Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
Adres
Jana Długosza 7, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 52 45
Fax
15 832 52 45
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Pieronkiewicz-Szpernal
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • W 2023 roku Collegium Gostomianum ponownie znalazło swoje zasłużone miejsce wśród najlepszych liceów w kraju
 • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
 • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
 • Grupa SAMPLE
 • Grupa SAMPLE
 • Grupa SAMPLE
 • Zaproszenie na przedstawienie szkolnego teatru
 • "Boże Narodzenie" Marii Dąbrowskiej
 • Pracownia informatyczna (78)
 • Zjazd Absolwentów
 • Sukcesy sportowe
 • Pracownia chemiczna
 • Grupa AIESEC
 • Konkurs Recytatorski Poezji Obcojezycznej
 • AIESEC
 • Dzień Języków Obcych
 • Dzień Języków Obcych
 • Warsztaty językowe
 • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum
 • Edukacja ekologiczna dla najmłodszych
 • Chór szkolny
 • z myślą o Seniorach
 • "Żywa lotka" - Świętokrzyski Dzień Badmintona
Opis

   

    I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu mieści się w budynku zespołu klasztornego jezuitów z 1602 r. Swą nazwę, Collegium Gostomianum, wzięło od nazwiska fundatora, Hieronima Gostomskiego. Budynek szkoły nie tylko od zawsze służył celom edukacyjnym, ale stał się jednym z najcenniejszych zabytków Sandomierza.

    Dzisiejsza szkoła to bardzo dobrze wyposażone, przyjazne miejsce pracy i kształcenia, w którym uczniowie rozwijają zainteresowania oraz przygotowują się do egzaminów maturalnych i kontynuowania nauki na studiach. Szkoła pochwalić się może nowoczesnym zapleczem edukacyjnym.

    Posiadamy dwie pracownie komputerowe w których znajduje się po 19 stanowisk, pracownie przedmiotowe zaopatrzone w multimedialne pomoce dydaktyczne (komputer, projektor, kamery internetowe), dużą salę gimnastyczną wraz z siłownią, bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną oraz stały dostęp do internetu we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. Bogate wyposażenie uzupełniamy urozmaiconą ofertą edukacyjną rozwijaną we współpracy z różnymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

    Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole: https://youtu.be/tOPVLaVjNzk oraz wokół szkoły: https://youtu.be/1a5Wa8bIbWE.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, umożliwiamy zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i pogłębianie zainteresowań poprzez:

 • zajęcia w kołach olimpijskich i przedmiotowych,

 • Indywidualny Program Nauki z uczniem zdolnym,

 • zajęcia zdalne (szkoła korzysta z usług Google Workspace, w skład których wchodzą m.in. Hangouts/Meet i Classroom), możliwość uczestnictwa w warsztatach naukowych organizowanych przez CERN, a realizowanych przez PAN w Krakowie,

 • śpiew w chórze szkolnym,

 • prezentacje twórczości młodzieży na cyklicznym „Parnasie Szkolnym” i okolicznościowych występach w czasie szkolnych uroczystości,

 • zajęcia i występy teatralne,

 • wielostronną działalność ekologiczną i udział w wielu projektach i konkursach ekologicznych,

 • prowadzenie działalności charytatywnej w ramach szkolnego wolontariatu, honorowego krwiodawstwa i drużyn ratownictwa medycznego,

 • realizację współpracy z organizacja AIESEC poprzez wizyty studyjne w szkole studentów z całego świata połączone z projektami edukacyjnymi i nauką języka angielskiego.

Szczegóły w zakładkach poniżej: "Koła zainteresowań" oraz "Zajęcia pozalekcyjne".

Oferta
w przygotowaniu
Historia

    

    Dominantą panoramy Starego Miasta w Sandomierzu jest pozostałość fundowanego w 1602 r. przez Hieronima Gostomskiego, wojewodę poznańskiego i kasztelana sandomierskiego dużego zespołu klasztornego jezuitów, zwanego od jego nazwiska Collegium Gostomianum.

