Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 736-24-94
Fax
62 591-95-38
E-mail
Strona www
Dyrektor
Przemysław Zimniak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis
III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z ponad 60-letnią tradycją. To miejsce dla uczniów ambitnych, aktywnych i twórczych. Jesteśmy „SZKOŁĄ ODKRYWANIA TALENTÓW”, w której wykwalifikowana kadra pedagogiczna pomaga młodym ludziom „odkrywać radość w uczeniu się”. III LO to miejsce zdobywania wiedzy, w którym wspiera się uczniów w dokonywaniu trafnych wyborów i określaniu własnej tożsamości. To miejsce przyjaznych relacji, w którym kreatywności i samodzielności uczą nauczyciele z pasją. Dewizą naszej szkoły jest solidne wykształcenie i staranne wychowanie, bo „ … Na co nauka i wykształcenie jeśli nie towarzyszy im wychowanie…”. Kandydatom do naszej szkoły nie stawiamy nadzwyczajnych wymagań. Powinni spełniać tylko jeden warunek: chcieć się uczyć, bo we współczesnym świecie człowiek musi zdobywać wiedzę. III LO to: • wyniki matur otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach w Polsce, • udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych, • sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe uczniów, • nowoczesne, funkcjonujące w sieci pracownie informatyczne, • skomputeryzowana biblioteka z czytelnią • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne, • w całej szkole dostęp do bezprzewodowego Internetu, • Szkolny Ośrodek Kariery, Szkolny Klub Wolontariatu, PCK, • Szkolny Ośrodek Mediacji Rówieśniczych • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, • gazetka szkolna AD REM, szkolny radiowęzeł, szkolna strona internetowa www.3liceum.pl, • chór szkolny, szkolna liga szachowa, • w ramach lekcji WF zajęcia na szkolnej krytej pływalni oraz szkolnej siłowni, • pozalekcyjne zajęcia SKS, szkolne rozgrywki sportowe, zawody pływackie, • liga strzelecka i szkolna strzelnica, • klasowe wycieczki krajowe i zagraniczne, • zielona szkoła połączona z warsztatami ekologicznymi i ćwiczeniami terenowymi z geografii • zielona szkoła połączona z warsztatami chemicznymi i ćwiczeniami terenowymi z biologii, • wycieczki przedmiotowe, wyjścia do kina, teatru, muzeum, • laboratoryjne zajęcia biologiczno-chemiczne, • współpraca z uczelniami wyższymi, udział w otwartych wykładach i warsztatach laboratoryjnych. Języków obcych uczymy w grupach, dostosowanych do poziomu wiedzy uczniów. W III LO kandydaci mają do wyboru  języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski. Strona domowa III LO
Oferta
Dojazd
Szkoła jest położona w pobliżu dworca PKP i Centrum Przesiadkowego. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się  przy ul.Raszkowskiej i ul.Wojska Polskiego.
Historia

Nasza szkoła powstała w roku 1954. Historię III LO w Ostrowie Wielkopolskim poznasz odwiedzając www.3liceum.pl , wybierasz O szkole, następnie Historia i kalendarium.


Historia i kalendarium – III Liceum Ogólnokształcące (3liceum.pl)

Koła zainteresowań
 • Szkolny Ośrodek Kariery,
 • Szkolny Klub Wolontariatu,
 • PCK,
 • Szkolny Ośrodek Mediacji Rówieśniczych
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 • gazetka szkolna AD REM,
 • szkolny radiowęzeł,
 • szkolna strona internetowa www.3liceum.pl, 
 • media społecznościowe: instagram, facebook,
 • pozalekcyjne zajęcia SKS,
 • szkolne rozgrywki sportowe,
 • zawody pływackie,
 • liga strzelecka
 • klasowe wycieczki krajowe i zagraniczne
 • zielona szkoła połączona z warsztatami ekologicznymi i ćwiczeniami terenowymi z biologii i geografii
 • szkoła geobotaniczna połączona z warsztatami terenoznawczymi,
 • matematyczna biała szkoła
 • wycieczki przedmiotowe,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum,
 • laboratoryjne zajęcia biologiczno-chemiczne,
 • współpraca z uczelniami wyższymi,
 • udział w otwartych wykładach i warsztatach laboratoryjnych.
Osiągnięcia

W rankingu perspektyw 2023 jesteśmy szkołą z brązową tarczą co oznacza, że osiągamy sukcesy w olimpiadach, mamy bardzo dobre wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Osiągnięcia III LO w Ostrowie Wielkopolskim poznasz odwiedzając

Osiągnięcia – III Liceum Ogólnokształcące (3liceum.pl)

Tu każdy uczeń może rozwijać swoje pasje naukowe (konkursy, olimpiady), sportowe (zawody, turnieje) i artystyczne (koncerty, przedstawienia). Przyjdź do nas bo w III LO jest FAJNIE!!!

Drzwi otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Szkoły w dniu 10 marca 2023 r. (piątek) od godziny 12.00 do godziny 18.00.

Poza tym każdego dnia zapraszamy do Szkolnego Ośrodka Kariery, w godzinach pracy doradcy zawodowego, tj.

poniedziałek 9.00-13.00

wtorek 10.30-14.30

środa 9.00-13.00

czwartek 9.30-13.30

piątek 10.30-14.30

Doradca zawodowy, p. Barbara Niemand udzieli Tobie/ Wam wszelkich informacji o szkole. Zachęcamy pojedynczych kandydatów oraz grupy do telefonicznego umówienia dnia i godziny spotkania. Telefon: sekretariat szkoły 62 736 24 94

Kontakty zagraniczne
Holandia, Francja, Litwa
Współpraca z pracodawcami
Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie Dzień Przedsiębiorczości
Zajęcia pozalekcyjne

Koła przedmiotowe (poszerzanie wiedzy, przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych)

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

Zajęcia poszerzające zainteresowania (teatr, chór, dziennikarstwo, szachy)

Zajęcia sportowe (sala, siłownia, basen, strzelnica)

Wolontariat, PCK