Powiat Ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 39 43/62
Technik weterynarii 13 24/38
Technik rolnik 13 14/21
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 13 5/14
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 32 3/10
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 16 1/5
Rolnik 16 2/6
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 149/406
IA OGÓLNA 34 20/124
IB BIOLOGICZNA 34 30/150
IC,D MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 68 72/158
IE OGÓLNA 34 27/133
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 136 75/316
IA. BIOLOGICZNO - CHEMICZNY 34 20/100
IB. JĘZYKOWY 34 23/138
IC. BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNY 34 22/97
ID. HUMANISTYCZNY 34 10/75
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 172 179/537
1A-MAT/INF 17 18/145
1A-MAT/GEO 17 14/106
1B-BIO/CHEM 34 55/148
1C-BIO/CHEM 34 42/98
1D-SPORTOWA 17 26/87
1D-SPORTOWO-DZIENNIKARSKA 17 2/36
1E-OGÓLNA 12 9/120
1E-OGÓLNA 12 5/63
1E-OGÓLNA 12 8/73
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 256/507
klasa humanistyczno-filmowa 34 50/131
klasa humanistyczno-biologiczna 34 54/195
klasa językowa 34 81/210
klasa językowa 34 25/123
klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką 34 46/157
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 38 75/110
klasa wojskowa 18 32/66
klasa zarządzanie kryzysowe + ratowniczo-strażacka 20 43/70
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 136 130/242
I a TR 34 41/85
I b TE 34 40/92
I TL 34 36/108
I TL/TH 34 13/76
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 84 103/146
1 a fryzjer 32 45/66
1 b1 kucharz 16 23/48
1 b2 wielozawodowa 16 14/38
1 c1 cukiernik 10 17/41
1 c2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 5 1/5
1 c3 pracownik pomocniczy gastronomii 5 3/11
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 122 88/206
1 ta technik żywienia i usług gastronomicznych 34 27/76
1tb1 technik hotelarstwa 17 9/49
1 tb2 technik usług kelnerskich 17 2/12
1 tc1 technik przemysłu mody 17 5/23
1 tc2 technik usług fryzjerskich 17 30/67
1 td technik reklamy 20 15/61
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 102 103/248
A1 - technik architektury krajobrazu 17 22/91
G1 - technik geodeta 17 9/90
B1 - technik budownictwa 34 38/92
E1 - technik elektroenergetyk transportu szynowego 17 10/28
T1 - technik transportu kolejowego 17 24/54
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 64 38/68
SW1 - wielozawodowa ( cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, tapicer) 32 19/44
MZ1 - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 19/38
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 310/427
1E - technik elektronik 17 20/125
1EO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17 21/125
1I - technik informatyk 51 143/258
1G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 17 49/189
1M - technik mechatronik 68 77/213
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 75 69/144
TP1ac - technik chłodnictwa i klimatyzacji 18 27/64
TP1am - technik mechanik 18 11/36
TP1be - technik elektryk 13 12/61
TP1bps - technik pojazdów samochodowych 13 18/44
TP1bs - technik spawalnictwa 13 1/27
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 128 102/157
BP1a - mechanik pojazdów samochodowych 32 30/70
BP1b - elektromechanik, elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych 32 24/56
BP1cm - mechanik motocyklowy 10 1/16
BP1co - operator obrabiarek skrawających 22 18/39
BP1de - elektryk 14 23/44
BP1dś - ślusarz 14 3/16
BP1dw - wielozawodowa 4 3/4
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 85 11/45
GRAFIKA KOMPUTEROWA 15 0/8
AKTORSKO-WOKALNY 15 4/8
BIOL-CHEM 25 4/15
MAT- GEO 15 1/8
OGÓLNY 15 2/16