Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego
Zespół szkół
Adres
Juliusza Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz
Telefon
797 637 683
Fax
15 832 51 25
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Katarzyna Drypa-Skrok
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Szkoła - budynek główny
 • Plac szkolny
 • Pracownia stylizaji i projektowania fryzur - Tufka
 • Pracownia pojazdów samochodowych
 • Pracownia malarsko-tapeciarska
 • Pracownia murarstwa
 • Konferencja - "Doświadczenia Zawodowe Kluczem do Sukcesu"
 • Konferencja -"Doświadczenia Zawodowe Kluczem do Sukcesu"
 • Praktyki zagraniczne-podsumowanie
 • Najlepsi mechanicy w Polsce "Ogółnopolskie Mistrzostwa Mechaników Młody Mechanik" 2019
 • Turniej E-Sportowy
 • Turniej E-Sportowy
 • Regionalna Olimpiada Budowlana" Buduj z Pasją"
 • "Sandomierszczyzna -Moja Mała Ojczyzna"
 • V Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski
 • V Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski
 • Praktyki zagraniczne szansą zdobycia doświadczeń zawodowych - Włochy
 • Informatycy na praktykach w Portugalii
 • Grupa budowlana na praktykach w Maladze
 • Po nowe doświadczenia zawodowe na Półwysep Iberyjski
 • Praktyki zagraniczne - Mechanicy
 • Maraton budowlany
 • Classic Blue - kolor roku 2020. Tak maluje I TRW
 • Malujemy
 • Prace remontowo-wykończeniowe
 • Turniej League of Legends
 • Turniej League of Legends
 • Turniej League of Legends
 • Technik Informatyk
 • Technik Informatyk
 • Projekt fryzury
 • Zajęcia w pracowni Tuf-ka
 • Dziewczyny górą
 • Remont sali szkolnej
 • Układanie paneli
 • Mechanicy na praktykach w Portugalii
 • Mechanicy na praktykach w Portugalii
 • Mechanicy na praktykach w Portugalii
 • Budowlańcy na praktykach w Portugalii
 • Budowlańcy na praktykach w Portugalii
 • Czas wolny w Portugalii
 • Czas wolny w Portugalii
 • Czas wolny w Portugalii
 • Czas wolny w Portugalii
 • Zakończenie praktyk w Portugalii - rozdanie certyfikatów
 • Uczniowie na targach Check it- Lublin
 • Uczniowie na targach Check it- Lublin
 • Branżowy Oddział Wojskowy
 • Branżowy Oddział Wojskowy w ZSTiO
 • Branżowy Oddział Wojskowy w ZSTiO -szkolenie w Batalionie Radiotechnicznym w Sandomierzu.
OpisZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu to szkoła ponadpodstawowa, która stwarza warunki do zdobycia dobrego zawodu, będąc jednocześnie przepustką na uczelnie wyższe. Obecnie w Technikum Nr 3 i Szkole Branżowej I stopnia kształci się 486 uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach z branży informatycznej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz usługowej z zakresu fryzjerstwa.

Jej największy dorobek to ok. 17 tysięcy absolwentów, którzy na przestrzeni ponad 60 lat stanowili i stanowią cenione kadry wielu firm, instytucji, przedsiębiorstw a także urzędów państwowych i samorządowych. Szkoła kultywuje tradycje ale w trosce o losy swoich absolwentów patrzy również w przyszłość.


Systematyczna modernizacja bazy dydaktyczno - technicznej szkoły i doposażanie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce w ostatnich latach przyczyniły się do znacznej poprawy warunków kształcenia zawodowego i ogólnego. Większość zajęć praktycznych realizowana jest w budynku Pracowni Szkolnych, zmodernizowanych kompleksowo w 2011 roku, gdzie do dyspozycji uczniów pozostają profesjonalne pracownie techniczne m. in.: informatyczne, mechaniczne w zakresie diagnostyki, mechaniki i elektrotechniki samochodowej, budowlane: murarsko-tynkarska, posadzkarsko-okładzinowa, malarsko-tapeciarska, systemów suchej zabudowy, pracownia wizażu i stylizacji fryzur „TUFKA”.


Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu w roku 2023 przez FUNDACJĘ SANDOMIERSKĄ z siedzibą w Sandomierzu, zmodernizowano sieć lokalną i infrastrukturę cyfrową, wyposażając w nowoczesny sprzęt i urządzenia pracownie informatyczne w naszej szkole.


