Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Telefon
564631576
Fax
564631576
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Jarosław Radtke
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zapraszamy!!!
 • Przypłyńcie do nas...
 • ... albo przyjedźcie
 • Sala lekcyjna
 • Sala lekcyjna
 • Klub Licealisty
 • Klub Licealisty
 • Biblioteka
 • Siłownia
 • Pedagog
 • Nasi absolwenci
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • Herbatki...?
Opis

„Trzeba nam zawsze w górę iść…”


V Liceum Ogólnokształcące im. Bronisława Malinowskiego w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi nabór do oddziału sportowego z szkoleniem w następujących dyscyplinach:

- piłka siatkowa dziewcząt,

- kolarstwo dziewcząt i chłopców,

- wioślarstwo dziewcząt i chłopców.


Szkoła powstała w 1995 roku. Jest usytuowana na osiedlu Strzemięcin, przy ul. Korczaka 23 i jest bardzo dobrze skomunikowana z całym miastem. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8.00 do godz. 16.00. Jesteśmy szkołą, która stawia na jakość kształcenia i umożliwienie uczniom rozwijania ich pasji i zainteresowań. Staramy się przygotować młodych ludzi do dorosłego życia i radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach życiowych, wyposażając ich we właściwe kompetencje. Nasza kadra nauczycielska przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych oraz do kontynuacji nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych. Nauka w naszej szkole umożliwia także rozwijanie talentów sportowych. Pracujemy jako zespół, wzajemnie siebie wspierając i służąc doświadczeniem. Współpracujemy z naszymi wychowankami i ich rodzicami.

 1. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną z wydzielonym segmentem do którego dostęp mają wyłącznie uczniowie LO. Nowoczesne sale przedmiotowe, w tym informatyczne ze stałym dostępem do Internetu, centrum multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię, sklepik, klub licealisty oraz stołówkę szkolną.
 2. Dysponujemy trzema pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, nowymi boiskami sportowymi typu „Orlik”, bieżnią lekkoatletyczną oraz ścianką do wspinaczki.
 3. Zapewniamy profesjonalną kadrę nauczycieli, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy i dokształcają się, tak, aby zapewnić uczniom jak najlepszą jakość kształcenia i osiągnąć wysoką efektywność nauczania.
 4. Proponujemy naukę języków obcych – j. angielski i j. niemiecki.
 5. Stosujemy zasady indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym (zajęcia dodatkowe o charakterze rozszerzającym) oraz z uczniem z trudnościami w nauce bądź o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udział w pracach kółek przedmiotowych, kole „Caritas”, PCK, szkolnym kole wolontariatu, w zajęciach sportowych SKS.
 7. Nasi uczniowie trenują w klubach sportowych ALKS „Stal” oraz Klubie Wioślarskim „Wisła” Grudziądz, gdzie osiągają liczne sukcesy sportowe zarówno w Polsce jak i w Europie.
 8. Realizujemy wymianę młodzieży z uczniami szkoły w partnerskim mieście Gütersloh oraz międzynarodową wymianę w ramach praktyk. Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, seansach kinowych, wycieczkach szkolnych oraz warsztatach i spektaklach profilaktycznych.
 9. Aktywnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych.
 10. Wśród naszych uczniów są stypendyści Prezesa Rady Ministrów.
 11. Realizujemy innowacyjną metodę w nauczaniu języka angielskiego, jaką jest gamifikacja.
 12. Zapewniamy stałą opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, pielęgniarki i stomatologa.
Oferta
Historia
V Liceum Ogólnokształcące powstało w 1995 roku jako część zespołu, w którego skład wchodziła również Szkoła Podstawowa nr 7. W późniejszych latach dołączone zostało również Gimnazjum nr 12. Początkowo funkcjonowało ono jako liceum 4-letnie po 8-klasowej szkole podstawowej. Następnie, po reformie, nauka w LO trwała 3 lata. Obecnie, po kolejnych zmianach powracamy do trybu 4-letniego. Od początku swojego istnienia V LO stawiało na sport, współpracując z klubami sportowymi i umożliwiając młodym zawodnikom zdobycie odpowiedniego wykształcenia.
Koła zainteresowań
W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Ich oferta jest przedstawiana uczniom na początku każdego roku szkolnego, po przeprowadzeniu diagnozy ich zainteresowań i potrzeb, a następnie stale modyfikowana. Nieodłącznym elementem oferty jest gamifikacja i GBL, czyli nauczanie języka angielskiego poprzez wykorzystanie gier (planszowych i wideo) oraz mechanizmów w nich występujących.
Kontakty zagraniczne
Tradycją naszej szkoły jest, iż utrzymujemy stałe kontakty ze szkołami z zagranicy i organizujemy wymiany młodzieży. Stale współpracujemy ze szkołą w Gutersloh w Niemczech. Realizowaliśmy również projekty ze szkołami z Holandii, Hiszpanii, Maroka, Włoch, Grecji i Szwecji. 
Współpraca z pracodawcami
W ramach doradztwa zawodowego organizujemy wizyty w zakładach pracy, jak również zapraszamy pracodawców do nas. Umożliwiamy również poznanie przez uczniów pracy na różnych stanowiskach w ramach Dnia Przedsiębiorczości. 
Osiągnięcia
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, np. zdobycie medali na Mistrzostwach Europy ww wioślarstwie, czy podobne osiągnięcia w kolarstwie. Rok rocznie uczniowie z naszej szkoły otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce.
Zajęcia pozalekcyjne
Oferta zajęć pozalekcyjnych jest, podobnie jak kół zainterpelowań, zróżnicowana, a jej zakres uzależniony jest od potrzeb i zainteresowań uczniów.
Zakres wiekowy
Szkoła stacjonarna dla młodzieży, która ukończyła klasę 8 szkoły podstawowej.
Dojazd
V LO znajduje się na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu w pobliżu dwóch przystanków autobusów komunikacji miejskiej, którymi można wygodnie dotrzeć do dowolnej części miasta i jego okolic.
Drzwi otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się w dniu 7 czerwca 2022 r. (godzinę podamy na naszej stronie internetowej http://zsogrudziadz.szkolnastrona.pl/lo/ oraz Facebooku https://www.facebook.com/5LOGrudziadz/). Zachęcamy również do zapoznania się z filmem promującym V LO:

http://zsogrudziadz.szkolnastrona.pl/lo/a,285,wirtualny-spacer-po-v-lo

Pliki do pobrania
Regulamin naboru do V Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023