Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz
I A - Geografia
I A - Biologia
I B - J. polski
I C - Biologia
I D - Matematyka
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz
1a,b,d ang.-niem.
1a,c ang.-ros.
1b niem.-ang.
1c,d ang.-fr.
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz
I a (tzw.klasa ogólna)
I b (tzw.klasa mundurowa)
I c (tzw.klasa mundurowa)
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
1abc_ang-niem
1a_ang-hisz
1b_ang-ros
1d_ang-niem
1c_niem-ang
1d_niem-ang
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
1a
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
IaT - technik budownictwa
IbT - technik usług fryzjerskich
Technikum Nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz
1a TR
1 b TE
1 c TE
1 d TL
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz
1 aTH 1 BTH Technik hotelarstwa
1 TOT Technik organizacji turystyki
1aŻ 1bŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych
1 TTŻ Technik technologii żywności
1 TM Technik przemysłu mody
1 TPM Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz
1a - Technik pojazdów samochodowych
1b - Technik mechanik
Technikum Nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz
1 TA. Technik agrobiznesu
1 TAK. Technik architektury krajobrazu
1 TMRiA. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, klasa patronacka GOODVALLEY
1 TR. Technik rolnik
1 TRE. Technik reklamy
1 TTD. Technik technologii drewna, klasa patronacka MrGarden
1 TW. Technik weterynarii, klasa patronacka GOODVALLEY
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
Technik programista
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik analityk
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz
1abr - Mechanik pojazdów samochodowych
1bbr - Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Ślusarz
1cbr - Operator obrabiarek skrawających, Kierowca mechanik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
IaBS - murarz-tynkarz
IaBS - pracownik młodociany - fryzjer, elektryk, stolarz, fotograf, lakiernik samochodowy, monter sieci i instalacji.
IbBS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
Elektryk
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
ILSP
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz
1 a kuch Kucharz
1 cuk Cukiernik
1 b kuch/m Kucharz
1 sp Sprzedawca
1 kr Krawiec
1 tap Tapicer
1 st Stolarz
1 mech Mechatronik
1 cuk/m Cukiernik
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz
1 Og. Ogrodnik
1 St. Stolarz
1 Om. Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional
TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT klasa patronacka MSI
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz
IA -wielozawodowa
IB - wielozawodowa
I C- wielozawodowa