Powiat Ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
Technik weterynarii
Technik rolnik
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Rolnik
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
IA OGÓLNA
IB BIOLOGICZNA
IC,D MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
IE OGÓLNA
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski
IA. BIOLOGICZNO - CHEMICZNY
IB. JĘZYKOWY
IC. BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNY
ID. HUMANISTYCZNY
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski
1A-MAT/INF
1A-MAT/GEO
1B-BIO/CHEM
1C-BIO/CHEM
1D-SPORTOWA
1D-SPORTOWO-DZIENNIKARSKA
1E-OGÓLNA
1E-OGÓLNA
1E-OGÓLNA
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
klasa humanistyczno-filmowa
klasa humanistyczno-biologiczna
klasa językowa
klasa językowa
klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
klasa wojskowa
klasa zarządzanie kryzysowe + ratowniczo-strażacka
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
I a TE
I b TE
klasa I TL
I TL/TH
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1 a fryzjer
1 b1 kucharz
1 b2 wielozawodowa
1 c1 cukiernik
1 c2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
1 c3 pracownik pomocniczy gastronomii
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1 ta technik żywienia i usług gastronomicznych
1tb1 technik hotelarstwa
1 tb2 technik usług kelnerskich
1 tc1 technik przemysłu mody
1 tc2 technik usług fryzjerskich
1 td technik reklamy
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
A1
G1
B1
E1
T1
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
SW1
MZ1
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1E
1EO
1I
1G
1M
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
TP1ac - technik chłodnictwa i klimatyzacji
TP1am - technik mechanik
TP1be - technik elektryk
TP1bps - technik pojazdów samochodowych
TP1bs - technik spawalnictwa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
BP1a - mechanik pojazdów samochodowych
BP1b - elektromechanik, elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych
BP1cm - mechanik motocyklowy
BP1co - operator obrabiarek skrawających
BP1de - elektryk
BP1dś - ślusarz
BP1dw - wielozawodowa
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
GRAFIKA KOMPUTEROWA
AKTORSKO-WOKALNY
BIOL-CHEM
MAT- GEO
OGÓLNY