Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Adres
Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz
Telefon
564622265, 609003979
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Małgorzata Tomaszewska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Budynek szkoły
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Maturzyści 2022r.
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
Opis

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu szczyci się stuletnią historią pierwszej polskiej szkoły w mieście. Naszą myślą przewodnią w pracy z młodzieżą jest przesłanie, że „szkoła daje młodemu człowiekowi korzenie i skrzydła”. Staramy się pielęgnować i wzbogacać tradycje szkoły. Wnosimy wkład w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń mieszkańców miasta i ościennych powiatów. Jesteśmy dumni z naszych wybitnych absolwentów należących do grona „Diamentów Sobieskiego”.

 

Wizją szkoły jest skupienie się na wartościach i rozwoju wewnętrznym. Kultywując tradycje szkoły, otwieramy się na wyzwania świata współczesnego i potrzeby naszych uczniów.

 

W nauczaniu stosujemy innowacyjne rozwiązania programowo – organizacyjne. Byliśmy prekursorami swobodnego wyboru przez uczniów zajęć realizowanych na poziomie rozszerzonym poprzez realizację innowacji pedagogicznej: „Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”. Każdy z naszych uczniów ma możliwość wybrania dowolnej konfiguracji zajęć realizowanych na poziomie rozszerzonym. Dostosowując się do potrzeb uczniów oferujemy zajęcia dodatkowe wykraczające poza treści podstawy programowej, przydatne podczas studiów wyższych. Realizujemy zajęcia innowacyjne z matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych: „Matematyka nie dla każdego”.

 

W celu poszerzania horyzontów poznawczych młodzieży współpracujemy z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami wspierającymi edukację – Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej, Politechniką Poznańską, Wydziałem Fizyki UMK, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Kopernik. Corocznie, jako jedna z niewielu szkół w Polsce, jesteśmy zapraszani na Międzynarodowy Konkurs Naukowców FameLab Talking Science organizowany w Warszawie  przez CNK i British Council, gdzie nasi uczniowie nawiązują, a następnie utrzymują kontakty z młodymi naukowcami nie tylko z Polski. Powyższe działania procentują znaczącymi sukcesami naszych uczniów.

 

Daliśmy naszym uczniom możliwość rozwijania i poszerzania własnych zainteresowań poprzez realizację indywidualnego programu nauki z historii, chemii, języka angielskiego, matematyki i geografii oraz realizację indywidualnego toku nauki.

Uczniowie są stypendystami Ministra Edukacji Narodowej oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Najlepszych nagradzamy szkolnym Medalem Summa cum Laude.

 

Otwieramy się również na uczniów potrzebujących wsparcia poprzez indywidualną pracę z uczniem oraz przez stworzenie atmosfery bezpieczeństwa w szkole i pomocy w rozwiązywaniu każdego problemu. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole prowadzona jest na wysokim poziomie.

 

Dzięki wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców szkoła zajmuje ugruntowaną pozycję na mapie edukacyjnej regionu. Od 1998 roku jesteśmy notowani wśród najlepszych liceów w Polsce według Rankingu Liceów miesięcznika Perspektywy, a także według rankingu liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych – STEM, w którym sklasyfikowano tylko dwieście krajowych liceów.

 

Szkoła jest otwarta na wszystkie propozycje inicjatyw uczniowskich, podczas realizacji których powstają wartościowe przedsięwzięcia takie, jak: nocne maratony filmowe, majówki u „Sobieskiego” podczas drzwi otwartych, przygotowanie obchodów święta narodowego, festiwale poezji nie tylko śpiewanej, dni międzynarodowe, Sobieskiada, dni sportu, filmy o szkole, prezentacje artystyczne i filmowe przygotowywane na zabawy studniówkowe.

 

Od 1991 roku w szkole prowadzona jest regularna wymiana uczniów i nauczycieli z ewangelickim gimnazjum w Gűtersloh. Uczestniczyliśmy także w projektach w ramach programu Comenius I i programu funduszy norweskich.

Wspólnie z absolwentami, uczniami i nauczycielami opracowaliśmy i wydaliśmy cztery publikacje książkowe: „Wczoraj to dziś… tyle, że wczoraj". O Ludziach Sobieskiego”, „Krytyczne myślenie oraz dialog filozoficzny Matthew Lipmana”, „Prawa człowieka na lekcji (nie tylko) wychowawczej w szkole” oraz "Wczoraj to dziś... tyle, że wczoraj".  O ludziach Sobieskiego na stulecie szkoły".

 

Szkoła przygotowała bazę do uprawiania niestandardowych dyscyplin sportowych takich, jak: rugby i zapasy. Zachęca uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas letnich spływów kajakowych i zimowych obozów narciarskich.

Baza dydaktyczna szkoły jest systematycznie udoskonalana.

 

Pracownicy szkoły z życzliwością służą uczniom.

