Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU
Zespół szkół
Adres
ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
627 365 182
Fax
627 365 182
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Dariusz Kaczmarek
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU
  • pracownia gastronomiczna
  • pracownia fryzjerska
  • Pracownia fryzjerska
  • pracownia krawiecka
  • pracownia hotelarska
  • aula
Opis

W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 kształcimy w zawodach:

Cukiernik, Kucharz, Kelner

Fryzjer, Krawiec

Piekarz, Przetwórca mięsa

Tapicer, Fotograf

Lakiernik samochodowy

Pracownik obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy gastronomii


Oferujemy: solidne wykształcenie, jednozmianowy system nauki, udział w projektach edukacyjnych w tym w wyjazdach zagranicznych, możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, rozwój zainteresowań sportowych, udział w zawodach i wycieczkach oraz możliwość pracy w ramach wolontariatu. W Zespole Szkół Usługowych możesz liczyć na przyjazną atmosferę, wsparcie ze strony nauczycieli i pedagogów.


Oferta
Dojazd
Znajdujemy się w centrum miasta, w bardzo korzystnym położeniu komunikacyjnym: 5 min. drogi do dworca PKS i 10 min. do dworca PKP. W pobliżu znajduje się kilka przystanków autobusowych/PKS, z czego jeden w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Dojechać do nas można autobusami linii nr: 1, 3, 4, 5, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 18, 25, oraz liniami: P (Ostrów - Pleszew) i K (Krotoszyn-Ostrów). Do naszej szkoły dojechać można od ul. Wolności, jadąc wcześniej od ul. Raszkowskiej, lub od ul. Wojska Polskiego (trasa Katowice - Poznań)
Historia

Zespół Szkół Usługowych powstał w 2002 roku z połączenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespołu Szkół Gastronomicznych. Obie szkoły posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym i ogólnym uczniów.

Koła zainteresowań
Koło redakcyjne gazetki szkolnej "Szkolne to i owo", teatralno-kabaretowe, sportowe, plastyczne i polonistyczne, promocji i reklamy, rozwijające zainteresowania zawodowe w dziedzinie kosmetologii, fryzjerstwa i gastronomii.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie biorą udział w wielu programach unijnych między innymi w projekcie Europejskie Staże Zawodowe – EUROPASS oraz Europejskie Staże Zawodowe Uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, dzięki, którym uczniowie mogli zdobywać doświadczenie zawodowe we Francji i Niemczech, kolejne grupy uczniów wyjadą do Anglii i Niemiec. Jako pierwsza i jedyna placówka w regionie, w ramach programu „Uczenia się przez całe życie”, pozyskała środki unijne i zorganizowała dla nauczycieli i pracodawców branży gastronomicznej z terenu Powiatu Ostrowskiego szkolenie we Włoszech pod tytułem ,,Świat wina”. Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczył w latach 2010- 2013 w projekcie Kluczowe Kompetencje, w którym biorą udział szkoły z całej Polski. Projekt trwał 3 lata i był realizowany przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie- Lidera Projektu i Partnera: Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Ponadregionalny Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski centralnej i południowo zachodniej. Finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Celem Projektu było zwiększenie dostępności do rozwoju Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce. Zespół Szkół Usługowych współpracuje z hiszpańską siecią hoteli H-TOP.Współpraca ma na celu rozwijanie uzdolnień zawodowych branży gastronomicznej i hotelarskiej i poszerzenie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz dodatkowy rozwój umiejętności komunikowania się w języku obcym zawodowym.Oferta skierowana została do uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego wykazali się ponadprzeciętnymi umiejętnościami zawodowymi, dobrym zachowaniem oraz chęcią podnoszenia kwalifikacji zawodowych           i podejmowania nowych życiowych wyzwań .Praktyki odbywały się w sieci hotelowej, w której znajduje się obecnie 14 hoteli położonych na wybrzeżu Costa Brawa ( miejscowości: Playa de Aro, Lloret de Mar) , Costa Maresme ( Callela, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrad de Mar ) oraz Costa Dorada (Salou).
Osiągnięcia
Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Kluczowych Kompetencji, a także uczestniczy w narodowym programie rozwoju sportu „Polski Sport 2024” Szkoła jest organizatorem a także aktywnie uczestniczy w wielu imprezach, konkursach oraz projektach skierowanych do uczniów gimnazjów, innych szkół ponadgimnazjalnych, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do najważniejszych inicjatyw organizowanych przez Szkołę należą: Ostrowski Festiwal Smaków, Ostrowski Festiwal Stylu i Urody, Przegląd Talentów Artystycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów powiatu ostrowskiego, Historyczne projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – Koszarowe przygody. Dzięki tym licznym inicjatywom szkoła a przede wszystkim jej uczniowie odnoszą wiele korzyści oraz zdobywają doświadczenie zawodowe, a nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje. Szkoła duży nacisk kładzie na współpracę ze środowiskiem lokalnym, dzięki czemu poprawiają się warunki kształcenia, promowane są zawody, w których prowadzone jest kształcenie, a szkoła buduje swój bardzo dobry wizerunek i pozycję lidera. Szkoła ma podpisaną umowę partnerską o objęciu patronatem Marki Goldwell klas w zawodzie fryzjer, co umożliwia uczniom udział w dodatkowych zajęciach i szkoleniach organizowanych na terenie szkoły, prowadzonych przez trenerów i stylistów firmy Goldwell.