Sandomierz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Adres
Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 22 45, 533 822 245
Fax
158322245
E-mail
Strona www
Dyrektor
Roman Ryński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Jubileusz 70 - lecia szkoły
 • Jubileusz 70 - lecia szkoły
 • 100 - osobowy chór podczas wykonywania hymnu na 100 - lecie odzyskania niepodległości
 • Wolontariusze podczas wizyty w Domu Dziecka w Łoniowie
 • Salon Maturzysty
 • Sandomierski Festiwal Piosenki Angielskiej
 • Samorząd Uczniowski
 • Zajęcia laboratoryjne klasy biol-chem
 • Zajęcia laboratoryjne z mikrobiologii
 • Chór szkolny w czsie uroczystości patriotycznych
 • Dzien Otwarty szkoły
 • Dzień Otwarty zajęcia brydżowe
 • Wizyta uczniów w UM w Łodzi - pracownia stomatologiczna
 • UM w Łodzi, wydział symulacji z udziałem naszych uczniów
 • Występ chóru szkolnego przed Starostwem Powiatowym na 100 rocznicę odzyskania niepodległości
 • Występ chóru szkolnego na Zamku Królewskim w Sandomierzu
Opis

„Dwójka” – szkoła przy dobrej drodze.

 

     II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu jest szkołą publiczną, bezpłatną, o długoletniej, bo liczącej ponad siedemdziesiąt lat, tradycji. Wielu jego absolwentów to osoby związane ze sferą nauki, polityki, sądownictwa i sportu. Wystarczy choćby przypomnieć takie nazwiska jak: Piotr Nurowski, Andrzej Ryński, Jerzy Jaskiernia, Jerzy Stępień, Krzysztof Burek, Maciej Borowiec, Edyta Bielak – Jomaa, Dagmara Dominiczak, Karolina Kołeczek. Kadra pedagogiczna „Dwójki” to w większości także jej absolwenci. Placówka mieści się w pochodzącym
z 1927 roku budynku, usytuowanym w doskonałym punkcie: przy głównej ulicy miasta, blisko centrum, pomiędzy dwoma parkami.

     Liceum zajmuje połowę dwupiętrowego budynku, w którym znajduje się 16 sal lekcyjnych. Obecnie w szkole uczy się 401 uczniów w 15 oddziałach, o takich profilach kształcenia jak: matematyczno-fizyczny, humanistyczny, matematyczno-geograficzny oraz biologiczno-chemiczny. Młodzież II LO uczy się języka angielskiego i niemieckiego, istnieje również możliwość nauki języka hiszpańskiego.Kilka lat temu szkoła współpracowała z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, obecnie zaś nawiązała kontakt z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

     Nauczyciele II LO prowadzą dla uczniów zajęcia rozwijające ich zainteresowania oraz przygotowujące uczniów klas maturalnych  do egzaminów zewnętrznych. Należy wspomnieć, że zdawalność egzaminu maturalnego w szkole jest bardzo wysoka, często wynosi 100% lub oscyluje bardzo blisko tego wyniku.

   Szkoła jest od lat organizatorem kilku cyklicznych imprez: Festiwalu Piosenki Angielskiej,Targów Edukacyjnych, Memoriału Lekkoatletycznego Piotra Nurowskiego. Młodzież szkolna aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i miejskich imprezach kulturalnych, m.in. w Narodowym Czytaniu
w Żywych Witrynach Historii. Uczniowie II LO działają w wolontariacie, biorą udział w akcjach charytatywnych, bardzo często sami organizują różne przedsięwzięcia tego typu.

     Szkoła ma swoje stałe miejsce na mapie miasta i regionu, jest bardzo pozytywnie postrzegana w środowisku i ze względu na wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, przyjazną dla uczniów atmosferę oraz dobre wyniki cieszy się bardzo dużą popularnością.

