Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSBE
Zespół szkół
Adres
ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
(62) 736 62 28
Fax
(62) 736 62 28
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Rafał Paterek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim powstał w roku 2002, w wyniku połączenia dwóch jednostek oświatowych, tj. Technikum Kolejowego i Zespołu Szkół Budowlanych. Szkoła kształci  około 700 uczniów i słuchaczy w różnych, ciekawych kierunkach i zawodach branży budowlanej i kolejowej. Położenie budynku szkoły w centrum miasta przy ul. Wolności, gwarantuje dobry dojazd autobusowy i PKP.

Szkoła posiada dobrze wyposażone i odnowione pracownie oraz sale lekcyjne, m.in:
pracownie informatyczne, wyposażone w specjalistyczne oprogramowania do nauki zawodów tj. Auto-CAD, Norma PRO i Norma EXPERT; pracownię geodezyjną; pracownię projektowania ogrodów oraz pracownię elektryczną i pracownię ruchu kolejowego. Do dyspozycji szkoła ma również bogato wyposażoną pracownię budowlano-instalacyjną i stolarnię w nowo wybudowanym budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego, gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne. Pracownie są sukcesywnie doposażane i unowocześniane.

Szkoła organizuje i przeprowadza egzaminy zawodowe i maturalne, w których odznacza się wysoką zdawalnością.

Współpraca z pracodawcami, z Wielkopolską Izbą Inżynierów Budownictwa, z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechniką Poznańską oraz z różnymi innymi firmami branżowymi gwarantuje wysoki poziom edukacji zawodowej.

Uczniowie kierunków kolejowych są objęci systemem stypendialnym, mają zagwarantowaną pracę, a ponadto mogą liczyć na dalszą pomoc finansową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przypadku kontynuowania nauki na studiach wyższych.

ZSB-E bierze udział w projektach unijnych, ostatnio w projektach „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje" oraz „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim II”. Uczniowie kierunków: architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja oraz kierunków kolejowych wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, biorą udział w kursach specjalistycznych np. „Budownictwo pasywne z wykorzystaniem ekotechnologii” oraz zdobywają dodatkowe uprawnienia na np. koparki i wózki widłowe.

Szkoła posiada wielofunkcyjne boisko, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, aulę szkolną oraz bibliotekę z centrum multimedialnym.

W szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań: budowlane, geodezyjno-kartograficzne, kolejowe, rysunku odręcznego, ekologiczno-przyrodnicze,  młodych talentów, umiejętności technicznych, promocji zdrowia i kultury fizycznej, PCK oraz inne formy zajęć pozalekcyjnych tj. zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna.

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, realizując inicjatywy: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki - dzień wróżb”, „Mikołajki”, „Poczta Walentynkowa”, dni tematyczne i inne. Dzięki zaangażowaniu uczniów w wykonanie powstała  „Uczniowska dziupla”-miejsce gdzie uczniowie mogą spędzać swój wolny czas. Z myślą o uczniach powstał punkt  gastronomiczny z kanapkami, napojami oraz ciepłymi posiłkami. W szkole działa WIFI.

Uczniowie technikum osiągają znaczące wyniki w Olimpiadach: Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, „Buduj z pasją”, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,  Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz „Dzieje i losy oręża polskiego", a także wielu  konkursach m.in. w Powiatowym Konkursie Geograficznym. Młodzież  szkoły branżowej osiąga sukcesy w turniejach i konkursach, takich jak: Turniej Budowlany „Złota Kielnia", Konkurs Stolarski, oraz w konkursach z zakresu ochrony pracy i BHP. Uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów w/w konkursów i olimpiad. Osiągnięciami mogą pochwalić się również szkolni sportowcy.


Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole - WARTO !!! Z NAMI ZAPROJEKTUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!!

Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ul. Wolności 23 oraz Wolności 10.  Z dworca PKP i PKS - 5 minut pieszo.Naprzeciw szkoły umiejscowiony jest przystanek autobusowy linii : 3, 4, 5, 5B, 12,14,15, 25, C, P.W bezpośrednim sąsiedztwie - Plac 23 Stycznia II, znajduje się przystanek linii K-1 (Krotoszyn-Ostrów) oraz linii: 1, 2 ,6, 7, 8,11,12,13, 15, 16,18. Uczniowie z odległych miejscowości mogą znaleźć zakwaterowanie w Bursie Szkolnej , przy ul. Tomczeka 34 ( obok ul. Paderewskiego - 20 minut pieszo do budynku szkoły). Kontakt z Bursą : telefon (62) 735 60 95, strona internetowa : www.bursa-ostrow.pl
Historia
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych powstał 1 września 2001 r. Właśnie wtedy nastąpiło połączenie dwóch placówek oświatowych o bogatych tradycjach : istniejącego od 1945 r. Technikum Kolejowego i nieco młodszego Zespołu Szkół Budowlanych. W początkowym okresie szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach : przy ul. Wolności 23 ( dawna siedziba Technikum Kolejowego) i przy Alejach Słowackiego 33 ( dawna siedziba Zespołu Szkół Budowlanych). Aktualnie szkoła mieści się w budynku przy ul. Wolności 23 oraz Wolności 10, gdzie znajdują się dwie pracownie: budowlana i stolarska, wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu . 27 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość nadania imienia technikum oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona w holu szkoły.Obecnie Technikum Nr 3 nosi imię Ernesta Malinowskiego, wybitnego konstruktora budowlanych obiektów inżynierskich, planisty i topografa. Twórcy najwyżej położonej kolei świata w peruwiańskich Andach.
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje związane z wybranym kierunkiem, organizowane są koła: budowlane, geodezyjne, projektowania architektonicznego, umiejętności technicznych oraz rysunku odręcznego. Humaniści też znajdą coś dla siebie, ponieważ w szkole istnieje koło młodych talentów. Nie brakuje oferty dla sportowców, w szkole działają  szkolne kluby sportowe: siatkówka, koszykówka i piłka nożna. Dla chętnych uczniów powstało koło promocji zdrowia i kultury fizycznej, gdzie mogą realizować i trenować swoje zdolności, sztuki walki, kickboxing. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy odbywa się wiele ciekawych imprez. Są to między innymi: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki” - dzień wróżb, „Mikołajki”, „Poczta Walentynkowa”, dni tematyczne i inne. Również z inicjatywy uczniów i dzięki ich zaangażowaniu w wykonanie, powstała „Uczniowska dziupla”- miejsce gdzie uczniowie mogą spędzać swój wolny czas. W placówce działa Szkolne Koło PCK. Redagowana jest gazetka "Szkolne Wieści".
Kontakty zagraniczne
ZSB-E bierze udział w projektach unijnych, ostatnio w projekcie „Europejskie Praktyki Zawodowe Uczniów ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim". Uczniowie cyklicznie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w Niemczech oraz Anglii.
Osiągnięcia
Szkoła osiąga znaczące wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiadzie „Dzieje i losy oręża polskiego". Młodzież naszej placówki odnosi również sukcesy w turniejach i konkursach, takich jak : Powiatowy Konkurs Geograficzny, konkursach zakresu ochrony pracy oraz BHP i wielu innych. Uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów tych konkursów i olimpiad. Osiągnięciami mogą pochwalić się również szkolni sportowcy, szczególnie drużyna piłki nożnej, piłki siatkowej.
Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje z pracodawcami na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Uczniowie technikum odbywają u pracodawców praktyki zawodowe natomiast uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia zajęcia praktyczne.
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte w naszej szkole odbędą się 17 marca i 1 kwietnia 2023 r.
Zakres wiekowy
14 lat - 20 lat
Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje związane z wybranym kierunkiem, organizowane są koła: budowlane, geodezyjne, projektowania architektonicznego, umiejętności technicznych oraz rysunku odręcznego. Humaniści też znajdą coś dla siebie, ponieważ w szkole istnieje koło młodych talentów. Nie brakuje oferty dla sportowców, w szkole działają  szkolne kluby sportowe: siatkówka, koszykówka i piłka nożna. Dla chętnych uczniów powstało koło promocji zdrowia i kultury fizycznej, gdzie mogą realizować i trenować swoje zdolności, sztuki walki, kickboxing. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy odbywa się wiele ciekawych imprez. Są to między innymi: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki” - dzień wróżb, „Mikołajki”, „Poczta Walentynkowa”, dni tematyczne i inne. Również z inicjatywy uczniów i dzięki ich zaangażowaniu w wykonanie, powstała „Uczniowska dziupla”- miejsce gdzie uczniowie mogą spędzać swój wolny czas. W placówce działa Szkolne Koło PCK. Redagowana jest gazetka "Szkolne Wieści".