Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE
Zespół szkół
Adres
ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 736 67 09
Fax
62 736 67 09
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Marek Wojtasz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

W przypadku większej niż przewidywana liczby kandydatów szkoła zwiększy liczbę oferowanych oddziałów. Obecnie na rynku pracy największe szanse mają osoby posiadające konkretne kwalifikacje zawodowe w rozwijających się branżach gospodarki. Oferujemy naukę zawodów, których atrakcyjność rośnie, ponieważ są związane z rosnącymi potrzebami kadrowymi w dziedzinie motoryzacji, elektrotechniki i obróbki mechanicznej. Na stronie szkoły zste.info.pl znajdziesz opis każdego z oferowanych zawodów. Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone tytułami zawodowymi - honorowanymi w całej Unii Europejskiej. W ramach kształcenia każdego zawodu uczymy języka obcego zawodowego. Ucząc się zawodów motoryzacyjnych (mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych) będziesz uczestniczyć w szkolnym kursie nauki jazdy pojazdem samochodowym. Polecamy zawody motoryzacyjne, a teraz szczególnie nowy zawód mechanik motocyklowy - w związku z wzrastającymi potrzebami usług serwisowych wynikającymi z rosnącego rynku motocyklowego. Pracodawcy szczególnie poszukują osób z zawodami związanymi z elektrotechniką (elektryk, elektromechanik) a także obróbką metali (operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń). Natomiast zawód ślusarz jest doskonałym wstępem do zdobycia poszukiwanych uprawnień spawalniczych. Oferujemy dodatkowe kursy umiejętności zawodowych oraz możliwość odbycia staży zagranicznych. Większość uczniów uczestniczy w zajęciach praktycznych w administrowanym przez szkołę Centrum Kształcenia Zawodowego na ulicy Wojska Polskiego 14 A. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają wówczas na miejscu. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach pomiarów fizycznych, maszyn i instalacji elektrycznych, obróbki ręcznej, spawalniczej, mechanicznej, obróbki skrawaniem, projektowania komputerowego, elektromechaniki pojazdowej oraz w warsztacie samochodowym i w stacji kontroli pojazdów. Uczniowie szkoły branżowej mogą także wybrać inną drogę i pobierać przygotowanie zawodowe jako pracownicy młodociani w zakładach pracy, wiążąc się umową z pracodawcą. Pamiętać jednak trzeba, że urlop pracowników młodocianych reguluje Kodeks Pracy, a nie przepisy oświatowe.

Atuty szkoły:

 • nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznego kształcenia zawodowego.  
 • współpraca z wieloma zakładami pracy w zakresie praktycznej nauki zawodu.
 • bezpłatne zagraniczne staże zawodowe w Niemczech i Anglii.
 • dodatkowe kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacyjne (spawalnicze, operatorów wózków widłowych, programowanie cnc, mechanika motocyklowa).
 • atrakcyjne koła zainteresowań: obróbki i programowania CNC, spawalnicze, komputerowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, sks, teatralne, zajęcia z drukarką 3D.
 • możliwość uczestnictwa w branżowych konkursach zewnętrznych.
 • pomagamy w realizacji innowacyjnych pomysłów technicznych, starając się o środki finansowe i przydzielając opiekuna.
 • dobrze uczymy języka obcego zawodowego.
 • ZST-E CKU jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”.
 • statystyki rokrocznie potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi.

 

Oferta
Dojazd

Budynek szkolny Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU znajduje się na ulicy Kazimierza Kantaka (między Armii Krajowej, Kościuszki, 3 Maja, Wigury). Dojazdy autobusami MZK: - przystanek ul. 3 Maja /Żwirki 12;  przystanek ul. Armii Krajowej II 12,14, K1; - przystanek Wrocławska ZNTK 5b, 14, 15; przystanek Mylna 1,14;Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 14a - w centrum Ostrowa i bardzo blisko dworca centrum przesiadkowego (przy ul. Andrzeja Kowalczyka) blisko dworca PKP oraz przystanku PKS.

