Powiat Ostrowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 40 0/0
Technik Pszczelarz 10 0/0
Technik Weterynarii 10 0/0
Technik Rolnik 10 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 10 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 32 0/0
Rolnik 16 0/0
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 16 0/0
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 0/0
A - OGÓLNA (J.POL., J.ANG., J.WŁO.) 34 0/0
B - BIOLOGICZNA (BIOL., J.POL., J.ANG.) 34 0/0
C - MATEMATYCZNO - FIZYCZNA (MAT., FIZ., J.ANG.) 34 0/0
D - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA (MAT., GEOG., J. ANG.) 34 0/0
E - ARCHITEKTONICZNA (MAT., J.POL., J.ANG.) 34 0/0
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 136 0/0
IA BIOLOGICZNO - CHEMICZNY (BIOL. / CHEM. / J.ANG. LUB MATEM.) 34 0/0
IB JĘZYKOWY (J.ANG. / GEOGR. LUB MATEM. / J.FRANC. LUB J.NIEM. LUB INFORM. Z GRAFIKĄ KOMP.) 34 0/0
IC BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNY (BIOL. / GEOGR. / J.ANG.) 34 0/0
ID HUMANISTYCZNY (J.POL. / HIST. / WOS) 34 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 204 0/0
1A MATEMATYCZNA z informatyką 17 0/0
1A MATEMATYCZNA z geografią 17 0/0
1B BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 34 0/0
1C BIOLOGICZNO-CHEMICZNA z matematyką 34 0/0
1D SPORTOWA 34 0/0
1E LINGWISTYCZNA 34 0/0
1F AKADEMIA SPORTOWA 34 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 0/0
I a klasa humanistyczno-filmowa 34 0/0
I b klasa humanistyczno - biologiczna 34 0/0
I c d klasa językowa 68 0/0
I e klasa medyczna z elementami edukacji ruchowej i dietetyką 34 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 38 0/0
Wojskowy 10 0/0
Zarządzanie kryzysowe 20 0/0
Ratowniczo-strażacka 8 0/0
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 136 0/0
I TR 34 0/0
I TE 34 0/0
I TL 34 0/0
I TH 34 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 84 0/0
1a fryzjer 32 0/0
1b1 kucharz 11 0/0
1b2 cukiernik 11 0/0
1b3 kelner 10 0/0
1c1 wielozawodowa: fotograf,krawiec ,lakiernik samochodowy,piekarz ,przetwórca mięsa,tapicer ,zegarmistrz,złotnik-jubiler,kuśnierz,obuwnik,kaletnik 10 0/0
1c2 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 5 0/0
1c3 pracownik pomocniczy gastronomii 5 0/0
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 136 0/0
1ta1 technik żywienia i usług gastronomicznych 17 0/0
1ta2 technik usług kelnerskich 17 0/0
1tb technik usług fryzjerskich 34 0/0
1tc1 technik przemysłu mody 17 0/0
1tc2 technik hotelarstwa 17 0/0
1td1 technik reklamy 17 0/0
1td2 technik fotografii i multimediów 17 0/0
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 102 0/0
A1 - Technik architektury krajobrazu 17 0/0
B1 - Technik budownictwa 34 0/0
E1 - Technik elektroenergetyk transportu szynowego 17 0/0
G1 - Technik geodeta 17 0/0
T1 - Technik transportu kolejowego 17 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 64 0/0
MZ1 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 0/0
W1 - Wielozawodowa (Cieśla, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykonczeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, tapicer, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej) 32 0/0
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 204 0/0
technik elektronik 34 0/0
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 17 0/0
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 17 0/0
technik informatyk 68 0/0
technik mechatronik 68 0/0
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 68 0/0
TP1a - technik chłodnictwa i klimatyzacji 17 0/0
TP1a - technik mechanik 17 0/0
TP1b - technik pojazdów samochodowych 12 0/0
TP1b - technik elektryk 12 0/0
TP1b - technik spawalnictwa 10 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 128 0/0
BP1a - mechanik pojazdów samochodowych 32 0/0
BP1b - elektromechanik pojazdów samochodowych 32 0/0
BP1c - operator obrabiarek skrawających 22 0/0
BP1c - mechanik motocyklowy 10 0/0
BP1d - elektryk, ślusarz, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, elektromechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń, 32 0/0
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 84 0/0
OGÓLNY 28 0/0
BIOL-CHEM 28 0/0
HUMANISTYCZNY 28 0/0