Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
Zespół szkół
Adres
Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 22 43
Fax
15 832 22 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Łuczak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
Opis

Zawód: technik hotelarstwa

    

    W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing w hotelarstwie. W programie kształcenia przewiduje się intensywną naukę języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz francuskiego. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni hotelarskiej, a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w hotelach w Polsce i za granicą – np. Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania.


Absolwent potrafi:

 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,

 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,

 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,

 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy, stosować różne formy obsługi konsumenta,

 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,

 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,

 • oceniać jakość świadczonych usług,

 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,

 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,

 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,

 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

    Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę w hotelach, biurach turystycznych, w organizowaniu nowych form usług turystycznych (np. agroturystyka) oraz w zakładach gastronomicznych.


Zawody dostępne dla absolwenta:

 • technik hotelarstwa,

 • organizator usług cateringowych,

 • sekretarka,

 • pracownik biurowy,

 • kasjer walutowy,

 • pracownik biura podróży,

 • pracownik informacji turystycznej,

 • recepcjonista,

 • steward,

 • stewardessa,

 • pilot wycieczek,

 • przewodnik turystyczny górski,

 • przewodnik turystyczny miejski,

 • przewodnik turystyczny terenowy,

 • inspektor piętra hotelowego,

 • bufetowy (barman),

 • pokojowa.Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych


    Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących (w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych:

- język obcy zawodowy,

- technologia gastronomiczna,

- zasady żywienia,

- wyposażenie techniczne,

- przedsiębiorstwo gastronomiczne,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- usługi gastronomiczne.


Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

 1. Sporządzanie potraw i napojów,
 2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W toku zajęć uczeń odbywa jedną czterotygodniową praktykę zawodową.


Absolwent potrafi:

 • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,

 • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,

 • nadzorować i organizować przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,

 • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,

 • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,

 • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,

 • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe w tym w warunkach nietypowych,

 • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,

 • prawidłowo obsługiwać klienta,

 • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,

 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,

 • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

    Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.


Miejsca zatrudnienia absolwenta:

 • obiekty zbiorowego wyżywienia,

 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,

 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,

 • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,

 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.Zawód: technik organizacji turystyki


Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących (w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych:

 • język obcy zawodowy,
 • geografia turystyczna,
 • marketing w turystyce,
 • informacja turystyczna,
 • ekonomia w turystyce,
 • podstawy psychologii,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.


Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

 1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
 2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

W toku zajęć uczeń odbywa trzy czterotygodniowe praktyki zawodowe.

    Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach lub też podjęcia pracy w biurach podróży i wielu innych podmiotach turystycznych.
Oferta
w przygotowaniu
Historia

Szkoła kształci uczniów w zawodach od wielu lat, jest również ośrodkiem egzaminacyjnym. Ukończenie technikum gwarantuje uczniowi otrzymanie: świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika, potwierdzającego klasyfikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu). Absolwenci po ukończeniu szkoły znajdują zatrudnienie w swoim wyuczonym zawodzie nie tylko w polskich zakładach ale również zagranicą. 

Koła zainteresowań
Szkolny Klub PCK w ramach którego można brać udział w wolontariacie, Szkolne koło dietetyczne, Szkolny Klub Sportowy.
Współpraca z pracodawcami


Hotele:

 • Dwór Dwikozy, ul. Spółdzielcza 12, 27-620 Dwikozy
 • Villa Anna, Al. Warszawska 318, 39-400 Tarnobrzeg
 • Mały Rzym, ul. Okrzei 9, 27-600 Sandomierz
 • Hotel pod Ciżemką, ul. Rynek 27, 27-600 Sandomierz
Osiągnięcia
Udział w konkursach  gastronomicznych EKOGALA w Rzeszowie, Kreatywny Kucharz w Tarnobrzegu oraz Olimpiadach Promocji Zdrowego Stylu Życia, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy Hotelarskiej.
Zajęcia pozalekcyjne
Udział młodzieży w projekcie Piramida Sukcesu, w ramach których odbywają się staże, szkolenia np. barman, barista, sommelier, carving oraz zajęcia dodatkowe z matematyki, jak również lekcje przygotowujące do egzaminu zawodowego.
Zakres wiekowy
15-20 lat
Dojazd
Szkoła mieści się przy dworcu PKS.
Drzwi otwarte
Data zostanie podana w terminie późniejszym.