Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz 0/0
I A - Geografia 0/0
I A - Biologia 0/0
I B - J. polski 0/0
I C - Biologia 0/0
I D - Matematyka 0/0
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz 0/0
1a,b,d ang.-niem. 0/0
1a,c ang.-ros. 0/0
1b niem.-ang. 0/0
1c,d ang.-fr. 0/0
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz 0/0
I a (tzw.klasa ogólna) 0/0
I b (tzw.klasa mundurowa) 0/0
I c (tzw.klasa mundurowa) 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz 0/0
1abc_ang-niem 0/0
1a_ang-hisz 0/0
1b_ang-ros 0/0
1d_ang-niem 0/0
1c_niem-ang 0/0
1d_niem-ang 0/0
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz 0/0
1a 0/0
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 0/0
IaT - technik budownictwa 0/0
IbT - technik usług fryzjerskich 0/0
Technikum Nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 0/0
1a TR 0/0
1 b TE 0/0
1 c TE 0/0
1 d TL 0/0
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 0/0
1 aTH 1 BTH Technik hotelarstwa 0/0
1 TOT Technik organizacji turystyki 0/0
1aŻ 1bŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1 TTŻ Technik technologii żywności 0/0
1 TM Technik przemysłu mody 0/0
1 TPM Technik przetwórstwa mleczarskiego 0/0
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 0/0
1a - Technik pojazdów samochodowych 0/0
1b - Technik mechanik 0/0
Technikum Nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 0/0
1 TA. Technik agrobiznesu 0/0
1 TAK. Technik architektury krajobrazu 0/0
1 TMRiA. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, klasa patronacka GOODVALLEY 0/0
1 TR. Technik rolnik 0/0
1 TRE. Technik reklamy 0/0
1 TTD. Technik technologii drewna, klasa patronacka MrGarden 0/0
1 TW. Technik weterynarii, klasa patronacka GOODVALLEY 0/0
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 0/0
Technik programista 0/0
Technik informatyk 0/0
Technik mechatronik 0/0
Technik elektryk 0/0
Technik elektronik 0/0
Technik analityk 0/0
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 0/0
1abr - Mechanik pojazdów samochodowych 0/0
1bbr - Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Ślusarz 0/0
1cbr - Operator obrabiarek skrawających, Kierowca mechanik 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 0/0
IaBS - murarz-tynkarz 0/0
IaBS - pracownik młodociany - fryzjer, elektryk, stolarz, fotograf, lakiernik samochodowy, monter sieci i instalacji. 0/0
IbBS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 0/0
Elektryk 0/0
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 0/0
ILSP 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 0/0
1 a kuch Kucharz 0/0
1 cuk Cukiernik 0/0
1 b kuch/m Kucharz 0/0
1 sp Sprzedawca 0/0
1 kr Krawiec 0/0
1 tap Tapicer 0/0
1 st Stolarz 0/0
1 mech Mechatronik 0/0
1 cuk/m Cukiernik 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 0/0
1 Og. Ogrodnik 0/0
1 St. Stolarz 0/0
1 Om. Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej 0/0
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz 0/0
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon 0/0
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional 0/0
TECHNIK INFORMATYK i E-SPORT klasa patronacka MSI 0/0
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft 0/0
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy 0/0
TECHNIK SPEDYTOR 0/0
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz 0/0
IA -wielozawodowa 0/0
IB - wielozawodowa 0/0
I C- wielozawodowa 0/0