Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz
I A-geografia
I A-biologia
I B-język polski
I C-biologia
I D-matematyka
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz
1 a,b,c (A-N)
1 a (A-R)
1 d (A-F)
1 d (N-A)
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz
I a (tzw.klasa ogólna)
I b i c (tzw.klasy mundurowe)
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
1abc_ang-niem
1a_ang-hiszp
1b_ang-ros
1c_niem-ang
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
a
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
1aT- technik budownictwa
1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie
1bT- technikum usług fryzjerskich
Technikum Nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz
I a TE
I b TR
I c TE
I d TL
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz
1aTH 1bTH
1TOT
1aŻ 1bŻ
1TTŻ
1TPM
1 TM
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz
1a - technik pojazdów samochodowych
1b - technik mechanik
1b - technik spawalnictwa
Technikum Nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz
Technik technologii drewna
Technik architektury krajobrazu
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik reklamy
Technik rolnik
Technik weterynarii
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
Technik informatyk
Technik programista
Technik analityk
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik mechatronik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz
1abr - mechanik pojazdów samochodowych
1bbr - elektromechanik pojazdów samochodowych
1bbr - elektryk
1cbr - operator obrabiarek skrawających
1cbr - kierowca mechanik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
1aBS murarz-tynkarz
1aBS- monter izolacji budowlanych
1aBS- fryzjer
1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
elektryk
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz
1LSP
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz
1 a Kuch
1 a cuk
1 b kuch
1 sp
1 kr
1 tap
1 mech
1 b cuk
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - OGRODNIK
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD – STOLARZ
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon
TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz
IA
IB
IC
ID
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300 Grudziądz
1 LO - profil prawno-administracyjny
1 LO - profil medyczny
1 LO - profil informatyczny
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz
Technik fotografii i multimediów
Technik logistyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik reklamy
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Szkoła branżowa
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz Konarskiego 14, 86-300, Grudziądz
1A -piłka nożna chłopcy