Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE
Zespół szkół
Adres
ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 736 67 09
Fax
62 736 67 09
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Marek Wojtasz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
W przypadku większej niż przewidywana liczby kandydatów szkoła zwiększy liczbę oferowanych oddziałów. ZAWODY oferowane to Mechanik Motocyklowy, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Blacharz Samochodowy, Lakiernik, Elektromechanik Pojazdów Samochodowych, Elektryk, Elektromechanik, Mechanik-Monter Maszyn i Urządzeń, Operator Obrabiarek Skrawających, Ślusarz. Na stronie szkoły zste.info.pl znajdziesz opis każdego z oferowanych zawodów. Obecnie na rynku pracy największe szanse mają osoby posiadające konkretne kwalifikacje zawodowe w rozwijających się branżach gospodarki. Oferujemy naukę zawodów, których atrakcyjność rośnie, ponieważ są związane z rosnącymi potrzebami kadrowymi w dziedzinie motoryzacji, elektrotechniki i obróbki mechanicznej. Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone tytułami zawodowymi - honorowanymi w całej Unii Europejskiej. W ramach kształcenia każdego zawodu uczymy języka obcego zawodowego. Ucząc się zawodów motoryzacyjnych (mechanik poj. sam. i elektromechanik poj. sam.) będziesz uczestniczyć w szkolnym kursie nauki jazdy pojazdem samochodowym. Polecamy zawody motoryzacyjne, a szczególnie nowy zawód MECHANIK MOTOCYKLOWY - w związku z wzrastającymi potrzebami usług serwisowych wynikającymi z rosnącego rynku motocyklowego. Pracodawcy szczególnie poszukują osób z zawodami związanymi z elektrotechniką (ELEKTRYK, ELEKTROMECHANIK) a także obróbką metali (OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH KONWENCJONALNYCH I CNC, MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ). Natomiast zawód ŚLUSARZ jest doskonałym wstępem do zdobycia poszukiwanych uprawnień spawalniczych. Oferujemy dodatkowe kursy umiejętności zawodowych oraz możliwość odbycia staży zagranicznych. Większość uczniów ZSZ uczestniczy w zajęciach praktycznych w Warsztatach Szkolnych na ulicy Wojska Polskiego 14 A. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają wówczas na miejscu w szkole. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach pomiarów fizycznych, maszyn i instalacji elektrycznych, obróbki ręcznej, spawalniczej, mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, projektowania komputerowego, elektromechaniki pojazdowej oraz w warsztacie samochodowym i w stacji kontroli pojazdów. Uczniowie ZSZ mogą także wybrać inną drogę i pobierać przygotowanie zawodowe jako pracownicy młodociani w zakładach pracy, wiążąc się umową z danym pracodawcą w cechu rzemiosł lub innych instytucjach refundujących pracodawcy szkolenie młodocianych. Urlop pracowników młodocianych reguluje Kodeks Pracy. Egzaminy czeladnicze organizuje im cech rzemiosł po odbyciu 36 miesięcy nauki. ATUTY SZKOŁY: Nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznego kształcenia zawodowego. Współpraca z wieloma zakładami pracy w zakresie praktycznej nauki zawodu. Bezpłatne zagraniczne staże zawodowe w Niemczech i Anglii. Dodatkowe kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacyjne (spawalnicze, operatorów wózków widłowych, programowanie cnc, mechanika motocyklowa). Atrakcyjne koła zainteresowań: obróbki i programowania CNC, spawalnicze, komputerowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, sks, zajęcia teatralne, zajęcia z drukarką 3D. Możliwość uczestnictwa w branżowych konkursach zewnętrznych i unijnych programach wsparcia zawodowego (bezpłatne dodatkowe kursy rożnych umiejętności zawodowych). Dobrze uczymy języka obcego zawodowego, co potwierdzają laureaci regionalnego turnieju PROFESSIONAL ENGLISH. ZST-E CKU jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”. Statystyki rokrocznie potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi. Szkołę silnie wspierają 64 lokalne zakłady pracy, w szczególnie firmy MAHLE BEHR oraz WEST FROST. Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego i oraz lektury informacji na stronie internetowej zste.info.pl Internetowa strona szkoły
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Budynek szkolny Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU znajduje się na ulicy Kazimierza Kantaka (między Armii Krajowej, Kościuszki, 3 Maja, Wigury). Dojazdy autobusami MZK: - przystanek ul. 3 Maja /Żwirki 12,15-17,K1, - przystanek ul. Armii Krajowej II 3,12,14,21,K1, -przystanek Armii Krajowej I 3,12,21,21,K-1 - przystanek Wrocławska ZNTK 5b, 12,14,15-17,27,K-1 -przystanek Mylna 3,14,A Warsztaty Szkolne ZST-E znajdują się na ulicy Wojska Polskiego 14a - w centrum Ostrowa i bardzo blisko dworca PKP i PKS. Dojazdy autobusami MZK: - przystanek Wojska Polskiego 2,4,5,5B,8,11,14,15-17,20,21,25,27,C-mała rama - przystanek Wolności 3, 4,5,5B,12,14,15-17, 25,C, P - przystanek Raszkowska kościół 6,7,10,12,13,18,21,23,AB,K1
