Sandomierz
Technikum
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zespół szkół
Adres
Stefana Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 35 41
Fax
15 832 35 41
E-mail
Strona www
Dyrektor
Iwona Korona-Smardz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Nasza oferta na rok szkolny 2023/2024
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu
 • ZSE Sandomierz
 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Informatyczne
 • Technikum Informatyczne
 • Technikum Programistyczne
 • Technikum Programistyczne
 • Technikum Logistyczne
 • Technikum Logistyczne
 • Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
 • Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
 • Technikum Fotografii i Multimediów
 • Technikum Fotografii i Multimediów
 • Certyfikat bezpieczeństwa
 • Akcje charytatywne
 • Zawody sportowe
 • Walentynki w szkole
 • Obchody "Międzynarodowego dnia bez przemocy" na Rynku w Sandomierzu
 • Narodowe czytanie na Rynku w Sandomierzu
 • Żywe Witryny Historii
 • Uroczystości patriotyczne
 • Występy naszych uczniów na Jubileuszu 100-lecia PCK
 • 30 rocznica częściowo wolnych wyborów na Rynku w Sandomierzu
 • Międzynarodowy dzień wolonariatu w Ratuszu Miejskim
 • Kwesta SKOCK
 • Akcja "Sprzątanie świata"
 • Dzień Otwarty
 • Wycieczka na Litwę
 • Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie
 • Staź zagraniczny we Włoszech
 • Staż zagraniczny w Niemczech
 • Praktyki zawodowe w Maladze - technik informatyk
 • Praktyki zawodowe w Portugalii - technik ekonomista
 • Praktyki zawodowe w Portugalii - technik logistyk
 • Staż zagraniczny - Sewilla 2021
 • Staż zagraniczny - Sewilla 2022
 • Staż zagraniczny - Sewilla 2021
 • Uroczyste podpisanie umowy dotyczące projektu pt; "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe efektem lepszgo zatrudnienia uczniów sandomierskiego ekonomika"
 • Europejski Ekonomik
 • Reprezentacja dziewcząt w piłce nożnej halowej
 • Reprezentacja dziewcząt w piłce koszykowej
 • Reprezentacja dziewcząt w piłce ręcznej
 • Reprezentacja chłopców w piłce koszykowej
 • Reprezentacja chłopców w piłce nożnej halowej
 • Sala językowa
 • Pracownia językowa
 • Sala grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Zajęcia w pracowni komputerowej
 • Sala komputerowa
 • Zajęcia w sali grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Pracownia grafiki komputerowj
 • Pracownia ekonomiczna
 • Lekcja w plenerze z Jurij Sulimow
 • Budynek szkoły
 • Budynek szkoły
 • Hala sportowa szkoły
 • Wolontariat
 • Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Technikum Ekonomiczne
 • Szkolny Klub Caritas
 • Zajęcia praktyczne; projektowanie graficzne
 • Zajęcia praktyczne; drukowanie 3D
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem drona
 • Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem drona
 • Zajęcia praktyczne - drukowanie A3
 • Nowoczesna pracownia graficzna
 • Zajęcia praktyczne - grafika komputerowa
 • Zajęcia z wykorzystaniem drona
 • Nauka obsługi drona
 • Roboty lego
 • Roboty Lego Mindstorms
 • Zajęcia praktyczne w technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Wycieczki programowe do lokalnych firm
 • CheckIt - udział w projekcie klas informatycznych
 • Wycieczki programowe do lokalnych firm
 • Wycieczki programowe do lokalnych firm
 • Wycieczki programowe do lokalnych firm
 • Kiermasz Wielkanocny
 • Koncert charytatywny
 • Akcje charytatywne
 • Akcje charytatywne
 • Apel świąteczny
 • Mikołaj w Ekonomiku 2021
 • Mikołaj w naszej szkole 2021
 • Próbny egzamin maturalny
Opis

NOWOŚĆ!!!                                        

          TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW (symbol zawodu 343105) 

Technik fotografii i multimediów to zawód dla osób, które fascynuje fotografia i grafika komputerowa, wyróżnia wrażliwość na estetykę. Uczeń podczas swojej edukacji poznaje tajniki różnych rodzajów fotografii, techniki tworzenia i obróbki grafiki komputerowej, wideofilmowania i tworzenia publikacji. 

Zakres zdobytych umiejętności stanowi;

 • wykonywania fotografii  plenerowych
 • fotografowania w studiu
 • edytowania i retuszowania zdjęcia
 • wykonywania projektów fotograficznych
 • prezentacji multimedialnych 

W zawodzie technik fotografii i multimediów zdobywacie dwie następujące  kwalifikacje:

 • AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Twoje miejsca pracy po ukończeniu technikum fotografii i multimediów to:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie, przemysł komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe,
 • agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych.
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
 • obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW,
 • fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism
 • archiwa, muzea ,technik fotografii i multimediów  może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i szeroko pojętych multimediów.

TECHNIK INFORMATYK (symbol zawodu 351203)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

    Technik informatyk to jeden z najpopularniejszych obecnie kierunków kształcenia. Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie uczniów do wykonywania przyszłej pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy: umiejętność tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

KWALIFIKACJE:
    Podejmując naukę, w zawodzie technik informatyk uczniowie uzyskują kolejno dwie kwalifikacje

· INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

· INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych

Absolwent technikum informatycznego posiada następujące umiejętności: montuje, modernizuje i konfiguruje komputery osobiste, rozróżnia parametry sprzętu komputerowego, instaluje i konfiguruje systemy operacyjne, rozróżnia rodzaje oprogramowania i dobiera oprogramowanie użytkowe do określonych zadań, konfiguruje urządzenia peryferyjne i dokonuje ich konserwacji, stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera, lokalizuje i naprawia usterki systemu operacyjnego, odzyskuje dane, wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej, konfiguruje urządzenia sieciowe, monitoruje działanie sieci LAN, wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych, projektuje struktury witryn internetowych i wykonuje ich projekty graficzne, tworzy bazy danych i administruje nimi, korzysta z publikacji elektronicznych.


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

    Po ukończeniu kształcenia absolwent technikum informatycznego może podjąć pracę w:

· ośrodkach obliczeniowych,

· firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,

· firmach zajmujących się tworzeniem i administracją stron internetowych,

· punktach serwisowych,

· firmach administrujących sieci komputerowe,

· działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,

· sklepach komputerowych,

· może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.


STUDIA NA WYŻSZYCH UCZELNIACH:

    W obecnych realiach, wiedza i umiejętności praktyczne mają ogromne znaczenie. Pracodawcy wymagają również wykształcenia kierunkowego. Dlatego, by zdobyć wyższe kwalifikacje warto podjąć dalszą edukację. Informatykę można studiować na politechnikach, uniwersytetach,  uczelniach wyższych. W czasie studiów można zdobyć tytuł licencjata, inżyniera czy magistra informatyki. Ukończenie studiów to tak naprawdę nie koniec edukacji informatyka. Bardzo ważne są bowiem jego umiejętności, zdolność szybkiego uczenia się i wdrażania nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na  konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem tej pracy.TECHNIK EKONOMISTA (symbol zawodu 331403)

Z INNOWACJĄ BIZNES ELEKTRONICZNY


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

    Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Kandydat szkoły podstawowej chcący kontynuować naukę w zawodzie technika ekonomisty powinien interesować się ekonomią, prawem, informatyką oraz posiadać zdolności organizacyjne do systematycznej planowej pracy i przetwarzania danych.

Absolwent technikum ekonomicznego będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

• obliczania podatków,

• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,

• sporządzania planów, analiz i sprawozdań,

• dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych,

• wykonywania podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, m.in.: fax, komputer, kserokopiarka, itp.

Program nauczania obejmuje przedmioty  ogólnokształcące oraz przedmioty ekonomiczne teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem komputera.


KWALIFIKACJE:
    W trakcie nauczania uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA: Technik ekonomista może pracować w instytucjach związanych z bankowością, podatkami, ubezpieczeniami. Może być zatrudniony:

- w urzędach administracji państwowej i samorządowej,

- w bankach,

- w urzędach skarbowych,
- w instytucjach ubezpieczeniowych,
- w jednostkach samorządu terytorialnego,
- w agencjach celnych,

- w średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych,  handlowych,  usługowych.


STUDIA NA WYŻSZYCH UCZELNIACH:
    Pięcioletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista. Absolwent po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej m.in. na kierunkach:

· Ekonomia,

· Finanse i rachunkowość,

· Bankowość,

· Analityka gospodarcza,

· Marketing i zarządzanie,

· Doradztwo podatkowe,

· Psychologia w biznesie.


INNOWACJA BIZNES ELEKTRONICZNY

    W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej będą odbywać się  innowacyjne zajęcia z biznesu elektronicznego. Ogólnym założeniem tych zajęć będzie nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu w Internecie.

Program nauczania obejmuje następujące działy:

· cele, modele i strategie biznesu elektronicznego,

· prowadzenie sklepu internetowego,

· korzystanie z platform aukcyjnych i innych kanałów e-sprzedaży,

· świadczenie usług online,

· skuteczny e-marketing,

· komunikacja z e-klientem,

· obsługa transakcji i logistyka e-sprzedaży,

· techniki zwiększenie efektywności sprzedaży,

· e-biznes a prawo.TECHNIK LOGISTYK (symbol zawodu 333107)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

    Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływu towarów od ich wytworzenia i nabycia, przez produkcję i dystrybucję aż do finalnego odbiorcy; jej celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapitału.

Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas. Optymalizuje koszty dostawy towarów. Dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan. Obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując do tego systemy informatyczne.

Wymagania kierowane względem logistyka to przede wszystkim znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) i dobra obsługa komputera. Istotne w tym zawodzie są zdolności negocjacyjne i planistyczne, dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu i dużej odpowiedzialności. Logistyk powinien cechować się umiejętnością analitycznego myślenia i bardzo dobrą znajomością gospodarki. Wymagana jest znajomość rynku usług logistycznych i transportowych.


KWALIFIKACJE:

    Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uczeń musi zdać w toku nauki egzaminy potwierdzające dwie  następujące kwalifikacje, wskazane przez nową podstawę programową:

SPL.01. Obsługa magazynów:

1. Realizacja procesów magazynowych

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

3. Obsługa magazynów dystrybucji
SPL.04. Organizacja transportu:

1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych

2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych

3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
    Działalność logistyczna jest realizowana w każdym przedsiębiorstwie. Jej rozwój w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. To sprawia, że zawód technika logistyki jest coraz bardziej poszukiwany. Zawód ten wybierają zarówno osoby młode, które dopiero przygotowują się do pierwszej pracy, oraz osoby starsze, które poszukują atrakcyjnej pracy.
    Technik logistyk może być zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów. Logistyk może pracować m.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji oraz specjalisty ds. transportu z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.


STUDIA LOGISTYCZNE:
    Logistyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. Jest dziedziną interdyscyplinarną, ściśle związaną z marketingiem i zarządzaniem strategicznym. Dynamicznie rośnie rola usług logistycznych, których struktura musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe. Uczelnie oferujące studia na kierunku Logistyka przygotowują swoich absolwentów do pracy w firmach, które zajmują się przepływem towarów. Studia takie obejmują szeroki zakres wiedzy w zakresie planowania i kontrolowania przepływu surowców i produktów. Możliwości, jakie stwarza współpraca między firmami, zarówno o charakterze lokalnym jaki międzynarodowym, stawia wymagania także uczelniom, aby kształciły przyszłych specjalistów w zakresie planowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych.     Student logistyki poznaje bardzo wiele różnych dziedzin związanych z gospodarką. Musi znać podstawy ekonomii, polityki walutowej, administracji i prawa, zwłaszcza międzynarodowego. Obok tego musi rozwijać swoje kompetencje w zakresie obsługi, nieraz bardzo skomplikowanych, systemów informatycznych niezbędnych do planowania i realizacji procesów logistycznych.

Kierunki logistyczne:

- Inżynieria transportu i logistyki

- Logistyka

- Logistyka i administrowanie w mediach

- Logistyka międzynarodowa

- Technologie informatyczne w logistyce

- Transport.


TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (symbol zawodu 311943)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

    Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Dobiera procesy i ustala parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania.

    Efektem pracy technika mogą być m.in.: książka, gazeta, czasopismo, prospekt, ulotka, plakat, opakowania i etykiety produktów, reklamy w prasie, a także reklamy wielkoformatowe tzw. billboardy. Nowością programową jest projektowanie e-booków oraz drukowanie 3D. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

KWALIFIKACJE:

Nauka w naszej szkole umożliwia:

- zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej;

- uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 • Projektowanie materiałów graficznych;

 • Opracowanie publikacji;

 • Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania;

 • Wykonywanie impozycji prac cyfrowych;

 • Wykonywanie cyfrowych wydruków próbnych.

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 • Dobieranie maszyn cyfrowych, podłoża i materiałów eksploatacyjnych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 • Wykonywanie cyfrowych wydruków personalizowanych;

 • Obsługiwanie maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;
 • Wykonywanie obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych małoformatowych;
 • Przygotowanie cyfrowych modeli do druku 3D;
 • Przygotowanie maszyny do druku 3D;
 • Obsługiwanie skanera i drukarki 3D;

 • Drukowanie obiektów 3D.

- przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.


Po ukończeniu nauki absolwent będzie mógł z powodzeniem:

- posługiwać się terminologią zawodową, dokumentacją techniczną i technologiczną,

- przygotowywać materiały poligraficzne do procesu drukowania, organizując i nadzorując proces technologiczny,

- projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym, realizować cyfrowe procesy graficzne,

- obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, np. plotery, obsługiwać oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe, drukować cyfrowo,

- zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń,

- stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych, w tym wykonywać projekty multimedialne w różnych programach graficznych,

- posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
    Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:
- agencjach reklamowych,
- studiach graficznych,
- wydawnictwach,
- firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
- instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
- własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej,
- drukarniach.

STUDIA:
    Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na wszelkich typach uczelni wyższych. Poniższe przykłady uczelni świadczą, że możliwe jest podjęcie nauki zarówno na uczelni politechnicznej jak i w akademii sztuk pięknych.
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;
- Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie;
- Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji;
- Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi;
- Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury;
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy;
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.


TECHNIK PROGRAMISTA (symbol zawodu 351406)


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

            Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w specjalistycznym języku programowania i wprowadza je do użytku. Technik programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych i opłacanych zawodów na rynku pracy. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.

KWALIFIKACJE:

        W trakcie nauczania uczniowie mają możliwość zdobycia kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

- tworzenia i administracji stronami WWW;

- tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

- programowania aplikacji internetowych;

- tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.


INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

- projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

- projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

- projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.


