Powiat Ostrowski
Technikum
Technikum w ZSTE
Zespół szkół
Adres
ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 736 67 09
Fax
62 736 67 09
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Marek Wojtasz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Budynek ZST-E, ul. K. Kantaka 6
Opis

    W przypadku większej niż przewidywana liczby kandydatów szkoła zwiększy liczbę oferowanych oddziałów. Zawody oferowane w technikum związane są z rozwijającymi się branżami elektrotechnicznymi, mechanicznymi i motoryzacyjnymi. Wszystkie kształcone w szkole zawody uznawane są za strategiczne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego i jako deficytowe na rynku pracy. Po zdobyciu jednego z tych zawodów będziesz miał ogromne szanse na pewną i atrakcyjną pracę. Na stronie szkoły zste.info.pl znajdziesz opis każdego z oferowanych zawodów. Polecamy szczególnie nowy zawód Technik Spawalnictwa, który wprowadzono do polskiej edukacji w związku z rosnącymi potrzebami w tej rozwijającej się branży.

    Naukę w Technikum Nr 4 oferujemy osobom mającym zamiar osiągnąć tytuł zawodowy technika i wykształcenie średnie-ponadpodstawowe (świadectwo ukończenia technikum). Zakres programowy nauczania przedmiotów ogólnokształcących w technikum jest taki sam, jak w liceum (przedmioty, liczba godzin), a absolwenci mogą przystępować do egzaminów maturalnych. Absolwenci technikum są lepiej przygotowani do studiów inżynierskich technicznych niż absolwenci liceum ogólnokształcącego, ponieważ już w technikum nabywają już wiedzę i umiejętności z danej branży zawodowej. Osoby, które dobrze opanują kompetencje zawodowe i zdobędą tytuł technika szybko znajdą zatrudnienie. Tytuł technika jest porównywalny z tytułem mistrza w rzemiośle i jest wymagany do wykonywania różnych funkcji zawodowych, np. menadżera, kierownika działu, brygadzisty, specjalisty, szefa zmiany, kontrolera jakości, nauczyciela zawodu oraz do wykonywania zawodów ustawowo zastrzeżonych dla techników, np. diagnosty samochodowego. Zajęcia praktyczne w technikum realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego i zakładach pracy podczas długotrwałych praktykach, które szkoła rokrocznie organizuje.

    ATUTY SZKOŁY:

1) Nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznego kształcenia zawodowego (ponad 20 kompletnie wyposażonych pracowni zawodowych).

2) Współpraca z wieloma zakładami pracy w zakresie praktyki zawodowej.

3) Bezpłatne zagraniczne staże zawodowe.

4) Bezpłatne dla uczniów dodatkowe kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacyjne (spawalnicze, operatorów wózków widłowych, programowanie cnc, mechanika motocyklowa, z zakresu obsługi klimatyzacji samochodowej, komputerowego wspomagania projektowania, elektromobilności).

5) Atrakcyjne koła zainteresowań związane z wyuczanymi zawodami (obróbki i programowania cnc, spawalnicze, komputerowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, SKS, zajęcia z drukarką 3D.)

6) Możliwość realizacji własnych innowacyjnych pomysłów technicznych poprzez uzyskanie grantów i opieki ze strony nauczycieli.

9) Wieloletnie osiągnięcia sportowe na poziomie powiatu i Wielkopolski.

10) ZST-E CKU jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „BEZPIECZNA SZKOŁA”.

11) Statystyki rokrocznie potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi.

Oferta
Dojazd

Budynek szkolny Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU znajduje się na ulicy Kazimierza Kantaka (między Armii Krajowej, Kościuszki, 3 Maja, Wigury). Dojazdy autobusami MZK: - przystanek ul. 3 Maja /Żwirki 12;  przystanek ul. Armii Krajowej II 12,14,K1; - przystanek Wrocławska ZNTK 5b, 14, 15; przystanek Mylna 1,14;Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 14a - w centrum Ostrowa i bardzo blisko dworca centrum przesiadkowego (przy ul. Andrzeja Kowalczyka) blisko dworca PKP oraz przystanku PKS.