Szkoła jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa - "Sekcja Szkół Budowlanych" oraz Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej "Buduj z Pasją".


Od roku szkolnego 2023/2024 realizowany jest w Branżowej Szkole I Stopnia w ZSTiO projekt edukacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej - „Branżowe Oddziały Wojskowe”. 12 chłopców – uczniów pierwszej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, odbywa szkolenia według programu określonego przez resort obrony narodowej.

Celem projektu jest stworzenie Branżowych Oddziałów Wojskowych , których absolwenci odbędą szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową w ramach zasadniczej służby wojskowej.

Koordynatorem pilotażowego projektu z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

W ramach zadania, uczniowie Branżowego Oddziału Wojskowego zostali wyposażeni w ubiory mundurowe oraz robocze. Do szkoły branżowej zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie służące wsparciu realizacji powyższych kierunków kształcenia oraz narzędzie przekazu informacji , służące wspieraniu promocji obronności, adresowanej do uczniów BOW oraz innych uczniów ZSTiO w Sandomierzu.

Patronacką jednostką wojskową dla naszej szkoły jest 3 Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu.


Misją szkoły jest:

 • Przygotowanie absolwenta gotowego do podjęcia zadań w wybranym zawodzie, świadomego potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i pracy nad sobą:
 • Wyposażenia absolwenta w kompetencje kluczowe zwiększające szanse na zatrudnienie i dostosowanie się do rosnących wymagań rynku pracy,
 • Wychowanie absolwenta o wysokiej kulturze osobistej, poczuciu etyki zawodowej, wrażliwego na drugiego człowieka.

Oferta
w przygotowaniu
Kontakty zagraniczne

    W ramach poszerzania oferty edukacyjnej oraz podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoła współpracuje systematycznie z wieloma firmami, ośrodkami szkoleniowymi i pracodawcami za granicą w zakresie organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli.

    Bogate doświadczenie w zakresie aplikowania o środki unijne z programów Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus plus czy POWER oraz dobre kontakty z partnerami zagranicznymi m. in.: Centrum Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie/Odrą, Ośrodek Szkoleniowy w Hennickendorf pod Berlinem, Your International Training, SISTEMA TURISMO, EUROMOB, euroMIND, Europroyectos zaowocowały realizacją projektów na łączną wartość ok. 700 000 euro.

    Dzięki temu najlepsi uczniowie mieli możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych w ośrodkach szkoleniowych i u pracodawców na terenie Niemiec, Irlandii, Włoch, Portugalii i Hiszpanii.


    Szkoła zrealizowała dotychczas następujące projekty:

 1. 2012-2013 - „Praktyki zagraniczne szansą nowoczesnej edukacji zawodowej adeptów branży budowlanej”- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, udział wzięło 50 uczniów. Efekty i rezultaty: zorganizowano praktyki zawodowe w ośrodkach szkoleniowych we Frankfurcie nad/Odrą i w Cottbus. Uczestnicy otrzymali dokument Europass Mobility, potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe.

 2. 2012-2014 - „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”, udział wzięło110 uczniów technikum. Efekty i rezultaty: uczestnicy brali udział w dodatkowych zajęciach z przedmiotów ścisłych i zawodowych prowadzonych przez wykładowców uczelni oraz w wyjeździe studyjnym do Niemiec.

 1. 2013-2015 - „Edukacja zawodowa w praktyce” - zrealizowany we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, udział wzięło 48 uczniów. Efekty i rezultaty: wdrożone zostały programy rozwojowe 2 szkół wchodzących w skład ZSTiO, doposażono pracownie techniczne, uczniowie wzięli udział w dodatkowych praktykach i stażach zawodowych oraz zajęciach specjalistycznych z zakresu doradztwa zawodowego.

 2. 2014-2015 - „Po nowe doświadczenia zawodowe do naszych unijnych sąsiadów”, w ramach Programu ERASMUS+, udział wzięło 60 uczniów. Efekty i rezultaty: uczestnicy odbyli praktyki zawodowe u pracodawców na terenie Irlandii i w ośrodku szkoleniowym na terenie Niemiec, otrzymali dokument Europass Mobility, potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz paszporty językowe.