Historia
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego powstało 2002 roku w wyniku w wyniku połączenia dwóch znanych ostrowskich szkół ZSZ Nr 1 z ulicy Wolności oraz ZST z ulicy K. Kantaka. Obie miały długoletnie tradycje w kształceniu zawodowym w branżach metalowej, mechanicznej, motoryzacyjnej , elektroenergetycznej. W skład zespołu szkół wchodzą następujące czynne szkoły: Technikum Nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4, VII Liceum Ogólnokształcące, oraz II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Szkoła Branżowa II Stopnia. W skład szkoły wchodzi ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum kształcenia Praktycznego. Organem prowadzącym ZST-E CKU jest Powiat Ostrowski. Obecnie szkoła dysponuje wieloma nowocześnie wyposażonymi pracowniami do zawodowego kształcenia teoretycznego i praktycznego, w tym stacją kontroli pojazdów samochodowych, pracownią pomiarów, pracownią obrabiarek cnc, pracownią elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowym warsztatem samochodowym, działem obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, pracowniami elektrycznymi, technicznymi i motoryzacyjnymi, motocyklowymi, spawalniczą. Standardy wyposażenie szkoły pozwalają na to, aby kształcić i organizować we własnej bazie corocznie ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Szkoła współpracuje z 70 zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i przygotowania zawodowego. W skład szkoły wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Wojska Polskiego 14a. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone są różne kursy kwalifikacyjne, umiejętności zawodowych, doskonalące na zlecenia indywidualne, zakładów pracy i Powiatowego Urzędu Pracy. Szkoła ma wieloletnie tradycje w zakresie szkolenia sportowego. Najbardziej znanymi absolwentami szkoły są piłkarze ręczni: Krzysztof Lijewski, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas, Jakub Tomczak, Błażej Potocki.
Koła zainteresowań
Koła zainteresowań: • kółko spawalnicze, • kółko obsługi i programowania obrabiarek cnc, • kółko komputerowe, • kółko samochodowe, • kółko programowania drukarki 3D, • kółko teatralne, • kółko motoryzacyjne, • kółko motocyklowe. • kółko energii odnawialnej ZAJĘCIA SPORTOWE w ramach klas sportowych: z piłki ręcznej i z piłki nożnej. SKS: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, siłownia – ćw. kulturystyczne Ponadto odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze i uzupełniające – praktycznie z każdego przedmiotu nauczanego w szkole.
Kontakty zagraniczne

2006

Udział w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrowski w ramach programu SOCRATES COMMENIUS, mającym na celu poznanie systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

2009

Projekt pod nazwą „Manager Oświaty” w ramach programu LEONARDO DA VINCI, mający na celu doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poznanie niemieckiego modelu kształcenia zawodowego opartego na Europejskich Ramach Kwalifikacji (EQF). na ramie kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

2006/2007

Projekt w ramach programu Socrates Comenius pod nazwą „Niemcy i Polska wspólnie uczestniczą w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej – młodzi mechatronice i elektrotechnicy z Niemiec i Polski poszerzają swoją wiedzę fachową z zakresu praktycznego zastosowania mechatroniki”. Jego celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 10 polskich uczniów technikum kształcących się zawodu technik elektryk i 10 z Niemiec z zakresu mechatroniki poprzez wspólną pracę nad zagadnieniem z dziedziny elektromechaniki i mechatroniki.

2009

Projekt pn.: Projekt pn.: „Eurotour – mobilność absolwentów szkół Powiatu Ostrowskiego z zawodzie kucharz, kelner i elektromechanik samochodowy”. Numer projektu: PL/09/LLP-LdV/PLM/140068 Ilość uczestników/uczniów absolwentów: 10, wartość 4 603,99 Euro / 19 039,39 zł

2012-2013

Nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udział w projekcie pod nazwą „Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim”, Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie“ - LEONARDO DA VINCI (VETPRO).

2013r.

Projekt pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”. Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37355. Ilość uczestników/uczniów: 44, ilość opiekunów 4, wartość 100 024,00 Euro / 412 169,14 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2014

Projekt nr: 2014-1-PL01-KA102-001421  Projekt pn „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. Ilość uczestników/uczniów: 20, ilość opiekunów 2, wartość 41 386,00 Euro / 173 138,33 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2015

1) Projekt pn.: 2015-1-PL01-KA102-015288 Projekt pn.: „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego” Ilość uczestników/uczniów: 107, ilość opiekunów 11, wartość 201 570,00 Euro / 847 498,68 zł.

2) Projekt pn.: 2015-1-PL01-KA102-015196  Projekt pn.: „Europejski mechanik samochodowy z Ostrowa Wielkopolskiego” Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3, wartość 52 765 Euro / 229 442,01 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2016

Projekt pn.: 2016-1-PL01-KA102-023599 Projekt pn.: „Międzynarodowe praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”. Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3, wartość 52 765 Euro / 234 543,17 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2017

Projekt pn.: 2017-1-PL01-KA102-035962 Projekt pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego – POWER. Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3, wartość 52 765 Euro / 227 232,47 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2018

1)Projekt pn.: 2018-1-PL01-KA101-047935 Projekt pn.: Innowacyjność w Metodyce Nauczania Języków Obcych w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Ilość uczestników/nauczycieli języków obcych: 57, wartość 108 672,00 Euro / 468 771,14 zł.

2) Projekt pn.: 2018-1-PL01-KA102-047953 Projekt pn.: „We would like to be the best - Staże zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Z Ostrowa Wielkopolskiego”. Ilość uczestników/uczniów: 40, ilość opiekunów 4, ilość uczestników/nauczycieli przedmiotów zawodowych: 6,  wartość 77 366,00 Euro / 333 617,67 zł.

