Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz 207/554
I A-geografia 33/303
I A-wos 28/283
I B-język polski 32/336
I C-biologia 76/362
I D-matematyka 38/308
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz 193/377
1 a,b,c (A-N) 86/316
1 a (A-R) 34/264
1 d (A-F) 66/296
1 d (N-A) 7/200
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz 142/444
I a (tzw.klasa ogólna) 40/276
I b (tzw.klasa mundurowa) 88/262
I c ("Analityka i bezpieczeństwo") 14/143
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz 208/718
1abc_ang-niem 59/429
1a_ang-hiszp 104/527
1b_ang-ros 20/348
1c_niem-ang 5/200
1d_ang-niem 19/260
1d_niem-ang 1/118
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz 20/49
a sportowa 20/49
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 38/132
1aT- technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie CAD 16/53
1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz. 14/69
1bT- technikum usług fryzjerskich z innowacją barbering. 8/41
Technikum Nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 79/212
I a TE 21/96
I b TR 10/75
I c TE 2/31
I d TL 42/148
I e TS 4/72
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 183/448
1 a,b Technik hotelarstwa 33/164
1 Technik organizacji turystyki 24/111
1 a,b Technik żywienia i usług gastronomicznych 71/201
1 Technik technologii żywności 17/98
1 Technik Przemysłu Mody 13/66
1 Technik przetwórstwa mleczarskiego 1/12
1 Technik stylista 12/84
1 Technik reklamy 12/97
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 57/153
1a - technik pojazdów samochodowych 30/93
1b - technik mechanik 17/83
1b - technik spawalnictwa 10/47
Technikum Nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 148/334
Technik technologii drewna 9/32
Technik architektury krajobrazu 12/96
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 23/41
Technik reklamy 10/87
Technik rolnik 19/54
Technik weterynarii 75/164
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 263/423
Technik informatyk 69/208
Technik programista 80/199
Technik analityk 32/92
Technik elektronik 7/95
Technik elektryk 36/123
Technik mechatronik 29/134
Technik robotyk 10/84
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 86/181
1abr - mechanik pojazdów samochodowych 41/111
1bbr - elektromechanik pojazdów samochodowych 15/78
1bbr - elektryk 6/46
1cbr - operator obrabiarek skrawających 1/14
1cbr - kierowca mechanik 23/67
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 59/125
1aBS murarz-tynkarz 6/28
1aBS- monter izolacji budowlanych 0/15
1aBS- fryzjer (pracownik młodociany) 35/67
1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 18/53
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 0/9
Mechatronik 0/9
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 46/78
1a LSP - techniki graficzne 44/65
1b LSP - fotografia i film 2/39
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 80/174
1 a Kucharz 45/100
1 a Cukiernik 23/68
1 b Kucharz 4/29
1 Sprzedawca 3/25
1 Krawiec 3/12
1 Tapicer 0/3
1 b Cukiernik 2/23
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 4/26
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ 1/8
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD – STOLARZ 3/23
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz 92/184
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon 20/53
TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI 34/57
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft 9/39
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy 8/28
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional 9/26
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe 10/39
TECHNIK ANALITYK z elementami kosmetologii 2/22
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz 62/102
IA 36/62
IB 14/31
IC 10/26
ID 2/21
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 4/24
1 LO - profil prawno-administracyjny 1/14
1 LO - profil medyczny 3/11
1 LO - profil informatyczny 0/7
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 8/19
Technik fotografii i multimediów 6/13
Technik logistyk 1/4
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0/4
Technik reklamy 1/6
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/2
Szkoła branżowa 0/1
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz Konarskiego 14, 86-300, Grudziądz 35/45
Klasa 1 -piłka nożna chłopcy 35/45
Technikum Mundurowe w Grudziądzu 23 Stycznia 24, 86-300, Grudziądz 69/173
Technik Informatyk 11/67
Technik Logistyk 58/140