 1. 2016 - „Praktyki zagraniczne szansą zdobycia doświadczeń zawodowych” w ramach Programu POWER. W projekcie wzięło udział 48 uczniów, którzy odbyli praktyki zawodowe u pracodawców we Włoszech.

 2. 2016-2018 - „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój” w ramach Programu POWER. W projekcie wzięło udział 62 uczniów, którzy odbyli praktyki zawodowe w Portugalii i Hiszpanii.

 1. Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, w ramach, którego przyszli informatycy odbyli m. in. dodatkowe praktyki zawodowe i staże u lokalnych pracodawców, uczyli się języka branżowego, poznawali nowoczesne technologie branży informatycznej. W projekcie wzięli również udział nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy mieli dotychczas możliwość poznania kształcenia praktycznego w zawodzie technik informatyk na terenie Szwajcarii

 2. 2018-2020 - "Po nowe doświadczenia zawodowe na Półwysep Iberyjski" z programu Erasmus plus. W projekcie wzięło udział 62 uczniów z wszystkich zawodów, w których kształci szkoła. Odbyli oni praktyki na terenie Hiszpanii i Portugalii.

    W roku 2022 otrzymaliśmy akredytację w ramach programu Erasmus + na realizację kolejnych projektów unijnych w latach 2022-2027.
    9.
W roku szkolnym 2022/23 w ramach przyznanej Akredytacji Programu ERASMUS + realizowany był projekt pt. "Learning      by doing - czyli czas na staż, vol. 1". 25 uczniów z Technikum Nr 3 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia odbyło staże  zagraniczne w północnej Portugalii w miejscowości Povoa de Varzim i okolicy.

    10.Rok szkolny 2023/24 - w ramach przyznanej Akredytacji Programu ERASMUS + realizujemy  projekt pt. "Learning by doing - czyli czas na staż, vol. 2". 16 uczniów  z Technikum Nr 3 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia weźmie udział w  stażach zagranicznych w Walencji w Hiszpanii.


    W/w projekty przyczyniły się do poprawy jakości kształcenia zawodowego oraz do bazy dydaktyczno-technicznej, wyposażyły uczniów w kluczowe kompetencje, poprawiły wizerunek szkoły, stanowiąc doskonałe uzupełnienie oferty edukacyjnej na terenie powiatu. Pozwoliły kadrze zarządzającej tymi projektami zdobyć bezcenne doświadczenia w zakresie tworzenia warunków do coraz wyższej jakości kształcenia zawodowego. Realizacja projektów stworzyła doskonałą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy między szkołami, instytucjami i pracodawcami na europejskim rynku pracy.

    

W ramach programu Erasmus + Akcja KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej, nasza szkoła uczestniczyła w roku szkolnym 2022/23 w projekcie pt. ,,Kompetencje językowe kadry szkoły kluczem do europejskiego wymiaru placówki”. We współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi realizowaliśmy  mobilności- kursy językowe dla nauczycieli na Malcie, Gran Canarii i Islandii, w ramach których, grupa nauczycieli podniosła swoje kompetencje z języka angielskiego i wzbogaciła swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich i obywateli tych krajów, co pozwala nam na promowanie postawy otwartości i tolerancji w czasie pracy wychowawczej i pedagogicznej, a także promowanie idei mobilności i możliwości płynących z korzystania z programu Erasmus+ wśród uczniów i innych pracowników szkoły.


Współpraca z pracodawcami

    Szkoła podejmuje systematyczne działania mające wpływ na podnoszenie jakości kształcenia uczniów i dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, który wybrali.

    We współpracy z pracodawcami i instytucjami dopasowuje ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań rynku pracy. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wprowadziła kilka nowych zawodów; m. in.: technik informatyk, technik geodeta, technik robót wykończeniowych w budownictwie o specjalności aranżacja wnętrz, technik usług fryzjerskich czy kierowca mechanik.

    Współpracuje z pracodawcami branży informatycznej, budowlanej, motoryzacyjnej, usługowej w zakresie fryzjerstwa i geodetami przy realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych uczniów w ramach kształcenia dualnego. Ta współpraca z wiodącymi pracodawcami z lokalnego rynku pracy przy realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych gwarantuje naszym uczniom zdobycie cennych doświadczeń na wstępnym etapie kształcenia zawodowego, które w przyszłości zapewnią im sukces na rynku pracy.

    Członkostwo w branżowych organizacjach zapewnia nauczycielom i uczniom dostęp do nowych rozwiązań i technologii co gwarantuje aktualizację wiedzy technologiczno-przemysłowej.

