Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Adres
ul.Wrocławska 48, 63-400 Ostrów Wielkopolski
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marek Śmiłowicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • budynek II LO
 • budynek II LO
 • budynek II LO
 • budynek szkoły w barwach jesieni
 • korytarz
 • korytarz
 • nowoczesne wnętrza
 • nowoczesne wnętrza
 • korytarz
 • wejście-korytarz
 • korytarz
 • nowoczesne korytarze
 • nowoczesne wnętrza
 • nowoczesne korytarze
 • nowoczesne toalety
 • nowoczesne toalety
 • nowoczesne toalety
 • nowoczesne toalety
 • szatnia szkolna
 • szatnia szkolna
 • biblioteka
 • biblioteka
 • biblioteka
 • sala matematyczna
 • sala matematyczna
 • sala matematyczna
 • sala języka niemieckiego
 • sala językowa
 • sala językowa
 • sala językowa
 • pracownia chemiczna
 • pracownia chemiczna
 • pracownia chemiczna
 • pracownia biologiczna
 • pracownia biologiczna
 • sala historyczna
 • sala nr 12
 • sala języka polskiego
 • pracownia fizyczna
 • pracownia historyczna
 • nowoczesna pracownia informatyczna
 • nowoczesna pracownia informatyczna
 • warsztaty chemiczne
 • warsztaty chemiczne
 • warsztaty biologiczne
 • warsztaty biologiczne
 • warsztaty językowe
 • udział w warsztatach teatralnych " Les nuits de Pologne"
 • wycieczka przedmiotowa " Body Worlds"
 • spotkania z inspirującymi ludźmi
 • wycieczka integracyjna
 • wyjazdy na uczelnie wyższe
 • zajęcia integracyjne
 • wycieczka przedmiotowa
 • wycieczka przedmiotowa
 • uroczystości szkolne
 • uroczystości szkolne
 • uroczystości szkolne
 • uroczystości szkolne
 • uroczystości szkolne
 • uroczystości szkolne
 • uroczystości szkolne
 • uroczystości szkolne
 • Dzień Postaci z Bajek
 • Festiwal Smaku - Kuchnie Świata
 • Festiwal Smaku - Kuchnie Świata
 • Mikołajki
 • Dzień Sportu
 • Dzień Sportu
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział w akcjach charytatywnych- WOŚP 2023
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział w akcjach charytatywnych
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia integracyjne
 • sukcesy naszych uczniów
 • Bal studniówkowy
 • Bal studniówkowy
 • Maraton Pisania Listów Amnesty International
 • akcje ekologiczne
 • warsztaty językowe
 • zajęcia patronackie
 • sukcesy naszych uczniów
 • zajęcia aktywizujące
 • chór szkolny
 • Erasmus +
 • Erasmus +
 • Erasmus +
 • Erasmus +
 • Erasmus +
Opis

II Liceum Ogólnokształcące jest jedną z najstarszych szkół w Ostrowie Wielkopolskim, swoją historią sięga połowy XIX wieku.

Naszym celem jest wspieranie młodzieży w ich rozwoju osobowościowym, intelektualnym, społecznym, wprowadzenie w dorosłość.

Co nas charakteryzuje?

TRADYCJA

Doświadczenie wielu pokoleń,  kilkuset absolwentów, zabytkowy, ale i przestronny, odnowiony budynek sprzyjają nauce i łączą pokolenia.

NOWOCZESNOŚĆ

Nauczanie z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT, urządzenia multimedialne (tablice interaktywne, rzutniki, pracownia komputerowa) przygotowują młodzież do życia w zmieniającym się społeczeństwie.

PROFESJONALIZM

Nauczyciele to wysoko wykwalifikowani pracownicy, doświadczeni w pracy z młodzieżą, pracownicy z tytułem doktora, współpracujący ze środowiskiem uniwersyteckim, egzaminatorzy OKE, specjaliści w swoich dziedzinach, otwarci i życzliwi.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Akademia Kaliska.

PASJA

Warsztaty biologiczne, chemiczne, koła zainteresowań (teatralne, muzyczne, języka migowego, dziennikarskie, dyskusyjne), konsultacje przedmaturalne, projekty edukacyjne, zajęcia z pracownikami uniwersytetów sprzyjają rozwojowi zainteresowań.

PROEUROPEJSKOŚĆ

Nauka języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego, polskiego jako obcego, projekty międzynarodowe Erasmus +, wycieczki do Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch, na Cypr i Łotwę oswajają młodzież z innymi kulturami, uczą funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej.

SPORT I REKREACJA

Szkolne koło SKS, drużyny koszykarzy, siatkarzy, piłki nożnej, przestronna sala gimnastyczna, siłownia, boisko, wycieczki turystyczne zapewniają młodzieży warunki do rozwoju fizycznego.

SUKCESY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Indywidualne i drużynowe, małe i duże, w dziedzinach humanistycznych, lingwistycznych, przyrodniczych, sportowych budują nas, wzmacniają wiarę we własne możliwości.

EKSPEDYCJE

Zajęcia także poza murami szkoły z profesjonalistami z różnych dziedzin nauki od medycyny po politykę i ekonomię, wycieczki edukacyjne, krajoznawcze,  lekcje muzealne, spektakle teatralne.

KLIMAT

Atmosferę szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele, wspólne działania. Uzupełnia ją muzyka z radiowęzła, rozśpiewana młodzież, koncerty, spektakle, ale również przyjaźnie, otwartość, akceptacja.

WSPARCIE

Udzielane ZAWSZE przez psychologa, pedagoga, pielęgniarkę, wychowawcę, podczas konsultacji nauczycielskich, zajęć wyrównujących wiedzę, rozmów trójstronnych.

OTWARTOŚĆ

Na działania pro środowiskowe, prozdrowotne, wolontariat, po prostu otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Przestronne wnętrza szkoły, nowoczesne wyposażenie, boisko sportowe, parking, miejsca relaksu, „Piekiełko”.

DOSTĘPNOŚĆ

Szkoła jednozmianowa, budynek w centrum miasta, sąsiadujący z przystankami MZK.

Oferta
Dojazd

Do II Liceum Ogólnokształcącego istnieje dogodny dojazd wszystkimi środkami lokomocji. Szkoła mieści się w centrum miasta, obok szkoły zlokalizowane są przystanki autobusowe, na których zatrzymują się autobusy dowożące do Ostrowa Wielkopolskiego mieszkańców ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i innych. 

Historia

Tradycje Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Ostrowie Wielkopolskim sięgają lat 1842–1849, kiedy to z powodu braku szkoły, w której córki zamożniejszych obywateli miasta mogłyby uzyskać ogólne wykształcenie, jeden z ostrowskich nauczycieli założył szkołę u siebie w domu, w której uczył grupę kilku dziewcząt. Nieco później powstała prywatna szkoła średnia dla dziewcząt, do 1920 r. jej dyrektorami byli Niemcy. W 1909 r. zapadła decyzja budowy nowego gmachu. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1910 r. i po upływie niespełna półtora roku stanął nowy gmach szkoły, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy. W latach sześćdziesiątych XX wieku liceum stało się placówką dla dziewcząt i chłopców. W 1968 r. patronem szkoły został wybitny polski pisarz, laureat Nagrody Nobla - Władysław Reymont. Z niewyjaśnionych do dziś powodów w 1978 r. Kuratorium Oświaty w Kaliszu podjęło decyzję o likwidacji szkoły. W 1992 r. reaktywowano II Liceum Ogólnokształcące, które jest obecnie szkołą prowadzoną przez Powiat Ostrowski. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła obchodziła  jubileusz 100-lecia istnienia. W 2022 roku szkoła obchodziła 30-lecie reaktywacji. 

Koła zainteresowań

- Szkolne Koło Wolontariatu

- Koło Języka Migowego

- Koło Teatralne

- Koło Dziennikarskie

- Koło Chemiczne

- Koło Debat

- Koło Filmowe

- 2 LO ze Stalówką

Kontakty zagraniczne


Szkoła aktywnie współpracuje z partnerami z zagranicy: w ramach projektu europejskiego Erasmus +  „Wolontariat i  aktywne obywatelstwo” oraz „Środowisko naturalne i niepełnosprawność w Europie”  ze szkołami z  Cypru, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Łotwy oraz Institutem Baix Camp w Reus (Hiszpania).

 

Osiągnięcia

Ponadprzeciętna aktywność młodzieży oraz doskonale wykształcona i wszechstronna kadra tworzą od lat wyjątkowo sprzyjające warunki do rozwoju osobowości.  Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach, konkursach,  zawodach, projektach i wydarzeniach,  gdzie mogą rozwijać swoje pasje, talenty i zainteresowania.  Osiągnięcia nasze możesz śledzić na stronie internetowej szkoły www.2liceum.osw.pl w zakładce osiągnięcia lub w naszych mediach społecznościowych (Instagram, Facebook).

Drzwi otwarte

10  MARCA - GODZINA 11.00 - 18.00


Zakres wiekowy
14 - 19 LAT
Zajęcia pozalekcyjne

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

- zajęcia muzyczne,

- współpraca międzynarodowa w ramach projektu europejskiego Erasmus +, 

- współpraca z uczelniami wyższymi, udział w wykładach i warsztatach laboratoryjnych,

- wycieczki przedmiotowe, wyjścia do teatru, muzeum i galerii,

- pozalekcyjne zajęcia SKS,

- szkolny radiowęzeł,

- PCK,

- Klub Przyjaciół Reymontowskiej Biblioteki Szkolnej ReBS,

- Samorząd Uczniowski.

Współpraca z uczelniami wyższymi

1) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2) Wyższa Szkoła Logistyczna w Poznaniu

3) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4) Akademia Kaliska


Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 48, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon jednostki przetwarzającej dane
627385528
E-mail jednostki przetwarzającej dane
reymontsekretariat@poczta.onet.pl