Sandomierz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
Zespół szkół
Adres
Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 22 43
Fax
15 832 22 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Łuczak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • zsgih
 • zsgih
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • zsgih_05
 • zsgih_06
 • zsgih_07
 • zsgih_08
 • zsgih_09
 • zsgih_10
 • zsgih_11
 • zsgih_12
 • zsgih_13
 • zsgih_14
 • zsgih_16
 • zsgih_15
 • zsgih_18
 • zsgih
 • zsgih
Opis

                Zespół Szkół Gastronomicznych im. KEN w Sandomierzu to szkoła ponadpodstawowa z ponad 70-letnią tradycją (w tym roku jubileusz 75-lecia szkoły). Kształci nowe pokolenia młodych ludzi, którzy opuszczając szkolne mury z sukcesami podbijają świat. ZSGiH to szkoła umożliwiająca zdobycie ciekawego zawodu, przygotowująca do studiów i dająca możliwość dalszego rozwoju zainteresowań. Nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (dawniej Zespół Szkół Spożywczych) im. KEN w Sandomierzu wykształcił przeszło 10 tys. Absolwentów stanowiących cenionych pracowników wielu firm i zakładów pracy.

                Baza dydaktyczno- techniczna szkoły jest systematycznie modernizowana. Pracownie szkolne a szczególnie gastronomiczne doposażanie są w specjalistyczny sprzęt co przyczynia się do znacznej poprawy warunków kształcenia.

                Nasza szkoła proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom właściwe warunki do nauki. Prawidłowo przygotowujemy do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym.

            Zawód: kucharz z innowacją "fotografia kulinarna"

            W trzyletnim cyklu kształcenia szkoła przygotowuje do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, restauracjach, kawiarniach, punktach gastronomicznych i do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

            W procesie kształcenia uczeń poznaje zakres materiału teoretycznego i praktycznego z technologii i towaroznawstwa gastronomicznego, obsługi maszyn i urządzeń oraz podstaw żywienia.

            Uczniowie praktyczną naukę zawodu odbywają w trzech nowoczesnych pracowniach gastronomicznych.

            Efektem kształcenia będzie przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań zawodowych:

            1) przechowywania żywności;

            2) sporządzania potraw i napojów;

            3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

            Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

             • profesjonalnie dekorować potrawy,

              • sporządzać potrawy i napoje,

               • planować zakupy,

                • planować i sporządzać karty menu,

                 • prowadzić działalność gastronomiczną,

                  • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów,

                   • posługiwać się językami obcymi (angielskim),

                    • współpracować w zespole.

                    Ciekawa praca

                    Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp.

                    Po nabyciu doświadczenia kucharz może pełnić funkcje kierownicze: kierownika zakładu gastronomicznego lub produkcji.

                    Kucharz może prowadzić też samodzielną działalność gospodarczą.

                    W ramach zajęć z fotografii kulinarnej uczeń nabędzie umiejętności jak prawidłowo :

                    •  używać i modyfikować światło dzienne na potrzeby zdjęć żywności;
                    • stylizować żywność;
                    • dobierać tło i dodatki w zależności od pożądanego klimatu zdjęcia;
                    • wykorzystywać smartfon do tworzenia zdjęć i albumów.

                    Branżowe oddziały wojskowe - pilotażowy projekt edukacyjny pod patronatem MON 

                    Celem projektu jest przygotowanie ochotników także pod kątem wojskowym i umożliwienie zainteresowanym uczniom, po złożeniu przysięgi i odbyciu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, służby na stanowiskach w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej. Projekt będzie realizowany przez trzy lata szkolne obejmujące zajęcia praktyczne prowadzone w wyznaczonych przez MON jednostkach patronackich. Oprócz szkolenia specjalistycznego uczniowie zdobędą także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania bojowego oraz komunikacji strategicznej,


                    Zawód: cukiernik z innowacją "candy bar oraz fotografii kulinarnej"

                    Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

                    Program nauczania obejmuje:

                    • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole branżowej;
                    • przedmioty zawodowe: technologie produkcji cukierniczej, technika w produkcji cukierniczej, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej;
                    • kształcenie zawodowe - w 60% to kształcenie praktyczne;
                    • w trakcie procesu kształcenia uczniowie są przygotowywani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik.