    Uczniowie poznają tajniki swojego zawodu i nowoczesne technologie również poprzez szkolenia prowadzone przez wiodących producentów i przedstawicieli z poszczególnych branż; m. in.: FAKRO, Cement Ożarów, FOX DEKORATOR, Wienerberger, Saint – Gobain, KUBALA, PPG Deco Wrocław, H+H, blue delphin, SENTECH, Febi Bilstein, FILTRON, YTONG, SOLBET. 


Szkoła umożliwia uczniom również uczestnictwo w targach m. in.: w Międzynarodowych Targach Motoryzacji Motor Show, Festiwalu fryzjerskim Hair Fair & Beauty Fair i innych imprezach branżowych.


    Lista firm, z którymi współpracuje ZSTiO w ramach praktyk zawodowych i kształcenia dualnego:


    Branża budowlana:

 1. Firma Usługowo Budowlana B&B Bartłomiej Bażant – Sandomierz

 2. Przedsiębiorstwo Budowlane A i M Pyszczek Sp.J.- Sandomierz

 3. Firma budowlana Instal Jar Sp.j. J. Jarosz i St. Słowik

 4. Firma Handlowo-Usługowa DARBUD – Sandomierz

 5. F.H.U. FAKFAJZER Wójcik Józef – Szymanowice Dolne

 6. PRE-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Sajda – Sandomierz

    Branża motoryzacyjna:

 1. P.W. QUATTRO S.C. Arkadiusz Obitko i Wspólnicy

 2. FHU SERWIS EXPRES Adam Bała

 3. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Zaw-Trans – Zawichost

 4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOMAX” Tomasz Winiarski

 5. GOLD- SERWICE Jarosław Sygnet

 6. VAG-SERWIS Katarzyna Zyzik

    Branża informatyczna:

 1. KOMPLAND – Sandomierz

 2. PC-PROM – Sandomierz

 3. SERWISINFO Tomasz Łukaszek

 4. Pilkington Polska Sp. z o.o. w Sandomierzu

 5. MAGNUM studio graficzne Bartosz Cebula – Sandomierz

 6. I.S.P Jerzy Polek – Sandomierz

 7. ANetConnect – Sandomierz

    Technik usług fryzjerskich:

 1. Salon fryzjerski " Belek" - Andrzej Kołeczek – Sandomierz

 2. P.U.H. Małgorzata Gawrońska – Sandomierz

 3. Salon fryzjerski Sylwia w Klimontowie

 4. STUDIO FRYZUR MADAME w Sandomierzu

 5. Małgorzata Kopcioł Salonik Fryzjerski Damsko-Męski Małgoś – Złota

 6. Małgorzata Kwiatkowska Salon fryzjerski”Kok & Lok” - Wilczyce

 7. Atelier Studio Salon Fryzjersko-kosmetyczny Anna Skiba – Klimontów


Zakres wiekowy
15 - 18 lat
Osiągnięcia


 • Zdobycie tytułu „Młody Mechanik” roku 2019 przez uczniów Technikum Nr 3 - Macieja Kwaska i Fryderyka Libora, laureatów VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik.

 • Uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów przez ucznia Technikum nr 3 - Armina Bolenia w 2018 roku i Marcela Rosińskiego w 2019 roku oraz Maksyma Maksymenko w 2020 roku.

 • Uzyskanie stypendium w ramach kolejnych edycji projektu Świętokrzyski program stypendialny dla szkół dla uzdolnionych uczniów szkół branżowych i techników przez uczniów Technikum Nr 3 Karolinę Musiał, Marcela Rosińskiego.

 • Zdobycie I miejsca na międzynarodowym lekkoatletycznym meczu juniorów w Mińsku na Białorusi w lutym 2020 roku przez ucznia Technikum Nr 3 Adama Kołodzieja, zawodnika Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Wisła” Junior Sandomierz, powołanego do reprezentacji Polski juniorów.

 • Zdobycie I miejsca w konkursie ekologicznym w ramach XV edycji Sesji Ekologicznej Rekultywacja czy każdy teren zasługuje na drugie życie, przez dwuosobowy zespół uczennic z Technikum Nr 3.

 • Zdobycie I miejsce w VI Edycji Turnieju Wiedzy Technicznej organizowany przez CKP w Starachowicach przez ucznia Technikum Nr 3 Michała Kolasińskiego.