            Według analizy rynku pracy informatycy najczęściej posługują się językami programowania takimi jak: SQL, HTML, CSS i PHP. Wśród narzędzi bazodanowych prym wiodą MSSQL, Oracle iMySQL. Według danych dotyczących kompetencji programistów, najwięcej z nich zajmuje się administracją sieci LAN (31%) a nieco mniej szeroko rozumianą obsługą usług serwera http (30%). Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
    Według Raportu No Fluff Jobs Rynek pracy IT w 2018 roku w branży IT wciąż brakuje ok. 50 tys. doświadczonych specjalistów. Rośnie więc zarówno popyt na programistów, jak i ich zarobki. Dynamika wzrostu jest zależna od używanej technologii, doświadczenia i miejsca zamieszkania. Na najwyższe zarobki w 2018 roku mogli liczyć Scala Developerzy. Średnia wysokość wynagrodzenia oscylowała tu wokół 13 tys. zł brutto. To o 4 proc. więcej niż w poprzednim roku. 12,5 tys. zł dostawali specjaliści języka Java, Angular i Pyton. W ich przypadku pensje wzrosły o 6-10 proc. Z kolei największe, bo 12-procentowe podwyżki zanotowali PHP Developerzy. W 2017 roku zarabiali średnio 8,5 tys. zł, w 2018 roku – 9,5 tys. zł. Najwyższe zarobki odnotowano w największych miastach: w Warszawie średnie wynagrodzenie specjalistów IT wynosiło w 2018 r. 13 tys. zł, w Krakowie i Trójmieście 12 tys. zł, a we Wrocławiu 11,5 tys. zł.


STUDIA NA WYŻSZYCH UCZELNIACH:

    Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom kontynuację nauki na wyższych szkołach technicznych lub uniwersytetach, a także podjęcie pracy w zdobytym zawodzie lub poprzez samozatrudnienie.


Oferta
w przygotowaniu
Historia

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W SANDOMIERZU

 

 

ROZWÓJ ORGANIZACYJNY SZKOŁY:

W głównym budynku obecnej szkoły, wybudowanym przez władze carskie mieściło się, od końca XIX wieku, rosyjskie 4-klasowe gimnazjum żeńskie.

Gdy w 1915 r. Rosjanie opuścili Polskę w/w budynku powstaje Męska Szkoła Filologiczna (4-klasowa, a potem Gimnazjum i Liceum Męskie im. Józefa Piłsudskiego).

Po II wojnie światowej (do 1970 r.) było tutaj 5-letnie Liceum Pedagogiczne oraz Szkoła Podstawowa, tzw. Szkoła Ćwiczeń.

 

HISTORIA SZKOŁY CHRONOLOGICZNIE:

1.09.1966 – powstaje jedna, 1 klasa 5-letniego Technikum Ekonomicznego;

1.09.1967 – powstaje jedna 1 klasa 4-letniego Liceum Ekonomicznego; obydwie klasy były
o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Liczyły one 49 i 48 uczniów;

1.09.1968 – powstaje Zasadnicza Szkoła Handlowa kształcąca w zawodzie-sprzedawca;

Maj 1970 – pierwsza matura w „Ekonomiku”. Na 86 uczniów – zdało maturę 82;

1.02.1972 – powstaje Wydział Zaoczny o różnych specjalnościach ekonomicznych i na różnych podstawach programowych - istniał do 1985 roku;

1.09.1974 – w wyniku połączenia Liceum Ekonomicznego z Zasadniczą Szkołą Zawodową przy ul. Królowej Jadwigi 5 powstaje Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W 30 oddziałach uczyło się wtedy 1000 uczniów:

            1) LE – 5 klas

            2) Zasadnicza Szkoła Odzieżowa – 10 klas

            3) Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa – 4 klasy

            4) Zasadnicza Szkoła Handlowa – 2 klasy

            5) Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna – 3 klasy

            6) Technikum i Liceum Ekonomiczne Zaoczne – 6 klas

Nauka odbywała się w głównym budynku i z mniejszych (obecnie nieistniejących) przy ul. Żeromskiego 8 oraz przy ul. Królowej Jadwigi 5, gdzie był internat żeński (80 miejsc) warsztaty odzieżowe oraz sala gimnastyczna. Drugi internat mieścił się przy ulicy Puławiaków. Po przejściu tego budynku na cele wojskowe Szkoła otrzymała na internat budynek typu hotelowego przy ul. Energetycznej 2.