Historia
Jako Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego szkoła funkcjonuje od 2002 roku. Jednostka ta powstała w wyniku połączenia dwóch znanych ostrowskich szkół ZSZ Nr 1 z ulicy Wolności oraz ZST z ulicy K. Kantaka. Obie miały długoletnie tradycje w kształceniu zawodowym w branżach metalowej, mechanicznej, motoryzacyjnej , elektroenergetycznej. W skład zespołu szkół wchodzą następujące czynne szkoły: Technikum Nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, VII Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W skład szkoły wchodzi ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum kształcenia Praktycznego. Organem prowadzącym ZST-E CKU jest Powiat Ostrowski. W latach 2010-2012 budynki szkolne przy ulicy Kazimierza Kantaka oraz warsztaty szkolne przy ulicy Wojska Polskiego 14a przeszły termomodernizację, która doprowadziła do podwyższenia komfortu pracy i nauki oraz nowego wizerunku zewnętrznego budynków. W tym czasie pozyskano także bardzo cenne i nowoczesne wyposażenie do kształcenia zawodowego do wielu pracowni zawodowych. ZST-E CKU nadal się modernizuje pozyskuje nowe maszyny, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne. Obecnie szkoła dysponuje wieloma nowocześnie wyposażonymi pracowniami do zawodowego kształcenia teoretycznego i praktycznego, w tym stacją kontroli pojazdów samochodowych, pracownią pomiarów, pracownią obrabiarek cnc, pracownią elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowym warsztatem samochodowym, działem obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, pracowniami elektrycznymi, technicznymi i motoryzacyjnymi. Standardy wyposażenie szkoły pozwalają na to, aby kształcić w 13 zawodach i organizować we własnej bazie corocznie ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Szkoła współpracuje z 70 zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i przygotowania zawodowego. W skład szkoły wchodzą także Warsztaty Szkolne - przy ulicy Wojska Polskiego 14a, przemianowane w 2014 roku na Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone są różne kursy kwalifikacyjne, umiejętności zawodowych, doskonalące na zlecenia indywidualne, zakładów pracy i Powiatowego Urzędu Pracy. Szkoła ma wieloletnie tradycje w zakresie szkolenia sportowego. Na stałe współpracuje z Klubem Piłki Ręcznej Ostrovia, i klubem LKS CENTRA oraz OSTROVIA 1909 w zakresie szkolenia sportowego uczniów. Najbardziej znanymi absolwentami szkoły są piłkarze ręczni: Krzysztof Lijewski, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Robert Kieliba, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas, Jakub Tomczak, Błażej Potocki, Przemysław Sobczak, Damian Górecki, Paweł Piosik, Marcin Bednarek. ATUTY SZKOŁY: Nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznego kształcenia zawodowego. Współpraca z wieloma zakładami pracy w zakresie praktycznej nauki zawodu. Bezpłatne dla uczniów zagraniczne staże zawodowe w Niemczech i Anglii. Dodatkowe kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacyjne( spawalnicze, operatorów wózków widłowych, programowanie cnc, mechanika motocyklowa). Atrakcyjne koła zainteresowań: obróbki i programowania CNC, spawalnicze, komputerowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, sks, zajęcia teatralne, zajęcia z drukarką 3D. Możliwość uczestnictwa w branżowych konkursach zewnętrznych i unijnych programach wsparcia zawodowego (bezpłatne dodatkowe kursy rożnych umiejętności zawodowych). Dobrze uczymy języka obcego zawodowego, co potwierdzają laureaci regionalnego turnieju PROFESSIONAL ENGLISH. ZST-E CKU jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”. Statystyki rokrocznie potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi. Szkołę silnie wspierają lokalne zakłady pracy MAHLE BEHR, WEST FROST oraz kilkadziesiąt innych. Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego i oraz lektury informacji na stronie internetowej zste.info.pl
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań: • kółko spawalnicze, • kółko obsługi i programowania obrabiarek cnc, • kółko komputerowe, • kółko samochodowe, • kółko programowania drukarki 3D, • kółko teatralne, • kółko motoryzacyjne, • kółko motocyklowe. • kółko energii odnawialnej ZAJĘCIA SPORTOWE w ramach klas sportowych: z piłki ręcznej i z piłki nożnej. SKS: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, siłownia – ćw. kulturystyczne Ponadto odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze i uzupełniające – praktycznie z każdego przedmiotu nauczanego w szkole.