 • Drużynowe zwycięstwo w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Chłopców o Puchar Starosty Sandomierskiego w październiku 2019 roku.

 • Drużynowe zwycięstwo w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Halowej Chłopców o Puchar Starosty Sandomierskiego w 2019 roku.

 • Zdobycie I i II miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Maths in English is easy” dla szkół technikalnych organizowanym przez ZSCKR przez uczniów Technikum Nr 3 - Alekseya Kiseleva i Krystynę Makohonenko.

 • Zdobycie IV miejsca w Finale Wojewódzkim Konkursu "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" w Radomiu przez drużynę uczniów z Technikum Nr 3 ( grudzień 2019 r.).

 • Zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce przez ucznia Technikum Nr 3 – Adama Kołodzieja (wrzesień 2020 r.).

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Jedyny taki dziennik" dla Natalii Bażant, uczennicy Technikum - usług fryzjerskich.

 • Zajęcie drugiego miejsca w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego "Challange yourself przez ucznia Technikum Nr 3 Krzysztofa Kosełę, ex aequo Olga Polańska, Wojciech Ciupak - trzecie miejsce (rok szkolny 2021/2022).

 • I miejsce w powiatowym konkursie historycznym "Dzieje Sandomierza" dla Marcina Adamczyka, III miejsce dla Wiktora Toś i wyróżnienie dla Huberta Piaseckiego w kategorii prezentacja. Wojciech Ciupak zajął trzecie miejsce w kategorii projekt inwestycyjny (rok szkolny 2021/2022).

    I miejsce w powiatowym konkursie historycznym "Dzieje Sandomierza" dla Marcina Adamczyka, III miejsce dla Wiktora Toś i wyróżnienie dla Huberta Piaseckiego w kategorii prezentacja. Wojciech Ciupak zajął trzecie miejsce w kategorii projekt inwestycyjny (rok szkolny 2021/2022).

  III miejsce dla Piotra Kępy z klasy II TPS w powiatowym etapie olimpiady "Młodzież zapobiega pożarom"- kwiecień 2023.

  Zdobycie I miejsca przez Marcina Adamczyka z kl. III Ti w powiatowym konkursie historycznym " Dzieje Sandomierza"-kwiecień 2023

  Zdobycie III miejsca  w regionalnym etapie olimpiady zdrowia PCK przez Kacpra Nowaka z klasy II TPS- kwiecień 2023.

  Udział w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego "Challenge yourself" .Zajecie I miejsca przez Igora Olejarza z klasy 3 TI oraz II miejsca przez Jakuba Gajdę z klasy 3TI- maj 2023.

  Uczniowie klasy 4TI Marcin Adamczyk i Jakub Kosiarski wśród 100 laureatów ogólnopolskiego programu oświatowego "Inżynierowie przyszłości" , którego organizatorem jest Fundacja PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza - projekt " Poznaj skład chemiczny opadów".

    Uczniowie klas robót wykończeniowych i budowlanych systematycznie wykonują prace remontowo-wykończeniowe na terenie szkoły oraz miasta:

 • remont klasopracowni i pomieszczeń szkolnych: malowanie, tapetowanie, prace okładzinowe i posadzkarskie, panele dekoracyjne,

 • remont pracowni szkolnej w ramach współpracy z Akademią Techniczną PPG DECO,

 • remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji,

 • remont kompleksowy mieszkania 45 m2 w ramach pomocy społecznej,

  remont pomieszczenia przy ul. Mariackiej 1 , w którym swoją siedzibę znalazły Klub AA " Odyseusz" oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


    W ramach zajęć praktycznych i dodatkowych przygotowują mozaiki promując zabytki Sandomierza oraz loga firm, z którymi współpracujemy. Uczniowie klasy III - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przygotowali prace na konkurs „Polska Walcząca” organizowany przez IPN.

Koła zainteresowań
  

    Uczniowie biorą udział w wielu olimpiadach, konkursach i przedsięwzięciach mając możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych.

    Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijania ich pasji, zainteresowań a także kreowania postaw prospołecznych. W szkole działa prężnie szkolne koło wolontariatu, samorząd, funkcjonują koła zainteresowań oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe. Szkoła inicjuje również działania wychowawcze i dydaktyczne, kierując swoją ofertę do szerszego grona odbiorców.


    Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych imprez środowiskowych takich jak:

- Sesja Popularno-Naukowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Sandomierszczyzna - Moja Mała Ojczyzna”,

- Sandomierski „Turniej E-sportowy”,

- „Buduj z Pasją” - olimpiada budowlana.

    Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania także poprzez przygotowywania się przy wsparciu nauczycieli do licznych konkursów, turniejów i inicjatyw realizowanych w szkole i poza nią.


    W ostatnich latach były to m. in.:

 • Olimpiada „Buduj z Pasją” i Turniej Budowlany „Złota Kielnia”,

 • Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników (Międzynarodowe Targi Motoryzacji MOTOR SHOW w Poznaniu),

 • Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych,

 • Konkurs fryzjerski „Butterfly",

 • Międzyszkolny Turniej Fryzjerski „Wiosenny zawrót głowy",

 • Turniej E-Sportowy,

 • Sesja Popularno-Naukowa – „Rekultywacja - czy każdy teren zasługuje na drugie życie”,

 • Warsztaty „W drodze do wolności”,

 • Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt pod patronatem Starosty Sandomierskiego,

 • Wojewódzki Konkurs - „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”,

 • V Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”,

 • Turniej gry planszowej „Czas na Start-up!”,

 • Turniej Piłki Nożnej,

 • Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce,

 • Halowe Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce,

 • Gwiazdkowy Turniej Piłki Siatkowej,

 • Turniej - quiz „Gramy dla niepodległej”,

 • Ogólnopolski konkurs "Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym",

 • Ogólnopolski konkurs „Być jak Ona – Irena Sendlerowa”,

 • Konkurs „Zaprojektuj Niepodległą”,

 • Polonia Restituta – Żywe obrazy alegorii Ojczyzny,

 • Razem dla bezpiecznego Internetu,

 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”,

 • Konkurs „Przedsiębiorca Powiatu Sandomierskiego”,

 • Konkurs „Maths in English is easy”,

 • XX Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego „20 lat minęło”,

 • Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce - złoty medal,

 • I Ogólnopolski Konkurs pt. "Chrzest Polski " - prezentacja multimedialna,

 • Tydzień Edukacji Globalnej _ TEG pod hasłem " To nasz wspólny świat - działajmy razem",

 • Projekt "Drogi do wolności" - gra miejska,

 • Konkurs sztuki fryzjerskiej "TUFKO – MANIA",

 • Projekt #ShereEU "Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej",

 • Konkurs profilaktyczny "Badaj się - chroń siebie i najbliższych",

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Jedyny taki dziennik",

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej,

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. " Młodzież zapobiega pożarom",

 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego "Challange yourself",

 • Turniej wiedzy motoryzacyjnej,

 • Powiatowy konkurs historyczny "Dzieje Sandomierza”.

  Turniej wiedzy motoryzacyjnej,
  Powiatowy konkurs historyczny " Dzieje Sandomierza",

  Ogólnopolski Filmowy Konkurs Historyczny PATRIA NOSTRA ,
  Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski " Sekrety kobiecego piękna",

  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich,

  Ogólnopolski konkurs wiedzy PIP " Poznaj swoje prawa w pracy"-etap regionalny,

  Olimpiada zdrowia PCK- etap regionalny,

  Ogólnopolski Program Oświatowy "Inżynierowie przyszłości". Projekt pt. "Poznaj skład chemiczny odpadów",
Drzwi otwarte


 Dzień Otwartej Szkoły - 23 kwietnia 2024r.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferta opisana w zakładce Koła zainteresowań.

Historia

Historia szkoły

    W 1958 roku powołano do życia Szkołę Rzemiosł Budowlanych, która z racji kierunków kształcenia w środowisku lokalnym nazwana została „Budowlanką”.

Ta nazwa jako znak rozpoznawczy funkcjonuje do dziś.

    Na przestrzeni ponad 60 lat szkoła przechodziła różne koleje losu, zmieniając swoją siedzibę, nazwy, wprowadzając nowe kierunki kształcenia.

    Pierwszym dyrektorem szkoły, której siedziba mieściła się w budynku dzisiejszych Pracowni szkolnych był Wacław Kubala.

    Kolejni dyrektorzy szkoły to Józef Kubicki, Aleksander Szymański, Józef Chmielnicki, Michał Gołuński, Krystyna Kobylakiewicz. Obecnie obowiązki dyrektora szkoły pełni pani Katarzyna Drypa - Skrok.


