Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz 66/186
I A - geografia 8/130
I A - matematyka 8/112
I B - język polski 20/129
I B - wos 9/128
I C - biologia 21/124
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz 52/125
1 a,b (A-N) 16/89
1 a (A-R) 9/75
1c (A-F) 6/81
1c (A-H) 21/104
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz 41/130
I A - klasa ogólna 8/76
I B - klasa mundurowo- pożarnicza 33/93
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz 76/237
1_a (ang R-hiszp) 41/181
1_a (ang R-niem) 14/153
1b_sportowy (ang R-niem) 21/95
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz 3/16
a - siatkówka dziewcząt oraz kolarstwo dziewcząt i chłopców 3/16
Technikum nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 44/122
I a Technik Ekonomista 10/46
I b Technik Spedytor/Technik Rachunkowości 13/60
I c Technik Logistyk 21/87
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 20/55
1aT- technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD 10/24
1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz. 5/30
1bT- technikum usług fryzjerskich z innowacją barbering. 5/15
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 77/140
Technik informatyk 17/62
Technik programista 18/70
Technik analityk 5/23
Technik elektryk 15/61
Technik mechatronik 19/61
Technik robotyk 3/38
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 17/55
1a - technik pojazdów samochodowych 13/33
1b - technik mechanik 1/24
1b - technik spawalnictwa 3/16
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 75/179
1 Technik hotelarstwa 19/70
1 Technik organizacji turystyki 9/56
1 Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki 20/79
1 Technik technologii żywności 4/40
1 Technik Przemysłu Mody 0/29
1 Technik stylista 13/50
1 Technik reklamy 10/40
Technikum nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 74/127
Technik technologii drewna 10/22
Technik architektury krajobrazu 11/34
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 10/22
Technik reklamy 4/26
Technik rolnik 7/25
Technik weterynarii 28/54
Technik hodowca koni 4/20
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 28/76
1aBS fryzjer 9/32
1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 18/39
1cBS- murarz-tynkarz 1/12
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 45/85
1abr - mechanik pojazdów samochodowych 19/48
1bbr - elektromechanik pojazdów samochodowych 13/39
1bbr - elektryk 8/30
1cbr - kierowca mechanik 5/22
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 39/94
1 a Kucharz 14/53
1 Cukiernik 18/59
1 b Kucharz dla młodocianych pracowników 4/7
1 Sprzedawca dla młodocianych pracowników 3/16
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 2/21
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - OGRODNIK 0/11
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD – STOLARZ 2/10
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 3/17
I d Magazynier - logistyk / sprzedawca 3/17
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 18/34
1 LSP - techniki graficzne 16/25
1 LSP - fotografia i film 2/19
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Grudziądzu Włodka 7, 86-300, Grudziądz 20/38
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa kosmetologiczna 6/11
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa kryminalistyczna 12/27
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa psychologiczna 2/12
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa medyczno-ratownicza 0/7
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz 21/45
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon 5/16
TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI 10/13
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft 1/8
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy 2/7
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional 0/4
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe 3/10
TECHNIK ANALITYK z elementami kosmetologii 0/8
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz 37/65
IA 33/58
IB 3/39
IC 1/34
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 16/28
plastyczne liceum - techniki fotograficzne - spec. projektowanie graficzne i reklama wizualna 0/2
plastyczne liceum - fotografia i film - spec. fotografia artystyczna 0/3
profil przygotowania wojskowego-punktowany zgodnie z wytycznymi MON 3/6
profil prawno-administracyjny 7/8
profil medyczny 0/2
profil psychologiczno-społeczny 6/10
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 33/55
technik fotografii i multimediów 10/17
technik logistyk 9/20
technik programista - spec. tworzenie gier komputerowych 5/13
technik informatyk - spec. inteligentne systemy informatyczne 0/9
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 3/7
technik reklamy 3/10
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/1
technik aranżacji wnętrz 3/12
Prywatna Szkoła Branżowa I Stopnia "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 2/12
fotograf 2/7
magazynier logistyk 0/6
modelarz odlewniczy 0/0
monter zabudowy i robót wykończeniowych 0/0
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz Konarskiego 14, 86-300, Grudziądz 0/7
Klasa 1 -piłka nożna chłopcy 0/7
Technikum Mundurowe w Grudziądzu 23 Stycznia 24, 86-300, Grudziądz 25/62
Technik Logistyk 25/62