronik 6 0/0
P-technik programista 0 0/0
TG-technik geodeta 3 0/0
TTD-technik technologii drewna 8 0/0
S-technik pojazdów samochodowych 6 0/0
T-technik teleinformatyk 5 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 16 0/0
Bd-elektromechanik pojazdów samochodowych 7 0/0
Bs-mechanik pojazdów samochodowych 0 0/0
Bk-kierowca mechanik 9 0/0
Bt-operator obrabiarek skrawających 0 0/0
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 12 0/0
I LOA profil humanistyczny 12 0/0
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 22 0/0
I TA - technik ekonomista 6 0/0
I TC - technik handlowiec 3 0/0
I TL - technik logistyk - klasa wojskowa 6 0/0
I TT - technik organizacji turystyki 0 0/0
I TRach. - technik rachunkowości 2 0/0
I TR - technik reklamy 5 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 0 0/0
Dietetyka- fitness 0 0/0
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 56 0/0
Technik weterynarii 12 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 13 0/0
Technik agrobiznesu 14 0/0
Technik architektury krajobrazu 10 0/0
Technik technologii żywności 0 0/0
Technik przetwórstwa mleczarskiego 7 0/0
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża 60 0/0
A 30 0/0
B 30 0/0
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 0 0/0
Ogrodnik 0 0/0
Przetwórca mięsa 0 0/0