Sandomierz
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu

Adres
Juliusza Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz
Telefon
797-637-683
E-mail
sekretariat@zstio.pl
Strona www
https://www.zstio.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu to szkoła ponadpodstawowa, która stwarza warunki do zdobycia dobrego zawodu, będąc jednocześnie przepustką na uczelnie wyższe. Obecnie w Technikum Nr 3 i Szkole Branżowej I stopnia kształci się 478 uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach z branży informatycznej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz usługowej z zakresu fryzjerstwa.

Jej największy dorobek to ok.16 tysięcy absolwentów, którzy na przestrzeni ponad 60 lat stanowili i stanowią cenione kadry wielu firm, instytucji, przedsiębiorstw a także urzędów państwowych i samorządowych. Szkoła kultywuje tradycje ale w trosce o losy swoich absolwentów patrzy również w przyszłość.

Systematyczna modernizacja bazy dydaktyczno - technicznej szkoły i doposażanie pracowni w  specjalistyczny sprzęt i pomoce w ostatnich latach przyczyniły się do znacznej poprawy warunków kształcenia zawodowego i ogólnego. Większość zajęć praktycznych realizowana jest w budynku Pracowni Szkolnych, zmodernizowanych kompleksowo w 2011 roku, gdzie  do dyspozycji uczniów pozostają profesjonalne pracownie techniczne m.in. informatyczne, mechaniczne w zakresie diagnostyki, mechaniki i elektrotechniki samochodowej, budowlane: murarsko-tynkarska, posadzkarsko-okładzinowa, malarsko-tapeciarska, systemów suchej zabudowy, pracownia wizażu i stylizacji fryzur „TUFKA”oraz geodezyjna.

Szkoła jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa - "Sekcja Szkół  Budowlanych" oraz Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej "Buduj z Pasją".

Misją szkoły jest:
Przygotowanie absolwenta gotowego do podjęcia zadań w wybranym zawodzie, świadomego potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i pracy nad sobą:
• Wyposażenia absolwenta w kompetencje kluczowe zwiększające szanse na zatrudnienie i dostosowanie się do rosnących wymagań rynku pracy,
• Wychowanie absolwenta o wysokiej kulturze osobistej, poczuciu etyki zawodowej, wrażliwego na drugiego człowieka.