Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
Zespół szkół
Adres
Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 22 43
Fax
15 832 22 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Łuczak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • zsgih
 • zsgih
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
 • zsgih
Opis

    Zespół Szkół Gastronomicznych im. KEN w Sandomierzu to szkoła ponadpodstawowa z ponad 75-letnią tradycją. Kształci nowe pokolenia młodych ludzi, którzy opuszczając szkolne mury z sukcesami podbijają świat. ZSGiH to szkoła umożliwiająca zdobycie ciekawego zawodu, przygotowująca do studiów i dająca możliwość dalszego rozwoju zainteresowań. Nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (dawniej Zespół Szkół Spożywczych) im. KEN w Sandomierzu wykształcił przeszło 10 tys. Absolwentów stanowiących cenionych pracowników wielu firm i zakładów pracy.

Baza dydaktyczno- techniczna szkoły jest systematycznie modernizowana. Pracownie szkolne a szczególnie gastronomiczne doposażanie są w specjalistyczny sprzęt co przyczynia się do znacznej poprawy warunków kształcenia.

Nasza szkoła proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom właściwe warunki do nauki. Prawidłowo przygotowujemy do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym.


Zawód: technik hotelarstwa z innowacją "organizacja imprez okolicznościowych"

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak rezerwacja usług hotelarskich, usługi dodatkowe, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing w hotelarstwie. W programie kształcenia przewiduje się intensywną naukę języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni hotelarskiej, a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w hotelach w Polsce i za granicą – np. Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania.

Absolwent potrafi:

 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,

 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,

 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,

 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy, stosować różne formy obsługi konsumenta,

 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,

 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,

 • oceniać jakość świadczonych usług,

 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,

 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,

 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,

 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę w hotelach, biurach turystycznych, w organizowaniu nowych form usług turystycznych (np. agroturystyka) oraz w zakładach gastronomicznych.


Zawody dostępne dla absolwenta:

 • technik hotelarstwa,

 • organizator usług cateringowych,

 • sekretarka,

 • pracownik biurowy,

 • kasjer walutowy,

 • pracownik biura podróży,

 • pracownik informacji turystycznej,

 • recepcjonista,

 • steward,

 • stewardessa,

 • pilot wycieczek,

 • przewodnik turystyczny górski,

 • przewodnik turystyczny miejski,

 • przewodnik turystyczny terenowy,

 • inspektor piętra hotelowego,

 • bufetowy (barman),

 • pokojowa.

  Działania w ramach innowacji

  Organizacja i obsługa imprez okolicznościowych i masowych;

  • współpraca z hotelami, restauracjami, kawiarniami;
  • wycieczki do hoteli i restauracji;
  • szkolenia i pomoc przy organizacji eventów;
  • obsługa konferencji, szkoleń, spotkań i innych uroczystości.  Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją "dietetyka"

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski.

  W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących (w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych:

  • język obcy zawodowy,
  • technologia gastronomiczna,
  • zasady żywienia człowieka,
  • wyposażenie zakładów gastronomicznych,
  • podstawy żywienia dietetycznego,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • pracownia technologii gastronomicznej,
  • planowanie żywienia człowieka,
  • informatyka w gastronomii,
  • usługi gastronomiczne i cateringowe.

  Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

  1) Przygotowanie i wydawanie dań,

  2) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

  W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni gastronomicznej , a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w restauracjach w Polsce i za granicą – np. Włochy, Portugalia, Hiszpania. 


  Absolwent potrafi:

  • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,

  • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,

  • nadzorować i organizować przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,

  • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,

  • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,

  • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,

  • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe, w tym w warunkach nietypowych,

  • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,

  • prawidłowo obsługiwać klienta,

  • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,

  • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,

  • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,

  • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

  Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.


  Miejsca zatrudnienia absolwenta:

  • obiekty zbiorowego wyżywienia,

  • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,

  • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,

  • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,

  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

   Działania w ramach innowacji

   • spotkania z osobami zajmującymi się usługami dietetycznymi;
   • realizacja zagadnień z dietetyki i psychologii na przedmiotach zawodowych;
   • zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę uczniów z dietetyki;
   • cykliczne konkursy z zakresu dietetyki;
   • wyjazdy i staże z projektów unijnych w kraju i za granicą.


   Oferta
   w przygotowaniu
   Historia

       Szkoła kształci uczniów w zawodach od wielu lat, jest również ośrodkiem egzaminacyjnym. Ukończenie technikum gwarantuje uczniowi otrzymanie: świadectwa dojrzałości oraz dyplomu zawodowego technika, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu). Absolwenci po ukończeniu szkoły znajdują zatrudnienie w swoim wyuczonym zawodzie, nie tylko w polskich zakładach ale również zagranicą. 


   Koła zainteresowań

   Szkolny Klub PCK, w ramach którego można brać udział w wolontariacie, Szkolne koło dietetyczne, Szkolny Klub Sportowy oraz Samorząd Uczniowski.

