Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 736-24-94
Fax
62 591-95-38
E-mail
Strona www
Dyrektor
Maria Tomalak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. To miejsce dla uczniów ambitnych, aktywnych i twórczych. Jesteśmy „SZKOŁĄ ODKRYWANIA TALENTÓW”, w której wykwalifikowana kadra pedagogiczna pomaga młodym ludziom „odkrywać radość w uczeniu się”. III LO to miejsce zdobywania wiedzy, w którym wspiera się uczniów w dokonywaniu trafnych wyborów i określaniu własnej tożsamości. To miejsce przyjaznych relacji, w którym kreatywności i samodzielności uczą nauczyciele z pasją. Dewizą naszej szkoły jest solidne wykształcenie i staranne wychowanie, bo „ … Na co nauka i wykształcenie jeśli nie towarzyszy im wychowanie…”. Kandydatom do naszej szkoły nie stawiamy nadzwyczajnych wymagań. Powinni spełniać tylko jeden warunek: chcieć się uczyć, bo we współczesnym świecie człowiek musi się uczyć, aby być. III LO to: • wyniki matur otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach w Polsce, • udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych, • sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe uczniów, • nowoczesne, funkcjonujące w sieci pracownie informatyczne, • skomputeryzowana biblioteka z czytelnią i pracownią multimedialną, • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne, • szkolna sala kinowa, • w całej szkole dostęp do bezprzewodowego Internetu, • Szkolny Ośrodek Kariery, Szkolny Klub Wolontariatu, PCK, • Szkolny Ośrodek Mediacji Rówieśniczych • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, • gazetka szkolna AD REM, szkolny radiowęzeł, szkolna strona internetowa www.3liceum.pl, • chór szkolny, szkolna liga szachowa, • w ramach lekcji WF zajęcia na szkolnej krytej pływalni oraz szkolnej siłowni, • pozalekcyjne zajęcia SKS, szkolne rozgrywki sportowe, zawody pływackie, • liga strzelecka i szkolna strzelnica, • klasowe wycieczki krajowe i zagraniczne, • zielona szkoła połączona z warsztatami ekologicznymi i ćwiczeniami terenowymi z biologii, • szkoła geobotaniczna połączona z warsztatami terenoznawczymi, • wycieczki przedmiotowe, wyjścia do kina, teatru, muzeum, • laboratoryjne zajęcia biologiczno-chemiczne, • współpraca z uczelniami wyższymi, udział w otwartych wykładach i warsztatach laboratoryjnych. Języków obcych uczymy w grupach międzyodziałowych, dostosowanych do poziomu wiedzy uczniów. W III LO kandydaci do wyboru mają języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski. W III LO uczymy przedmiotów dodatkowych: edukacja prawna, edukacja pożarnicza, algebra i analiza matematyczna, podstawy ekonomii, podstawy języka łacińskiego, ratownictwo medyczne, sport i rekreacja, turystyka i rekreacja, język obcy w turystyce, podstawy dziennikarstwa, historia sztuki. Strona domowa III LO
Oferta
Dojazd
Szkoła jest położona w pobliżu dworca PKP i PKS oraz Centrum Przesiadkowego. Najbliższy przystanek autobusowy ul.Raszkowska (kościół św.Antoniego) i ul.Wojska Polskiego.
Historia
Historię III LO w Ostrowie Wielkopolskim poznasz odwiedzając www.3liceum.pl , wybierasz O szkole, następnie Historia szkoły.
Koła zainteresowań
Szkolny Ośrodek Kariery, Szkolny Klub Wolontariatu, PCK, • Szkolny Ośrodek Mediacji Rówieśniczych • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, • gazetka szkolna AD REM, szkolny radiowęzeł, szkolna strona internetowa www.3liceum.pl, • chór szkolny, szkolna liga szachowa, • w ramach lekcji WF zajęcia na szkolnej krytej pływalni oraz szkolnej siłowni, • pozalekcyjne zajęcia SKS, szkolne rozgrywki sportowe, zawody pływackie, • liga strzelecka i szkolna strzelnica, • klasowe wycieczki krajowe i zagraniczne, • zielona szkoła połączona z warsztatami ekologicznymi i ćwiczeniami terenowymi z biologii, • szkoła geobotaniczna połączona z warsztatami terenoznawczymi, • wycieczki przedmiotowe, wyjścia do kina, teatru, muzeum, • laboratoryjne zajęcia biologiczno-chemiczne, • współpraca z uczelniami wyższymi, udział w otwartych wykładach i warsztatach laboratoryjnych.
Osiągnięcia
Osiągnięcia III LO w Ostrowie Wielkopolskim poznasz odwiedzając www.3liceum.pl , wybierasz Uczniowie, następnie Osiągnięcia uczniów. Tu każdy uczeń może rozwijać swoje pasje naukowe (konkursy, olimpiady), sportowe (zawody, turnieje) i artystyczne (koncerty, przedstawienia). Przyjdź do nas bo w III LO jest FAJNIE!!!
Drzwi otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Szkoły w dniu 1 marca (piątek) od godziny 12.00 do godziny 18.00.

Poza tym każdego dnia zapraszamy do Szkolnego Ośrodka Kariery, w godzinach pracy doradcy zawodowego, tj.

poniedziałek 9.00 - 13.00

wtorek 8.00 - 12.00

środa 9.30 - 13.30

czwartek 10.30 - 14.30

piątek 9.30 - 13.30

Doradca zawodowy, p. Barbara Niemand udzieli Tobie/ Wam wszelkich informacji o szkole, a nawet oprowadzi po szkole. Zachęcamy pojedynczych kandydatów oraz grupy do telefonicznego umówienia dnia i godziny spotkania. Telefon: sekretariat szkoły 627362494

Kontakty zagraniczne
Holandia, Francja, Litwa
Współpraca z pracodawcami
Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie Dzień Przedsiębiorczości
Zajęcia pozalekcyjne

Koła przedmiotowe (poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów)

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

Zajęcia poszerzające zainteresowania (teatr, chór, dziennikarstwo, szachy)

Zajęcia sportowe (sala, siłownia, basen, strzelnica)

Wolontariat, PCK