Powiat Ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 6 0/0
Technik weterynarii 4 0/0
Technik rolnik 2 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 0 0/0
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/0
Rolnik 0 0/0
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 21 0/0
IA OGÓLNA 12 0/0
IB BIOLOGICZNA 4 0/0
IC,D MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 2 0/0
IE OGÓLNA 3 0/0
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 15 0/0
IA. BIOLOGICZNO - CHEMICZNY 8 0/0
IB. JĘZYKOWY 0 0/0
IC. BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNY 3 0/0
ID. HUMANISTYCZNY 4 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 35 0/0
1A-MAT/INF 1 0/0
1A-MAT/GEO 6 0/0
1B-BIO/CHEM 15 0/0
1C-BIO/CHEM 4 0/0
1D-SPORTOWA 1 0/0
1D-SPORTOWO-DZIENNIKARSKA 0 0/0
1E-OGÓLNA 5 0/0
1E-OGÓLNA 3 0/0
1E-OGÓLNA 0 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 12 0/0
klasa humanistyczno-filmowa 3 0/0
klasa humanistyczno-biologiczna 3 0/0
klasa językowa 3 0/0
klasa językowa 1 0/0
klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką 2 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 14 0/0
klasa wojskowa 8 0/0
klasa zarządzanie kryzysowe + ratowniczo-strażacka 6 0/0
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2 0/0
I a TR 0 0/0
I b TE 0 0/0
I TL 2 0/0
I TL/TH 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 5 0/0
1 a fryzjer 1 0/0
1 b1 kucharz 1 0/0
1 b2 wielozawodowa 1 0/0
1 c1 cukiernik 1 0/0
1 c2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 0 0/0
1 c3 pracownik pomocniczy gastronomii 1 0/0
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 17 0/0
1 ta technik żywienia i usług gastronomicznych 6 0/0
1tb1 technik hotelarstwa 0 0/0
1 tb2 technik usług kelnerskich 0 0/0
1 tc1 technik przemysłu mody 6 0/0
1 tc2 technik usług fryzjerskich 2 0/0
1 td technik reklamy 3 0/0
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 12 0/0
A1 - technik architektury krajobrazu 4 0/0
G1 - technik geodeta 0 0/0
B1 - technik budownictwa 2 0/0
E1 - technik elektroenergetyk transportu szynowego 2 0/0
T1 - technik transportu kolejowego 4 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 25 0/0
SW1 - wielozawodowa ( cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, tapicer) 12 0/0
MZ1 - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 13 0/0
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 20 0/0
1E - technik elektronik 4 0/0
1EO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 0/0
1I - technik informatyk 1 0/0
1G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 4 0/0
1M - technik mechatronik 3 0/0
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 1 0/0
TP1ac - technik chłodnictwa i klimatyzacji 1 0/0
TP1am - technik mechanik 0 0/0
TP1be - technik elektryk 0 0/0
TP1bps - technik pojazdów samochodowych 0 0/0
TP1bs - technik spawalnictwa 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2 0/0
BP1a - mechanik pojazdów samochodowych 0 0/0
BP1b - elektromechanik, elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych 1 0/0
BP1cm - mechanik motocyklowy 0 0/0
BP1co - operator obrabiarek skrawających 1 0/0
BP1de - elektryk 0 0/0
BP1dś - ślusarz 0 0/0
BP1dw - wielozawodowa 0 0/0
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 116 0/0
GRAFIKA KOMPUTEROWA 24 0/0
AKTORSKO-WOKALNY 21 0/0
BIOL-CHEM 23 0/0
MAT- GEO 24 0/0
OGÓLNY 24 0/0