1.09.1977 – w LE powstaje (na krótko) nowa specjalność tj. rachunkowość;

1.09.1978 – powstaje Zasadnicza Szkoła Specjalna kształcąca w zawodzie Krawiec odzieży damskiej lekkiej;

1.09.1979 – decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu zmieniono nazwę ZSZ Nr 2
na Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu;

1.09.1983 – powstaje Liceum Zawodowe o specjalności pracownik administracyjno-biurowy;

1.09.1984 – powstaje przy LE, specjalność technik administracji państwowej;

1.09.1984 – powstaje jako jedyne w woj. tarnobrzeskim Technikum Eksploatacji Pocztowo-Telekomunikacyjnej;

1.09.1986 – powstaje Policealne Studium Zawodowe (4 semestralne) o Specjalności finanse i rachunkowość (istniało krótko);

XII 1986 – zakupiono dla uczniów pierwszy komputer typu „Atari”;

Po 1989 r. szkoła wychodzi naprzeciw nowym wymogom gospodarki rynkowej wprowadzając nowe kierunki i formy kształcenia;

1.09.1992 – powstają za zgodą MEN, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu, eksperymentalne kierunki kształcenia w LE:

            1. rachunkowość i finanse

            2. bankowość

            3. ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

            4. eksploatacja pocztowa – telekomunikacyjna (od 1.09.1993 r.)

1.09.1993 – powstaje Liceum Handlowe (zawód technik handlowiec) zwane też menedżerskim lub handlowo-kupieckim. Program nauczania był eksperymentalny i bardzo atrakcyjny;

1.09.1992 – powstaje nowe Policealne Studium Zawodowe o specjalności-bankowość, a od 1.09.1993 r. kolejna specjalność: finanse i rachunkowość;

Dzięki temu Zespół Szkół Ekonomicznych  stał się jedyną w województwie tarnobrzeskim i jedną z pierwszych szkół w Polsce, które wprowadziły nowoczesne, eksperymentalne kierunki kształcenia.

Warunkiem tego było posiadanie 12 nowoczesnych komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, fachowej wiedzy i literatury oraz zapewnienia banków, przedsiębiorstw i różnych instytucji finansowych o przyjmowaniu uczniów na praktyki specjalistyczne.

14.10.1994 – nadanie Zespołowi Szkół Ekonomicznych  imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego i wręczenie sztandaru;

1 IX 2002 – szkoła zmieniła nazwę na Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu;

1 IX 2002 – powstaje 3-letnie Liceum Profilowe i profilach:

            1. ekonomiczny

            2. informatyczny;

1 IX 2005 – powstaje Liceum Ogólnokształcące o specjalnościach:

            1. sportowo-policyjno-prawny

            2. humanistyczno-językowy;

1 IX 2007 - powstaje 4-letnie Technikum Informatyczne;

1 IX 2007 – powstaje 4-letnie Technikum Logistyczne;

1 IX 2017 - powstaje 4-letnie Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej;

1 IX 2017 - powstaje 3-letnia Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia;

1 IX 2019 - powstaje 4-letnie Technikum Programistyczne.

Kontakty zagraniczne

PROJEKTY UNIJNE:

- Nasi uczniowie mogą odbywać darmowe praktyki zawodowe (3 lub 4 tygodnie) w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Niemczech;

- „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerów i mechaników pojazdów samochodowych, sprzedawców oraz piekarzy i monterów”;

- „Europejski staż jako początek przyszłej kariery zawodowej uczniów”;

-  Erasmus +;

- „Edukacja zawodowa w praktyce”;

-  Program Fundusze Europejskie – Wiedza, Edukacja, Rozwój;

- „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”;

- „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe efektem lepszego rozwoju i zatrudnienia uczniów sandomierskiego ekonomika".


