Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3
Zespół szkół
Adres
Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
Telefon
56 465 83 83
Fax
56 465 83 83
E-mail
Strona www
Dyrektor
Adam Szewczuk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu
 • Technik analityk
 • Technik informatyk, technik programista
 • Planetarium przy Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu
 • Technik mechatronik
 • Zajęcia dodatkowe z Arduino
 • Technik informatyk
 • Technik analityk
 • Technik informatyk, technik programista
 • WF w ZST
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Siłownia w ZST
 • Technik elektryk, technik mechatronik
 • Technik programista
 • Technik programista
 • Technik mechatronik
 • Technik elektryk, technik mechatronik
 • Technik elektronik
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
Opis
Zespół Szkół Technicznych ma ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia zawodowego i zajmujemy wysokie miejsca w rankingach szkół średnich. Wychodzimy na przeciw potrzebom rynku pracy, dlatego nasi absolwenci znajdują pracę w wyuczonych zawodach.
W tym roku proponujemy następujące kierunki kształcenia:
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik mechatronik
 • technik analityk
 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik robotyk

Chętnie przystępujemy do różnych projektów, dzięki czemu rozwijamy się bardzo dynamicznie. Wspomniane projekty obejmują działania inwestycyjne (takie jak remonty sal, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pracowni zawodowych), jak też prowadzenie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, umożliwiają odbywanie płatnych staży zawodowych dla uczniów oraz wyjazdy za granicę.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu było utworzenie 3 września 1946r. Państwowego Gimnazjum Elektrycznego przy Szkole Budowy Maszyn. Powstanie tego wydziału, tak wspomina były pedagog - Paweł Szmelter: "Szkoła (...) pierwsze formy organizacyjne otrzymała w Szkole Budowy Maszyn przy ulicy Warszawskiej. Ta wznowiła swą działalność prawie bezpośrednio po ustaniu działań wojennych. W trakcie prac nad zagadnieniami merytorycznymi Rada Pedagogiczna tej szkoły doszła do przekonania, że uruchomienie klasy o kierunku elektrycznym staje się koniecznością, klasy elektryczne uzyskały prawo nazwania tego odgałęzienia wydziałem..." W roku szkolnym 1948/1949 wydział elektryczny zmienił nazwę na Liceum Elektryczne I stopnia, a ponadto utworzono Liceum Chemiczne I stopnia. Uruchomienie nowych kierunków kształcenia wiązało się z naborem większej ilości uczniów, a co za tym idzie rosnącymi trudnościami lokalowymi. W związku z tym, dyrekcja szkoły rozpoczęła starania o przyznanie jej budynku po przedwojennej szkole średniej - Goethe Schule przy ulicy Janka Krasickiego. Nie było to łatwe, gdyż zajmowały go wówczas dwie szkoły powszechne: Szkoła Powszechna im. Mikołaja Kopernika i Szkoła Powszechna im. Adama Mickiewicza. Jednak dzięki nieustępliwym interwencjom w roku szkolnym 1949/1950 Szkoła Budowy Maszyn otrzymała upragniony gmach.
Dwa lata później na skutek podziału szkół: Państwowego Liceum i Gimnazjum Mechaniczno-Elektrycznego oraz Gimnazjum Przemysłu Gumowego, powstało Technikum Chemiczne i Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Chemiczna i Elektryczna (które przeszły pod zarząd Ministerstwa Przemysłu Chemicznego) oraz Technikum Budowy Maszyn Rolniczych (przejęte przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego). Nowo utworzone Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkoła Chemiczna posiadały dwa wydziały: chemiczny i elektryczny. Na wydziale chemicznym szkolono w specjalnościach: technologia przemysłu gumowego i laborant-chemik w szkole zasadniczej. Na wydziale elektrycznym szkolono w kierunkach: urządzenia elektryczne w przemyśle w technikum oraz elektromonter urządzeń przemysłowych w szkole zasadniczej. Pierwszym dyrektorem szkoły był Wiktor Goralewski, który kierował nią do końca roku szkolnego 1951-1952. Zasadniczą bazę dla przygotowania zawodowego organizowali dużym nakładem starań i własną pomysłowością ówcześni kierownicy wydziałów: elektrycznego - mgr inż. Tadeusz Damic oraz chemicznego - mgr Andrzej Affeldt. W roku 1957 szkoła przeszła pod zarząd Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Toruniu, a następnie Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu. Dzięki staraniom dyrektora mgr Andrzeja Kozłowskiego i przy wsparciu Komitetu Rodzicielskiego dwukierunkowa szkoła uzyskała w maju 1961r. zarządzeniem Ministra Oświaty nową nazwę - Technikum Chemiczne i Elektryczne oraz Zasadnicza Szkoła Chemiczna i Elektryczna.Od września 1961, ze względu na zapotrzebowanie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia nr 2, utworzono kierunek radiowy w specjalności radiotechnika mikrofalowa, a później radiotechnika i telewizja. Utworzone na bazie klas elektrycznych oddziały w krótkim czasie stały się źródłem kadr dla elektroniki nie tylko w naszym województwie. Również do roku 1961 szkoła prowadziła własne warsztaty, w których szkolono uczniów wydziału elektrycznego i chemicznego. Równolegle prowadzono szkolenie w zakładach produkcyjnych. Sytuacja ta zmieniła się z chwilą utworzenia wspólnych warsztatów dla szkół zawodowych w Grudziądzu. Kolejna zmiana nastąpiła w roku 1972. Powołano wówczas zespół szkół z włączeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej "Stomil" pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Zachowano dotychczasowe kierunki kształcenia, z tym że kierunek elektroniczny kontynuowano w dwuletnim policealnym studium zawodowym. Ze względu na anonimowość nazwy ponownie w roku 1983 zmieniono ją, tym razem na Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych w Grudziądzu.Pięć lat później postanowiono podczas rady pedagogicznej zająć się wyborem patrona szkoły. W tym celu rozpoczęła się długa praca wychowawcza, podczas której zespoły klasowe zapoznawały się z sylwetkami wybitnych Polaków. Wysuniętą przez mgr Stanisława Libronta propozycję poparła też ówczesna rada Samorządu Szkolnego pod kierunkiem mgr Krystyny Zabłońskiej. Sylwetki poszczególnych kandydatów były prezentowane przez radiowęzeł i w gablotach. Podsumowaniem tej akcji był plebiscyt, który odbył się w czerwcu 1988r. W wyniku głosowania zwyciężyła kandydatura Jana i Jędrzeja Śniadeckich.


Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 30 marca 1989r. w piętnastą rocznicę otrzymania sztandaru szkolnego. Kolejną nowinką okazała się powtórna zmiana nazwy szkoły, teraz na Zespół Szkół Technicznych. Nowa nazwa obowiązuje od 1 września 1998r.

Koła zainteresowań

Każdego roku uruchamiane są następujące koła zainteresowań:

 • Koło informatyczne
 • Koło informatyczno-robotyczne
 • Koło mechatroniczno-robotyczne
 • Koło algorytmiczno-programistyczne

Prowadzimy też inne koła, zgodne z zapotrzebowaniem (szczególnie uczniów).


Kontakty zagraniczne
Utrzymujemy stałe kontakty i współpracujemy z
 • European Schoolnet (EUN) - Bruksela
 • European Foundation - Bruksela
 • Scientix association of vocations teachers
 • ESA Education Redu - Belgia

Oraz w ramach projektów POWER, Erasmus+, z innymi krajami europejskimi.

Zajęcia pozalekcyjne

Oprócz kół zainteresowań prowadzimy też dodatkowe kursy kwalifikacyjne:

 • Cisco IT Essentials (dla uczniów klas informatycznych i programistycznych)
 • Cisco CCNA (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Obsługa programów graficznych typu Corel i Photoshop (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Chromatografia cieczowa HPLC (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Spawanie metodą MAG (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Spawanie metodą MIG (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Programowanie robotów (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Kurs eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Programowanie i obsługa tokarki sterowanej numerycznie DIN-ISO (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA) (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną w elektronice, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE(ESD) (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Podnośniki przejezdne grupa H1 (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Kurs grafiki 3D (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Kurs Unity (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Motion Designer (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Kurs spawania światłowodów (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Tworzenie aplikacji mobilnych (dla uczniów uczestniczących w projekcie)
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS (dla uczniów uczestniczących w projekcie)

Oraz dodatkowy język angielski, matematykę i fizykę.

Drzwi otwarte
Zapraszamy 30 maja 2022 r.
Pliki do pobrania
Zasady i kryteria naboru uczniów do Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023