Powiat Ostrowski
Powiat Ostrowski
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja - wprowadzanie wyników egzaminu 8-klasisty i zmiana preferencji od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15:00
Harmonogram rekrutacji
Poradnik Nabór 2020/2021
Instrukcja - składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających
Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka
Oświadczenie - wielodzietność