Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz 130/339
I A - geografia 18/219
I A - wos 15/212
I B - język polski 15/213
I C - biologia 25/226
I D - matematyka 19/207
I E - biologia i chemia 32/191
I E - matematyka i fizyka 6/159
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz 121/236
1 a,b,c (A-N) 40/192
1 a (A-R) 11/166
1 d,e (A-F) 15/180
1 d (N-A) 1/124
1e (A-H) 54/207
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz 97/324
I A - ogólna z elementami analityki i bezpieczeństwa 9/145
I B - mundurowa 59/213
I C - ogólna z elemetnami ratownictwa przedmedycznego 13/171
1 D - pożarnicza 16/138
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz 141/465
1a (ang R-hiszp) 72/369
1_b (ang R-niem) 24/317
1_b (ang R-ros) 13/254
1_c (ang R/niem) 14/268
1_c (niem R-ang) 7/164
1d_sportowy (ang R-niem) 11/106
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz 21/45
a - siatkówka dziewcząt oraz kolarstwo dziewcząt i chłopców 18/31
b - piłka ręczna chłopców oraz tenis stołowy dziewcząt i chłopców 3/18
Technikum nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 88/258
I a Technik Ekonomista 23/121
I b Technik Rachunkowości 19/114
I c Technik Ekonomista 0/69
I d Technik Logistyk 35/180
I e Technik Spedytor 11/131
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 45/109
1aT- technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD 18/52
1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz. 16/60
1bT- technikum usług fryzjerskich z innowacją barbering. 11/35
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 157/260
Technik informatyk 40/138
Technik programista 51/127
Technik analityk 12/61
Technik elektronik 5/75
Technik elektryk 23/84
Technik mechatronik 22/100
Technik robotyk 4/71
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 28/88
1a - technik pojazdów samochodowych 20/56
1b - technik mechanik 4/44
1b - technik spawalnictwa 4/36
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 109/316
1 a,b Technik hotelarstwa 20/124
1 Technik organizacji turystyki 12/108
1 a,b Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki 47/158
1 Technik technologii żywności 4/88
1 Technik Przemysłu Mody 0/62
1 Technik przetwórstwa mleczarskiego 0/19
1 Technik stylista 14/88
1 Technik reklamy 12/97
Technikum nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 80/190
Technik technologii drewna 3/19
Technik architektury krajobrazu 9/72
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 13/33
Technik reklamy 3/56
Technik rolnik 12/32
Technik weterynarii 40/94
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 32/84
1aBS fryzjer 13/37
1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 16/39
1cBS- murarz-tynkarz 3/20
1cBS- monter stolarki budowlanej 0/9
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 35/106
1abr - mechanik pojazdów samochodowych 11/57
1bbr - elektromechanik pojazdów samochodowych 7/40
1bbr - elektryk 8/39
1cbr - operator obrabiarek skrawających 0/2
1cbr - kierowca mechanik 9/44
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 39/103
1 a, b Kucharz 23/68
1 a Cukiernik 9/57
1 d Kucharz 1/21
1 d Cukiernik 2/22
1 Sprzedawca 3/28
1 Krawiec 1/7
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 3/16
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - OGRODNIK 0/6
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD – STOLARZ 3/10
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 3/24
I f Magazynier - logistyk 3/21
I g Sprzedawca 0/8
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 51/74
1 LSP - techniki graficzne 45/63
1 LSP - fotografia i film 6/41
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Grudziądzu Włodka 7, 86-300, Grudziądz 10/37
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa kosmetologiczna 6/14
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa kryminalistyczna 4/22
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa projektowania graficznego 0/5
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa media i komunikacja 0/3
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa politechniczna 0/1
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz 25/72
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon 10/23
TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI 9/31
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft 1/13
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy 1/16
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional 1/7
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe 3/14
TECHNIK ANALITYK z elementami kosmetologii 0/6
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz 15/38
IA 15/35
IB 0/21
IC 0/18
ID 0/19
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 13/30
PROFIL PLASTYCZNY 2/9
PROFIL PRZYGOTOWANIE WOSJKOWE 1/7
PROFIL PRAWNO-ADMINISTRACYJNY 6/15
PROFIL MEDYCZNY 3/20
PROFIL INFORMATYCZNY 1/9
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 9/35
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 5/14
TECHNIK LOGISTYK - SPEC. LOGISTYKA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU 1/10
TECHNIK PROGRAMISTA - SPEC. TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH 3/14
TECHNIK INFORMATYK - SPEC. INTELIGENTNE SYSTEMY INFORMATYCZNE 0/7
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 0/8
TECHNIK REKLAMY 0/4
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 0/4
Prywatna Szkoła Branżowa I Stopnia "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 3/6
FOTOGRAF 1/4
MAGAZYNIER LOGISTYK 2/2
MODELARZ ODLEWNICZY 0/0
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 0/0
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz Konarskiego 14, 86-300, Grudziądz 8/12
Klasa 1 -piłka nożna chłopcy 8/12
Technikum Mundurowe w Grudziądzu 23 Stycznia 24, 86-300, Grudziądz 37/112
Technik Informatyk 4/45
Technik Logistyk 33/85