   Współpraca z pracodawcami
   • Dwór Dwikozy

   • Villa Anna w Tarnobrzegu
   • Mały Rzym w Sandomierzu
   • Hotel pod Ciżemką w Sandomierzu
   • Hotel Evva **** w Tarnobrzegu
   • Bristol**** Art Medical SPA w Busku Zdroju
   • Hotel Europa**** w Starachowicach
   • Hotel Binkowski w Kielcach
   • Hotel Uroczysko**** w Cedzynie
   • Dworek Ojca Mateusza w Sandomierzu
   • Widnokrąg w Sandomierzu
   • Hotel Basztowy *** w Sandomierzu
   • Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
   • Urząd Miasta w Sandomierzu
   • Winnica Św. Jakuba  Sandomierzu
   • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Sandomierzu
   • Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
   • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
   • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
   • Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu
   • Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
   • Zamek Królewski w Sandomierzu
   • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
   Osiągnięcia

       Jako szkoła  możemy poszczycić się wysokim poziomem  kształcenia zawodowego. Uczniowie osiągają wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Od kilku lat średni wynik z obu egzaminów jest wyższy od wyniku w województwie i OKE w Łodzi. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijania ich pasji, zainteresowań, a także kreowania postaw prospołecznych.


   Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach i olimpiadach o zasięgu szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim, zajmując czołowe miejsca.

   Są to między innymi:

   • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - finalistka etapu centralnego olimpiady w roku 2018;

   • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia - 2 miejsce w eliminacjach okręgowych oraz 2 miejsce w etapie centralnym w roku 2022;

   • Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny Ekogala w Rzeszowie - zdobycie III miejsca i wyróżnienia  latach 2016-2018 r.;

   • Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK;

   • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”;

   • Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - I miejsce w XXVI mistrzostwach;

   • Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Parad pierogów” w partnerskiej szkole w Iwanofrakowsku - zdobycie Grand Prix.   Konkursy językowe:
   • Regionalny Konkurs „Język + Zawód = Przyszłość”;

   • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "Understand";

   • Konkurs językowo - plastyczny „Poznaję Szkocję/Poznaję Austrię”;

   • Konkurs na świąteczną kartkę bożonarodzeniową w języku obcym;

   • Konkurs językowo - plastyczny "Poznaję Anglię, poznaję Niemcy";

   • Interaktywny konkurs „Verstehen” z języka niemieckiego;

   • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego Weltsprachen;

   • Konkurs języka angielskiego „English Ace”;

   • Konkursu piosenki angielskiej;

   • Konkurs języka angielskiego "English High Flier";

   • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Archimedes Plus” 30 edycja.


   Konkursy przedmiotowe:
   • "Sandomierz - tu przeszłość z teraźniejszością się splata. Sandomierz moja mała ojczyzna";

   • Olimpiada dotycząca wiedzy o Afryce;

   • Konkurs recytatorski pod tytułem: „Miłość nie jedno ma imię”;

   • Szkolny projekt edukacyjny: Gra miejska „Sandomierz dla Niepodległej”;

   • Jeden region-wiele miejsc” - wojewódzki etap konkursu wiedzy o regionie świętokrzyskim.   Turnieje sportowe:
   • Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych – organizowany od wielu lat przez naszą szkolę. Jest on doskonałą okazją do dobrej zabawy, wymiany doświadczeń i integracji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu sandomierskiego;

   • Powiatowy turniej piłki nożnej chłopców;

   • Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt pod patronatem Starosty Sandomierskiego.


       ZSGiH dba również o kształtowanie postaw prospołecznych. Uczniowie biorą czynny udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta.

   Zajęcia pozalekcyjne


   • Dzień pierwszoklasistyKoty za płoty”- impreza integracyjna dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych;

   • Dzień Języków Obcych - panele dyskusyjne, spotkania z native speakerem oraz wyjątkowymi osobowościami. Dodatkowymi atrakcjami są wystawy, gry i zabawy językowe, konkursy plastyczne;

   • Pasja i sukces”– cykliczne spotkania z absolwentami szkoły, którzy dzielą się swoją pasją i doświadczeniem zawodowym;

   • Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – zajęcia przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

   • Współpraca z Przytuliskiem na Wiśniowej;

   • Wolontariat – współpraca z PCK, WOŚP, zbiórki żywności, Klub Honorowego Dawcy Krwi „Kropelka”;

   • Szkolne koło artystyczne – możliwość rozwijania swoich pasji artystycznych. W ramach zajęć uczniowie przygotowują przedstawienia z okazji Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela, uroczystości patriotycznych, Świąt Bożego Narodzenie (jasełka);

   • Uroda Stołów” - cykliczne wystawy związane z aranżacją stołu na różne okazje (stoły bożonarodzeniowe, wielkanocne, bajkowe, międzynarodowe, muzyczne np. „ Co nam w duszy gra”);

   • Warsztaty zawodowe – cykliczne warsztaty o różnorodnej tematyce prowadzone przez szefów kuchni, np. cukiernicze, edukacyjno-kulinarne w ramach kampanii „Polska smakuje”, kuchnie świata, „Jedz zdrowo i kolorowo” – witaminy w naszym życiu;