                    Jeśli pasjonuje Cię żywność słodka, pyszna i piękna – to zawód dla Ciebie!

                    Nauczysz się:

                     • wypiekać smaczne i oryginalne torty, ciasta i ciasteczka;

                      • tworzyć artystyczne dekoracje z czekolady, marcepana i karmelu;
                      • łączyć nowoczesne technologie i trendy z tradycją.

                       Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

                        • w zakładach cukierniczych i piekarsko-ciastkarskich;

                         • w restauracjach, kawiarniach, hotelach – w działach deserowni;

                          • w zakładach wytwarzających półprodukty cukiernicze.

                          Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

                          Zawód: kelner

                          Kelner - "arystokrata" wśród gastronomów. W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój branży hotelarskiej i gastronomicznej, co przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia kelnerów. Od Bałtyku aż po Tatry brakuje profesjonalnych kelnerów. Deficyt w branży kelnerskiej trwa od kilkunastu lat. Dlatego też płace w tym zawodzie rosną. Kelner może dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach. Praca w zawodzie kelner daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Kelner pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych kelnerów.

                          Kto powinien wybrać ten zawód?

                          Zawód kelner powinny wybrać osoby, które:

                          • zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach i hotelach w Polsce i za granicą;
                          • lubią pracę z ludźmi;
                          • cenią różnorodność i wyzwania;
                          • chcą awansować i  rozwijać się;
                          • są ciekawe świata.

                          Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie kelner?

                          W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

                          • obsługi konsumenta;
                          • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych;
                          • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów;
                          • stosowania technik nakrywania stołu;
                          • współpracy w zespole;
                          • komunikacji interpersonalnej;
                          • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

                          Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie kelner?

                          Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

                          Kształcenie  praktyczne  w klasie I jeden dzień w tygodniu w klasie II dwa dni w tygodniu, w klasie trzeciej dwa dni w tygodniu organizuje szkoła we własnych warsztatach szkolnych, stołówce szkolnej lub w restauracjach pod kierunkiem  nauczyciela.

                          Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kelner z kwalifikacji: HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej. Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

                          Zaplecze dydaktyczne szkoły:

                          • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie technologiczne gastronomiczne;
                          • pracownie komputerowe;

                          Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie kelner?

                          Absolwenci tego kierunku potrafią  przygotować salę do obsługi konsumentów, nakrywać  i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy i napoje oraz udzielać porad w zakresie ich doboru. Profesjonalnie obsługują  różne przyjęcia, kongresy, targi, bankiety, spotkania, konferencje. Są odpowiedzialni za odpowiednie przyjęcie gości, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, są „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.


                          Oferta
                          w przygotowaniu
                          Historia

                              Szkoła kształci uczniów w zawodach kucharz i cukiernik od wielu lat, jest również ośrodkiem egzaminacyjnym. Branżowa szkoła I stopnia daje Wam dobre przygotowanie do wykonywania zawodu. Pozwala zdobyć kwalifikacje ułatwiające podjęcie pracy w wybranym zawodzie. Umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych. Szkoła przygotowuje Was do stosowania nowoczesnych metod wytwarzania i produkcji. W branżowej szkole zdobędziesz pełne kwalifikacje do wykonywania wybranego zawodu.

                              Zaletą naszej Szkoły w kształceniu w tych zawodach jest możliwość odbywania zajęć praktycznych na miejscu w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, jak również u profesjonalnych cukierników. Wielu z absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia znalazło pracę w zawodzie nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami.

                              Dodatkowo uczniowie mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

                          Koła zainteresowań

                          • Szkolny Klub PCK w ramach którego można brać udział w wolontariacie;
                          • Szkolny Klub Sportowy;

                               • Samorząd Uczniowski;
                               • Polski Czerwony Krzyż;
                               • Klub Honorowego Dawcy Krwi "Kropelka".
                               Współpraca z pracodawcami