Kontakty zagraniczne
W roku szkolnym 2006/2007 szkoła wspólnie z partnerem niemieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego SAZ w Sonnebergu, realizowała projekt w ramach programu Socrates Comenius pod nazwą „Niemcy i Polska wspólnie uczestniczą w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej – młodzi mechatronice i elektrotechnicy z Niemiec i Polski poszerzają swoją wiedzę fachową z zakresu praktycznego zastosowania mechatroniki”. Jego celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 10 polskich uczniów technikum kształcących się zawodu technik elektryk i 10 z Niemiec z zakresu mechatroniki poprzez wspólną pracę nad zagadnieniem z dziedziny elektromechaniki i mechatroniki. Produktem końcowym projektu było zbudowanie przyrządu z inteligentnym sterowaniem do regulacji i pomiaru szybkości obrotowej. Zrealizowano wspólne zajęcia w Polsce oraz w Niemczech. Nasi uczniowie doskonalili umiejętność konwersacji w języku niemieckim, i poznawali także kulturę tego kraju. • W 2006 roku szkoła wzięła udział w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrowski w ramach programu SOCRATES COMMENIUS, mającym na celu poznanie systemu kształcenia zawodowego w Niemczech. • W 2009 roku szkoła wzięła udział w projekcie pod nazwą „Manager Oświaty” realizowanym w ramach programu LEONARDO DA VINCI, mającym na celu doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poznanie niemieckiego modelu kształcenia zawodowego opartego na Europejskich Ramach Kwalifikacji (EQF). na ramie kwalifikacji zawodowych w Niemczech. • W latach 2012-2013 roku nauczyciele uczący języków obcych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udział w projekcie pod nazwą „Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim”, Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie“ - LEONARDO DA VINCI (VETPRO). Celem projektu była poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim poprzez nabycie nowych umiejętności oraz kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym nauczycieli zawodowych języków obcych (pobyt w niemieckich ośrodkach edukacyjnych). • W latach 2012-2015 realizowane są projekty pod nazwą „Europejski staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”, w ramach międzynarodowego programu Leonardo da Vinci,. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Raahen Ammattiopisto- Raahe Vocatinal Institute, Berufsbildungs und Technologiezentrum BTZ Rohr-Kloster. Uczestnikami projektu było 64 uczniów, kształcących się w zawodach motoryzacyjnych z Technikum Nr 4 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej N4 . Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg. • W roku szkolnym 2015-2016 zrealizowano projekt pod nazwą: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego” i miał oznaczenie 2014-1-PL01-KA102-001421. Projekt finansowany był z użyciem środków Unii Europejskiej, w ramach programu ERASMUS+. Wartość projektu to kwota 41 386,00 Euro. W ramach tego przedsięwzięcia 20 uczniów, kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych odbyło indywidualne dziesięciodniowe staże zawodowe w angielskich zakładach mechaniki samochodowej w Plymouth. Ponadto w roku szkolnym 2015- 2016 ZSTE CKU uczestniczył w realizacji projektu pod nazwą „Europejskie Mobilności Zawodowe Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, w ramach którego 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 odbyło staż zawodowy w ośrodku szkoleniowym w Rohr Kloster w Turyngii (Niemcy). W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano w ZST-E CKU następujące projekty pod nazwami: 1) „Europejski mechanik samochodowy z Ostrowa Wielkopolskiego” - w ramach Programu Operac. Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS, a także 2) „Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego” - w ramach Programu Operac. Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z EFS. W ramach tychże projektów dwudziestu uczniów – przyszłych mechaników i techników pojazdów samochodowych odbyło dziesięciodniowe szkolenie praktyczne w Sonnebergu w Niemczech, a dziesięciu uczniów odbyło praktyki zawodowe zakładach motoryzacyjnych w Plymouth w Wielkiej Brytanii.
