Powiat ostrowski
Powiat ostrowski
Dokumenty
Nazwa Plik
III LO Kwestionariusz - języki obce
IV LO - informacja o wyborze przedmiotów rozszerzonych i języków obcych
Oświadczenie - piecza zastępcza
Oświadczenie - rodzina wielodzietna
Oświadczenie - samotne wychowywanie
Instrukcja dla kandydatów
Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Zmiana wybranych szkół i dodawanie ocen ze świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty - instrukcja