    Zespół ten wznoszony był w latach 1602-1615 pod kierownictwem Michała Hintza architekta jezuickiego i składał się z dwu skrzydeł: wschodniego - przeznaczonego na szkołę i południowego - mieszczącego klauzurę klasztorną. Budynki kolegium wzniesiono na krawędzi skarpy wiślanej otaczającej kościół parafialny św. Piotra (wzmiankowany już od 1166 r.), który od 1714 r. stał się świątynią klasztorną. Zachowane wschodnie skrzydło zespołu klasztornego od początku przeznaczone było dla szkoły średniej nowego typu. Z czasem sandomierski klasztor stał się prężnym ośrodkiem szkolnym i gospodarczym.

    W 1636 r. wzniesiono seminarium duchowe dla archidiakonatu sandomierskiego i powierzono jego prowadzenie jezuitom, działał teatr szkolny, wspaniałe winnice klasztorne zaopatrywały w wino inne domy zakonne na obszarze Polski i Litwy. Z klasztorem sandomierskim związani byli w XVIII w. m.in. Gabriel Rzączyński, wybitny fizjograf, ornitolog i Józef Karsznicki – architekt. Po kasacie zakonu w 1773 r. klasztor przechodzi w zarząd Komisji Edukacji Narodowej. Zachowane skrzydło wschodnie nieprzerwanie zajmowane było przez szkołę, natomiast południowe zniszczone pożarem w 1813 r. mimo kilku prób adaptacji popadło w ruinę i dziś już nie istnieje. W okresie II wojny światowej gmach Collegium Gostomianum zajęty był na cele wojskowe, a po wojnie do 1986 r. mieściło się tu I Liceum Ogólnokształcące (jedno z najstarszych gimnazjów w Polsce).

    Gmach Collegium Gostomianum jest jednym z najcenniejszych zabytków Sandomierza. Stanowi wspaniałą dominantę w panoramie od strony Wisły, a sam zachował układ przestrzenny, wystrój architektoniczny i ocalałą w dwu kondygnacjach eliptyczną klatkę schodową, która jest pierwszą tego typu konstrukcją w Polsce. Koncepcja remontu tego obiektu i przywrócenia mu pierwotnej funkcji szkolnej uzyskała wysoką ocenę Rady Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków w Polsce.

    We wrześniu 2001 r. liceum powróciło do macierzystej siedziby.

Zajęcia pozalekcyjne
 • Działania w ramach projektów społecznych ("Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu" - Klub Jagielloński i "Młodzi Głosują" - Centrum Edukacji Obywatelskiej, "Maraton Pisania Listów" - Amnesty International);

 • Edukacja obywatelska (wizyty w sądach, zakładach karnych i spotkania z pracownikami wymiaru sprawiedliwości, współpraca z samorządem terytorialnym, lokalnymi instytucjami kultury);

 • Działania w ramach Klubu Przyjaciół Armii Krajowej;

 • Parnas Szkolny - impreza cykliczna (zazwyczaj cztery razy w roku), podczas której młodzież prezentuje swoje talenty (muzyczne, poetyckie, fotograficzne, malarskie, itp.);

 • Wiosna Poetycka - konkurs recytatorski, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sandomierskiego i okolic, któremu towarzyszy Turniej Jednego Wiersza (konkurs na najlepszy utwór poetycki, którego autorem jest uczeń);

 • Spotkania z Poezją - organizowane raz w miesiącu od 10 lat, odbywają się najczęściej w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Domu Pomocy Społecznej oraz w Collegium Gostomianum, biorą w nich udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy bibliotek, pensjonariusze DPS-u, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu;

 • Wolontariat - współpraca z Domem Pomocy Społecznej, spotkania okolicznościowe, np. Dzień Babci, Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Boże Narodzenie, itp., udział we wspólnych projektach oraz współpraca na zasadzie podpisanej umowy między uczniami a DPS-em;

 • Współpraca z Przytuliskiem na Wiśniowej;

 • Warsztaty dziennikarskie w ramach prac przy redagowaniu "Sandomierskiej Strony", dodatku do gazetki szkolnej "Spójnia";

 • Grupa Pierwszej Pomocy ,,SAMPLE” - Młodzież rozszerza wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, upowszechnia zasady bezpieczeństwa. Jej członkowie chętnie włączają się do konkursów, olimpiad, przedsięwzięć z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa, akcji krwiodawstwa, promocji zdrowego stylu życia;

 • Wyjazdy na warsztaty i wykłady naukowe np. do Narodowego Centrum Badań Jądrowych (zwiedzanie jedynego w Polsce reaktora jądrowego), warsztatach naukowych organizowanych przez CERN, pokazach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe;

 • Zajęcia z fizyki prowadzone z wykorzystaniem licznych środków dydaktycznych między innymi pokazów i doświadczeń fizycznych oraz technologii informacyjnej;

 • Zajęcia przygotowujące do matury, konkursów, olimpiad fizycznych, astronomicznych i technicznych;

 • Spójnia - gazetka szkolna wydawana od 1916 r., redagowana przez uczniów;

 • Konkursy szkolne: Napisz recenzję ulubionej książki; Książka w Twoim obiektywie;

 • Konkurs Epistolograficzny „Jeszcze nigdy tak listami nie żyłem...”;

 • Szkolny Teatr „Cegielnia” - do teatru należą wszyscy uczniowie, którzy mają zainteresowania artystyczne. To miejsce spotkań ze sztuką, ale również klub dyskusyjny, gdzie można poruszać wszystkie tematy i dobrze się bawić. Organizujemy integracyjne wyjazdy do teatrów, w których uczestniczą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zapraszamy wszystkich chętnych!;

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego;

 • II-etapowa Olimpiada Wiedzy Chemicznej - Cogito ergo sum ... uczniem Collegium Gostomianum dla uczniów Szkół Podstawowych. Finaliści i Laureaci uzyskają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły;

 • Zajęcia dodatkowe z chemii dla uczniów młodszych klas pragnących poszerzać wiedzę chemiczną oraz uczniów przygotowujących się do matury oraz konsultacje indywidualne według potrzeb uczniów;

 • Dla zainteresowanych uczniów proponujemy kontynuację Letniej Szkoły Analityki Chemicznej – tygodniowe zajęcia laboratoryjne, które odbędą się w lipcu;

 • Zajęcia dodatkowe z matematyki dla maturzystów umożliwiające pracę z arkuszami maturalnymi i kompleksowa  pomoc w  powtórkach przed egzaminem maturalnym;

 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych „Alfik”, „Kangur”, „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH”, „Matematyka bez granic”, „Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” , „Konkurs internetowy Politechniki Krakowskiej”;

 • Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • prowadzenie miesięcznika Kwadrylion – magazynu konkursów matematycznych;

 • Zajęcia pozalekcyjne z biologii rozwijające zainteresowania i przygotowujące do udziału w konkursach i olimpiadach (OWE, OBI, OWOŻiZ, konkursy: ekologiczny, biochemiczny, neurobiologiczny);    

 • Wyjazdy edukacyjne na zajęcia warsztatowe i wykłady na wyższych uczelniach w ramach współpracy Collegium Gostomianum z UMCS, UP w Lublinie, UJK w Kielcach, UJ, UW, UM w Krakowie, Collegium Medicum w Krakowie;

 • Działalność ekologiczna w ramach nauczania przedmiotu i Ośrodka Edukacji Ekologicznej;

 • Labirynty Wiedzy – program spotkań z praktykami różnych dziedzin biologicznych;

 • Warsztaty przyrodnicze w ogrodzie dendrologicznym, ekologicznym i zielonej klasie przy Collegium Gostomianum;

 • W październiku każdego roku organizujemy Halloween, podczas którego można odwiedzić tunel strachu, kupić słodkości na kiermaszu ciast i wziąć udział w konkursach na najlepsze przebranie i najstraszniejsze opowiadanie. Pieniądze zebrane podczas Halloween przekazywane były dotychczas na rzecz podopiecznych Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, wyposażenie Mieszkania Treningowego, w którym uczniowie szkoły specjalnej prowadzonej przez Caritas przechodzili trening samodzielności a także na zakup karmy dla podopiecznych Przytuliska Na Wiśniowej. Bawiąc się pomagamy!;

 • Dzień Języków Obcych w I LO Collegium Gostomianum to panele dyskusyjne, spotkania z native speakerem oraz wyjątkowymi osobowościami. Imprezę uświetniają występy wokalne i recytatorskie młodzieży naszej szkoły. W czasie przerw można było posilić się na specjalnie przygotowanych stoiskach promujących kuchnie narodowe wielu krajów, obejrzeć prezentacje, wziąć udział w grach – zabawach językowych;

