Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSBE
Zespół szkół
Adres
ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
(62) 736 62 28
Fax
(62) 736 62 28
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Honorata Sachowska - Barańczak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych to jedna z największych placówek oświatowych w powiecie ostrowskim. Charakteryzuje się wysokim poziomem kształcenia, systematycznie zasila rynek wysokiej klasy fachowcami. Obecnie w szkole, w trybie dziennym oraz zaocznym kształci się około 650 uczniów i słuchaczy. Nauka zorganizowana jest w technikum,  szkole branżowej I stopnia oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W technikum w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik geodeta, technik transportu kolejowego. Absolwent naszego technikum otrzymuje gruntowne wykształcenie ogólne i zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły średniej, świadectwem dojrzałości oraz dyplomem technika. Może kształcić się dalej na studiach wyższych, w szczególności politechnicznych, lub w szkołach policealnych, może ubiegać się o „uprawnienia do kierowania robotami" w odpowiednich specjalnościach. Szkoła posiada dobrze wyposażone i odnowione pracownie oraz sale lekcyjne. Są to między innymi: pracownie informatyczne posiadające oprogramowanie do nauki wybranego zawodu np. Auto-CAD, Norma PRO, GEO-info, pracownia geodezyjna, pracownie budownictwa ogólnego, pracownia elektryczna oraz pracownie zajęć praktycznych. Są one sukcesywnie doposażane i unowocześniane.W celu uatrakcyjnienia zajęć szkolnych nowatorską formą zajęć edukacyjnych stały się warsztaty szkoleniowe, które odbywają się we współpracy między innymi z Urzędem Miasta - Referatem Architektury i Urbanistyki, Urzędem Dozoru Technicznego, Salonem „Styl i Wnętrze” oraz „CERMAG”, firmą budowlaną „CEKOL” i „VESPO”. Uczniowie naszej szkoły swoją wiedzę i umiejętności mogą poszerzać i utrwalać na licznych wycieczkach przedmiotowych np. do zakładu „Wiązary Burkietowicz”, do zakładu produkcyjnego „CONSOLIS”, na Targi Budownictwa BUDMA, Instalacyjne oraz targi „Gardenia”, do Zakładu odazotowania gazu KRIO w Odolanowie, na „GIS day” organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oraz podczas różnorodnych wycieczek organizowanych przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących np. coroczne wyjazdy do teatru na przedstawienia w języku angielskim, cykliczne wyjazdy do Śmiełowa czy Auschwitz - Birkenau. Szkoła organizuje i przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, w których możemy pochwalić się wysoką zdawalnością. Również zdawalność egzaminów maturalnych jest wyższa niż dla techników w skali kraju i okręgu OKE Poznań. Szkoła prężnie współpracuje z pracodawcami, z Wielkopolską Izbą Inżynierów Budownictwa, z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Cargo. Uczniowie kierunków kolejowych są objęci systemem stypendialnym, mają zagwarantowaną pracę, a ponadto mogą liczyć na dalszą pomoc finansową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przypadku kontynuowania nauki na studiach wyższych.Szkoła posiada aulę szkolną oraz bibliotekę z centrum multimedialnym. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni oraz nowoczesnym, wielofunkcyjnym boisku. Posiadamy również punkt gastronomiczny z możliwością zakupu kanapek, napojów oraz ciepłego posiłku. W szkole działa WIFI. Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole - WARTO !!! Z NAMI ZAPROJEKTUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!!

Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ul. Wolności 23 oraz Wolności 10.  Z dworca PKP i PKS - 5 minut pieszo.Naprzeciw szkoły umiejscowiony jest przystanek autobusowy linii : 3, 4, 5, 5B, 12,14,15, 25, C, P.W bezpośrednim sąsiedztwie - Plac 23 Stycznia II, znajduje się przystanek linii K-1 (Krotoszyn-Ostrów) oraz linii: 1, 2 ,6, 7, 8,11,12,13, 15, 16,18. Uczniowie z odległych miejscowości mogą znaleźć zakwaterowanie w Bursie Szkolnej , przy ul. Tomczeka 34 ( obok ul. Paderewskiego - 20 minut pieszo do budynku szkoły). Kontakt z Bursą : telefon (62) 735 60 95, strona internetowa : www.bursa-ostrow.pl
Historia
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych powstał 1 września 2001 r. Właśnie wtedy nastąpiło połączenie dwóch placówek oświatowych o bogatych tradycjach : istniejącego od 1945 r. Technikum Kolejowego i nieco młodszego Zespołu Szkół Budowlanych. W początkowym okresie szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach : przy ul. Wolności 23 ( dawna siedziba Technikum Kolejowego) i przy Alejach Słowackiego 33 ( dawna siedziba Zespołu Szkół Budowlanych). Aktualnie szkoła mieści się w budynku przy ul. Wolności 23 oraz Wolności 10, gdzie znajdują się dwie pracownie: budowlana i stolarska, wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu . 27 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość nadania imienia technikum oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona w holu szkoły.Obecnie Technikum Nr 3 nosi imię Ernesta Malinowskiego, wybitnego konstruktora budowlanych obiektów inżynierskich, planisty i topografa. Twórcy najwyżej położonej kolei świata w peruwiańskich Andach.
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje związane z wybranym kierunkiem, organizowane są koła: budowlane, geodezyjne, projektowania architektonicznego oraz umiejętności technicznych. Humaniści też znajdą coś dla siebie, ponieważ w szkole istnieje koło młodych talentów. Nie brakuje oferty dla sportowców, w szkole działają  szkolne kluby sportowe: siatkówka, koszykówka i piłka nożna. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy odbywa się wiele ciekawych imprez. Są to między innymi: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki” - dzień wróżb, „Mikołajki”, „Poczta Walentynkowa” i inne. Również z inicjatywy uczniów i dzięki ich zaangażowaniu w wykonanie, powstała „Uczniowska dziupla”- miejsce gdzie uczniowie mogą spędzać swój wolny czas. W placówce działa Szkolne Koło PCK. Redagowana jest gazetka "Szkolne Wieści".
Kontakty zagraniczne
ZSB-E bierze udział w projektach unijnych, ostatnio w projekcie „Europejskie Praktyki Zawodowe Uczniów ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim". Uczniowie cyklicznie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w Niemczech oraz Anglii.
Osiągnięcia
Szkoła osiąga znaczące wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiadzie „Dzieje i losy oręża polskiego". Młodzież naszej placówki odnosi również sukcesy w turniejach i konkursach, takich jak : Powiatowy Konkurs Geograficzny, konkursach zakresu ochrony pracy oraz BHP i wielu innych. Uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów tych konkursów i olimpiad. Osiągnięciami mogą pochwalić się również szkolni sportowcy, szczególnie drużyna piłki nożnej, piłki siatkowej.
Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje z pracodawcami na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Uczniowie technikum odbywają u pracodawców praktyki zawodowe natomiast uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia zajęcia praktyczne.
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte w naszej szkole odbędą się 5 i 6 kwietnia.
Zakres wiekowy
15 lat - 20 lat
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: koła: budowlane, geodezyjne, projektowania architektonicznego oraz umiejętności technicznych,  koło młodych talentów, szkolne kluby sportowe: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.`