Sandomierz
Sandomierz
Kontakt
W sprawach dotyczących rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Sandomierzu:
Wydział Oświaty i Promocji - Starostwo Powiatowe w Sandomierzu:
tel: 15 644 10 10, e-mail: oswiata@powiat.sandomierz.pl
Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji – Janusz Suszyna – tel. wew. 326
Urszula Chmiel, tel. wew. 325
Małgorzata Pietrusińska, tel. wew. 325

W sprawach zasad systemu rekrutacji 
        informacji udzielają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

W sprawach pomocy technicznej:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
e-mail: info@nabor.pcss.pl
[  ][  ]   e-mail: ukraina@nabor.pcss.pl