Sandomierz
Sandomierz
Kontakt
W sprawach dotyczących rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022 informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
Wydział Oświaty - Starostwo Powiatowe w Sandomierzu:
tel: 15 644 10 10, e-mail: oswiata@powiat.sandomierz.pl
Naczelnik Wydziału Oświaty – Janusz Suszyna – tel. wew. 326
Kazimiera Komperda, tel. wew. 325
Urszula Chmiel, tel. wew. 325
Małgorzata Pietrusińska, tel. wew. 321

W sprawach zasad procesu rekrutacji
informacji udzielają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
e-mail: info@nabor.pcss.pl