Projekty dają uczniom wiele korzyści:

- pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach,

- uczniowie zdobywają  kwalifikacje potwierdzone certyfikatem krajowym lub zagranicznym,

- doposażenie pracowni w środki dydaktyczne - komputery, projektory, tablety, tablice interaktywne.

Dojazd
autobus, bus
Zajęcia pozalekcyjne
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
 • Zajęcia z TIK
 • Koła zainteresowań  z informatyki
 • Koła zainteresowań z fotografii
 • Programowanie i obsługiwanie druku 3D
 • Projektowanie grafiki komputerowej
 • Programowanie robotów
 • Księgowość komputerowa
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, fitness, nauka pływania.
 • INNOWACJE;
 • e-biznes - Technik Ekonomista
 • nauczanie wybranych przedmiotów w języku angielskim - Technik Programista, Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
 • elementy pożarnictwa - Technik Logistyk
 • elementy programowania i robotyki - Technik Informatyk
Koła zainteresowań
 • Samorząd Uczniowski
 • Szkolny Klub Sportowy: siatkówka dla dziewcząt i chłopców, piłka nożna, fitness
 • Szkolny Klub Wolontariatu
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Honorowi Dawcy Krwi
 • Caritas
 • Sekcja dekoratorska szkoły
 • Koło matematyczne
 • Koło polonistyczne
 • Koło języka angielskiego
 • Koło informatyczne
 • Koło logistyczne
 • Koło grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Koło ekonomiczne
Współpraca z pracodawcami

Wykaz pracodawców współpracujących z Technikum nr 1
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu


 1. Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
 2. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Adama Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
 3. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz
 4. Urząd Skarbowy w Sandomierzu, ul. Żydowska 1, 27-600 Sandomierz
 5. Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37 „b”, 27-600 Sandomierz
 6. Urząd Miasta i Gminy, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
 7. Kancelaria Komornicza, ul. Ożarowska 6A, 27-600 Sandomierz
 8. Szpital Specjalistyczny Ducha św. w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz
 9. Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Oddział w Zawichoście
 10. Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku, Oddział w Dzierzkowicach
 11. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Dwikozy” S.A., ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy
 12. XPROJEKT, Rzeczyca Mokra 55, 27-600 Sandomierz
 13. Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział Dwikozy, ul: Spółdzielcza 2, 27-620 Dwikozy
 14. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
 15. Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
 16. Przewóz Osób” Polit Grzegorz, Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
 17. Kancelaria Podatkowa Paproccy sp. z o.o., Kolonia Pęcławice 26, 28-210 Bogoria
 18. Firma Handlowo-Usługowa „Goździewska”, ul. Sandomierska 108, 27-640 Klimontów
 19. PPUH „WIG”M.G. Łuczak, ul. Podwale Górne 10, 27-600 Sandomierz
 20. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, US w Sandomierzu
 21. F.H.U.”CLIK” Piotr Gromada, ul. Koseły 5A, 27-600 Sandomierz
 22. KOMPLAND S.C. ul. Mickiewicza 47A/5, 27-600 Sandomierz
 23. PC PROM, ul. Rokitek 15, 27-600 Sandomierz
 24. PGKiM w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
 25. Serwisinfo” Tomasz Łukaszek, ul. Kościuszki 13, Sandomierz
 26. Buczo-Trans” Piotr Buczkowski, ul. Zwierzyniecka 69/1, 39-400 Tarnobrzeg
 27. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. Rynek 15, 27-660 Koprzywnica
 28. Biuro Rachunkowe s.c. ul. Wojska Polskiego 12, 27-600 Sandomierz
 29. Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów
 30. Usługi Transportowe Międzynarodowe i Krajowe Piotr Oliwa, Kleczanów 5, 27-641 Kleczanów
 31. Firma Handlowa Wiesław Barszcz , Wlonice 8A, 27-530 Ożarów
 32. WODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k, Ożarów 17, 27-530 Ożarów
 33. Przedsiębiorstwo ANNEX sp. z o.o, ul. Rynek 10, 23-235 Annopol
 34. Transport Towarowy Adam Wieczorek, Sobótka 112, 27-530 Ożarów
 35. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Obrazowie, Obrazów 105, 27-641 Obrazów
 36. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Rynek 16, 27-640 Klimontów
 37. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza, Jakubowice 46, 27-630 Ożarów
 38. Sklep Spożywczo-Przemysłowy M. Grębowiec, Gnieszowice 91, 27-660 Gnieszowice
 39. WIDLAK-SERWIS” M. Tysa, Czermin 58, 27-620 Czermin
 40. Firma Handlowo-Usługowa „LEMAR” Leszek Kowal, Sulisławice 9, 27-670 Łoniów, Tarnobrzeg
 41. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe Mirosław Pełka, Gnieszowice 67, 27-660 Gnieszowice
 42. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „U Agnieszki” Agnieszka Łukawska, Lenarczyce 46, 27-641 Lenarczyce
 43. TIFOTEX” Sp. z o.o. Sklep „TIFO”, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
 44. Sklep Spożywczo Przemysłowy Anna Ura, Ciszyca 109, 27-660 Ciszyca
 45. Sklep Spożywczy Ewa Patyna, Lenarczyce 2a, 27-641 Obrazów
 46. Firma Handlowa Kwasek Spółka Jawna, ul. Żwirki i Wigury 4, 27-600 Sandomierz
 47. Usługi Transportowo-Handlowe Winiary 54, 27-620 Dwikozy
 48. KALDO Sp. z.o.o ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz
 49. F.H.U.”MATRIX”, ul. Rynek 15, 27-600 Klimontów
 50. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce
 51. Urząd Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
  Osiągnięcia
  • Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości - etap okręgowy
  • Poznaj swoje prawa w pracy - etap okręgowy wyróżnienie
  • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - etap okręgowy
  • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich - etap okręgowy
  • Wojewódzki konkurs filmowy- Dobry zawód - lepsza przyszłość - II miejsce
  • Wojewódzki konkurs na film krótkometrażowy - Szkoła wolna od używek - II miejsce
  • Wojewódzki konkurs - Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze - wyróżnienie
  • Wojewódzki konkurs na projekt graficzny- Zaprojektuj niepodległość - wyróżnienie
  • Eliminacje wojewódzkie Turnieju Młodzież Zapobiega Pożarom - V miejsce
  • Powiatowy konkurs - Sandomierszczyzna moja mała ojczyzna - I miejsce w kategorii Praca plastyczna i I i II miejsce w kategorii Fotografia
  • Powiatowy konkurs recytatorski - Wiosna poetycka - osobowość sceniczna
  • Powiatowy konkurs - Winorośl sandomierska w grafice - I, II, III miejsce w kategorii grafika komputerowa
  • Powiatowy konkurs - Rekultywacja, czy każdy teren zasługuje na drugie życie - II miejsce
  • Powiatowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych- Recytacja - I miejsce
  • Powiatowy konkurs - Przedsiębiorca Powiatu Sandomierskiego - II miejsce
  • Olimpiada promocji zdrowego stylu życia - etap rejonowy - II miejsce
  • Tytuł Nadzieja Sandomierza - wyróżnienie za szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczną
  • Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt - I miejsce
  • Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej Dziewcząt - I miejsce
  • Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - II miejsce
  • 2019 r. - otrzymanie Certyfikatu Bezpieczeństwa

  Drzwi otwarte

  Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły w dniu 27 kwietnia 2022 roku w godzinach od 9,00-13,00. 

  W dniu 29 maja 2022 roku odbędzie się " Majówka w Ekonomiku" . Zapraszamy wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych wraz z rodzicami.

  Zakres wiekowy
  15-20 lat
  Współpraca z uczelniami wyższymi

  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

  Państwowa Wyższa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu,

  Wyższa szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach.