Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
Zespół szkół
Adres
Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 22 43
Fax
15 832 22 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Łuczak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih_01
 • zsgih_02
 • zsgih_03
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • ZSGH
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • ZSGH
 • zshih
 • zsgih
 • zsgih
Opis

    Zespół Szkół Gastronomicznych im. KEN w Sandomierzu to szkoła ponadpodstawowa z ponad 75-letnią tradycją . Kształci nowe pokolenia młodych ludzi, którzy opuszczając szkolne mury z sukcesami podbijają świat. ZSGiH to szkoła umożliwiająca zdobycie ciekawego zawodu, przygotowująca do studiów i dająca możliwość dalszego rozwoju zainteresowań. Nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (dawniej Zespół Szkół Spożywczych) im. KEN w Sandomierzu wykształcił przeszło 10 tys. absolwentów stanowiących cenionych pracowników wielu firm i zakładów pracy.

    Baza dydaktyczno - techniczna szkoły jest systematycznie modernizowana. Pracownie szkolne a szczególnie gastronomiczne doposażane są w specjalistyczny sprzęt co przyczynia się do znacznej poprawy warunków kształcenia.

    Nasza szkoła proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom właściwe warunki do nauki. Prawidłowo przygotowujemy do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym.

Klasa podstawy wojskowości

    Szkoła uczestniczy w programie MON Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Patronat jednostki wojskowej 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego (zajęcia teoretyczne i praktycznie zgodnie z programem MON).
    Dla uczniów tej klasy szkoła oferuje:

 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK w Tarnobrzegu;

 • Zajęcia z musztry paradnej;

 • Survival;

 • Kurs spadochronowy;

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone przez WCR Sandomierz;

 • Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz pokaz sprawności fizycznej;

 • Obozy szkoleniowo-sportowe (letni i zimowy);

 • Wycieczki programowe.

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia.

    Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki.

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie-fizyczne.

    Przykładowe kierunki studiów, na których można kontynuować naukę: kierunki techniczne, szkoły oficerskie i podoficerskie.


   


    Klasa podstawy ratownictwa medycznego

    Dla uczniów tej klasy szkoła oferuje:

 • Współpracę z kierunkiem pielęgniarstwa UJK w Kielcach/Oddział w Sandomierzu;

 • Współpracę z Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;

 • Zajęcia dodatkowe z podstaw ratownictwa medycznego/podstaw pielęgniarstwa;

 • Współpracę ze szkolną grupą Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”;

 • Certyfikowane kursy Pierwszej Pomocy;

 • Współpracę z grupą PCK Sandomierz;

 • Uczestnictwo w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy;

 • Wolontariat.

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia.
    Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki.

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

    Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (dawniej Zespół Szkół Spożywczych) im. KEN w Sandomierzu „wypuścił” w Polskę i świat przeszło 10 tys. absolwentów, dostarczając przemysłowi spożywczemu i gastronomii wysoko wykwalifikowanych pracowników. Każdy z nich z dumą w głosie podkreśla, że ukończył szkołę, w której poprzeczka wymagań w nauce i zachowaniu jest od prawie 75-ciu lat wysoko umieszczona, a zdobyty tytuł technika – to tytuł zaszczytny i zobowiązujący. W każdej sytuacji wychowankowie z godnością i szacunkiem wspominają wartościową i potrzebną szkołę popularnie zwaną w środowisku i całym kraju „Marmoladą”, „Przetwórczakiem” lub „Sorboną”. Z rozrzewnieniem, ale i ogromną wdzięcznością mówią o Dyrektorach i Nauczycielach, których postawy, talenty i zasługi notowane są w kronikach i sercach dawnych i obecnych uczniów.

    Dzisiaj ZSGiH kształci przede wszystkim na potrzeby lokalnego i nie tylko rynku pracy na rzecz gastronomii i hotelarstwa.

    Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu kształci obecnie około 300 uczniów w kilku szkołach i zawodach.

    Od roku 2010/2011 w ZSGiH wprowadzono nowy typ szkoły – Liceum Ogólnokształcące z klasą podstawy wojskowości, a w kolejnych latach inne klasy mundurowe.

    Od 2014 roku przy ZSGiH mieści się Technikum nr 2 w Sandomierzu.

    W ramach innowacji pedagogicznej w Naszej Szkole powstała klasa mundurowa, w której uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania związane z podstawami wojskowości i ratownictwa medycznego. Uczniowie w ramach zajęć realizują zadania programowe w Jednostce Wojskowej na terenie Sandomierza, poligonie wojskowym, obozach letnich i zimowych.

    W ramach współpracy z MON szkoła została doposażona w sprzęt, pomoce dydaktyczne do zajęć z podstaw wojskowości. Uczniowie klas mundurowych czynnie uczestniczą w życiu miasta i powiatu, biorąc czynny udział w różnych uroczystościach, a także stanowiąc zaplecze medyczne podczas licznych imprez.

Koła zainteresowań

Szkolny Klub PCK w ramach, którego można brać udział w wolontariacie oraz Szkolny Klub Sportowy.

Współpraca z pracodawcami


 • Jednostka Wojskowa w Sandomierzu

 • Grupa Ratownictwa Medycznego

 • LOK

 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sandomierzu

 • MOSiR

 • ZHP

 • UJK w Kielcach/Oddział w Sandomierzu

 • PUZ w Tarnobrzegu

  Osiągnięcia

  2017- 2018

  • Otrzymanie certyfikatu dla klas mundurowych oraz spotkanie Dyr. D. Łuczaka i uczniów klasy II LO z ministrem Obrony Narodowej p. A. Macierewiczem. Nasza szkoła jest jedną z 56 w kraju i tylko jedną z dwóch w woj. świętokrzyskim, które otrzymały certyfikaty uczestnictwa w pilotażowym Programie Wspierania Szkół Średnich prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

  • Udział w inauguracji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

  • Wizyta w szkole dyrektora do spraw proobronnych w MON p. Waldemara Zubka i płk. A. Gołębiowskiego (WKU Sandomierz) oraz spotkanie z uczniami klas mundurowych.

  • Udział w obchodach Rocznicy utworzenia Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej w Kielcach.

  • Udział klas mundurowych w uroczystym apelu z okazji  Narodowego Święta Niepodległości na terenie 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu.

  • Udział w miejskich i powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

  • Udział klas mundurowych w miejskich obchodach 150 rocznicy urodzin Marszałka Piłsudskiego.

  • Udział pocztu sztandarowego i delegacji uczniów w miejskich uroczystościach obchodów rocznicy powstania styczniowego.

  • Zabezpieczenie przysięgi wojskowej w 3 BRT w Sandomierzu.

  • Udział w uroczystym objęciu obowiązków Dowódcy 3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego. Udział uczniów klas mundurowych.

  • Udział w kweście na ratowanie cmentarzy Sandomierza.

  2018-2019

  • Zabezpieczenie uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika Westerplatczyka i Sandomierzanina W. Barana.

  • Uroczyste obchody sformowania 3 BRT Sandomierz.

  • Przysięga 10 Brygady OT.

  • Udział w kweście na ratowanie cmentarzy Sandomierza.

  • Miejskie obchody rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

  • Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

  • Etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom.

  • Udział w miejskich obchodach Dnia Konstytucji.

  • Udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

  • Zawody sportowo-obronne klas mundurowych.

  • Zawody Służb Mundurowych w Biegach o Puchar Szefa WSzW w Kielcach.

  2019-2020

  • Uroczyste inauguracja roku szkolnego klas mundurowych podczas MSPO Kielce.

  • Obchody 80 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

  • Udział w kweście na ratowanie cmentarzy Sandomierza.

  • Spotkanie ze Starostą Sandomierskim p. M. Piwnikiem i jego podziękowanie młodzieży klas mundurowych oraz ich wychowawcom za czynny udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

  • Udział w WOŚP w szkole w Lipniku.

  • Udział w WOŚP na terenie MOSiR Sandomierz.

  • Miejskie obchody 78. rocznicy powstania AK.

  • Wycieczka szkoleniowa do Zakopanego - nauka jazdy na nartach.

  2020-2021

  • Obóz szkoleniowy.

  • Udział w kweście na ratowanie cmentarzy Sandomierza.

  2021-2022

  • Wizyta w 33 WOG Nowa Dęba.

  • Udział w kweście na ratowanie cmentarzy Sandomierza.

  • Obchody Święta Niepodległości na terenie 3 bRT w Sandomierzu.

  • Akcja „Murem za Polskim Mundurem”.

   2022-2023

   • Otrzymanie Dyplomu Uznania za największą liczbę absolwentów przyjętych do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski w 2022 r.

  Zajęcia pozalekcyjne
  Zakres wiekowy
  15-19
  Dojazd

  Szkoła jest zlokalizowana w Sandomierzu przy ulicy Wojska Polskiego 22, w pobliżu Dworca Autobusowego w Sandomierzu.

  Drzwi otwarte

  Zapraszamy Cię serdecznie do naszej szkoły!!!

  26 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 – 13.00

  Nasi uczniowie i nauczyciele przybliżą Ci atmosferę szkoły☺☺☺

  Skopiuj  oraz wejdź w poniższy link i stań się jednym z nas:
  https://www.youtube.com/watch?v=LtpZGt3TIfk

  Zapraszamy na wirtualny spacer po sandomierskiej Marmoladzie☺☺☺

  Wchodząc w poniższy link postępuj zgodnie z instrukcją a uda Ci się poznać mury naszej szkoły.

  Ups …. coś poszło nie tak i drzwi się zatrzasnęły ;)

  Nie martw się – wykonując poszczególne misje odnajdziesz kod, który umożliwi Ci wyjście ze szkoły.

  Udanej zabawy!!!

  https://view.genial.ly/6061a8fb51e3cf0ccea702a3?fbclid=IwAR31XmKPCi-X6ICg7izUT4_u-ptlrYFFb4CAK4GfqbK1yUmxyX4jRehYSM0