Sandomierz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Sandomierz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum Jana Długosza 7, 27-600 Sandomierz
a - politechniczy
b - ekonomiczno-menedżerski
c - przyrodniczo-medyczny
d - humanistyczno-prawniczy
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz
A matematyczno - fizyczny
B biologiczno - chemiczny
C humanistyczny
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
podstawy wojskowości i ratownictwa medycznego
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stefana Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz
Technikum Informatyczne (dodatkowe zajęcia z robotyki i druku 3D, praca z dronem)
Technikum Ekonomiczne (innowacja: e-biznes)
Technikum Logistyczne
Technikum Programistyczne (innowacja - wybrane przedmioty zawodowe realizowane w języku angielskim)
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (innowacja - wybrane przedmioty zawodowe realizowane w języku angielskim)
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Technik hotelarstwa/Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik organizacji turystyki
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego Juliusza Słowackiego 37, Sandomierz, 27-600 Sandomierz 1
Technik robót wykończeniowych w budownictwie – TRW, 311219, o specjalności aranżacja wnętrz.
Technik informatyk – TI, 351203, o specjalności: e-sport.
Technik pojazdów samochodowych – TPS, 311513
Technik usług fryzjerskich – TUF, 514105
Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
Technik architektury krajobrazu
Technik weterynarii
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik ogrodnik
Technik rolnik
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stefana Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz
Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia - wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Kucharz/Cukiernik
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego Juliusza Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz
Mechanik pojazdów samochodowych – MPS, 723103
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – MZR, 712905
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Ogrodnik