   • Seminaria – dwudniowe zajęcia, na których młodzież zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również doskonali swoje umiejętności praktyczne;

   • Wyjazdy szkoleniowe – możliwość udziału w Międzynarodowych Targach Hotelarskich w Kielcach, udział w Kongresie Edukacji Przyszłości oraz Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, udział w Kongresie Bezpieczeństwa Żywności zorganizowany przez biuro CEE International Food Standard – IFS przy pomocy i współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

   • Święto Młodego Wina – spotkanie z okolicznymi winiarzami na Zamku, przejście w korowodzie ulicami Sandomierza;

   • Współpraca z Sanepidem – dzień walki z otyłością, warsztaty z dietetykiem, degustacja potraw dietetycznych przygotowanych przez uczniów w kawiarence, realizacja programu profilaktycznego „Wybierz życie – pierwszy krok”, warsztaty zdrowia i urody kobiety;

   • Współpraca ze Szkołami Podstawowymi i Przedszkolami – organizacja warsztatów gastronomicznych, pokazy savoir vivre’u dla uczniów;

   • Współpraca ze środowiskiem lokalnym – śniadanie wielkanocne na Zamku Kazimierzowskim, promocja zdrowego stylu życia, obsługa gastronomiczna inauguracji roku akademickiego wydziału zamiejscowego UJK w Sandomierzu.

   Zakres wiekowy
   15-20 lat
   Dojazd

   Szkoła jest zlokalizowana w Sandomierzu przy ulicy Wojska Polskiego 22, w pobliżu Dworca Autobusowego w Sandomierzu.

   Drzwi otwarte

   Zapraszamy Cię serdecznie do naszej szkoły!!!

   Dzień otwarty szkoły: 21 kwietnia 2023 r., godz. 9.00 – 13.00

       Nasi uczniowie i nauczyciele przybliżą Ci atmosferę szkoły ☺☺☺

   Skopiuj  oraz wejdź w poniższy link i stań się jednym z nas:

   https://www.youtube.com/watch?v=LtpZGt3TIfk

       

       Drogi Ósmoklasisto – ciekawe czy odpowiesz?

   Skopiuj i wejdź w poniższe linki a wygrana w quizie może będzie należeć do Ciebie!!!

   Zasady racjonalnego odżywiania (dwa poziomy)

   https://quizizz.com/join/quiz/602e2615b0f8a6001b3755e1/start?studentShare=true

   https://quizizz.com/join/quiz/602e1fafe8fbbd001f1a0730/start?studentShare=true

       

       Do zobaczenia wkrótce ☺☺☺

   Kontakty zagraniczne

   

       W ramach poszerzania oferty edukacyjnej oraz podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoła współpracuje systematycznie z wieloma firmami, ośrodkami szkoleniowymi i pracodawcami zarówno w kraju jak też za granicą  w zakresie organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli.


   PROJEKTY

   

   Zrealizowano następujące projekty:


   Piramida sukcesu:

   • zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych oraz przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

   • szkolenia i kursy: baristyczny, barmański,  carvingu, savoir – vivre’u, języka hiszpańskiego, które  kończyły się uzyskaniem stosownego certyfikatu;

   • wyjazdy szkoleniowe do hoteli Bristol**** Art Medical SPA w Busku Zdroju,  Europa**** w Starachowicach, Arche**** w Warszawie.


   Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy:

   • wyjazd szkoleniowy uczniów do Hotelu Uroczysko****.


   Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region:

   • wizyta studyjna w Szwajcarii;

   • wizyta edukacyjna w Kolonii w Niemczech.


   Korpus Fachowców:

   • realizacja innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego w Hotelu Binkowski w Kielcach;

   • praktyka uczniów w hotelu Bristol Art Medical SPA w Busku Zdroju;

   • udział w II Salonie Produktów Ekologicznych ECO - STYLE - Targi Kielce.


   Edukacja zawodowa w praktyce:

   • warsztaty w Wólce Milanowskiej;

   • zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej;

   • praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich;

   • płatne staże zawodowe.

   Erazmus „Zawodowo po Europie”– wyjazdy  do Hiszpanii, Włoch, Portugalii:

   • praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach;

   • zwiedzanie regionu.

   Deutsch Plus - projekt mający na celu promowanie języka niemieckiego jako języka obcego w szkole. ZSGiH został członkiem  prestiżowej sieci szkół w Polsce wyróżnionych plakietką Deutsch Plus.

   W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach z niemieckim raperem Rogerem Rekless.


   Irlandia w szkole – projekt organizowany przez Fundację Kultury Irlandzkiej pod  honorowym patronatem Konsulatu  Irlandii w Poznaniu, mający na celu przybliżenie uczniom kultury, historii i tradycji Zielonej Wyspy.


   Programy profilaktyczne:

   • podstępne WZW;

   • wybierz życie – pierwszy krok;

   • szkoła Promująca Zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem;

   • warsztaty zdrowia i urody kobiety – profilaktyka nowotworów skóry.