 • Uczniowie CG biorą udział w konferencjach językowych w ramach projektu „Dwujęzyczne Świętokrzyskie” w Kielcach oraz w Sandomierzu, realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Koordynatorem projektu jest Andrzej Łukasik. Uczniowie z naszego     województwa oraz native speakerzy z Australii, Irlandii, Wielkiej Brytanii biorą udział w panelach dyskusyjnych, przygotowują również prezentacje. Nasi uczniowie przepięknie wykonują utwory muzyczne. Wszystko w języku angielskim;

 • Każdego roku w Collegium Gostomianum odbywa się Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej w kategorii poezja anglojęzyczna i poezja niemieckojęzyczna. Konkurs rozwija zainteresowania i talenty językowe uczniów, promuje literaturę i motywuje do poznawania     kultury i poezji obcojęzycznej. Uczestnicy prezentują bardzo     wysoki poziom. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymują karty prezentowe Empik, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Ci najlepsi mają również okazję zaprezentować się w Dniu Języków Obcych.

 • W Collegium Gostomianum odbywają się warsztaty językowe z native speaker’ami ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, w których biorą udział nasi uczniowie;

 • Działania w ramach edukacji regionalnej, między innymi: wycieczki po Sandomierzu (zwiedzanie zabytkowych obiektów), w Góry Pieprzowe, rejsy statkiem po Wiśle połączone z recytacją poezji o Sandomierzu i regionie, projekty realizowane w ramach lekcji, np., "Średniowieczny Sandomierz i okolice", "Renesansowy Sandomierz i okolice", współpraca z instytucjami kulturalnymi przy realizacji projektów, np. z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, wydawanie dodatku regionalnego "Sandomierska Strona" do gazetki szkolnej "Spójnia", tematyczne gazetki ścienne;

 • Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne: sekcja badmintona, sekcja piłki siatkowej, zumba, pilates, międzyklasowa liga halowej piłki nożnej “Gostom Parkiet Noga”, tenis stołowy, ćwiczenia w szkolnej siłowni;

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej, który stwarza szansę zdobycia indeksu na jeden z bardziej obleganych kierunków - psychologię. Możliwość udziału w organizowanych przez szkołę; spotkaniach profilaktyczno-motywujących np. w ramach projektu “Znajdź pomysł na siebie”, warsztatach np. “Jak dbać o własną samoocenę?”, “Jak się uczyć skutecznie?”, “Jak dbać o zdrowie psychiczne?”.

Koła zainteresowań
 • Przedmiotowe Koła Olimpijskie, Szkolne Koło Fotograficzn.

 • Olimpijskie Koło Filozoficzne - w zajęciach Koła może uczestniczyć każdy uczeń zainteresowany zagadnieniami filozoficznymi. Uczniowie przygotowują się do matury oraz Olimpiady Filozoficznej. Jeśli marzysz o studiowaniu np. prawa, psychologii i innych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim, to zapraszamy Cię.

 • Wielopoziomowe międzyklasowe Koło Chemiczne prowadzone wspólnie przez nauczycieli chemii dla uczniów przygotowujących się do Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej i konkursów chemicznych proponowanych przez uczelnie wyższe.

Kontakty zagraniczne

 

    AIESEC to międzynarodowa, niezależna organizacja studencka działająca w 122 krajach i zajmująca się wysyłaniem studentów - wolontariuszy w różne części świata w celach jak najbardziej różnych – są to praktyki studenckie, kursy, seminaria i wspierające je projekty. Jednym z nich są wizyty w szkołach i prowadzenie przez wolontariuszy zajęć z uczniami wszystkich typów szkół. Nasza szkoła już od 20 lat bierze udział w tych projektach. Zalety? Przede wszystkim: ćwiczenie języka angielskiego bo ten język jest obowiązkowym w AIESEC – szczególnie dla tych, którzy zdecydują się gościć wolontariuszy w swoich domach; poznawanie innych kultur, innego sposobu myślenia i życia, który prezentują wolontariusze – okazuje się, że Internet i wycieczki zagraniczne to nie wszystko. Możemy się na własne oczy przekonać, że cudzoziemiec nie gryzie i jest dokładnie taki sam jak my.

