Powiat Ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 72 0/0
Technik rolnik 20 0/0
Technik weterynarii 36 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 16 0/0
Technik pszczelarz 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 0 0/0
Rolnik 0 0/0
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/0
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 272 0/0
A - OGÓLNA (JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK WŁOSKI) 34 0/0
B - BIOLOGICZNA (BIOLOGIA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI) 34 0/0
C,D - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA (MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI) 102 0/0
E - MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA (MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI) 34 0/0
F - ARCHITEKTONICZNA (MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI) 68 0/0
G - OGÓLNA (JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI) 0 0/0
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 238 0/0
IA BIOLOGICZNO - CHEMICZNY(BIOL.,CHEM.,J.ANG. LUB MATEM.) 34 0/0
IB. JĘZYKOWY(J.ANG., GEOGR. LUB J.POLSKI, J.FRANC. LUB J.NIEM.) 34 0/0
IC BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNY(BIOL.,GEOGR., J.ANG.) 34 0/0
ID HUMANISTYCZNY (J.POL., HIST., WOS) 34 0/0
IE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY ( J.POLSKI, BIOLOGIA, J. ANGIELSKI) 68 0/0
1F POLITECHNICZNY Z RYSUNKIEM / INFORMATYCZNY Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ 34 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 238 0/0
1A MATEMATYCZNA z geografią 17 0/0
1A MATEMATYCZNA z informatyką 17 0/0
1B BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 102 0/0
1C BIOLOGICZNO-CHEMICZNA z matematyką 34 0/0
1D SPORTOWA 34 0/0
1E LINGWISTYCZNA z francuskim 17 0/0
1E LINGWISTYCZNA z niemieckim. 17 0/0
1F BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA 0 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 234 0/0
klasa humanistyczno - filmowa 32 0/0
klasa humanistyczno-biologiczna z elementami pedagogiki i psychologii 68 0/0
klasa językowa 66 0/0
klasa matematyczno - językowa z elementami zarządzania 34 0/0
klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką 34 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 140 0/0
Zarządzanie kryzysowe 70 0/0
Wojskowy 70 0/0
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 135 0/0
I TR - technik rachunkowości 17 0/0
I TE - profil prawno-policyjny 34 0/0
I TL - technik logistyk 50 0/0
I TL/TH - technik logistyk 17 0/0
I TL/TH - technik handlowiec 17 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 182 0/0
1a fryzjer 64 0/0
1b1 kucharz 34 0/0
1b2 kelner 16 0/0
1c1 cukiernik 34 0/0
1c2 wielozawodowa: fotograf,krawiec,lakiernik samochodowy,piekarz,przetwórca mięsa,tapicer,zegarmistrz,złotnik-jubiler,obuwnik,kaletnik 16 0/0
1d1 pracownik obsługi hotelowej 15 0/0
1d2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3 0/0
1d3 pracownik pomocniczy gastronomii 0 0/0
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 178 0/0
1ta technik żywienia i usług gastronomicznych 34 0/0
1tb1 technik hotelarstwa 0 0/0
1tb2 technik usług kelnerskich 0 0/0
1tc1 technik usług fryzjerskich 17 0/0
1tc2 technik przemysłu mody 17 0/0
1td technik stylista 34 0/0
1te technik fotografii i multimediów 56 0/0
1tf technik reklamy 20 0/0
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 137 0/0
A1 - Technik architektury krajobrazu 18 0/0
B1 - Technik budownictwa 51 0/0
G1 - Technik geodeta 34 0/0
E1 - Technik elektroenergetyk transportu szynowego 0 0/0
T1 - Technik transportu kolejowego 34 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 106 0/0
MZ1 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 34 0/0
SW1A - Wielozawodowa (cieśla, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, stolarz, tapicer, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej) 40 0/0
SW1B - Wielozawodowa (cieśla, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, stolarz, tapicer, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej) 32 0/0
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 266 0/0
Technik robotyk 33 0/0
Technik elektronik 34 0/0
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 34 0/0
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 33 0/0
Technik informatyk 64 0/0
Technik mechatronik 68 0/0
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 120 0/0
T1a - technik pojazdów samochodowych 20 0/0
T1b - technik chłodnictwa i klimatyzacji 34 0/0
T1c - technik elektryk 34 0/0
T1d - technik mechanik 16 0/0
T1d - technik spawalnictwa 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 164 0/0
B1a - mechanik pojazdów samochodowych 55 0/0
B1b - mechanik pojazdów samochodowych 5 0/0
B1b - mechanik motocyklowy 7 0/0
B1c - elektromechanik pojazdów samochodowych 31 0/0
B1d - elektryk 32 0/0
B1e - operator obrabiarek skrawających 28 0/0
B1f - ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy 6 0/0
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 30 0/0
ogólny 30 0/0