Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz 0/0
I A-geografia 0/0
I A-wos 0/0
I B-język polski 0/0
I C-biologia 0/0
I D-matematyka 0/0
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz 0/0
1 a,b,c (A-N) 0/0
1 a (A-R) 0/0
1 d (A-F) 0/0
1 d (N-A) 0/0
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz 0/0
I a (tzw.klasa ogólna) 0/0
I b (tzw.klasa mundurowa) 0/0
I c ("Analityka i bezpieczeństwo") 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz 0/0
1abc_ang-niem 0/0
1a_ang-hiszp 0/0
1b_ang-ros 0/0
1c_niem-ang 0/0
1d_ang-niem 0/0
1d_niem-ang 0/0
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz 0/0
a sportowa 0/0
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 0/0
1aT- technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD 0/0
1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz. 0/0
1bT- technikum usług fryzjerskich z innowacją barbering. 0/0
Technikum Nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 0/0
I a TE 0/0
I b TR 0/0
I c TE 0/0
I d TL 0/0
I e TS 0/0
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 0/0
1 a,b Technik hotelarstwa 0/0
1 Technik organizacji turystyki 0/0
1 a,b Technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1 Technik technologii żywności 0/0
1 Technik Przemysłu Mody 0/0
1 Technik przetwórstwa mleczarskiego 0/0
1 Technik stylista 0/0
1 Technik reklamy 0/0
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 0/0
1a - technik pojazdów samochodowych 0/0
1b - technik mechanik 0/0
1b - technik spawalnictwa 0/0
Technikum Nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 0/0
Technik technologii drewna 0/0
Technik architektury krajobrazu 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0/0
Technik reklamy 0/0
Technik rolnik 0/0
Technik weterynarii 0/0
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 0/0
Technik informatyk 0/0
Technik programista 0/0
Technik analityk 0/0
Technik elektronik 0/0
Technik elektryk 0/0
Technik mechatronik 0/0
Technik robotyk 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 0/0
1abr - mechanik pojazdów samochodowych 0/0
1bbr - elektromechanik pojazdów samochodowych 0/0
1bbr - elektryk 0/0
1cbr - operator obrabiarek skrawających 0/0
1cbr - kierowca mechanik 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 0/0
1aBS murarz-tynkarz 0/0
1aBS- monter izolacji budowlanych 0/0
1aBS- fryzjer (pracownik młodociany) 0/0
1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 0/0
Mechatronik 0/0
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 0/0
1a LSP - techniki graficzne 0/0
1b LSP - fotografia i film 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 0/0
1 a Kucharz 0/0
1 a Cukiernik 0/0
1 b Kucharz 0/0
1 Sprzedawca 0/0
1 Krawiec 0/0
1 Tapicer 0/0
1 b Cukiernik 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 0/0
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ 0/0
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD – STOLARZ 0/0
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz 0/0
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon 0/0
TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI 0/0
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft 0/0
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy 0/0
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional 0/0
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe 0/0
TECHNIK ANALITYK z elementami kosmetologii 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz 0/0
IA 0/0
IB 0/0
IC 0/0
ID 0/0
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 0/0
1 LO - profil prawno-administracyjny 0/0
1 LO - profil medyczny 0/0
1 LO - profil informatyczny 0/0
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 0/0
Technik fotografii i multimediów 0/0
Technik logistyk 0/0
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0/0
Technik reklamy 0/0
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
Szkoła branżowa 0/0
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz Konarskiego 14, 86-300, Grudziądz 0/0
Klasa 1 -piłka nożna chłopcy 0/0
Technikum Mundurowe w Grudziądzu 23 Stycznia 24, 86-300, Grudziądz 0/0
Technik Informatyk 0/0
Technik Logistyk 0/0