Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 1
Zespół szkół
Adres
Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz
Telefon
564658544
E-mail
Strona www
Dyrektor
Aleksandra Ginka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Statuetka Kuratora Oświaty
 • Technikum Nr 1
 • tarcza
 • Technikum Nr 1
 • Mikołaj Kopernik - Patron Szkoły
 • Dziedziniec Szkoły
 • Technikum Nr 1
 • Technikum Nr 1
 • Technikum Nr 1
 • Technikum Nr 1
 • Technikum Nr 1
 • Technikum Nr 1
 • Technikum Nr 1
Opis

Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu to szkoła z ponad 60-letnią tradycją!

Przez ponad 60 lat nasza szkoła zdobyła ugruntowaną pozycję w mieście i regionie, a jej pracownicy mają powody do zadowolenia i satysfakcji. Placówka wychodzi bowiem naprzeciw oczekiwaniom uczniów, jak również miejscowego rynku pracy, służąc kolejnym pokoleniom wychowanków w zdobyciu wiedzy, kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim w przygotowaniu do dorosłego życia i aktywności zawodowej.

Zespół Szkół Ekonomicznych oferuje trzy kierunki kształcenia w trybie pięcioletnim:

 • technik rachunkowości
 • technik ekonomista
 • technik logistyk

O wysokim poziomie nauczania w ZSE najlepiej świadczą wyniki egzaminów maturalnych, które należą do najwyższych w mieście, a zdecydowanie przewyższają średnie wyniki w kraju. Szkoła w rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 została wyróżniona Złotą Tarczą. Osiągnięcie to jest sukcesem uczniów i nauczycieli.

Także egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potwierdziły bardzo dobre przygotowanie abiturientów. Od roku 2006 młodzież zdając egzaminy zewnętrzne uzyskuje Europass-dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany w krajach Unii Europejskiej. Podczas trwania procesu dydaktycznego uczniowie odbywają praktyki zawodowe w firmach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej oraz centrach logistycznych – stosownie do wybranego kierunku kształcenia. Pracodawcy bardzo pochlebnie oceniają praktyczne zastosowanie wiedzy przez naszych uczniów, duże zdyscyplinowanie i umiejętności pracy w zespole. Programy nauczania uwzględniają potrzeby pracodawców przygotowując absolwentów do zatrudnienia.

Warto również podkreślić, że nasza placówka zatrudnia wyspecjalizowanych pedagogów z długoletnim stażem pracy i bogatym doświadczeniem. Efektem pracy grona pedagogicznego jest między innymi uczestnictwo młodzieży w licznych olimpiadach, konkursach i działalności w kołach zainteresowań.

Nauczyciele starają się również stworzyć młodym ludziom warunki do pogłębiania zainteresowań, realizacji życiowych pasji. W minionych latach realizowane były programy finansowane przez EFS PO Kapitał Ludzki, które umożliwiały zdobycie dodatkowych umiejętności wykraczających poza program nauczania np. komputerowe „prawo jazdy” ECDL, obsługę kas fiskalnych, ABC przedsiębiorczości, funkcjonowania i gry giełdowej, kurs na operatora wózka jezdniowego, jak również dodatkowe zajęcia z matematyki, języków obcych zawodowych i przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami: Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Bydgoską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy nadała nam tytuł "Złotej Szkoły". Młodzież korzysta z bogatej oferty kulturalnej. W szkole odbywają się koncerty zespołów muzycznych, uczniowie oglądają najnowsze produkcje filmowe i spektakle teatralne CKT. Od wielu lat w szkole działa szkolne koło teatralne, w którym rozwijają swoje talenty osoby uzdolnione artystycznie. Bardzo aktywnie działa też młodzież ze szkolnego koła Caritas, organizując np. aukcje, zakup paczek dla potrzebujących, loterie fantowe, wolontariat. Szkoła dba także o rozwijane turystycznych zainteresowań uczniów. Zajmuje się tym SKKT – PTTK.

W naszej szkole dbamy nie tylko o rozwój intelektualny i duchowy uczniów, ale także o rozwój ich ciał, bo przecież „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Mamy bogate tradycje sportowe i spore osiągnięcia na tym polu. Od 2015 roku szkoła uczestniczy w projekcie ERASMUS+ co daje młodzieży możliwość podnoszenia kompetencji językowych.

