Sandomierz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Sandomierz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum Jana Długosza 7, 27-600 Sandomierz
1 a – politechniczno-ścisły
1 b - ekonomiczno-menedżerski
1 c - dwujęzyczny z językiem angielskim
1 d - przyrodniczo-medyczny
1 e - humanistyczno-prawniczy
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz
inżynieryjno – ekonomiczny
przyrodniczo - medyczny
humanistyczno - prawny
planistyczno - menedżerski
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
podstawy wojskowości
podstawy ratownictwa medycznego
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stefana Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz
Technikum Ekonomiczne (klasa z innowacją zarządzanie biznesem)
Technikum Fotografii i Multimediów (fotografia, grafika komputerowa)
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (dodatkowe zajęcia z fotografii)
Technikum Informatyczne (dodatkowe zajęcia z programowania, grafiki komputerowej i fotografii)
Technikum Logistyczne (dodatkowe zajęcia z fotografii i grafiki komputerowej)
Technikum Programistyczne (dodatkowe zajęcia z fotografii i grafiki komputerowej)
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego Juliusza Słowackiego 37, Sandomierz, 27-600 Sandomierz 1
Technik informatyk – TI, 351203, o specjalności: e-sport.
Technik pojazdów samochodowych – TPS, 311513
Technik robót wykończeniowych w budownictwie – TRW, 311219
Technik usług fryzjerskich – TUF, 514105
Technik aranżacji wnętrz – TAW, 311224
Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
Technik architektury krajobrazu
Technik weterynarii
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik ogrodnik
Technik rolnik
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stefana Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz
Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia - wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Kucharz
Cukiernik
Kelner
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego Juliusza Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz
Mechanik pojazdów samochodowych - MPS, 723103
Elektromechanik pojazdów samochodowych - EPS, 741203
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - MZR, 712905
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Ogrodnik