 

Oferta
Koła zainteresowań
Zajęcia z brydża sportowego, zajęcia dodatkowe dla maturzystów.
Zakres wiekowy
15 - 19
Zajęcia pozalekcyjne
Chór szkolny
Historia

Historia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu sięga roku 1927, kiedy to w budynku przy ulicy Mickiewicza 9, wzniesionym z inicjatywy burmistrza S. Więckowskiego, dokonano otwarcia dwóch szkół: Publicznej Szkoły Powszechnej im. I. Mościckiego (kierowanej przez W. Górkiewicza)  i Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Królowej Jadwigi (kierowanej przez S. Szelesta). Podczas okupacji obiekt został zajęty najpierw przez wojska niemieckie, później w 1944 r. przez armię radziecką, co doprowadziło do jego znacznej dewastacji. 26 września 1944 r. w bardzo trudnych warunkach uruchomiono Publiczną Szkolę Powszechną pod kierownictwem F. Kolasy. W 1947 r. w odremontowanym budynku pracę rozpoczęły Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 - jedenastoletnia, z klasą licealną dla chłopców, przemianowana następnie na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W popularnej "Kolasówce" przekształconej w szkołę żeńską w roku szkolnym 1948/1949, nadal funkcjonowała jedna klasa koedukacyjna (obok dwóch żeńskich klas ósmych). W 1951 r. pierwsze świadectwa dojrzałości odebrało 21 dziewcząt. W 1952 r. w 8 oddziałach liceum naukę pobierało 297 uczniów. 1 lipca 1966 r. na mocy orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach placówkę podzielono na Szkołę Podstawową nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące pod wspólnym kierownictwem (w kolejnych latach: K. Karolewskiego, J. Lisaka, E. Czai). W tym samym roku dzięki inicjatywie nauczycielki historii, I. Żwinklewicz szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki. Za kadencji M. Kunki (1978-1991) obiekt rozbudowano o nowe skrzydło mieszczące 6 sal lekcyjnych, stołówkę i salę gimnastyczną. W 1991 r. na wniosek nowo wybranego dyrektora A. Pfeiffera (1991-2006) Kuratorium Oświaty zadecydowało o ustanowieniu Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. W 1998 r. uruchomiona została oficjalna strona www szkoły i skrzynka e-mail. Od 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. We wrześniu 2002 r. naukę w liceum w zreformowanym cyklu trzyletnim rozpoczęło siedem klas pierwszych. Od roku szkolnego 2006/2007 do chwili obecnej funkcję dyrektora pełni R. Ryński. Uroczysty zjazd absolwentów i wychowanków szkoły z okazji 70-lecia jej istnienia odbył się we wrześniu 2017 r. 

Osiągnięcia

Osiągnięcia II Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu
w okresie od marca 2011 do marca 2020 r.

 Marzec 2020 r. – otrzymanie przez uczennicę kl. Id Agatę Rączkiewicz Stypendium dla uczniów uzdolnionych w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego

Marzec 2020 r. – zakwalifikowanie chóru szkolnego do projektu ,,Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” (edycja 2020 r.)

Luty 2020 r. – otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przez uczennicę kl. IIIa Alicję Grzybek

Styczeń 2020 r. – zdobycie przez Elżbietę Skowron uczennicę kl. IIa, II miejsca w konkursie Talent Beauty Show organizowanym przez Filię UJK w Sandomierzu

Grudzień 2019 r. – uzyskanie przez II LO certyfikatu bezpieczeństwa w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2018-2020

Grudzień 2019 r. – zajęcie III miejsca przez uczennicę kl.IIc Julię Grębowiec w konkursie w ramach kampanii „Reagując - Ratujesz"

Czerwiec 2019 r. – uzyskanie przez II LO certyfikatu szkoły promującej zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem

Maj 2019 r. – zdobycie II miejsca przez uczennice II LO w Świętokrzyskich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Rozstawnych w Strawczynie

Kwiecień 2019 r. – otrzymanie przez uczennice II LO Paulinę Winiarską, Katarzynę Trelską oraz Zuzannę Paciochę stypendiów w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego

Marzec 2019 r. – przystąpienie II LO do Federacji Szkół Kościuszkowskich

Luty 2019 r. – otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przez uczennicę kl. IIa Alicję Grzybek.

Listopad 2018 r. – zajęcie III miejsca przez uczennicę II LO Dominikę Walas w finale XXVI edycji wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Wrzesień 2018 r. – zajęcie II miejsca przez uczennicę II LO Gabrielę Modras w Powiatowym Biegu Niepodległości Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego

Czerwiec 2018 r. – zajęcie przez II LO I miejsca w VI Memoriale Lekkoatletycznym Piotra Nurowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego

Maj 2018 r. – podpisanie umowy partnerskiej z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Kwiecień 2018 r. – uczeń klasy IIIa Przemysław Sztaba finalistą ogólnopolskiej 42 Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu

Styczeń 2018 r. – zakwalifikowanie się uczniów II LO Natalii Barańskiej i Bartłomieja Kłaka do okręgowego etapu XXXIII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Styczeń 2018 r. – otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przez uczennicę kl. IIa Milenę Hagdej

Wrzesień 2017 r. – Grudzień 2017 r. – realizacja projektu „Pokonać bariery” realizowanego w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”

Czerwiec 2017 r. – zajęcie I miejsca przez uczennicę kl. IIa Michalinę Wojnę w konkursie plastycznym „Sandomierszczyzna - moja mała ojczyzna”

Czerwiec 2017 r. – zakwalifikowanie się ucznia kl. II b Michała Wiśniewskiego do etapu wojewódzkiego XV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zorganizowanej przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach

Czerwiec 2017 r. – wyróżnienie dla uczennicy II LO Julii Komorowskiej w ogólnopolskim konkursie plastycznym „TĘCZA”

Czerwiec 2017 r. – zajęcie przez II LO II miejsca w V Memoriale Lekkoatletycznym Piotra Nurowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego

Grudzień 2015 r. – zajęcia II miejsca przez ucznia II LO Rafała Chmiela oraz III miejsca przez uczennicę Nadię Grzybek w finale XXIII Edycji Wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

Grudzień 2014 r. – otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przez ucznia kl. IIId Karola Stasiaka

Październik 2014 r. – uzyskanie tytułu finalistek przez uczennice II LO: Paulinę Sierant, Magdalenę Kozieł, Kingę Wójcik, Aleksandrę Marzec w konkursie plastyczno - fotograficznym „Niezwykły Sandomierz” zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sandomierzu

Kwiecień 2014 r. – uzyskanie tytułu finalistek przez siatkarki II LO: Monikę Pietrasik (kapitan zespołu), Aleksandrę Kuczyńską, Aleksandrę Fietko, Wiolettę Kubrak, Dominikę Obrębską, Paulinę Maruszczak, Katarzynę Borcuch, Aleksandrę Pawełek i Ewelinę Potyrak w Wojewódzkich Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej piłki siatkowej dziewcząt

Kwiecień 2014 r. – uzyskanie przez II LO tytułu „Szkoła Dialogu 2013”

Marzec 2014 r. – zakwalifikowanie się uczniów II LO: Katarzyny Borcuch, Katarzyny Tyban, Aleksandry Stępień, Marty Rewery, Grzegorza Maciąga, Mateusza Kwietnia, Konrada Mroczka i Pawła Płazy do okręgowego etapu Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Październik 2013 r. – otrzymanie przez II LO certyfikatu miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym w projekcie „Trochę kultury – uczymy się razem”

Czerwiec 2013 r. – organizacja I Memoriału Lekkoatletycznego Piotra Nurowskiego

Maj 2013 r. – siatkarki II LO: Kubrak Wioletta, Fietko Aleksandra, Kuczyńska Aleksandra, Obrębska Dominika, Maruszczak Paulina, Stawiarz Magdalena, Borcuch Katarzyna, Pietrasik Monika, Grębowiec Magdalena, Nasternak Iga Wicemistrzyniami Województwa Świętokrzyskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt 2013

Wrzesień 2012 r. – wyróżnienie dla uczennic II LO: Kingi Fiuk, Wiktorii Jarosz, Darii Gorczycy w ramach konkursu „Młodzi dla historii” podczas IV Festiwalu filmów dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni

Luty 2012 r. – złoty medal dla uczennicy II LO Karoliny Kołeczek na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

Wrzesień 2011 r. – Sierpień 2012 r. – realizacja projektu „Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czerwiec 2011 r. – uzyskanie tytułu laureatek przez uczennice II LO: Kingę Fiuk, Wiktorię Jarosz i Darię Gorczycę w ogólnopolskim konkursie Muzeum Historii Polski i Fundacji Banku Zachodniego WBK "Rówieśnicy”

Marzec 2011 r. – udział uczniów II LO w programie „Enter Your Future”

Coroczna organizacja Festiwalu Piosenki Angielskiej


Współpraca z pracodawcami
Udział Szkoły w corocznych Targach Pracy.
Dojazd

Szkoła jest zlokalizowana w centrum miasta bezpośrednio przy przystanku komunikacji miejskiej i prywatnej.


Drzwi otwarte

Termin Dni Otwartych szkoły zostanie ogłoszony później, jeśli będzie taka realna możliwość.