Przejście na naukę w formie zdalnej było dla nas ogromnym wyzwaniem. Jednak uczniowie i nauczycie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Staramy się, by kształcenie zawodowe nadal utrzymywało się na wysokim poziomie. Nie zrezygnowaliśmy z  praktyk zawodowych, ponieważ uczniowie naszej szkoły mogą je odbywać zdalnie. Na zajęcia zapraszamy ciekawych gości, a nawet bierzemy aktywny udział w spotkaniach kulturalnych. Bez pomocy nie pozostają także ci, którzy potrzebują pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
Szkoła w sposób partnerski współpracuje z rodzicami, uczniami, a także z wieloma instytucjami, które pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym, promują zdrowie, służą doradztwem i wspierają liczne formy aktywności. Jesteśmy szkołą aktywnie rozwijającą się, dbającą o swój wizerunek zarówno pod względem merytorycznym, jak i wychowawczym. Staramy się kształcić przede wszystkim ludzi o szerokich horyzontach, mądrych, krytycznych, którzy w przyszłości będą filarami społeczeństwa, o których z dumą powiemy: NASI ABSOLWENCI

 

 

Oferta
Historia

Obecnie istniejący Zespół Szkół Ekonomicznych powstał jako Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa w 1957r. Szkoła została powołana do życia mocą Aktu Powołania Technikum Ekonomicznego w Grudziądzu Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 1957 r. Na początku sprawy administracyjne prowadzono w Zespole Szkół Gastronomicznych.

Od 1.09.1957 do 31.08.1958 r. szkoła mieściła się w gmachu  Technikum Mechanicznego, Internatu Jednostki Wojskowej przy ul. Legionów, aby ostatecznie znaleźć się w nowo wzniesionym budynku przy ulicy Konarskiego 39 w marcu 1963 r.

W roku 2000 przebudowano pomieszczenia szkolne. Z parteru zostały przeniesione gabinety dyrektora i administracji, biblioteki szkolnej na pierwsze piętro w bocznej części szkoły, a uzyskaną przestrzeń przeznaczono na utworzenie sal lekcyjnych co pozwoliło na skrócenie czasu pracy szkoły.

Zakres wiekowy
Absolwenci szkół podstawowych
Dojazd

Linie autobusowe nr 11 i 13 - przystanek przy szkole, linia tramwajowa nr 2 - przystanek na skrzyżowaniu Chełmińska/Bydgoska - 10 minut drogi do szkoły, linie autobusowe z Centrum, dworca kolejowego, Rządza, Strzemięcina, Lotniska, Mniszka - przystanek na skrzyżowaniu Chełmińska/Bydgoska - 10 minut drogi do szkoły, przystanek na ul.Bora - Komorowskiego - 10 minut drogi do szkoły, przystanek na ul. Hallera - 10 minut drogi do szkoły, przystanek przy Carrefour - 5 minut drogi do szkoły, stacja kolejowa Grudziądz -Przedmieście - 5 minut drogi do szkoły. Z bursy na ul. Chełmińskiej i bursy na ul.Hallera jest 10 minut pieszo do szkoły.Koła zainteresowań

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło PCK

Koło teatralne

Koło historyczne

Koło fotograficzne

Klub czytelniczy

Koło języka hiszpańskiego 

Koło języka angielskiego

Kontakty zagraniczne

Współpraca z Reinhard- Mohn Berufskolleg - szkołą partnerską w Gütersloh (Niemcy)

Projekt Erasmus+ - współpraca ze szkołami w Austrii, Rumunii i we Włoszech.


Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, lekkoatletyka,  fakultety z przedmiotów maturalnych. Ponadto, w razie zapotrzebowania, szkoła organizuje też inne zajęcia, np. wyrównawcze. W ramach planowanych i już realizowanych projektów unijnych uczniowie mają możliwość odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach oraz możliwość udziału w kursach m.in. obsługi wózków jezdniowych czy kasjera walutowo-złotowego. 


Osiągnięcia

Jesteśmy w czołówce techników w Polsce pod względem efektywności zdawania egzaminów zewnętrznych maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe naszych uczniów.

Corocznie szkoła jest wyróżniana Złotą lub Srebrną Tarczą Rankingu Liceów i Techników Perspektywy.

Nasi uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach zawodowych.Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje m.in. z : Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, firmą Mueller, firmą Carrefour, firmą Vadain.


Drzwi otwarte

Oficjalne Wirtualne Drzwi Otwarte w Ekonomiku odbędą się 12 maja o godzinie 9.00. Na naszych stronach internetowych uczniowie będą mogli znaleźć szczegółowe informacje o:

 • ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022
 • profilach i pracowniach szkolnych
 • kołach zainteresowań i organizacjach działających w szkole 
 • konkursach, które dla przyszłych uczniów Ekonomika przygotowaliśmy, filmach, które nagrali nasi uczniowie i absolwenci
 • fotorelacjach i wideorelacjach z wydarzeń szkolnych
 • atmosferze jaka u nas panuje. 


Będzie można również odbyć wirtualny interaktywny spacer szkolnymi korytarzami (zwiedzanie klasopracowni, pomieszczeń biurowych, poznanie dyrekcji i pracowników szkoły oraz osiągnięć). Zostanie także przedstawiona informacja na temat funkcjonowania klas integracyjnych. Poniżej załączamy przydatne linki:

 

www.ekonomik-grudziadz.pl/

 https://www.facebook.com/zse.grudziadz

https://vm.tiktok.com/ZMe9MNTpc/


Pliki do pobrania
Regulamin naboru 2021