Powiat ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1A1 - ogólna (język polski, język angielski, język włoski)
1A2 - biologiczno - polonistyczna (biologia, język polski, język angielski)
1B1 - matematyczno - fizyczna (matematyka, fizyka, język angielski)
1B2 - matematyczno - geograficzna (matematyka, geografia, język angielski)
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski
IA1. BIOLOGICZNO-CHEMICZNY (BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI LUB MATEMATYKA)
IA2. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY (BIOLOGIA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI)
IB1. JĘZYKOWY (JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, MATEMATYKA LUB GEOGRAFIA LUB JĘZYK POLSKI)
IB2. HUMANISTYCZNY (J.POLSKI, HISTORIA, WOS)
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski
1A1 biologiczno-chemiczny
1A2 biologiczno-matematyczny
1B1 geograficzno-matematyczny
1B2 geograficzno-biologiczny (sportowy)
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1A1 humanistyczno-filmowa
1A2 humanistyczno-biologiczna z elementami pedagogiki i psychologii
1B1 językowa z geografią
1B2 językowa z językiem polskim
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
Zarządzanie kryzysowe
Wojskowa
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
Technik weterynarii
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik rolnik
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice
Rolnik
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Technikum w ZSE Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
I TR – technik rachunkowości - profil księgowy
I TE – technik ekonomista - profil prawno-policyjny
I TL – technik logistyk - logistyka i spedycja
I TH - technik handlowiec
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1ta1 technik żywienia i usług gastronomicznych
1ta2 technik stylista
1tb technik fotografii i multimediów
1tc technik reklamy
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1a wielozawodowa:cukiernik, fotograf,fryzjer,krawiec,kucharz,kelner,lakiernik samochodowy,piekarz,przetwórca mięsa,tapicer,zegarmistrz,złotnik-jubiler,obuwnik,kaletnik
1b1 pracownik obsługi hotelowej
1b2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
1b3 pracownik pomocniczy gastronomii
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
A1 - Technik architektury krajobrazu
B1 - Technik budownictwa z elementami projektowania wnętrz i budownictwa energooszczędnego
G1 - Technik geodeta
T1 - Technik transportu kolejowego
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
MZ1 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
SW1a - Monter sieci i instalacji sanitarnych
SW1b - Stolarz
W - Wielozawodowa
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski
1E - Technik elektronik
1EO - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1G - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1I - Technik informatyk
1M - Technik mechatronik
1R - Technik robotyk
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
T1a - technik elektryk
T1b - technik pojazdów samochodowych
T1c - technik chłodnictwa i klimatyzacji
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
B1a - mechanik pojazdów samochodowych
B1b - elektromechanik pojazdów samochodowych
B1c - elektryk
B1d - operator obrabiarek skrawających
B1e - ślusarz, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy