Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Adres
Legionów 2, 86-300 Grudziądz
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Łukasz Piasecki
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zapraszamy do IIILO!!! :-)
 • Nasza oferta
 • Nasza oferta.
 • Budynek szkoły, ul. Legionów 2
 • Wnętrze szkoły
 • Ślubowanie klas pierwszych i przysięga Strzelców.
 • Zajęcia klas mundurowych
 • Klasy mundurowe
 • Zajęcia klas mundurowych
 • Zajęcia klas mundurowych
 • Wymiana młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • Dzień Języków Obcych
 • Dni tematyczne - Dzień bez plecaka
 • Dni tematyczne - Dzień na opak
 • Dzień Sportu
 • Imprezy integracyjne
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pracownia chemiczna
 • Święto Szkoły - Ślubowanie klas pierwszych
 • Połowinki
 • Studniówka
 • Święto Szkoły
 • Mikołajki
 • Zespół TENDO
 • Zespół TENDO
 • Pracownia komputerowa
 • Otwarcie wirtualnej strzelnicy w IIILO
 • Pamiętamy o bohaterach
 • Pamiętamy o bohaterach
 • Akcje charytatywne
 • Pomagamy
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Zajęcia na strzelnicy w Rybieńcu
 • Zajęcia na strzelnicy w Rybieńcu
 • Ślubowanie Strzelców
 • Ślubowanie Strzeleckie 2024r.
 • Strzelcy IB na zajęciach prowadzonych przez żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
 • Klasa pożarnicza.
 • Zajęcia klasy pożarniczej.
 • Zajęcia klasy pożarniczej.
 • Otrzęsiny w stylu azjatyckim.
 • Dni tematyczne organizowane przez Samorząd Szkolny.
 • Udział w konkursach
 • Udział w zawodach sportowych
 • Zajęcia samoobrony
 • Zajęcia samoobrony
 • Udział w zawodach sportowych
 • Wycieczki
 • Wycieczki
 • Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni - Musical "Wiedźmin".
 • Wycieczka do Gdańska i wystawa Body Worlds Vital
 • Pomagamy! Współpraca z Domem Dziecka w Bąkowie.
 • Pomagamy! WOŚP 2024
Opis

III Liceum Ogólnokształcące to szkoła rozwijająca pasje i przyjazna uczniom!


Nauczyciele i uczniowie tworzą zgrany zespół, który za motto stawia sobie słowa patrona szkoły - Jana Pawła II:

"Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu".

Bogata oferta zajęć dodatkowych, przyjazna, partnerska atmosfera oraz atrakcyjne profile klas czynią naszą szkołę jedną z najatrakcyjniejszych w regionie!

Zapraszamy do klas:

1 A - klasa ogólna


Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych kształceniem ogólnym. Uczniowie klasy ogólnej są zaangażowani w życie szkoły poprzez branie udziału w konkursach, wycieczkach, warsztatach oraz wielu innych zajęciach proponowanych przez szkołę.


Ucząc się w tej klasie możesz :

 • uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
 • spotykać się z ciekawymi ludźmi,
 • brać udział w konferencjach, warsztatach
 • uczyć się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
 • wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
 • brać udział w różnych projektach, np.: w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego
 • tworzeniu gazetki szkolnej
 • brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznychwyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh
 • brać udział w zajęciach z samoobrony

Rozszerzenia wybierane są w II semestrze klasy I, a realizowane są od klasy II.

Wybranym przedmiotem musi być jeden z języków obcych nowożytnych oraz jeden z grupy przedmiotów: j. polski, matematyka, biologia, chemia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

1 B - klasa mundurowo-pożarnicza

Oferta skierowana jest do absolwentów, którzy oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych. W klasie o tym profilu planuje się przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym z dwóch wybranych przedmiotów ( w tym jednym językiem obcym).
Poznanie problematyki specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej zarówno w straży pożarnej jak i w wojsku.
Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu czterech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat pracy służb mundurowych oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa przedmedycznego.
Ucząc się w tej klasie możesz:
• uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
• poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych
• uzyskać wysoką sprawność fizyczną, praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej
• przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego, straży pożarnej
• zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny
• wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych organizowanych w liceum
• brać udział w różnych projektach, np.:Związku Strzeleckim “Strzelec” 1909 oraz 3301, w Szkolnej Drużynie Ratownictwa Przedmedycznego, korzystać z wiedzy i doświadczenia żołnierzy zawodowych jednostek: CSLog i JW1109 zapewniającej wysoką jakość w realizacji specjalistycznego programu
• uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich
• brać udział w olimpiadach i konkursach tematycznych
• wyjechać na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską AFS w Gütersloh.

Rozszerzenia wybierane są w II semestrze klasy I, a realizowane są od klasy II.

Wybranym przedmiotem musi być jeden z języków obcych nowożytnych oraz jeden z grupy przedmiotów: j. polski, matematyka, biologia, chemia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Więcej informacji o specyfice tych klas znajdziecie w zakładce oddziały lub na http://www.lo3.grudziadz.com.pl/ w zakładce - rekrutacja

Oferta
Koła zainteresowań
 • Koło wokalno-muzyczne i Zespół "Tendo"
 • Koło dziennikarskie i gazetka szkolna "Wieści z Trójki"
 • Szkolna Drużyna Ratownictwa Przedmedycznego
 • Szkolne Koło PCK i Caritas
 • Młodzieżowe Koło Psychologiczne
 • Kółko teatralne
 • Szkolne Koło Sportowe
 • projekty edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Związek Strzelecki "Strzelec"
 • Wirtualna strzelnica
 • Zajęcia fitness i siłownia
 • Samorząd Uczniowski
 • koła przedmiotowe
Kontakty zagraniczne
Szkoła od 25 lat prowadzi współpracę ze szkołą partnerską z Niemiec - AFS z Gütersloh.
Zajęcia pozalekcyjne

 • fakultety dla maturzystów
 • koła zainteresowań
 • koła przedmiotowe
 • ratownictwo przedmedyczne
 • akcje charytatywne
 • koło psychologiczne
 • wolontariat
 • krwiodawstwo
 • wyjazdy do opery, filharmonii i teatru
 • wyjścia do kina
 • wymiana młodzieży ze szkołą partnerską
 • wyjazdy integracyjne
 • szkolne i klasowe wycieczki
 • zajęcia sportowe
 • udział w zawodach i rozgrywkach
 • musztra
 • logistyka
 • poligony
 • samoobrona
 • strzelnica
Dojazd

Szkoła położona jest w Śródmieściu przy linii tramwajowej nr 2.

Dojazd autobusami linii: 3, 12, 19, 22, 24.

Zakres wiekowy
15-19
Osiągnięcia
 • Coroczne wygrane w konkursach "Sprawny jak Żołnierz" - drużynowo i indywidualnie.
 • Finały Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności.
 • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim.
 • Wolontariusz Roku 2019.
 • Finały Olimpiady Języka Angielskiego.
 • Wygrane w zawodach Drużyn Ratownictwa Przedmedycznego.
 • Finały Olimpiady Znajomości Afryki.
 • Reprezentacja uczniów klas mundurowych w uroczystościach patriotycznych: miejskich, regionalnych i państwowych.
 • Finały rozgrywek sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim.
 • Organizowanie dla uczniów szkół podstawowych przedstawień teatralnych.
Historia

35 lat minęło!

    Nasza szkoła ma długą tradycję. Mieści się w zabytkowym budynku z końca XIX wieku, w którym powstało Seminarium Nauczycielskie. III LIceum Ogólnokształcące zostało zapoczątkowane w 1989r. w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 2004r funkcjonuje jako odrębna jednostka oświatowa, a w roku 2007 szkoła przyjęła imię Jana Pawła II.

    Od 26 lat prowadzimy współpracę z niemiecką Anne Frank Schule z Gutersloh. Chlubą naszej szkoły zawsze było i jest bogate życie kulturalne. Jesteśmy dumni ze zogranizowanych wystaw sztuki i historycznych, z kariery zespołu "Bez próby", Zespołu "Tendo" i innych talentów muzycznych. Do historii naszej szkoły na stałe wpisały się tatrzańskie wycieczki śladami patrona, Dni Języków Obcych, wymiany młodzieży z Niemiec czy osiągnięcia sportowe i Drużyny Ratownictwa Przedmedycznego.

    Od 2008r. szkoła prowadzi klasy mundurowe, które przygotowują uczniów do pracy w służbach mundurowych. Dzięki zajęciom dodatkowym oraz wizytom w jednostkach wojskowych, więzieniu, policji  i straży pożarnej nasi uczniowie mają świetną możliwość poznać wymagania i warunki pracy w mundurze.

Porozumienie o współpracy III LO ze  Związkiem Strzeleckim  „Strzelec” podpisano w 2010 r. ZS Strzelec należy do organizacji proobronnych i społeczno-wychowawczych. Uczniowie z jednostki JS3301 i JS 1909 odbywają szkolenia na terenie szkoły, oraz w jednostkach wojskowych. Strzelcy biorą udział również w miejskich uroczystościach patriotycznych, poligonach i marszach.


Nasza szkoła wciąż się rozwija dla uczniów!

Aby poszerzać zainteresowania młodzieży podpisaliśmy współpracę z Akademią Stosowaną w Gnieźnie oraz Powiślańską Szkołą Wyższą z Kwidzyna i tworzymy klasy o specyfice "analityka i bezpieczeństwo" oraz "ratownictwo medyczne".

16 lutego 2023r. otworzyliśmy w naszym liceum tzw. wirtualną strzelnicę. Ten nowoczesny obiekt umożliwia uczniom rozwijać umiejętności strzeleckie.

23 maja 2023r. podpisaliśmy umowę w Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu i otworzyliśmy klasę o profilu pożarniczym. Dla uczniów tej klasy cyklicznie odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie szkoły, jak i na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej.

Wybierając naszą szkołę rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania, zawiążesz nowe przyjaźnie.

Twórz razem z nami swoją przyszłość i historię IIILO!

Do zobaczenia.


Drzwi otwarte

Zapraszamy na drzwi otwarte : 27 maja 2024r. (poniedziałek) od 10.00-13.00 
http://www.lo3.grudziadz.com.pl/

oraz na naszym profilu Facebooka

https://www.facebook.com/III-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Jana-Paw%C5%82a-II-Grudzi%C4%85dz-358692394555325/

Współpraca z uczelniami wyższymi

Akademia Stosowana im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Współpraca z pracodawcami
 • Jednostki Strzeleckie JS3301 oraz JS1909
 • Jednostka Wojskowa Nr 1109
 • Centrum Szkolenia Logistyki
 • 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Komenda Miejska Policji
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
 • Służba Więzienna
 • Stowarzyszenie RATEL Self-Defence Grudziądz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Stosowana im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy
 • Centrum Edukacji Obwatelskiej
Pliki do pobrania
Zasady i kryteria rekrutacji do IIILO 2024/25