Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Adres
Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 22 45
Fax
15 832 22 45
E-mail
Strona www
Dyrektor
Barbara Majewska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Jubileusz 70 - lecia szkoły
 • Jubileusz 70 - lecia szkoły
 • 100 - osobowy chór podczas wykonywania hymnu na 100 - lecie odzyskania niepodległości
 • Wolontariusze podczas wizyty w Domu Dziecka w Łoniowie
 • Salon Maturzysty
 • Sandomierski Festiwal Piosenki Angielskiej
 • Samorząd Uczniowski
 • Zajęcia laboratoryjne klasy biol-chem
 • Zajęcia laboratoryjne z mikrobiologii
 • Chór szkolny w czsie uroczystości patriotycznych
 • Dzien Otwarty szkoły
 • Dzień Otwarty zajęcia brydżowe
 • Wizyta uczniów w UM w Łodzi - pracownia stomatologiczna
 • UM w Łodzi, wydział symulacji z udziałem naszych uczniów
 • Występ chóru szkolnego przed Starostwem Powiatowym na 100 rocznicę odzyskania niepodległości
 • Występ chóru szkolnego na Zamku Królewskim w Sandomierzu
 • Walentynki na wesoło.
 • Jeden z ciekawych wyjazdów sportowych.
 • Samorząd Szkolny w akcji.
 • Kolejny test próbny pisany w przyjaznych warunkach.
 • Jedno z wyjść edukacyjnych naszej młodzieży (zgadnij gdzie?)
 • Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach patriotycznych.
 • Sukces powiatowy naszych siatkarek - I miejsce
 • Nasz chór został zakwalifikowany do Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska - 2021 roku.
 • I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców - 2022 r.
 • "Orzeł Ortografii" - 2022 r.
 • Bieg z Marzanną - 2022 r.
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów przyszłych klas pierwszych - 2021 r.
 • Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych - 2022 r.
 • Warsztaty laboratoryjne na lekcjach biologii
 • Walentynki 2023
 • "Orzeł ortografii"
 • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej członków organizacji "Młode Białe Orły"
Opis

„Kościuszko – szkoła przy dobrej drodze.

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu jest szkołą publiczną, bezpłatną, o długoletniej, bo liczącej ponad siedemdziesiąt pięć lat, tradycji. Wielu jego absolwentów to osoby związane ze sferą nauki, polityki, sądownictwa i sportu. Wystarczy choćby przypomnieć takie nazwiska jak: Piotr Nurowski, Andrzej Ryński, Jerzy Jaskiernia, Jerzy Stępień, Krzysztof Burek, Maciej Borowiec, Edyta Bielak – Jomaa, Dagmara Dominiczak, Karolina Kołeczek. Kadra pedagogiczna „Dwójki” to w większości także jej absolwenci. Placówka mieści się w pochodzącym z 1927 roku budynku, usytuowanym w doskonałym punkcie: przy głównej ulicy miasta, blisko centrum, pomiędzy dwoma parkami.

Liceum zajmuje połowę dwupiętrowego budynku, w którym znajduje się 16 sal lekcyjnych. Młodzież II LO uczy się języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademią Ekonomiczno - Humanistyczną w Warszawie, Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu.  Ponadto klasa humanistyczno - prawna objęta jest patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Nauczyciele II LO realizują projekty edukacyjne, językowe,  prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania oraz przygotowujące uczniów klas maturalnych do egzaminów zewnętrznych. Należy wspomnieć, że zdawalność egzaminu maturalnego w szkole jest bardzo wysoka, często wynosi 100% lub oscyluje bardzo blisko tego wyniku.

Szkoła jest od lat organizatorem kilku cyklicznych imprez: Sandomierskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej, Targów Edukacyjnych, Memoriału Lekkoatletycznego Piotra Nurowskiego, konkursu historycznego "Dzieje Sandomierza", Powiatowego Dyktanda "Orzeł Ortografii". Młodzież szkolna aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i miejskich imprezach kulturalnych, m. in. w Narodowym Czytaniu czy Żywych Witrynach Historii. Uczniowie II LO działają w wolontariacie, biorą udział w akcjach charytatywnych, bardzo często sami je inicjują i organizują. Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych prowadzone są zajęcia w blokach przedmiotowych korelujących z profilami klas.