Historia

    Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego powstał w 2002 roku w wyniku w wyniku połączenia dwóch znanych ostrowskich szkół ZSZ Nr 1 z ulicy Wolności oraz ZST z ulicy K. Kantaka. Obie miały długoletnie tradycje w kształceniu zawodowym w branżach metalowej, mechanicznej, motoryzacyjnej, elektroenergetycznej. W skład zespołu szkół wchodzą następujące czynne szkoły: Technikum Nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4, VII Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a także Szkoła Branżowa II Stopnia Nr 1. W skład szkoły wchodzi ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Organem prowadzącym ZST-E CKU jest Powiat Ostrowski. Obecnie szkoła dysponuje wieloma nowocześnie wyposażonymi pracowniami do zawodowego kształcenia teoretycznego i praktycznego, w tym stacją kontroli pojazdów samochodowych, pracownią pomiarów, pracownią obrabiarek cnc, pracownią elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowym warsztatem samochodowym, działem obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, pracowniami elektrycznymi, technicznymi i motoryzacyjnymi, motocyklowymi, spawalniczą. Standardy wyposażenie szkoły pozwalają na to, aby kształcić i organizować we własnej bazie corocznie ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Szkoła współpracuje z 70 zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i przygotowania zawodowego. W skład szkoły wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Wojska Polskiego 14a. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone są różne kursy kwalifikacyjne, umiejętności zawodowych, doskonalące na zlecenia indywidualne, zakładów pracy i Powiatowego Urzędu Pracy. Szkoła ma wieloletnie tradycje w zakresie szkolenia sportowego. Najbardziej znanymi absolwentami szkoły są piłkarze ręczni: Krzysztof Lijewski, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas, Jakub Tomczak, Błażej Potocki.


Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: • kółko spawalnicze, • kółko obsługi i programowania obrabiarek cnc, • kółko komputerowe, • kółko samochodowe, • kółko programowania drukarki 3D, • kółko teatralne, • kółko motoryzacyjne, • kółko motocyklowe. • SKS: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, siłownia – ćw. kulturystyczne Ponadto odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne w formie szkoleń zawodowych.

Kontakty zagraniczne

2006

Udział w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrowski w ramach programu SOCRATES COMMENIUS, mającym na celu poznanie systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

2009

Projekt pod nazwą „Manager Oświaty” w ramach programu LEONARDO DA VINCI, mający na celu doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poznanie niemieckiego modelu kształcenia zawodowego opartego na Europejskich Ramach Kwalifikacji (EQF). na ramie kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

2006/2007

Projekt w ramach programu Socrates Comenius pod nazwą „Niemcy i Polska wspólnie uczestniczą w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej – młodzi mechatronice i elektrotechnicy z Niemiec i Polski poszerzają swoją wiedzę fachową z zakresu praktycznego zastosowania mechatroniki”. Jego celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 10 polskich uczniów technikum kształcących się zawodu technik elektryk i 10 z Niemiec z zakresu mechatroniki poprzez wspólną pracę nad zagadnieniem z dziedziny elektromechaniki i mechatroniki.

2009

Projekt pn.: Projekt pn.: „Eurotour – mobilność absolwentów szkół Powiatu Ostrowskiego z zawodzie kucharz, kelner i elektromechanik samochodowy”. Numer projektu: PL/09/LLP-LdV/PLM/140068 Ilość uczestników/uczniów absolwentów: 10, wartość 4 603,99 Euro / 19 039,39 zł

2012-2013

Nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udział w projekcie pod nazwą „Europejski nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim”, Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie“ - LEONARDO DA VINCI (VETPRO).

2013

Projekt pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”. Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37355. Ilość uczestników/uczniów: 44, ilość opiekunów 4, wartość 100 024,00 Euro / 412 169,14 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2014

Projekt nr: 2014-1-PL01-KA102-001421  Projekt pn „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. Ilość uczestników/uczniów: 20, ilość opiekunów 2, wartość 41 386,00 Euro / 173 138,33 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane są w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2015

1) Projekt pn.: 2015-1-PL01-KA102-015288 Projekt pn.: „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego” Ilość uczestników/uczniów: 107, ilość opiekunów 11, wartość 201 570,00 Euro / 847 498,68 zł.

2) Projekt pn.: 2015-1-PL01-KA102-015196  Projekt pn.: „Europejski mechanik samochodowy z Ostrowa Wielkopolskiego” Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3, wartość 52 765 Euro / 229 442,01 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane były w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2016

Projekt pn.: 2016-1-PL01-KA102-023599 Projekt pn.: „Międzynarodowe praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”. Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3, wartość 52 765 Euro / 234 543,17 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane były w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2017

Projekt pn.: 2017-1-PL01-KA102-035962 Projekt pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego – POWER. Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3, wartość 52 765 Euro / 227 232,47 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły w Anglii i w Niemczech. Celem wyjazdów było zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Programy staży realizowane były w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Rohr, Sonneberg.

2018

1) Projekt pn.: 2018-1-PL01-KA101-047935 Projekt pn.: Innowacyjność w Metodyce Nauczania Języków Obcych w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Ilość uczestników/nauczycieli języków obcych: 57, wartość 108 672,00 Euro / 468 771,14 zł.

