Grudziądz
Technikum
Technikum nr 2
Zespół szkół
Adres
Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
Telefon
566434002
Fax
566434012
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Sylwia Dombek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum nr 2
 • Technikum nr 2
 • Technikum nr 2
 • Wyjazd szkoleniowy
 • Wycieczka na budowę.
 • Udział w konkursie :Kultura Bezpieczeństwa"
 • Szkolenie uczniów przeprowadzone przez firmą BRAAS
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Szkolenie uczniów
 • Otrzęsiny
 • Szkolna siłownia
 • Szkolenie uczniów - nowoczesne technologie
 • Szkolenie uczniów
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - nasze metamorfozy.
 • Technikum Usług Fryzjerskich - wycieczka do Bydgoszczy.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - akcje charytatywne.
 • Technikum usług fryzjerskich - konkursy fryzjerskie.
 • Technikum usług fryzjerskich - konkursy fryzjerskie.
 • Technikum usług fryzjerskich - konkursy fryzjerskie.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - sesje stylizacyjne.
 • Technikum usług fryzjerskich - szkolenia i pokazy.
 • Technikum usług fryzjerskich - szkolenia i pokazy.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - zajęcia praktyczne.
 • Technikum usług fryzjerskich - wycieczki.
 • Szkolna studniówka
 • Absolwenci ZSBiP - obecnie nauczyciele naszej szkoły.
 • Szkolne imprezy
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Nowoczesne rusztowania
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Wycieczka na budowę
 • Szkolenie prowadzone przez firmę zewnętrzną
 • Rocznica Odzyskania Niepodległości
 • Szkolenie fryzjerskie
 • Fryzjerki w czasie pracy
 • Fryzjerki podczas pracy
 • Dzień bez plecaka
 • Drzwi otwarte 2022
 • Drzwi otwarte 2022
Opis

Technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD.

Jeżeli jesteś: kreatywny, przedsiębiorczy i odpowiedzialny.

Jeżeli masz: dużą wyobraźnię i interesują Cię: architektura i nowoczesne technologie. Jeżeli chcesz: budować i projektować, pracować w zespole i zdobyć ciekawy zawód...


- możesz zostać technikiem budownictwa (311204), nauka trwa 5 lat.


Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. Technik budownictwa zdobywa kwalifikacje:


Czym zajmuje się technik budownictwa?

Bierze udział w projektowaniu obiektów budowlanych.

Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych.

Sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

Technik budownictwa wykonuje roboty murarskie i tynkarskie, organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego, roboty związane  z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.


Czym jest budownictwo z innowacją CAD?

Uczeń będzie miał szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego z zastosowaniem najnowszego oprogramowania do projektowania z wykorzystaniem systemów CAD i BIM.

Polega na sporządzaniu projektów z wykorzystaniem systemów CAD (np. Autodesk Revit, AutoCAD).

Daje umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji (RM Win).

Pokazuje BIM (Building Information Modeling) pojęcie pozwalające modelować całe procesy zachodzące w budynkach, przedstawiając zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizyczne i funkcjonalne właściwości budowli.


Kwalifikacje uzyskane w czasie kształcenia:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.


BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.


Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz.

Jeżeli jesteś: kreatywny, przedsiębiorczy i precyzyjny.

Jeżeli masz: dużą wyobraźnię i interesują Cię: architektura wnętrz i nowoczesne technologie. Jeżeli chcesz: aranżować wnętrza, pracować w zespole i zdobyć atrakcyjny zawód...


- możesz zostać technikiem robót wykończeniowych w budownictwie (311219), nauka trwa 5 lat.


Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych

Uczeń  kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie przygotowuje sie do wykonywania zadań zawodowych:

 

w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

a) montowania systemów suchej zabudowy,

b) wykonywania robót malarskich,

c) wykonywania robót tapeciarskich,

d) wykonywania robót posadzkarskich,

e) wykonywania robót okładzinowych;

 

w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,

c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,

d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.


Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie jest zdanie dwóch egzaminów zawodowych.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11.) – koniec klasy III

Kwalifikacja 2:
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.25.) - po pierwszym półroczu klasy V


Wprowadzenie innowacji aranżacja wnętrz umożliwia zdobywanie dodatkowych umiejętności:

poznanie i analizowanie źródeł informacji w procesie projektowym;

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw projektowania i aranżacji wnętrz oraz zasad funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wnętrzach;

poznanie różnorodnych materiałów wykończeniowych;

umiejętność doboru kolorystki wnętrz;

umiejętność prawidłowego czytania dokumentacji projektowej;

rozbudzanie twórczej postawy, pobudzanie do aktywności intelektualnej i kreatywności;

umiejętność analizowania, argumentowania i interpretacja zastosowanych rozwiązań projektowych;Technik usług fryzjerskich z innowacją barbering.

Jeżeli jesteś: pomysłowy, spostrzegawczy, odpowiedzialny.

Jeżeli cenisz: niezależność, piękno, poczucie estetyki.

Jeżeli chcesz: tworzyć modne fryzury, zdobyć atrakcyjny zawód…


- możesz wybrać zawód technika usług fryzjerskich (514105)


Czym zajmuje się technik usług fryzjerskich?

wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych,

wykonywaniem zabiegów chemicznych: trwałej ondulacji, farbowania i rozjaśniania włosów,

strzyżeniem włosów damskich, męskich i dziecięcych

strzyżeniem zarostu

formowaniem fryzur i ondulowaniem,

wykonywaniem stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji,

stosowaniem specjalistycznych programów komputerowych do projektowania fryzur,

projektowaniem fryzur i wykonywaniem fryzur,

projektowaniem i urządzaniem salonu fryzjerskiego

zarządzaniem salonem fryzjerskim


Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Technik usług fryzjerskich wykonuje wszystkie zabiegi i działania pielęgnacyjne związane z włosami oraz projektuje fryzury.Uczeń kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji:


FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

a) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
b) wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
c) strzyżenia włosów,
d) stylizacji fryzur,


W zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

a) projektowania fryzur


Wprowadzenie innowacji barbering umożliwia zdobywanie nowych umiejętności:

Stylizacji brody i wąsów

Pielęgnacji męskiego zarostu

Posługiwania się tradycyjnymi narzędziami do stylizacji męskiego zarostu

Oferta
Zakres wiekowy
15-18
Koła zainteresowań
Koła przedmiotowe, koło budowlane, koło teatralno-kabaretowe.


Historia
Szkoła istnieje od 1 września 1975 roku. Siedzibą szkoły był budynek obecnego CKU potem obiekt przy ul. Sienkiewicza 22, a od roku 1981 do chwili obecnej budynek przy ul. Czarnieckiego 9.
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe zajęcia z kosztorysowania komputerowego, sportowe (piłka nożna dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt, siłownia dziewcząt, piłka ręczna chłopców, piłka siatkowa chłopców, siłownia oraz  zajęcia fakultatywne dla maturzystów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Drzwi otwarte

Obecnie w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych prowadzimy nabór na rok szkolny 2022/2023 do następujących szkół:


5-letniego Technikum w zawodzie technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD

5-letniego Technikum w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz
5-letniego Technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich z innowacją barbering5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych o specjalności: projektowanie graficzne oraz fotografia artystyczna3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie murarz-tynkarz,
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie  monter izolacji budowlanych
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia (pracownik młodociany) w zawodzie: fryzjer.
Kontakty zagraniczne
Wakacyjne staże zawodowe.
Współpraca z pracodawcami

Współpraca z firmami EKOBUD oraz SOLGRUD w zakresie doradztwa zawodowego, praktyk uczniowskich oraz zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły są laureatami lub finalistami etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (wolny wstęp na studia)
Pliki do pobrania
Karta wywiadu środowiskowego pielęgnarki szkolnej 2022_2023
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do Technikum budownictwa - 2022_2023
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do Technikum robót wykończeniowych w budownictwie 2022_2023
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do Technikum usług fryzjerskich 2022_2023
Regulamin rekrutacji do Technikum 5-letniego 2022_2023
Harmonogram naboru do Technikum 5-letniego 2022_2023