Grudziądz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Grudziądz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 27, Grudziądz, 86-300 Grudziadz 131/321
I A-geografia 18/133
I A-biologia 21/153
I B-język polski 45/168
I C-biologia 25/142
I D-matematyka 22/137
II Liceum Ogólnokształcące Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz 116/229
1 a,b,c (A-N) 56/160
1 a (A-R) 34/140
1 d (A-F) 20/151
1 d (N-A) 6/78
III Liceum Ogólnokształcące Legionów 2, 86-300 Grudziądz 53/176
I a (tzw.klasa ogólna) 13/105
I b i c (tzw.klasy mundurowe) 40/92
IV Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz 80/350
1abc_ang-niem 17/179
1a_ang-hiszp 46/222
1b_ang-ros 15/140
1c_niem-ang 2/64
V Liceum Ogólnokształcące Korczaka 23, 86-300 Grudziądz 3/18
a 3/18
Technikum nr 2 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 32/66
1aT- technik budownictwa 17/30
1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie 2/15
1bT- technikum usług fryzjerskich 13/29
Technikum Nr 1 Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz 46/105
I a TE 13/45
I b TR 3/35
I c TE 6/20
I d TL 24/71
Technikum nr 5 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 56/143
1aTH 1bTH 12/47
1TOT 5/41
1aŻ 1bŻ 22/45
1TTŻ 4/35
1TPM 13/32
1 TM 0/5
Technikum nr 4 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 14/57
1a - technik pojazdów samochodowych 10/31
1b - technik mechanik 2/25
1b - technik spawalnictwa 2/17
Technikum Nr 6 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 58/130
Technik technologii drewna 9/13
Technik architektury krajobrazu 6/31
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 8/16
Technik reklamy 2/23
Technik rolnik 7/16
Technik weterynarii 26/59
Technikum nr 3 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 118/201
Technik informatyk 47/111
Technik programista 34/85
Technik analityk 4/25
Technik elektronik 4/31
Technik elektryk 7/34
Technik mechatronik 20/56
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2/27
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Hallera 31, 86-300 Grudziądz 20/52
1abr - mechanik pojazdów samochodowych 9/21
1bbr - elektromechanik pojazdów samochodowych 3/21
1bbr - elektryk 5/16
1cbr - operator obrabiarek skrawających 0/6
1cbr - kierowca mechanik 3/15
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 19/41
1aBS murarz-tynkarz 3/7
1aBS- monter izolacji budowlanych 0/1
1aBS- fryzjer 9/20
1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 7/18
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz 0/6
elektryk 0/6
Liceum Sztuk Plastycznych Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz 40/45
1LSP 40/45
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 Curie - Skłodowskiej 22/24, 86-300 Grudziądz 19/46
1 a Kuch 6/24
1 a cuk 4/15
1 b kuch 1/5
1 sp 6/8
1 kr 0/2
1 tap 1/4
1 mech 0/5
1 b cuk 1/3
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 Lipowa 33, 86-300 Grudziądz 2/13
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ 0/2
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD - OGRODNIK 0/5
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZAWÓD – STOLARZ 2/6
Technikum TEB Edukacja Włodka 7, 86-300 Grudziądz 70/116
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon 18/31
TECHNIK INFORMATYK i E -SPORT klasa patronacka MSI 24/38
TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe 11/27
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH klasa patronacka Schwarzkopf Professional 12/20
TECHNIK PROGRAMISTA klasa patronacka Cisco Networking Academy 3/13
TECHNIK INFORMATYK technologie chmurowe Microsoft 2/12
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości Plac Niepodległości 5, 86-300, Grudziądz 13/20
IA 11/17
IB 1/10
IC 1/12
ID 0/10
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 0/5
1 LO - profil prawno-administracyjny 0/3
1 LO - profil medyczny 0/2
1 LO - profil informatyczny 0/1
Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu Legionów 57a, 86-300, Grudziądz 1/16
Technik fotografii i multimediów 0/8
Technik logistyk 1/5
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0/4
Technik reklamy 0/1
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
Szkoła branżowa 0/1
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz Konarskiego 14, 86-300, Grudziądz 6/7
1A -piłka nożna chłopcy 6/7