Kalendarium - najważniejszych wydarzeń i powstawania kolejnych kierunków kształcenia mających wpływ na rozwój tej szkoły:

1972 r. - oddanie do użytku nowego budynku internatu na 300 osób,

1974 r. - powołanie Technikum Przemysłu Szklarskiego,

1975 r. - szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Budownictwa, w tym roku szkoła otrzymuje do użytku stadion na 700 osób,

1976 r. - powołanie Liceum Zawodowego - konserwator zabytków architektury, które funkcjonowało do 1984 roku,

lata 80-te i 90-te – powoływanie 5-letnich techników: budowlanego, chemicznego, technologii szkła, analizy chemicznej, ochrony środowiska oraz liceum zawodowego renowacji architektury,

1994 r. - Zespół Szkół Budownictwa otrzymuje imię prof. Zbigniewa Strzeleckiego,
2002 r. - zmiana nazwy na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. profesora Zbigniewa Strzeleckiego.


    Kolejne szkolne lata to dalsze poszukiwanie nowych propozycji w zakresie kierunków i profili kształcenia skorelowanych z rynkiem pracy. Nawiązując do dobrych tradycji w zakresie kształcenia w ramach liceum konserwacji i renowacji zabytków zrealizowano w szkole pilotażowe kształcenie w zawodzie technik rzemiosł artystycznych o specjalności sztukatorstwo i kamieniarstwo artystyczne.

   Pomimo, że eksperyment pedagogiczny cieszył się dużym uznaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz MEN, nie udało się utrzymać cyklicznego kształcenia w tym zawodzie.


Warsztaty szkolne

    Budynek, w którym obecnie znajdują się Pracownie szkolne był w 1958 roku pierwszą siedzibą Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Pierwszym Kierownikiem warsztatów szkolnych był Franciszek Sieciarski. Historię Warsztatów szkolnych tworzyli ludzie tam pracujący - kierownicy tej placówki i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy kolejnym rocznikom przybliżali tajniki zawodów: murarz, hydraulik, malarz, mechanik, ślusarz i wielu, wielu innych.

    W 2011 roku budynek warsztatów szkolnych poddany został gruntownej modernizacji i stanowi główną bazę dydaktyczno-techniczną do nauki zawodu.


Internat

    Historia „Budowlanki” przez lata nierozerwalnie związana była z internatem dla uczniów tej szkoły. Równolegle z powołaniem szkoły w 1958 roku zorganizowano internat w wydzielonych salach warsztatów szkolnych.

    W 1972 roku internat zyskał nową siedzibę i służył nieprzerwanie kolejnym rocznikom uczniów naszej szkoły do 2004 roku. Obecnie uczniowie korzystają z miejsc w Bursie szkolnej.


Osiągnięcia uczniów

    Na przestrzeni ponad 60 lat wielu naszych wspaniałych absolwentów przynosiło swojej Alma Mater splendory, zaszczyty, chwałę i chlubę. W „sandomierskiej budowlance" jak w żadnej innej szkole, piękny rodowód miało harcerstwo, samorządność uczniowska, kabaret szkolny i teatr.

    Absolwenci byli nie raz w historii szkoły laureatami i finalistami konkursów, olimpiad, turniejów branżowych na szczeblu ogólnopolskim. Najbardziej rozpoznawalne z nich to: „Złota Kielnia", Turniej Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turniej Budowlany. Wygrywali niejednokrotnie w konkursach okręgowych na prace dyplomowe.

    Mury naszej szkoły opuściło ok. 17. tys. absolwentów, w tym czasie zatrudnionych było łącznie 682 nauczycieli. Obecnie w szkole uczy się 486 uczniów. Szkoła stara się łączyć dorobek przeszłości z nowoczesnością. Pielęgnując tradycje patrzymy w przyszłość. Staramy się dostosować kierunki i profile kształcenia do potrzeb rynku pracy a bazę dydaktyczną systematycznie poprawiać.

Adres email IODO
gradzinski@powiat.sandomierz.pl
Telefon IODO
15 644 10 10 wew. 378
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu
Telefon jednostki przetwarzającej dane
797637683
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@zstio.pl
Dojazd
Szkoła jest zlokalizowana w Sandomierzu przy ulicy Słowackiego 37. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i prywatnej.