Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
Zespół szkół
Adres
Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
Telefon
566434002, 566434003
Fax
566434012
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Sylwia Dombek
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Szkolenie
 • Konkurs "Buduj z pasją"
 • Szkolenie w pracowni.
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie.
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie.
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia"
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia"
 • Konkurs "Odkryj swój talent".
 • Konkurs "Odkryj swój talent".
 • Statuetka :Dobra praktyka"
 • Tydzień umiejętności.
 • Konkurs zorganizowany przez firmę HARDY
 • Konkurs zorganizowany przez firmę HARDY
 • Konkurs zorganizowany przez firmę HARDY
 • Konkurs zorganizowany przez firmę HARDY
 • Otrzęsiny
 • Remont klasy
 • Remont klasy
 • Klasa po remoncie
 • Szkolna siłownia
 • Tapetowanie
 • Otrzęsiny
 • Otrzęsiny
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia"
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia".
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia".
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia".
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia".
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia".
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia".
 • Szkolenie uczniów BS
 • Szkolenie prowadzone przez firmę zewnęrtzną
 • Ćwiczenia w malowaniu
 • Nowoczesne murowanie
 • Materiały przekazane przez sponsorów
 • Szkolenie przeprowadzone przez firmę zewnętrzną
 • Szkolenie praktyczne w szkolnej pracowni
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia"
 • Turniej budowlany "Złota Kielnia"
 • Turnirj budowlany "Złota Kielnia"
Opis

Wybierając 3 – letnią szkołę branżową I stopnia możesz zdobyć zawód:


- murarz – tynkarz (711204)


Murarz – tynkarz to zawód przygotowujący do pracy bezpośrednio związanej ze wznoszeniem, remontem, jak i rozbiórką obiektów budowlanych. Zajmuje się układaniem i łączeniem cegieł, pustaków, bloczków, kamieni i innych rodzajów materiałów budowlanych do budowy ścian, fundamentów, przegród, łuków, kanałów, filarów, stropów, itp. Wykonuje roboty tynkarskie, a także roboty licowe, np. układanie na ścianach elewacji. Nadzoruje i prowadzi prace rozbiórkowe. Murarz – tynkarz zdobywa kwalifikacje:BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Murarz –tynkarz wykonuje:

• zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe,

• murowane konstrukcje budowlane z elementów drobnowymiarowych (np. cegła, pustaki, bloczki, itp.),

• schody, stropy,

• tynki wewnętrzne i zewnętrzne,

• naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

• remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.


- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem, który powstał w wyniku połączenia znanych już wcześniej zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zdobywa kwalifikacje:


BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

- montuje systemy suchej zabudowy,

- wykonuje roboty malarskie,

- wykonuje roboty tapeciarskie,

- wykonuje roboty posadzkarskie,

- wykonuje roboty okładzinowe.
-monter izolacji budowlanych

wykonuje prace związane z zabezpieczeniem elementów budowlanych (stalowych, betonowych lub ceglanych) przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub chemicznych, także położone przez montera warstwy izolacji termicznej lub akustycznej zapewniają odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach lub budynkach oraz zabezpieczają przed nadmiernym hałasem. Podczas izolowania obiektów monter musi zapewnić również zgodnie ze sztuką budowlaną odpowiednie warstwy izolacyjne tj.: izolację przeciwwodną chroniącą ściany fundamentowe przed parciem hydrostatycznym wody, izolacje podłóg w piwnicach i suterenach, w tym także izolację przeciwwodną i cieplną, izolację tarasów (paroizolację, izolację cieplną i przeciwwilgociową), izolację cieplną ścian zewnętrznych, izolację antykorozyjną konstrukcji stalowych, izolację akustyczną Uczeń kształcący się w zawodzie monter izolacji budowlanych przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych


Wybierając 3 – letnią Szkołę Branżową I stopnia możesz także kształcić się – jako pracownik młodociany w zawodzie fryzjer w klasie wielozawodowej.


Osoby, które zdecydują się na taką formę nauki, realizują treści z przedmiotów ogólnokształcących w oddziałach na terenie szkoły. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów młodocianych pracowników realizowana jest na turnusach dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Zawodowego. Natomiast praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (2 dni w tygodniu w pierwszej klasie i 3 dni w drugiej i trzeciej klasie).

Oferta
Historia
Szkoła istnieje od 1 września 1975 roku. Siedzibą szkoły był budynek obecnego CKU potem obiekt przy ul. Sienkiewicza 22, a od roku 1981 do chwili obecnej budynek przy ul. Czarnieckiego 9.
Koła zainteresowań
Koła przedmiotowe, koło budowlane, koło teatralno-kabaretowe.
Współpraca z pracodawcami
Współpraca z firmami EKOBUD oraz SOLGRUD w zakresie doradztwa zawodowego, praktyk uczniowskich oraz zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
Osiągnięcia
Coroczne sukcesy uczniów w finale centralnym Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia".
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia z kosztorysowania komputerowego, sportowe (piłka nożna dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt, siłownia dziewcząt, piłka ręczna chłopców, piłka siatkowa chłopców, siłownia.
Zakres wiekowy
15-18
Drzwi otwarte

Obecnie w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych prowadzimy nabór na rok szkolny 2022/2023 do następujących szkół:


5-letniego Technikum w zawodzie technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD

5-letniego Technikum w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz
5-letniego Technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich z innowacją barbering5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych o specjalności: projektowanie graficzne oraz fotografia artystyczna3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie murarz-tynkarz,
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie  monter izolacji budowlanych
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia (pracownik młodociany) w zawodzie: fryzjer.
Pliki do pobrania
Oświadczenie pracodawcy pracownika młodocianego 2022_2023
Karta wywiadu środowiskowego pielęgnarki szkolnej 2022_2022
Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia 2022_2023
Kwestionatiusz osobowy dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie murarz-tynkarz 2022_2023
Kwestionatiusz osobowy dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2022_2023
Kwestionatiusz osobowy dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie monter izolacji budowlanych 2022_2023
Kwestionatiusz osobowy dla kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie fryzjer - pracownik młodociany 2022_2023
Harmonogram naboru do BS 2022-2023