    Policzyliśmy, że w ciągu tych 20 lat odwiedziło naszą szkołę ok.100 wolontariuszy – spróbujemy wymienić kraje: USA, Meksyk, Kolumbia, Brazylia, Argentyna, Włochy, Węgry, Mołdawia, Gruzja, Rosja, Kirgistan, Indie, Sri Lanka, Chiny, Japonia, Australia, Malezja, Filipiny, Indonezja i pewnie jeszcze coś przeoczyliśmy.


Goethe-Gymnasium w Emmendingen (Niemcy)

    Współpraca z niemieckim liceum sięga 1989 roku, oficjalnie zatwierdzona została podpisaniem Aktu o Wzajemnej Współpracy w 1995 roku. Przez ten okres czasu odbyło się wiele spotkań młodzieży, nie tylko w Niemczech i Polsce, ale również, w ramach projektów międzynarodowych Comenius i Erasmus, we Francji, we Włoszech i na Litwie.


Ród Gostomskich (Niemcy, USA)

    Potomkowie Hieronima Gostomskiego, fundatora Collegium Gostomianum wspierają rokrocznie działania edukacyjne, zachęcając szczególnie do intensywnej nauki języków obcych. Dieter von Gostomski i jego syn Christoph von Gostomski są regularnymi gośćmi w naszej szkole z okazji dorocznego święta "Hieronimki". Thomas von Gostomski z Ohio, z racji znacznej odległości bywa rzadziej w Sandomierzu, jest mimo to w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego i ocenia drogą e-mailową językowe prace konkursowe.

Zakres wiekowy
15-19 lat
Dojazd

    Samochodem osobowym można najbliżej dojechać w okolice Katedry Sandomierskiej i zaparkować samochód na parkingu przy ul. Mariackiej.

    Komunikacja miejska i podmiejska: najbliższy przystanek mieści się przy Bramie Opatowskiej.

Drzwi otwarte

26 kwietnia 2023 r., godz. 9.00 - 13.30

Współpraca z pracodawcami
 • Zajęcia poglądowe w sądach: rejonowym w Sandomierzu, okręgowym w Tarnobrzegu w celu ugruntowania edukacji obywatelskiej i prawnej.
 • "Lekcje z ZUS" – lekcje z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Lekcje prowadzone przez specjalistów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 • Dzień Przedsiębiorczości” – jednodniowe praktyki w celu lepszego poznania wybranego zawodu.

 • Spotkania z absolwentami CG – przedstawicielami różnych instytucji i profesji.

Osiągnięcia

Collegium Gostomianum to synonim szkoły z wciąż przybywającymi tytułami, wyróżnieniami oraz osiągnięciami uczniów i ich opiekunów:

http://lo1.sandomierz.pl/dyplomy

http://lo1.sandomierz.pl/cgarch/olimpiady

Collegium Gostomianum szczyci się długą listą znamienitych wychowanków, którzy w miarę swoich możliwości wspierają codzienną działalność dydaktyczno-wychowawczą liceum. 

http://confraternitas.pl/index.php?p=1_113_Absolwenci

W ofercie edukacyjnej nie znajdziemy wprawdzie żadnej klasy sportowej, nie oznacza to jednak, że sukcesy sportowe są nam obce - przez trzy kolejne lata, w 2017, 2018 i 2019 roku szkolna drużyna piłki siatkowej dziewcząt zdobywała srebrny medal podczas Finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Dziewcząt.


Współpraca z uczelniami wyższymi

W Collegium Gostomianum działają klasy patronackie Politechniki Świętokrzyskiej, współpraca z UJ, UW, UJK, UMCS, SGH, AGH, politechnikami  oraz uniwersytetami medycznymi, ekonomicznymi, przyrodniczymi.

Adres email IODO
gradzinski@powiat.sandomierz.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum jest Dyrektor, z siedzibą przy ul. Długosza 7, 27-600 Sandomierz, ( e-mail: 1losand@lo1.sandomierz.pl).
Telefon jednostki przetwarzającej dane
15 832 52 45
E-mail jednostki przetwarzającej dane
1losand@lo1.sandomierz.pl
Telefon IODO
156441010