2020

Projekt pod nazwą: „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w ZSTE CKU wzorem innych”. Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079518. Liczba uczestników/nauczycieli przedmiotów zawodowych: 10,  wartość 13 530,00 Euro / 60 208,50 zł.

Osiągnięcia

1) Absolwenci szkoły od wielu lat bardzo dobrze radzą sobie na lokalnym i regionalnym rynku pracy, co potwierdzają analizy statystyczne powiatowego i wojewódzkiego rzędu pracy.

2) Szkoła ma od lat osiągnięcia w zakresie szkolenia sportowego. Do najmocniejszych naszych konkurencji należą piłka ręczna. Poniżej wyniki w zawodach sportowych na przestrzeni ostatnich lat. W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej drużyna szkoły zdobyła V miejsce w 2013/2014, 2014-2015, 2015/2016. W Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej zdobyła I miejsce w 2011/2012, II miejsce w 2009/2010, 2010/2011, 2015/2016, 2016/17, 2019/20;  III miejsce w 2013/ 2014), 2014/2015, IV miejsce w 2012/2013, W Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej szkolna drużyna zajmowała I miejsce w 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 i 2018/19.

3) W wyniku działań modernizacyjnych szkoła posiada obecnie 20 nowoczesnych pracowni do kształcenia zawodowego, w tym pracownię obrabiarek cnc, pracownię elektromechaniki pojazdowej, pracownię spawalniczą (sprzęt do różnorodnych technik spawania), pracownię pomiarów, pracownię obróbki ręcznej, dwie pracownie chłodnictwa i klimatyzacji, wielofunkcyjne oraz wielostanowiskowy warsztat samochodowy, pracownię motocyklową, pracownie elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pracownię samochodową, pracownię techniczną. Ponadto szkoła posiada własne samochody do nauki jazdy oraz nauki diagnostyki, obsługi i napraw samochodowych.

4) Z uwagi na posiadane warunki i wyposażenie szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym realizuje się, na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzaminy praktyczne dla uczniów szkoły.

5) Poziom spełniania krajowych wymagań przez ZSTE CKU w obszarze warunków kształcenia, organizacji i zarządzania szkołą oraz pracy nauczycieli pracownicy Kuratorium Oświaty dokonujący badań ewaluacyjnych w 2012 szkołę określili jako wysoki i przyznali ocenę A, B, B (w skali od A do E).

6) W raporcie z ewaluacji przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 w 2016 roku, stwierdzono, że a) organizując procesy edukacyjne, nauczyciele stosują metody pracy uwzględniające potrzeby uczniów, zapoznają ich z celami uczenia się i formułują wobec nich oczekiwania, co pozytywnie wpływa na rozwój młodzieży; b) Nauczyciele podejmują działania służące motywowaniu uczniów do uczenia się oraz budowaniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się; c) w szkole podejmuje się nowatorskie rozwiązania w pracy z uczniami, które wpływają na wzrost efektów kształcenia i aktywność uczniów; d) Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację własnej pracy. e) nauczyciele powszechnie współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 8) Tytuł Bezpieczna Szkoła przyznało ZST-E CKU jury ogólnopolskiego konkursu przy Fundacji Państwa Obywatelskiego w roku szkolnym 2012/2013 oraz superkonkursu w 2014/2015. Jednocześnie szkoła stała się członkiem w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznej Szkoły.

7) Od 2010 roku na terenie szkoły znajduje się kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią (tzw. Orlik). Tutaj rozgrywanych jest wiele pozaszkolnych imprez sportowych o charakterze środowiskowym

8) ZST-E CKU systematycznie zabiega o środki na dodatkowe szkolenia dla uczniów uzupełniające ich kształcenie zawodowe. Wzięła dwukrotnie udział w kilkuletnich programach pod nazwą „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego” W jego ramach zorganizowano wielu zawodowych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących kompetencje kluczowe dla uczniów kształcących się zawodów technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk, uczniowie zdobyli cenione na rynku pracy kwalifikacje spawacza i operatora wózków widłowych oraz niezbędne dla elektryków uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych do 1kV (25 osób) uzyskało zaświadczenia po odbyciu kursów z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, programowania obrabiarek CNC, projektowania oświetlenia w programie ELEKTROSYM, obsługi i naprawy klimatyzacji samochodowej.


9) Szkoła jest organizatorem stałego konkursu teatralno-recytatorskiego dla szkół ponadgimnazjalnych „WYRAZIĆ SŁOWEM”, konkursu poetyckiego dla uczniów ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych „Walentynki w Wierszu”.

10) Szkoła współpracuje z siedemdziesięcioma zakładami pracy w zakresie rozwoju i prowadzenia kształcenia zawodowego.