Powiat Ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 70 66/104
Technik rolnik 17 11/34
Technik weterynarii 24 34/63
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 17 18/31
Technik agrobiznesu 12 3/19
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 32 5/15
Rolnik 16 2/13
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 16 3/9
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 204 182/432
A - OGÓLNA (JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK WŁOSKI) 34 47/222
B - BIOLOGICZNO-POLONISTYCZNA (BIOLOGIA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI) 34 28/179
C,D - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA (MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI) 68 51/142
E - MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA (MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI) 34 17/147
F - ARCHITEKTONICZNA (MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI) 34 39/182
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 204 161/610
IA BIOLOGICZNO - CHEMICZNY(BIOL.,CHEM.,J.ANG. LUB MATEM.) 34 31/184
IB. JĘZYKOWY(J.ANG., GEOGR. LUB J.POLSKI, J.FRANC. LUB J.NIEM.) 34 25/241
IC BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNY(BIOL.,GEOGR., J.ANG.) 34 12/139
ID HUMANISTYCZNY (J.POL., HIST., WOS) 34 19/151
IE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY ( J.POLSKI, BIOLOGIA, J. ANGIELSKI) 34 56/295
1F POLITECHNICZNY Z RYSUNKIEM TECHNICZNYM (MATEM.,J. ANG., J. POL.) 17 7/112
IF INFORMATYCZNY Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ ( MATEM., J. ANG., INFOR.) 17 11/113
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 238 184/505
1A-MATEMATYCZNA z informatyką 17 6/109
1A-MATEMATYCZNA z geografią 17 10/113
1B, 1C-BIOLOGICZNO/CHEMICZNA 68 83/209
1D-BIOLOGICZNO/CHEMICZNA z matematyką 34 27/129
1E-SPORTOWA 34 39/146
1F-LINGWISTYCZNA z językiem francuskim 17 5/104
1F-LINGWISTYCZNA z językiem niemieckim 17 7/74
1G-HUMANISTYCZNO/BIOLOGICZNA 34 7/160
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 238 260/664
klasa humanistyczno-filmowa 34 32/198
klasa humanistyczno-biologiczna z elementami pedagogiki i psycholgii 34 51/303
klasa językowa 68 97/344
klasa matematyczno - językowa z elementami zarządzania 34 27/166
klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką 68 53/264
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 102 105/155
Zarządzanie kryzysowe 34 45/95
Wojskowa 54 51/101
Ratownicza 14 9/64
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 136 111/313
I TR – technik rachunkowości - profil księgowy 34 17/80
I TE – technik ekonomista - profil prawno-policyjny 34 22/118
I TL – technik logistyk - logistyka i spedycja 34 65/195
I TL/TH - Grupa 1 technik logistyk - logistyka i spedycja 17 2/103
I TL/TH - Grupa 2 technik handlowiec 17 5/97
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 116 96/157
1a fryzjer 32 25/41
1b1 kucharz 16 24/52
1b2 cukiernik 16 18/59
1c1 kelner 16 8/35
1c2 wielozawodowa: fotograf,krawiec,lakiernik samochodowy,piekarz,przetwórca mięsa,tapicer,zegarmistrz,złotnik-jubiler,obuwnik,kaletnik 16 11/52
1d1 pracownik obsługi hotelowej 14 2/24
1d2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3 4/15
1d3 pracownik pomocniczy gastronomii 3 4/12
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 156 128/327
1ta1 technik żywienia i usług gastronomicznych 17 23/100
1ta2 technik usług kelnerskich 17 1/26
1tb1 technik hotelarstwa 17 5/64
1tb2 technik stylista 17 22/97
1tc1 technik usług fryzjerskich 17 9/49
1tc2 technik przemysłu mody 17 12/60
1td technik fotografii i multimediów 34 37/163
1te technik reklamy 20 19/107
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 108/313
A1 - Technik architektury krajobrazu 34 16/131
B1 - Technik budownictwa z elementami projektowania wnętrz i budownictwa energooszczędnego 34 43/156
G1 - Technik geodeta 34 14/124
E1 - Technik elektroenergetyk transportu szynowego 17 11/53
T1 - Technik transportu kolejowego 34 21/91
H1 - Technik inżynierii sanitarnej 17 3/33
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 96 39/86
MZ1 / monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 11/54
W1a - Wielozawodowa / monter sieci i instalacji sanitarnych 32 12/32
W1b - Wielozawodowa / stolarz 32 16/38
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 272 261/373
1E Technik elektronik 34 25/143
1EO Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 34 8/118
1G Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 34 37/154
1I Technik informatyk 68 101/229
1M Technik mechatronik 68 62/203
1R Technik robotyk 34 28/159
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 136 40/153
T1a - technik pojazdów samochodowych 34 11/58
T1b - technik chłodnictwa i klimatyzacji 34 6/57
T1c - technik elektryk 34 14/80
T1d - technik mechanik 17 1/50
T1e - technik spawalnictwa 17 8/37
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 150 73/142
B1a - mechanik pojazdów samochodowych 30 20/58
B1b - mechanik pojazdów samochodowych 30 4/37
B1c - elektromechanik pojazdów samochodowych 30 10/49
B1d - elektryk 30 12/53
B1e - mechanik motocyklowy 10 2/24
B1f - operator obrabiarek skrawających 10 21/39
B1g - ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy 10 4/37