Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina
Adres
ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
(62) 591 94 49
Fax
(62) 591 94 49
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Małgorzata Jędroch
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
 • IV LO
Opis
Opis szkoły IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła: twórczego spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery, stawiania wymagań, ale też wyrozumiałości i tolerancji. To również „Szkoła Odkrywców Talentów” oraz „Szkoła z Pasją”. Realizuje wychowawcze programy przeciwdziałania agresji i nałogom, posiada certyfikat „Szkoły bez przemocy”. Ma tradycje i osiągnięcia artystyczne oraz sukcesy w zakresie przedmiotów humanistycznych i społecznych. Uczniowie realizują projekty edukacyjne: Zwolnieni z teorii, „Filmoteka szkolna”, współpracują z Politechniką Wrocławską , z UAM w Poznaniu , Wyższa Szkołą Bankową we Wrocławiu, Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, AK w Kaliszu, są laureatami olimpiad językowych , wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, o prawach człowieka, o Unii Europejskiej, biorą udział w konkursach przedmiotowych, pracują w kołach: recytatorskim, dziennikarskim, historycznym, plastycznym, muzycznym. Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym dla zainteresowanych uczniów oraz matematykę z GeoGebrą (dynamicznym oprogramowaniem do nauki matematyki)..W liceum realizowane są innowacje dotyczące języków obcych. We współpracy z nauczycielami niemieckimi prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego  z wykorzystaniem technologii informacyjnej - Skype/Webex. Szkoła ma doskonale wyposażone pracownie komputerowe i sale z tablicami interaktywnymi, strzelnicę, salę korekcyjną – siłownię. Swoje zainteresowania sportowe licealiści realizują podczas zajęć SKS i fakultetów z wychowania fizycznego dla chłopców i dziewcząt, odnoszą sukcesy sportowe na poziomie województwa i kraju  w różnych dyscyplinach. Uczniowie klasy humanistyczno-filmowej  tworzą filmy w ramach warsztatów filmowych, biorą udział w ogólnopolskich projektach filmowych oraz realizują Telewizję Szkolną. W Liceum prężnie działa Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Wolontariatu, Klub Strzelecki, Kółko Szachowe. Uczniowie czas wolny od zajęć spędzają w klubie "Zakątek". IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina przygotowuje absolwentów do studiowania na uczelniach humanistycznych, artystycznych, społecznych, politechnicznych i menedżerskich. Od roku szkolnego 2011/2012 przyznawane są stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Oferta
Dojazd
Mapka z dojazdem do szkoły umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.czwarteliceum.pl
Historia
IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim zostało powołane dnia 1 września 1994 roku na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty w Kaliszu z dnia 20 kwietnia 1994 roku. Rada Powiatu Ostrowskiego w dniu 30 grudnia 2003 roku nadała szkole imię Fryderyka Chopina. W dniu 1 września 2004 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia Kącika Patrona ufundowanego przez Radę Rodziców. W ramach obchodów Jubileuszu 10-Lecia Liceum, w dniu 8 października 2004 roku, odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez organy samorządowe gmin i miast Powiatu Ostrowskiego. Rada Pedagogiczna IV LO w roku 2006 przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Dnia Patrona. Obchodzony jest on dnia 17 października każdego roku - w rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. W dniu tym uczniowie klas pierwszych składają Ślubowanie a osobom zasłużonym dla Liceum przedstawiciele Kapituły wręczają statuetki "Fryderyki IV LO". 29 listopada 2019 roku IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim  obchodziło 25-lecie istnienia.
Koła zainteresowań
W liceum działają koła zainteresowań umożliwiające młodzieży realizację własnych pasji m.in.: strzeleckie, plastyczne, szachowe,  wolontariat, PCK,  Telewizja Szkolna. Swoje zainteresowania licealiści realizują uczestnicząc w warsztatach: językowych , „Analizy interpretacji różnych tekstów kultury”, humanistyczno-filozoficznych; telewizyjno-filmowych, medialnych – Telewizja szkolna; plastycznych: „Pasjonat Sztuki”, Galeria Zakątek, z matematyki: GeoGebra; sportowe: zajęcia z piłki siatkowej, zajęcia na siłowni, zajęcia z piłki koszykowej, zajęcia z nauki pływania. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. IV Liceum współpracuje z Instytutem Goethego w Krakowie, UAM w Poznaniu, Wydziałem Zamiejscowym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, AK w Kaliszu oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM- Wydział Dziennikarstwa i Wydziałem Historycznym, współpraca z Wydziałem Geografii i Geologii UAM w Poznaniu i Politechniki Wrocławskiej.
Kontakty zagraniczne
Koordynacja projektu "Staże zawodowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych dla nauczycieli Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego. Projekt realizowany był w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. Wymiana szkolna z Gimnazjum w Niemczech.
Osiągnięcia

Co nas wyróżnia?
• możliwość nauki dwóch  spośród czterech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski i hiszpański) 
• perspektywa kształcenia na kierunku artystycznym (muzyka, plastyka, film-tv)
• nowoczesne i odpowiadające potrzebom uczniów kierunki kształcenia
• szeroki wybór kół zainteresowań i warsztatów np. filmowo- telewizyjne, strzeleckie, filozoficzne, językowe, warsztaty plastyczne, matematyczne       oraz szereg innych

• współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
• współpraca z Politechniką Wrocławską
• współpraca z Wyższą Szkoła Bankową we Wrocławiu

• współpraca z Akademią Kaliską

• współpraca Szpitalem Miejskim

• współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu

• współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie i Warszawie
• współpraca ze Społeczną Akademia Nauk w Łodzi- Wydział zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
• duży wybór wycieczek krajowych i zagranicznych
• przedsiębiorczość w praktyce
• stypendia za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe
• sportowe zajęcia pozalekcyjne (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, tenis stołowy)
• możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z matematyki na poziomie rozszerzonym
• kontakty zagraniczne
• koordynacja projektu "Staże zawodowe w zakresie metodyki nauczania języków obcych dla nauczycieli Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego. Projekt realizowany był w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech


Drzwi otwarte
10 marzec 2023 r.