Osiągnięcia
1) Absolwenci szkoły od wielu lat bardzo dobrze radzą sobie na lokalnym i regionalnym rynku pracy, co potwierdzają analizy statystyczne powiatowego i wojewódzkiego rzędu pracy. 2) W jedenastym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ZSTE znalazł się na 20 miejscu w Wielkopolsce, a to za sprawą czterech laureatów ogólnopolskich olimpiad. 3) W wyniku działań modernizacyjnych szkoła posiada obecnie 11 nowoczesnych pracowni do kształcenia zawodowego, w tym Stację Kontroli Pojazdów oraz Pracownię Obrabiarek CNC, Pracownię Elektromechaniki Pojazdowej, Pracownię Spawalniczą (sprzęt do różnorodnych technik spawania), Pracownię Pomiarów (99 narzędzi pomiarowych w tym sonda pomiarowa MITUTOYO do precyzyjnych pomiarów fizycznych), dwie Pracownie Wielofunkcyjne oraz wielostanowiskowy Szkolny Warsztat Samochodowy. Szkoła posiada własne samochody do nauki jazdy oraz nauki diagnostyki, obsługi i napraw samochodowych. Dzięki temu szkoła może zrealizować wszystkie zajęcia przewidziane programem kształcenia zawodowego w nauczanych zawodach. 4) Z uwagi na posiadane warunki i wyposażenie szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym realizuje się, na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzaminy praktyczne dla uczniów szkoły oraz absolwentów wielkopolskich zasadniczych szkół zawodowych w wielu zawodach. 5) Poziom spełniania krajowych wymagań przez ZSTE CKU w obszarze warunków lokalowych i wyposażenia, organizacji i zarządzania szkołą oraz pracy nauczycieli pracownicy Kuratorium Oświaty dokonujący badań ewaluacyjnych w 2012 szkołę określili jako wysoki i przyznali ocenę A, B, B (w skali od A do E). 6) W raporcie z ewaluacji przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 w 2016 roku, stwierdzono, że a) organizując procesy edukacyjne, nauczyciele stosują metody pracy uwzględniające potrzeby uczniów, zapoznają ich z celami uczenia się i formułują wobec nich oczekiwania, co pozytywnie wpływa na rozwój młodzieży; b) Nauczyciele podejmują działania służące motywowaniu uczniów do uczenia się oraz budowaniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się; c) w szkole podejmuje się nowatorskie rozwiązania w pracy z uczniami, które wpływają na wzrost efektów kształcenia i aktywność uczniów; d) Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację własnej pracy. e) nauczyciele powszechnie współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 7) Tytuł BEZPIECZNA SZKOŁA przyznało ZST-E CKU jury ogólnopolskiego konkursu przy Fundacji Państwa Obywatelskiego w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2014/2015. Jednocześnie szkoła stała się członkiem w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznej Szkoły. 8) Od 2010 roku na terenie szkoły znajduje się kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią (tzw. Orlik). Tutaj rozgrywanych jest wiele pozaszkolnych imprez sportowych o charakterze środowiskowym. 9) W roku szkolnym 2012/2013 drużyna uczniów Technikum Nr 4 wygrała rywalizację 30 szkół w ramach regionalnego turnieju „JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY”. Uczniowie indywidualnie uczestniczą z różnymi sukcesami w turniejach i olimpiadach zewnętrznych regionalnych i międzyszkolnych uzyskując w nich wysokie lokaty. 