Szkoła ma swoje stałe miejsce na mapie miasta i regionu. Jest bardzo pozytywnie postrzegana w środowisku i ze względu na wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, przyjazną dla uczniów atmosferę oraz dobre wyniki cieszy się bardzo dużą popularnością.

Oferta
Koła zainteresowań

Zajęcia z brydża sportowego, chór, kółka: szachowe, chemiczne, fizyczne, matematyczne, językowe, informatyczne, SKS.

Zakres wiekowy
15 - 19
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów przygotowujące do egzaminu zewnętrznego.

Historia

    Historia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu sięga roku 1927, kiedy to w budynku przy ulicy Mickiewicza 9, wzniesionym z inicjatywy burmistrza S. Więckowskiego, dokonano otwarcia dwóch szkół: Publicznej Szkoły Powszechnej im. I. Mościckiego (kierowanej przez W. Górkiewicza)  i Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Królowej Jadwigi (kierowanej przez S. Szelesta).

    Podczas okupacji obiekt został zajęty najpierw przez wojska niemieckie, później w 1944 r. przez armię radziecką, co doprowadziło do jego znacznej dewastacji. 26 września 1944 r. w bardzo trudnych warunkach uruchomiono Publiczną Szkolę Powszechną pod kierownictwem F. Kolasy.

    W 1947 r. w odremontowanym budynku pracę rozpoczęły Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 - jedenastoletnia, z klasą licealną dla chłopców, przemianowana następnie na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W popularnej "Kolasówce" przekształconej w szkołę żeńską w roku szkolnym 1948/1949, nadal funkcjonowała jedna klasa koedukacyjna (obok dwóch żeńskich klas ósmych). W 1951 r. pierwsze świadectwa dojrzałości odebrało 21 dziewcząt. W 1952 r. w 8 oddziałach liceum naukę pobierało 297 uczniów.

    1 lipca 1966 r. na mocy orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach placówkę podzielono na Szkołę Podstawową nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące pod wspólnym kierownictwem (w kolejnych latach: K. Karolewskiego, J. Lisaka, E. Czai).

W tym samym roku dzięki inicjatywie nauczycielki historii, I. Żwinklewicz szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki.

    Za kadencji M. Kunki (1978-1991) obiekt rozbudowano o nowe skrzydło mieszczące 6 sal lekcyjnych, stołówkę i salę gimnastyczną.

    W 1991 r. na wniosek nowo wybranego dyrektora A. Pfeiffera (1991-2006) Kuratorium Oświaty zadecydowało o ustanowieniu Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. W 1998 r. uruchomiona została oficjalna strona www szkoły i skrzynka e-mail.

    Od 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. We wrześniu 2002 r. naukę w liceum w zreformowanym cyklu trzyletnim rozpoczęło siedem klas pierwszych.

    W latach 2006 - 2021 funkcję dyrektora pełnił R. Ryński, którego we wrześniu  2021 r. na tym stanowisku zastąpiła B. Majewska.

    Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły z okazji 70-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu 2017 r. 

Osiągnięcia


Osiągnięcia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

w Sandomierzu w latach 2018 - 2024Marzec 2024 r. - I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt

Marzec 2024 r. - I miejsce Aleksandra Kosińskiego w Powiatowym Dyktandzie dla Szkół Ponadpodstawowych "Orzeł Ortografii"

Styczeń 2024 r. - przyznanie II LO Brązowej Tarczy w rankingu Perspektyw

Grudzień 2023 r. - II miejsce w Powiatowym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt

Listopad 2023 r. - I miejsce Wiktora Ziółka w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Wrzesień 2023 r. - tytuł pierwszego laureata dla drużyny II LO w Ogólnopolskim Konkursie "Problemy prawa? Prosta sprawa!"

Luty 2023 r. - I miejsce Dawida Barana w Powiatowym Dyktandzie dla Szkół Ponadpodstawowych "Orzeł Ortografii"

Styczeń 2023 r. - przyznanie II LO Brązowej Tarczy w rankingu Perspektyw

Grudzień 2022 r. - II miejsce w Międzyszkolnym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt

Listopad 2022 r. - stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy kl. IV a Gabrieli Kolasińskiej

Wrzesień 2022 r. - nagroda Quality Label za realizację projektu ekologicznego eTwinning

Wrzesień 2022 r. - podpisanie aktu partnerstwa z UMSC w Lublinie

Maj 2022 r. - I miejsce Gabrieli Kolasińskiej w Powiatowym Konkursie "Dzieje Sandomierza"

