Grudziądz
Technikum
Technikum Mundurowe w Grudziądzu
Adres
23 Stycznia 24, 86-300 Grudziądz
Telefon
56 461 14 74, 503 962 811
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Kurznik
Typ placówki
Technikum
Opis

Jesteśmy największym stowarzyszeniem oświatowym w regionie kujawsko-pomorskim. Nasza działalność, poparta wieloletnim doświadczeniem, opiera się na trzech obszarach: edukacji szkolnej, kursowej i szkoleniowej oraz działalności produkcyjnej. Mimo odmiennej specyfiki każdego z tych obszarów, łączy je pełna koncentracja na potrzebach klientów i zapewnianiu im usług najwyższej jakości. Nasze stowarzyszenie jest jednym z 22 ZDZ działających na terenie całego kraju, zrzeszonych w Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Na terenie Kujaw i Pomorza prowadzimy różnorodną działalność oświatową. Oferujemy naukę w szkołach oraz na kursach i szkoleniach. Naszymi klientami są pracodawcy, powiatowe urzędy pracy, instytucje społeczne, samorządowe, gospodarcze oraz osoby, które z własnej inicjatywy chcą podnosić, uzupełniać i dostosowywać swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe do potrzeb rynku pracy.


Technikum Mundurowe w Grudziądzu oferuje absolwentom szkół podstawowych kształcenie w oddziałach realizujących program kształcenia zawodowego w specjalnościach:

- TECHNIK LOGISTYK

- TECHNIK INFORMATYK

Natomiast w ramach kształcenia mundurowego - zajęcia edukacji wojskowej, realizowane są w oparciu o najnowsze i aktualizowane programy opublikowane przez MON. Programy kształcenia są zgodne z wymogami MEN i podlegają kontroli Kuratorium Oświaty.

TECHNIK LOGISTYK - to specjalista w pionie zaopatrzenia, dystrybucji, zarządzania magazynem, projektów logistycznych, logistycznej obsługi handlu elektronicznego.


W trakcie nauki m.in. nauczysz się:

- określać cele logistyczne,

- korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce,

- posługiwać się technikami logistycznymi,

- zarządzać magazynami, organizacją dostaw, procesami logistycznymi, 

- wskazywać prawne regulacje prowadzenia krajowych i międzynarodowych przewozów towarów,

- rozpoznawać i rozwiązywać problemy o charakterze logistycznym.


Wybrane przedmioty zawodowe:

- gospodarka magazynowa,

- obsługa klientów i kontrahentów,

- usługi logistyczno- transportowe,

- dokumentowanie realizacji procesów transportu,

- język obcy ukierunkowany zawodowo.


TECHNIK INFORMATYK - kierunek pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie zawsze potrzebnym i cenionym na rynku pracy.


W trakcie nauki m.in. nauczysz się:

- przygotowywać do pracy system komputerowy i urządzenia peryferyjne,

-administrować systemy operacyjne,

- serwisować i naprawiać urządzenia techniki komputerowej,

- przygotowywać i eksploatować lokalną sieć komputerową,

- tworzyć, administrować i użytkować relacyjne bazy danych ( np: jak zawartość dziennika elektronicznego),

- tworzyć i administrować strony WWW ( np. jak strona szkoły),

- tworzyć i administrować systemy zarządzania treścią,


Wybrane przedmioty zawodowe:

- urządzenia techniki komputerowej,

- lokalne sieci komputerowej,

- systemy baz danych,

- witryny i aplikacje internetowe, - administrowanie systemami operacyjnymi,

- eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, - projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,

- administrowanie sieciami i bazami danych,

- tworzenie stron i aplikacji internetowych,

- język obcy ukierunkowany zawodowo.Oferta
Historia
Dzieje naszego zakładu zaczynają się 18 listopada 1938 roku. Na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków stowarzyszenie Pomorski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. Celem instytutu było prowadzenie działalności kulturalno-wychowawczej i zawodowo-oświatowej wśród ludzi rzemiosła i przemysłu. II wojna światowa przerwała działalność instytutu. W kwietniu 1945 r. reaktywowano instytut powierzając mu prowadzenie w regionie pomorskim poradnictwa zawodowego i kształcenie kadr. Rok później wszystkie instytuty działające na terenie kraju zrzeszyły się w Centrali Naukowych Instytutów Rzemieślniczych w Warszawie. W 1949 r. rozpoczęliśmy działalność szkoleniowo-produkcyjną dla potrzeb rzemiosła w branżach: stolarskiej, ślusarskiej, elektromechanicznej i introligatorskiej. Od 1955 r. prowadzimy działalność produkcyjną, której szczególny rozwój nastąpił w latach 70. XX wieku.
W wyniku reorganizacji i poszerzania działalności nazwa naszego zakładu na przestrzeni lat zmieniała się. Pomorski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy najpierw przekształcono w Pomorski Instytut Oświaty Zawodowej, następnie w Zakład Doskonalenia Rzemiosła i Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Toruniu. W 1990 r. na bazie istniejącego WZDZ w Toruniu powstały trzy odrębne stowarzyszenia w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Obecnie funkcjonujemy pod nazwą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.
Dojazd

(https://maps.google.com/maps?ll=53.489598,18.748988&z=16&t=m&hl=pl&gl=PL&mapclient=embed&q=aleja%2023%20Stycznia%2024%2086-302%20Grudzi%C4%85dz )