Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz 29/81
I A-geografia 4/35
I A-wos 2/31
I B-język polski 8/43
I C-biologia 11/54
I D-matematyka 4/38
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz 25/58
1 a,b,c (A-N) 12/44
1 a (A-R) 2/30
1 d (A-F) 9/43
1 d (N-A) 2/22
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz 19/69
I a (tzw.klasa ogólna) 0/31
I b (tzw.klasa mundurowa) 17/44
I c ("Analityka i bezpieczeństwo") 2/19
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz 26/90
1abc_ang-niem 9/46
1a_ang-hiszp 12/59
1b_ang-ros 2/30
1c_niem-ang 1/15
1d_ang-niem 2/25
1d_niem-ang 0/8
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz 2/6
a sportowa 2/6
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 6/16
1aT- technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD 3/9
1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz. 3/9
1bT- technikum usług fryzjerskich z innowacją barbering. 0/3
Technikum Nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 11/31
I a TE 2/16
I b TR 2/12
I c TE 0/3
I d TL 6/21
I e TS 1/8
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 23/72
1 a,b Technik hotelarstwa 8/27
1 Technik organizacji turystyki 2/13
1 a,b Technik żywienia i usług gastronomicznych 8/28
1 Technik technologii żywności 2/12
1 Technik Przemysłu Mody 1/7
1 Technik przetwórstwa mleczarskiego 0/1
1 Technik stylista 0/16
1 Technik reklamy 2/15
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 6/23
1a - technik pojazdów samochodowych 4/16
1b - technik mechanik 2/14
1b - technik spawalnictwa 0/1
Technikum Nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 26/59
Technik technologii drewna 1/5
Technik architektury krajobrazu 2/13
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 2/2
Technik reklamy 2/17
Technik rolnik 0/3
Technik weterynarii 19/35
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 40/63
Technik informatyk 8/28
Technik programista 13/27
Technik analityk 10/16
Technik elektronik 2/12
Technik elektryk 4/14
Technik mechatronik 2/17
Technik robotyk 1/13
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 7/26
1abr - mechanik pojazdów samochodowych 3/13
1bbr - elektromechanik pojazdów samochodowych 2/11
1bbr - elektryk 1/5
1cbr - operator obrabiarek skrawających 0/0
1cbr - kierowca mechanik 1/4
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 10/19
1aBS murarz-tynkarz 0/2
1aBS- monter izolacji budowlanych 0/1
1aBS- fryzjer (pracownik młodociany) 4/7
1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 6/11
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 0/3
Mechatronik 0/3
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 13/18
1a LSP - techniki graficzne 12/17
1b LSP - fotografia i film 1/10
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 6/15
1 a Kucharz 3/9
1 a Cukiernik 1/7
1 b Kucharz 0/1
1 Sprzedawca 0/0
1 Krawiec 0/0
1 Tapicer 0/0
1 b Cukiernik 2/4
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 1/2
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ 0/1
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD – STOLARZ 1/2
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz 27/38
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon 5/11
TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI 13/18
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft 2/8
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy 1/6
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional 1/3
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe 2/10
TECHNIK ANALITYK z elementami kosmetologii 3/6
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz 1/5
IA 1/4
IB 0/0
IC 0/1
ID 0/0
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 1/2
Oferta w przygotowaniu
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 1/1
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz Konarskiego 14, 86-300, Grudziądz 8/8
Klasa 1 -piłka nożna chłopcy 8/8
Technikum Mundurowe w Grudziądzu 23 Stycznia 24, 86-300, Grudziądz 21/40
Technik Informatyk 2/12
Technik Logistyk 19/35