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu stwarza atmosferę pracy, otwartości i dialogu. O wyborze szkoły, oprócz wysokich wyników, decydują rodzinne więzi ze szkołą a wielu absolwentów liceum wraca tu w roli nauczycieli. Bazując na doświadczeniach rodziców, szkoła wykorzystuje ich wiedzę i pomysły.

Oferta
Koła zainteresowań

Szkoła oferuje szeroki wachlarz kół zainteresowań:

- koła językowe: z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego i języka rosyjskiego,

- zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki,

- zajęcia rozwijające umiejętności z chemii,

zajęcia rozwijające umiejętności z biologii,

zajęcia rozwijające umiejętności z fizyki,

zajęcia rozwijające umiejętności z geografii,

- zajęcia wyrównawcze z matematyki,

- koło teatralne,

- koło psychologiczne,

- koło PCK,

- koło przygotowujące do udzielania pierwszej pomocy,

- koło plastyczne,

- zajęcia przygotowujące do matury,

- SKS


Kontakty zagraniczne
Od 1991 roku w szkole prowadzona jest regularna wymiana uczniów i nauczycieli z ewangelickim gimnazjum w Gűtersloh w Niemczech. Szkoła brała także udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Comenius I, współpracując ze szkołami z Belgii i Litwy, a także w ramach programu funduszy norweskich, współpracując ze szkołą średnią z Islandii.
Osiągnięcia

Uczniowie II LO uzyskują tytuły laureatów i finalistów różnorodnych olimpiad i konkursów przedmiotowych. Zdobywają najwyższe miejsca w olimpiadach: chemicznej, biologicznej, fizycznej, filozoficznej, geograficznej, historycznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, a także w olimpiadach: ekologicznej oraz literatury i języka polskiego. W etapach ogólnopolskich olimpiad tematycznych: Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym i Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia uczniowie uzyskali tytuły laureatów i finalistów. Każdego roku uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, które dają im wolny wstęp na uczelnie wyższe, np.: Wygraj Indeks, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna o Diamentowy Indeks Chemiczny AGH, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej. Najzdolniejsi przygotowują prace naukowe, które przedstawiają na seminariach i sympozjach na uczelniach wyższych.

 

Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego. Poziom zdawalności egzaminu maturalnego waha się w granicach 98% - 100%. Potwierdza to także wskaźnik EWD, według którego znajdujemy się w gronie szkół uczących efektywnie. W skali staninowej nasze wyniki plasują się w przedziale wyników wyższych średnich i wysokich. Wszyscy nasi abiturienci przystępują do egzaminu maturalnego, wybierając do zdawania po kilka przedmiotów dodatkowych.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne, podczas których zaspokaja potrzeby i zainteresowania uczniów, np. koła przedmiotowe i sportowe, koło teatralne, koło psychologiczne oraz koło plastyczne przygotowujące uczniów do egzaminów wstępnych na architekturę i ASP. Talenty dziennikarskie uczniowie szkoły rozwijają podczas redagowania gazetki szkolnej „SobIIe…Qrier”. Wiedzę ekonomiczną uzupełniają w praktyce, działając w szkolnym miniprzedsiębiorstwie a także podczas międzynarodowych rozgrywek symulujących sytuacje rynkowe „Tytan”. W szkole prężnie działa grupa instruktorek harcerskich pracujących z uczniami szkół podstawowych i z licealistami. Bardzo liczna grupa wolontariuszy wspiera akcje charytatywne PCK, Banku Żywności, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a także Olimpiad Specjalnych.

Uczniowie uczestniczą w wyjazdach do opery, teatrów, teatrów muzycznych i muzeów. Biorą udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, obozach narciarskich, spływach kajakowych i rajdach integracyjnych. 

Współpraca z pracodawcami
Nie dotyczy
Zakres wiekowy
15 - 19 lat
Dojazd

Szkoła znajduje się w centrum miasta, przy ul. Marcinkowskiego 10, w niedalekiej odległości od przystanków autobusowych i tramwajowych.

Odległość od Dworca Kolejowego Grudziądz wynosi ok. 1 km.

Drzwi otwarte

Drzwi Otwarte w II LO odbędą się 2 czerwca 2022r. (w czwartek). Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych nauką w Dwójce, a także ich rodziców i opiekunów.

Czekamy na Was o godz. 9.00, a także o 11.00.

Zapraszamy także  do śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły: www.lo2grudziadz.pl oraz na naszym profilu facebookowym: www.facebook.com/lo2grudziadz.


Historia

Pełną historię szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, pod adresem: www.lo2grudziadz.pl 

Pliki do pobrania
Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez K-P KO
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Wykaz konkursów tematycznych organizowanych i współorganizowanych przez K-P KO
Zasady naboru uczniów do II LO na rok szkolny 2022/2023