Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE
Zespół szkół
Adres
ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
(62) 736 62 28
Fax
(62) 736 62 28
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Honorata Sachowska - Barańczak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych to jedna z największych placówek oświatowych w powiecie ostrowskim. Charakteryzuje się wysokim poziomem kształcenia, systematycznie zasila rynek wysokiej klasy fachowcami. Obecnie w szkole, w trybie dziennym oraz zaocznym kształci się około 700 uczniów i słuchaczy. Nauka zorganizowana jest w technikum, szkole branżowej I stopnia , liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W szkole branżowej I stopnia proponujemy naukę w zawodach: cieśla; dekarz; monter sieci i instalacji sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; murarz-tynkarz; stolarz; tapicer. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców, szkoła pomaga w znalezieniu praktyki. Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do Egzaminu Czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. Zdawalność tego egzaminu, we wszystkich zawodach, jest bardzo wysoka.Szkoła posiada aulę szkolną, pełnowymiarową salę gimnastyczną, nowoczesne wielofunkcyjne boisko, siłownię oraz bibliotekę z centrum multimedialnym. Z myślą o uczniach powstał punkt gastronomiczny z możliwością zakupu kanapek, napojów oraz ciepłego posiłku. W szkole działa WIFI. Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole - WARTO !!! Z NAMI ZAPROJEKTUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!!
Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ul. Wolności 23 oraz Wolności 10. Z dworca PKP i PKS - 5 minut pieszo.Naprzeciw szkoły umiejscowiony jest przystanek autobusowy linii : 3, 4, 5, 5B, 12,14,15, 25, C, P.W bezpośrednim sąsiedztwie - Plac 23 Stycznia II, znajduje się przystanek linii K-1 (Krotoszyn-Ostrów) oraz linii: 1, 2 ,6, 7, 8,11,12,13, 15, 16,18. Uczniowie z odległych miejscowości mogą znaleźć zakwaterowanie w Bursie Szkolnej , przy ul. Tomczeka 34 ( obok ul. Paderewskiego - 20 minut pieszo do budynku szkoły). Kontakt z Bursą : telefon (62) 735 60 95, strona internetowa : www.bursa-ostrow.pl
Historia
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych powstał 1 września 2001 r. Właśnie wtedy nastąpiło połączenie dwóch placówek oświatowych o bogatych tradycjach : istniejącego od 1945 r. Technikum Kolejowego i nieco młodszego Zespołu Szkół Budowlanych. W początkowym okresie szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach : przy ul. Wolności 23 ( dawna siedziba Technikum Kolejowego) i przy Alejach Słowackiego 33 ( dawna siedziba Zespołu Szkół Budowlanych). Aktualnie szkoła mieści się w budynku przy ul. Wolności 23  i Wolności 10. 27 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość nadania imienia technikum i szkole zasadniczej oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona w holu szkoły.Obecnie Technikum Nr 3 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 noszą imię Ernesta Malinowskiego, wybitnego konstruktora budowlanych obiektów inżynierskich, planisty i topografa. Twórcy najwyżej położonej kolei świata w peruwiańskich Andach.
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje zawodowe oraz zainteresowania sportowe, na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy odbywa się wiele ciekawych imprez. Są to między innymi: „Pasowanie uczniów klas pierwszych”, „Andrzejki” - dzień wróżb, „Mikołajki”, „Poczta Walentynkowa” i inne. Również z inicjatywy uczniów i dzięki ich zaangażowaniu w wykonanie, powstała „Uczniowska dziupla”- miejsce gdzie uczniowie mogą spędzać swój wolny czas. W placówce działa Szkolne Koło PCK. Redagowana jest gazetka "Szkolne Wieści".
Kontakty zagraniczne
ZSB-E bierze udział w projektach unijnych, ostatnio w projekcie „Europejskie Praktyki Zawodowe Uczniów ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim". Uczniowie cyklicznie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w Niemczech oraz Anglii.
Osiągnięcia
Szkoła notuje znaczące wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiadzie „Dzieje i losy oręża polskiego". Młodzież naszej placówki osiąga również sukcesy w turniejach i konkursach, takich jak : Turniej Wiedzy Budowlanej „Złota Kielnia", Powiatowy Konkurs Geograficzny, Konkurs Stolarski, konkursach zakresu ochrony pracy oraz BHP i wielu innych. Uczniowie zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów tych konkursów i olimpiad. Osiągnięciami mogą pochwalić się również szkolni sportowcy, szczególnie drużyna piłki nożnej, piłki siatkowej.
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte w naszej szkole odbędą się  5 i 6 kwietnia.
Zakres wiekowy
14 lat - 20 lat
Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje z pracodawcami na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Uczniowie technikum odbywają u pracodawców praktyki zawodowe natomiast uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia zajęcia praktyczne.
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: koła: budowlane, geodezyjne, projektowania architektonicznego oraz umiejętności technicznych,  koło młodych talentów, szkolne kluby sportowe: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.`