Powiat Ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 39 43/63
Technik weterynarii 13 24/39
Technik rolnik 13 14/23
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 13 5/14
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 32 3/10
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 16 1/5
Rolnik 16 2/6
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 151/412
IA OGÓLNA 34 18/126
IB BIOLOGICZNA 34 32/154
IC,D MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 68 73/160
IE OGÓLNA 34 28/136
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 136 75/321
IA. BIOLOGICZNO - CHEMICZNY 34 20/101
IB. JĘZYKOWY 34 24/142
IC. BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNY 34 21/100
ID. HUMANISTYCZNY 34 10/76
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 172 182/553
1A-MAT/INF 17 18/148
1A-MAT/GEO 17 14/110
1B-BIO/CHEM 34 56/151
1C-BIO/CHEM 34 41/98
1D-SPORTOWA 17 29/91
1D-SPORTOWO-DZIENNIKARSKA 17 1/37
1E-OGÓLNA 12 8/125
1E-OGÓLNA 12 5/65
1E-OGÓLNA 12 10/77
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 272/525
klasa humanistyczno-filmowa 34 52/137
klasa humanistyczno-biologiczna 34 55/199
klasa językowa 34 86/222
klasa językowa 34 29/133
klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką 34 50/162
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 38 75/110
klasa wojskowa 18 31/65
klasa zarządzanie kryzysowe + ratowniczo-strażacka 20 44/70
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 136 130/242
I a TR 34 38/85
I b TE 34 36/94
I TL 34 42/112
I TL/TH 34 14/79
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 84 110/156
1 a fryzjer 32 48/68
1 b1 kucharz 16 24/52
1 b2 wielozawodowa 16 17/41
1 c1 cukiernik 10 17/42
1 c2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 5 1/5
1 c3 pracownik pomocniczy gastronomii 5 3/11
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 122 94/215
1 ta technik żywienia i usług gastronomicznych 34 31/82
1tb1 technik hotelarstwa 17 8/50
1 tb2 technik usług kelnerskich 17 2/13
1 tc1 technik przemysłu mody 17 6/23
1 tc2 technik usług fryzjerskich 17 30/67
1 td technik reklamy 20 17/63
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 102 105/251
A1 - technik architektury krajobrazu 17 24/96
G1 - technik geodeta 17 8/90
B1 - technik budownictwa 34 40/96
E1 - technik elektroenergetyk transportu szynowego 17 11/28
T1 - technik transportu kolejowego 17 22/52
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 64 43/73
SW1 - wielozawodowa ( cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, tapicer) 32 21/46
MZ1 - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 22/42
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 310/429
1E - technik elektronik 17 21/126
1EO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17 21/127
1I - technik informatyk 51 142/260
1G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 17 49/190
1M - technik mechatronik 68 77/217
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 75 71/148
TP1ac - technik chłodnictwa i klimatyzacji 18 26/64
TP1am - technik mechanik 18 12/38
TP1be - technik elektryk 13 15/63
TP1bps - technik pojazdów samochodowych 13 18/46
TP1bs - technik spawalnictwa 13 0/24
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 128 104/161
BP1a - mechanik pojazdów samochodowych 32 28/70
BP1b - elektromechanik, elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych 32 24/59
BP1cm - mechanik motocyklowy 10 0/15
BP1co - operator obrabiarek skrawających 22 22/44
BP1de - elektryk 14 28/46
BP1dś - ślusarz 14 0/13
BP1dw - wielozawodowa 4 2/4
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 85 12/47
GRAFIKA KOMPUTEROWA 15 0/8
AKTORSKO-WOKALNY 15 4/8
BIOL-CHEM 25 5/15
MAT- GEO 15 1/9
OGÓLNY 15 2/17