Grudziądz
Technikum
Technikum nr 2
Zespół szkół
Adres
Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
Telefon
566434002
Fax
566434012
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Sylwia Dombek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum nr 2
 • Technikum nr 2
 • Technikum nr 2
 • Technikum nr 2
 • Wyjazd szkoleniowy
 • Wycieczka na budowę.
 • Udział w konkursie :Kultura Bezpieczeństwa"
 • Szkolenie uczniów przeprowadzone przez firmą BRAAS
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Szkolenie uczniów
 • Otrzęsiny
 • Szkolna siłownia
 • Szkolenie uczniów - nowoczesne technologie
 • Szkolenie uczniów
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - wycieczka do Bydgoszczy.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - konkursy fryzjerskie.
 • Technikum usług fryzjerskich - konkursy fryzjerskie.
 • Technikum usług fryzjerskich - konkursy fryzjerskie.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - szkolenia i pokazy.
 • Technikum usług fryzjerskich - szkolenia i pokazy.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - wycieczki.
 • Szkolna studniówka
 • Absolwenci ZSBiP - obecnie nauczyciele naszej szkoły.
Opis

Technik budownictwa.

Jeżeli jesteś: kreatywny, przedsiębiorczy i odpowiedzialny.

Jeżeli masz: dużą wyobraźnię i interesują Cię: architektura i nowoczesne technologie. Jeżeli chcesz: budować i projektować, pracować w zespole i zdobyć ciekawy zawód...


- możesz zostać technikiem budownictwa (311204), nauka trwa 5 lat.


Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. Technik budownictwa zdobywa kwalifikacje:


Technik budownictwa wykonuje roboty murarskie i tynkarskie, organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego, roboty związane  z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

Kwalifikacje uzyskane w czasie kształcenia:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.


BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.


Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Jeżeli jesteś: kreatywny, przedsiębiorczy i precyzyjny.

Jeżeli masz: dużą wyobraźnię i interesują Cię: architektura wnętrz i nowoczesne technologie. Jeżeli chcesz: aranżować wnętrza, pracować w zespole i zdobyć atrakcyjny zawód...


- możesz zostać technikiem robót wykończeniowych w budownictwie (311219), nauka trwa 5 lat.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie.


Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych

Uczeń  kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie przygotowuje sie do wykonywania zadań zawodowych:

 

w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

a) montowania systemów suchej zabudowy,

b) wykonywania robót malarskich,

c) wykonywania robót tapeciarskich,

d) wykonywania robót posadzkarskich,

e) wykonywania robót okładzinowych;

 

w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,

c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,

d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie jest zdanie dwóch egzaminów zawodowych.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11.) – koniec klasy III

Kwalifikacja 2:
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.25.)- po pierwszym półroczu klasy V
Technik usług fryzjerskich.

Jeżeli jesteś: pomysłowy, spostrzegawczy, odpowiedzialny.

Jeżeli cenisz: niezależność, piękno, poczucie estetyki.

Jeżeli chcesz: tworzyć modne fryzury, zdobyć atrakcyjny zawód…


- możesz wybrać zawód technika usług fryzjerskich (514105)Istotą zawodu technika usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zabiegów fryzjerskich za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer (coraz częściej nazywany również stylistą fryzur) dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko - kosmetyczne. Przy projektowaniu fryzur stosuje nowoczesne formy wizażu, korzystając z technik komputerowych. Technik usług fryzjerskich zdobywa kwalifikacje:


Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:


Technik usług fryzjerskich wykonuje wszystkie zabiegi i działania pielęgnacyjne związane z włosami oraz projektuje fryzury.Uczeń kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

a) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
b) wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
c) strzyżenia włosów,
d) stylizacji fryzur,


W zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

a) projektowania fryzur

Oferta
Zakres wiekowy
15-18
Koła zainteresowań
Koła przedmiotowe, koło budowlane, koło teatralno-kabaretowe.


Historia
Szkoła istnieje od 1 września 1975 roku. Siedzibą szkoły był budynek obecnego CKU potem obiekt przy ul. Sienkiewicza 22, a od roku 1981 do chwili obecnej budynek przy ul. Czarnieckiego 9.
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia z kosztorysowania komputerowego, sportowe (piłka nożna dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt, siłownia dziewcząt, piłka ręczna chłopców, piłka siatkowa chłopców, siłownia oraz  zajęcia fakultatywne dla maturzystów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Drzwi otwarte

Obecnie w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych prowadzimy nabór do następujących szkół:


5-letniego Technikum w zawodzie technik budownictwa

5-letniego Technikum w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie
5-letniego Technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych o specjalności: projektowanie graficzne oraz fotografia artystyczna3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie murarz-tynkarz,
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie  monter izolacji budowlanych
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia (klasa wielozawodowa) w zawodzie: fryzjer.
Kontakty zagraniczne
Wakacyjne staże zawodowe.
Współpraca z pracodawcami

Współpraca z firmami EKOBUD oraz SOLGRUD w zakresie doradztwa zawodowego, praktyk uczniowskich oraz zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły są laureatami lub finalistami etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (wolny wstęp na studia)
Pliki do pobrania
Karta wywiadu środowiskowego pielęgnarki szkolnej
Regulamin rekrutacji do Technikum
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do Technikum budownictwa - Grudziądz
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do Technikum robót wykończeniowych w budownictwie - Grudziądz
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do Technikum usług fryzjerskich - Grudziądz