Kwiecień 2022 r. - II miejsce Tomasza Bukszyńskiego w XIII Świętokrzyskim Konkursie Poezji w Języku Angielskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Kwiecień 2022 r. - II miejsce Julii Stępień i Bartłomieja Przyłuckiego podczas Powiatowej Sesji Ekologicznej "Ekologia
w moim środowisku"

Kwiecień 2022 r. - I miejsce Gabrieli Bednarczyk oraz II miejsce Natalii Jankowskiej w Sandomierskim Festiwalu Piosenki Angielskiej

Marzec 2022 r. – I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców

Marzec 2022 r. – Nikola Góral i Bartosz Drobiazg - laureatami międzynarodowego konkursu "Castle&Regions"

Marzec 2022 r. – I miejsce Dawida Barana, II miejsce Alicji Kopeć oraz III miejsce Oliwii Majki w Powiatowym Dyktandzie dla Szkół Ponadpodstawowych "Orzeł Ortografii"

Marzec 2022 r. – objęcie patronatem II LO przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

Styczeń 2022 r. – przyznanie II LO Brązowej Tarczy w rankingu Perspektyw

Grudzień 2021 r. – stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy kl. IIcg Julii Kolery oraz ucznia kl. IIIa Mateusza Gawrona

Listopad 2021 r. – IV miejsce ucznia Bartłomieja Przyłuckiego w finale XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Listopad 2021 r. – III miejsce ucznia Dawida Barana w wojewódzkiej edycji IX Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

Czerwiec 2021 r. – Julia Stępień – finalistką Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Marzec 2020 r. – stypendium dla Agaty Rączkiewicz dla uczniów uzdolnionych w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego

Marzec 2020 r. – zakwalifikowanie chóru szkolnego do projektu ,,Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” (edycja 2020 r.)

Luty 2020 r. – stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy kl. IIIa Alicji Grzybek

Styczeń 2020 r. – II miejsce uczennicy Elżbiety Skowron w konkursie Talent Beauty Show organizowanym przez Filię UJK w Sandomierzu

Grudzień 2019 r. – uzyskanie przez II LO certyfikatu bezpieczeństwa w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2018-2020

Grudzień 2019 r. – III miejsce  uczennicy Julii Grębowiec w konkursie plastycznym w ramach kampanii „Reagując – Ratujesz"

Czerwiec 2019 r. – uzyskanie przez II LO certyfikatu szkoły promującej zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem

Maj 2019 r. – II miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Rozstawnych w Strawczynie

Kwiecień 2019 r. – stypendium dla Pauliny Winiarskiej, Katarzyny Trelskiej oraz Zuzanny Paciochy w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego

Marzec 2019 r. – przystąpienie II LO do Federacji Szkół Kościuszkowskich

Luty 2019 r. – stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy kl. IIa Alicji Grzybek.

Listopad 2018 r. – III miejsce uczennicy Dominiki Walas w finale XXVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Wrzesień 2018 r. – II miejsce uczennicy Gabrieli Modras w Powiatowym Biegu Niepodległości Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego

Czerwiec 2018 r. – I miejsce (zespołowo ) w VI Memoriale Lekkoatletycznym Piotra Nurowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego

Maj 2018 r. – podpisanie umowy partnerskiej z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Kwiecień 2018 r. – uczeń Przemysław Sztaba - finalistą ogólnopolskiej 42 Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu

Styczeń 2018 r. – zakwalifikowanie się uczniów Natalii Barańskiej i Bartłomieja Kłaka do okręgowego etapu XXXIII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Styczeń 2018 r. – stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy kl. IIa Mileny Hagdej


Współpraca z pracodawcami

Udział szkoły w corocznych Targach Pracy. Organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych.

Dojazd

Szkoła jest zlokalizowana w centrum miasta bezpośrednio przy przystanku komunikacji miejskiej i prywatnej.

Drzwi otwarte

19 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 - 13.15

Współpraca z uczelniami wyższymi

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski,  Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w |Kielcach, Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie.

Patronat Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Adres email IODO
gradzinski@powiat.sandomierz.pl
Telefon IODO
15 644 10 10 wew. 378
Kontakty zagraniczne

Językowe projekty międzynarodowe realizowane we współpracy ze szkołami z Turcji, Słowenii, Włoch, Czech i Słowacji.

Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
Telefon jednostki przetwarzającej dane
(15)832 22 45
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@2lo.sandomierz.pl