Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego
Zespół szkół
Adres
Juliusza Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz
Telefon
797 637 683
Fax
15 832 51 25
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Krystyna Kobylakiewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Szkoła - budynek główny
 • Plac szkolny
 • Pracownia stylizaji i projektowania fryzur - Tufka
 • Pracownia pojazdów samochodowych
 • Pracownia malarsko-tapeciarska
 • Pracownia murarstwa
 • Konferencja - "Doświadczenia Zawodowe Kluczem do Sukcesu"
 • Konferencja -"Doświadczenia Zawodowe Kluczem do Sukcesu"
 • Praktyki zagraniczne-podsumowanie
 • Najlepsi mechanicy w Polsce "Ogółnopolskie Mistrzostwa Mechaników Młody Mechanik" 2019
 • Turniej E-Sportowy
 • Turniej E-Sportowy
 • Regionalna Olimpiada Budowlana" Buduj z Pasją"
 • "Sandomierszczyzna -Moja Mała Ojczyzna"
 • V Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski
 • V Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski
 • Praktyki zagraniczne szansą zdobycia doświadczeń zawodowych - Włochy
 • Informatycy na praktykach w Portugalii
 • Grupa budowlana na praktykach w Maladze
 • Po nowe doświadczenia zawodowe na Półwysep Iberyjski
 • Praktyki zagraniczne - Mechanicy
 • Maraton budowlany
 • Classic Blue - kolor roku 2020. Tak maluje I TRW
Opis

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu to szkoła ponadpodstawowa, która stwarza warunki do zdobycia dobrego zawodu, będąc jednocześnie przepustką na uczelnie wyższe. Obecnie w Technikum Nr 3 i Szkole Branżowej I stopnia kształci się 498 uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach z branży informatycznej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz usługowej z zakresu fryzjerstwa.

Jej największy dorobek to ok.16 tysięcy absolwentów, którzy na przestrzeni ponad 60 lat stanowili i stanowią cenione kadry wielu firm, instytucji, przedsiębiorstw a także urzędów państwowych i samorządowych. Szkoła kultywuje tradycje ale w trosce o losy swoich absolwentów patrzy również w przyszłość.

Systematyczna modernizacja bazy dydaktyczno - technicznej szkoły i doposażanie pracowni w  specjalistyczny sprzęt i pomoce w ostatnich latach przyczyniły się do znacznej poprawy warunków kształcenia zawodowego i ogólnego. Większość zajęć praktycznych realizowana jest w budynku Pracowni Szkolnych, zmodernizowanych kompleksowo w 2011 roku, gdzie  do dyspozycji uczniów pozostają profesjonalne pracownie techniczne m.in. informatyczne, mechaniczne w zakresie diagnostyki, mechaniki i elektrotechniki samochodowej, budowlane: murarsko-tynkarska, posadzkarsko-okładzinowa, malarsko-tapeciarska, systemów suchej zabudowy,  pracownia wizażu i stylizacji fryzur „TUFKA”oraz geodezyjna.

Szkoła jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa - "Sekcja Szkół  Budowlanych" oraz Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej "Buduj z Pasją".

Misją szkoły jest:
Przygotowanie absolwenta gotowego do podjęcia zadań w wybranym zawodzie, świadomego potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i pracy nad sobą:
 • Wyposażenia absolwenta w kompetencje kluczowe zwiększające szanse na zatrudnienie i dostosowanie się do rosnących wymagań rynku pracy,
 • Wychowanie absolwenta o wysokiej kulturze osobistej, poczuciu etyki zawodowej, wrażliwego na drugiego człowieka.
Oferta