2) Projekt pn.: 2018-1-PL01-KA102-047953 Projekt pn.: „We would like to be the best - Staże zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Z Ostrowa Wielkopolskiego”. Ilość uczestników/uczniów: 40, ilość opiekunów 4, ilość uczestników/nauczycieli przedmiotów zawodowych: 6,  wartość 77 366,00 Euro / 333 617,67 zł.

2020

Projekt pod nazwą: „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w ZSTE CKU wzorem innych”. Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079518. Liczba uczestników/nauczycieli przedmiotów zawodowych: 10,  wartość 13 530,00 Euro / 60 208,50 zł.

Osiągnięcia

1) Absolwenci szkoły od wielu lat bardzo dobrze radzą sobie na lokalnym i regionalnym rynku pracy, co potwierdzają analizy statystyczne powiatowego i wojewódzkiego rzędu pracy.

2) Szkoła ma od lat osiągnięcia w zakresie szkolenia sportowego. Do najmocniejszych naszych konkurencji należą piłka ręczna. Poniżej wyniki w zawodach sportowych na przestrzeni ostatnich lat. W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej drużyna szkoły zdobyła V miejsce w 2013/2014, 2014-2015, 2015/2016. W Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej zdobyła I miejsce w 2011/2012, II miejsce w 2009/2010, 2010/2011, 2015/2016, 2016/17, 2019/20;  III miejsce w 2013/ 2014), 2014/2015, IV miejsce w 2012/2013, W Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej szkolna drużyna zajmowała I miejsce w 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 i 2018/19.

3) Szkoła ma od lat osiągnięcia w zakresie szkolenia sportowego. Do najmocniejszych naszych konkurencji należą piłka ręczna. Poniżej wyniki w zawodach sportowych na przestrzeni ostatnich lat. W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej drużyna szkoły zdobyła V miejsce w 2013/2014, 2014-2015, 2015/2016. W Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej zdobyła I miejsce w 2011/2012, II miejsce w 2009/2010, 2010/2011, 2015/2016, 2016/17, 2019/20; 2021/22, III miejsce w 2013/ 2014), 2014/2015, IV miejsce w 2012/2013, W Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej szkolna drużyna zajmowała I miejsce w 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 i 2018/19, 2020/21, 2021/22.

4) Z uwagi na posiadane warunki i wyposażenie szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym realizuje się, na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzaminy praktyczne dla uczniów szkoły.

5) Tytuł Bezpieczna Szkoła przyznało ZST-E CKU jury ogólnopolskiego konkursu przy Fundacji Państwa Obywatelskiego w roku szkolnym 2012/2013 oraz superkonkursu w 2014/2015. Jednocześnie szkoła stała się członkiem w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznej Szkoły.


6) Od 2010 roku na terenie szkoły znajduje się kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią (tzw. Orlik). Tutaj rozgrywanych jest wiele pozaszkolnych imprez sportowych o charakterze środowiskowym i międzyszkolnym


7) ZST-E CKU systematycznie zabiega o środki na dodatkowe szkolenia dla uczniów uzupełniające ich kształcenie zawodowe. Wzięła dwukrotnie udział w kilkuletnich programach pod nazwą „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego” W jego ramach zorganizowano wielu zawodowych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe, uczniowie zdobyli cenione na rynku pracy kwalifikacje spawacza i operatora wózków widłowych oraz niezbędne dla elektryków uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych do 1kV. Ponadto uczniowie uczestniczyli kursach z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, programowania obrabiarek CNC, projektowania oświetlenia w programie ELEKTROSYM, obsługi i naprawy klimatyzacji samochodowej, programowania przecinarki plazmowej, mechatroniki samochodowej, wiedzy o napędach alternatywnych pojazdów samochodowych.

8) Szkoła jest organizatorem stałego konkursu poetyckiego dla uczniów ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych „Walentynki w Wierszu”.


9) Szkoła współpracuje z siedemdziesięcioma zakładami pracy w zakresie rozwoju i prowadzenia kształcenia zawodowego.

Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z 70 zakładami pracy w dziedzinie kształcenia praktycznego, letnich staży u pracodawców. Na uwagę zasługuje współpraca z firmami, które podpisały umowę o długoletniej współpracy w zakresie promocji kształcenia zawodowego, współpracy programowej i organizacji kształcenia praktycznego, tzn. MAHLE BEHR, WEST FROST, KUŹNIA OSTRÓW WLKP, które oferuje uczniom stypendia.