Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 174 200/336
I A - Bilogiczno - Medyczna 29 48/140
I B - Biologiczno - Medyczna 29 26/140
I C - Społeczno - Prawna 29 42/177
I D - Matematyczno - Fizyczna 29 26/100
I E - Społeczno - Ekonomiczna 29 42/193
I F - Matematyczno -Fizyczno - Informatyczna 29 16/79
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej pl.Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 112 203/426
Kl. IA - humanistyczna 28 61/202
Kl. IB - medyczna 28 50/167
Kl. IC - ekonomiczno -menadżerska 28 59/207
Kl. ID - politechniczna 28 33/151
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 180 132/517
profil społeczny 30 32/245
profil matematyczno-informatyczny 30 10/116
profil ekonomiczny 30 15/198
profil medyczny 30 29/176
profil prawniczy 30 20/198
profil europejski 30 26/206
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 120 35/113
IV LO profil policyjny 1AP (sp) 60 23/67
IV LO profil psychopedagogiczny 1 PP (sp) 30 8/45
IV LO profil dietetyczny z elementami fitness 1AD (sp) 30 4/31
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 180 56/167
technik budownictwa 1a (sp) 30 16/51
technik budowy dróg 1TD (sp) 30 0/10
technik inżynierii sanitarnej 1TS (sp) 30 3/16
technik hotelarstwa 1AH (sp) 30 21/78
technik żywienia i usług gastronomicznych TŻ (sp) 60 16/63
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 150 8/39
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1MZ (sp) 30 5/27
murarz-tynkarz 1MU (sp) 30 3/10
kucharz 1K (sp) 30 0/7
cukiernik 1C (sp) 30 0/1
piekarz 1P (sp) 30 0/0
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 150 198/323
1E5 - technik elektryk 15 21/104
1S5 - technik pojazdów samochodowych 15 33/81
1M5 - technik mechatronik 30 35/146
1I5 - technik informatyk 30 83/171
1T5 - technik teleinformatyk 15 8/91
1TG5 - technik geodeta 15 8/74
1OŚ5 - technik ochrony środowiska 15 3/34
1TD5 - technik technologii drewna 15 7/30
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 60 29/78
1Bsp - mechanik pojazdów samochodowych 15 8/44
1Bdp - elektromechanik pojazdów samochodowych 15 6/38
1Bkp - kierowca mechanik 15 15/47
1Bop - operator obrabiarek skrawających 15 0/11
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 28 21/90
I LO humanistyczna (SP) 28 21/90
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 108 124/332
I TA' (SP) Technik ekonomista 28 44/153
I TC' (SP) Technik handlowiec 14 10/104
I TL' (SP) Technik logistyk 28 39/158
I TR' (SP) Technik reklamy 14 15/105
I TT' (SP) Technik organizacji turystyki 24 16/76
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 45 12/56
1 _ dietetyk i fitness (p) 25 12/43
2 _ dziennikarski (p) 20 0/20
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 200 147/234
Technik weterynarii (p) 50 60/95
Technik architektury krajobrazu (p) 25 23/48
Technik żywienia i usług gastronomicznych (p) 50 45/93
Technik technologii żywności (p) 25 10/39
Technik agrobiznesu (p) 25 7/30
Technik przetwórstwa mleczarskiego (p) 25 2/17
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża 25 45/58
B 25 45/58
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 50 0/1
1 przetwórca mięsa (p) 25 0/0
2 ogrodnik (p) 25 0/1