                               • Dwór Dwikozy
                               • Villa Anna w Tarnobrzegu
                               • Mały Rzym w Sandomierzu
                               • Hotel pod Ciżemką w Sandomierzu
                               • Hotel Uroczysko**** w Cedzynie
                               • Dworek Ojca Mateusza w Sandomierzu
                               • Widnokrąg w Sandomierzu
                               • Hotel Basztowy *** w Sandomierzu
                               • Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
                               • Urząd Miasta w Sandomierzu
                               • Winnica Św. Jakuba w Sandomierzu
                               • Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sandomierzu
                               • Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
                               • Zamek Królewski w Sandomierzu
                               • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
                               • Państwowa Uczelnia Zawodowa  w Tarnobrzegu
                               • Państwowy Koledż Technologii i Biznesu w Iwanofrankowsku
                               Osiągnięcia

                                   Jako szkoła możemy poszczycić się wysokim poziomem kształcenia zawodowego. Uczniowie osiągają 100% zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz i cukiernik. Duża ilość absolwentów znajduje zatrudnienie w zawodzie.

                                   Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijania ich pasji, zainteresowań, a także kreowania postaw prospołecznych. Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach i olimpiadach o zasięgu szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim, zajmując czołowe miejsca.

                                   Są to między innymi:

                               • Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny Ekogala w Rzeszowie- zdobycie III miejsca i wyróżnienia latach 2016-2018 r.;
                               • Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK;
                               • Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - I miejsce w XXVI mistrzostwach;
                               • Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Parad pierogów” w partnerskiej szkole w Iwanofrakowsku - zdobycie Grand Prix.

                                   Konkursy językowe:

                               • Konkurs językowo – plastyczny „Poznaję Szkocję/ Poznaję Austrię”;
                               • Konkurs na świąteczną kartkę bożonarodzeniową w języku obcym;
                               • Konkurs językowo - plastyczny "Poznaję Anglię, poznaję Niemcy";
                               • Konkurs piosenki angielskiej;

                                   Konkursy przedmiotowe:

                               • "Sandomierz - tu przeszłość z teraźniejszością się splata. Sandomierz moja mała ojczyzna";
                               • Konkurs recytatorski pod tytułem: „Miłość nie jedno ma imię”;
                               • Szkolny projekt edukacyjny: Gra miejska „Sandomierz dla Niepodległej”
                               • Jeden region-wiele miejsc” - wojewódzki etap konkursu wiedzy o regionie świętokrzyskim.

                                   Turnieje sportowe:

                               • Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych – organizowany od wielu lat przez naszą szkolę. Jest on doskonałą okazją do dobrej zabawy, wymiany doświadczeń i integracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu sandomierskiego;
                               • Powiatowy turniej piłki nożnej chłopców;
                               • Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt pod patronatem Starosty Sandomierskiego.

                               Zajęcia pozalekcyjne

                               • Dzień pierwszoklasisty „Koty za płoty”- impreza integracyjna dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych;
                               • Konkursy gastronomiczne;
                               • Dzień Języków Obcych - panele dyskusyjne, spotkania z native speakerem oraz wyjątkowymi osobowościami. Dodatkowymi atrakcjami są wystawy, gry i zabawy językowe, konkursy plastyczne;
                               • Pasja i sukces” - cykliczne spotkania z absolwentami szkoły, którzy dzielą się swoją pasją i doświadczeniem zawodowym;
                               • Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - zajęcia przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
                               • Współpraca z Przytuliskiem na Wiśniowej;
                               • Wolontariat - współpraca z PCK, WOŚP, zbiórki żywności, Klub Honorowego Dawcy Krwi „Kropelka”;
                               • Szkolne koło artystyczne - możliwość rozwijania swoich pasji artystycznych. W ramach zajęć uczniowie przygotowują przedstawienia z okazji Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela, uroczystości patriotycznych, Świąt Bożego Narodzenie (jasełka);
                               • Uroda Stołów” - cykliczne wystawy związane z aranżacją stołu na różne okazje (stoły bożonarodzeniowe, wielkanocne, bajkowe, międzynarodowe, muzyczne np. „ Co nam w duszy gra”);
                               • Warsztaty zawodowe - cykliczne warsztaty o różnorodnej tematyce prowadzone przez szefów kuchni, np. cukiernicze, edukacyjno-kulinarne w ramach kampanii „Polska smakuje”, kuchnie świata, „Jedz zdrowo i kolorowo” - witaminy w naszym życiu;
                               • Wyjazdy szkoleniowe - możliwość udziału w Międzynarodowych Targach Hotelarskich w Kielcach, udział w Kongresie Edukacji Przyszłości oraz Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, udział w Kongresie Bezpieczeństwa Żywności zorganizowany przez biuro CEE International Food Standard – IFS przy pomocy i współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
                               • Współpraca z Sanepidem - dzień walki z otyłością, warsztaty z dietetykiem, degustacja potraw dietetycznych przygotowanych przez uczniów w kawiarence, realizacja programu profilaktycznego „Wybierz życie - pierwszy krok”, warsztaty zdrowia i urody kobiety;
                               • Współpraca ze szkołami podstawowymi i przedszkolami - organizacja warsztatów gastronomicznych, pokazy savoir vivre’u dla uczniów;
                               • Współpraca ze środowiskiem lokalnym - śniadanie wielkanocne na Zamku Kazimierzowskim, promocja zdrowego stylu życia, obsługa gastronomiczna inauguracji roku akademickiego Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu.

                               Zakres wiekowy
                               15 - 18 lat
                               Dojazd

                               Szkoła jest zlokalizowana w Sandomierzu przy ulicy Wojska Polskiego 22, w pobliżu Dworca Autobusowego w Sandomierzu.

                               Drzwi otwarte

                               Zapraszamy Cię serdecznie do naszej szkoły!!!

                               Dzień otwarty szkoły- 21.04.2023 r. w godz. 9.00-13.00

                               Nasi uczniowie i nauczyciele przybliżą Ci atmosferę szkoły ☺☺☺


                               Skopiuj oraz wejdź w poniższy link i stań się jednym z nas:

                               https://www.youtube.com/watch?v=LtpZGt3TIfk


                               Drogi Ósmoklasisto – ciekawe czy odpowiesz?

                               Skopiuj i wejdź w poniższy link a wygrana w quizie może będzie należeć do Ciebie!!!

                               Quiz - sporządzanie ciast:

                               https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252BuwRlzLTOR1FvG2jjgokybbBk8ecajl4KI%252Fh%252F9vdgVZSxpgZlJAxOx?gameType=solo


                               Do zobaczenia wkrótce ☺☺☺

                               Kontakty zagraniczne

                                   W ramach poszerzania oferty edukacyjnej oraz podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoła współpracuje systematycznie z wieloma firmami, ośrodkami szkoleniowymi i pracodawcami zarówno w kraju jak też za granicą w zakresie organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli.


                               PROJEKTY

                               Zrealizowano następujące projekty:

                                   Erazmus - „Zawodowo po Europie”– wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Portugalii:

                               • praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach;
                               • zwiedzanie regionu.


                                   Edukacja zawodowa w praktyce.

                               • warsztaty w Wólce Milanowskiej;
                               • zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej;
                               • praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych;
                               • płatne staże zawodowe.


                                   Kulinarne Horyzonty - poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów szkoły branżowej.

                                   W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w:

                               • kursach barmańskim, florystycznym, carvingu, savoir-vivr’u;
                               • warsztatach „Słodki stół”, „Kuchnie świata” i „Dekoracje cukiernicze”;
                               • zajęciach z grafiki komputerowej, podstaw fotografii i stylizacji kulinarnej;
                               • zajęciach dodatkowych z języka polskiego i niemieckiego, przedmiotów zawodowych.


                                   Świętokrzyscy kucharze na rynku pracy.

                               • warsztaty cukiernicze w Willi Anna


                                   Deutsch Plus - projekt mający na celu promowanie języka niemieckiego jako języka obcego w szkole.

                                   ZSGiH został członkiem prestiżowej sieci szkół w Polsce wyróżnionych plakietką Deutsch Plus.

                                   W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach z niemieckim raperem Rogerem Rekless.

                                   

                                   Irlandia w szkole – projekt organizowany przez Fundację Kultury Irlandzkiej pod honorowym patronatem Konsulatu Irlandii w Poznaniu, mający na celu przybliżenie uczniom kultury, historii i tradycji Zielonej Wyspy.


                                   Programy profilaktyczne:

                               • podstępne WZW;
                               • wybierz życie – pierwszy krok;
                               • szkoła Promująca Zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem;
                               • warsztaty zdrowia i urody kobiety – profilaktyka nowotworów skóry.