10) ZST-E CKU zabiega o dodatkowe szkolenia dla uczniów. Od kwietnia 2010 do grudnia 2012 roku uczniowie ZST-E CKU współorganizowała projekt pod nazwą „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego” W jego ramach zorganizowano wielu zawodowych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących kompetencje kluczowe dla uczniów kształcących się zawodów technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk. Uczniowie zdobyli cenione na rynku pracy kwalifikacje spawacza (65 osób) i operatora wózków widłowych (75 osób) oraz niezbędne dla elektryków uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych do 1kV (25 osób). Dla 60 osób zorganizowano zajęcia politechniczne wykraczające poza program nauczania szkoły ponadgimnazjalnej, a dotyczące obsługi programu AUTOCAD, programowania obrabiarek CNC, projektowania oświetlenia w programie ELEKTROSYM. Ponadto 15 osób zdobyło Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Ponadto wszyscy uczniowie z klas maturalnych dwóch roczników uczestniczyli także w dodatkowych zajęciach z języka polskiego (60 godzin), języków obcych (60 godzin) i matematyki (60 godzin). Zwiększyło to szanse uczniów podjęcie studiów politechnicznych. Łącznie zrealizowanych zostało w ZST-E CKU ponad 2350 godzin edukacyjnych, w których uczestniczyło 400 uczestników. Poprzez uczestnictwo w programie zdobyli dodatkowe, atrakcyjne kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy. 11)W 2012 roku ZST-E CKU zrealizowała projekt pod nazwą „Modernizacja oferty kształcenia – szansą uczniów szkół zawodowych”, we współpracy z firmą FENIKS GROUP Polska. W wyniku tego przedsięwzięcia 15 uczniów zdobyło kwalifikacje spawacza, a uprawnienia energetyczne do 1 kV zdobyło 30 uczniów. Ponadto 45 uczniów z zsz i technikum przeszło przez ciekawy cykl szkoleń na temat odnawialnych źródeł energii. Wszyscy uczestnicy odbyli także kurs z zakresu doradztwa zawodowego. Realizujemy również corocznie program zawodowych staży międzynarodowych w Anglii, Niemczech i Finlandii dla uczniów klas trzecich, opisany w dziale Kontakty Zagraniczne. 12) Szkoła jest corocznie wsółorganizatorem kilku oryginalnych, corocznie organizowanych imprez, np. konkursu „PROFESSIONAL ENGLISH” dla uczniów wielkopolskich szkół samochodowych, Konkursu Wiedzy Motoryzacyjnej dla uczniów ZST-E, Konkursu Teatralno-recytatorskiego Dla Szkół Ponadgimnazjalnych „WYRAZIĆ SŁOWEM”, konkursu poetyckiego dla uczniów ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych „Walentynki w Wierszu”, konkursów „Bezpieczeństwo na drodze”, „Najlepszy w Zawodzie Ślusarz”, turnieju piłki nożnej dla uczniów gimnazjów. 13) Szkoła współpracuje z 96 zakładami pracy w zakresie rozwoju i prowadzenia kształcenia zawodowego. Z firmami MAHLE BEHR oraz WEST FROST szkoła związana jest pisemnymi porozumieniami, których intencją jest rozwój kształcenia określonych zawodów, doposażenie dydaktyczne szkoły, prowadzenie przez firmy patronatu nad uczniami uczącymi się oczekiwanych zawodów, wspomaganie szkoły w organizacji konkursów, praktyk zawodowych. 14) OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE. Do najmocniejszych naszych konkurencji należą piłka nożna i piłka ręczna. Poniżej wyniki w zawodach sportowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej drużyna szkoły zdobyła V miejsce w 2013/2014, V miejsce w 2014-2015, V miejsce w 2015/2016. Podczas Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej zdobyła II miejsce w 2009/2010, II miejsce w 2010/2011, I miejsce w 2011/2012, IV miejsce w 2012/2013, III miejsce w 2013/ 2014), III miejsce w 2014/2015, II miejsce w 2015/2016, II miejsce w 2016/17. W Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej szkolna drużyna zajmowała I miejsce w 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2016/2017.