Sandomierz
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Zespół szkół
Adres
Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
Telefon
15 832 34 71
Fax
15 832 34 71
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Alicja Szatan
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • oferta edukacyjna
 • Mokoszyńskie Święto Plonów 2022
 • Zespół Pieśni i Tańca "Mokoszynianie"
 • Bieg "Tropem Wilczym " - 2023
 • zawody sportowe - Przeciąganie liny
 • baza dydaktyczna
 • baza dydaktyczna
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • baza dydaktyczna
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • zajęcia praktyczne - technik ogrodnik
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • baza dydaktyczna
 • praktyka zawodowa
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • baza dydaktyczna
 • zajęcia praktyczne - technik ogrodnik
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Konkurs "Formujemy korony jabłoni"
 • Klasa mechanizacji i agrotroniki na praktyce w Grecji
 • Podsumowanie Projektu "ERASMUS+"
 • Projekt "Erasmus+"
 • "Mokoszynianie"
 • Wielkanocny Kiermasz Świąteczny
 • Wielkanocny Kiermasz Świąteczny
Opis

                                                    

   

    Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie jest placówką kształcącą młodzież w zawodach rolniczych. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Proponujemy naukę w technikum na atrakcyjnych kierunkach kształcenia. Priorytetem ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie jest gruntowne wykształcenie uczniów w ramach wybranego zawodu, zapewnienie im optymalnych możliwości rozwoju oraz dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy. W tym celu sukcesywnie udoskonalamy bazę dydaktyczną i lokalową szkoły. Nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie oraz pomoce naukowe najwyższej jakości uatrakcyjniają proces kształcenia i wpływają na jego efektywność.Uczniowie odbywają praktyki w szkole i u potencjalnych pracodawców. Mają też możliwość zdobywania praktyki zagranicą.

    Ponadto w trakcie nauki uczestniczą w wielu kursach i szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje (bezpłatnie). Są także beneficjentami wielu atrakcyjnych projektów w ramach ERASMUS+, POWER, RPO. Szkoła przygotowuje do korzystania z funduszy strukturalnych oraz dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Ukończenie szkoły daje zawód umożliwiający wejście na rynek pracy lub założenie własnej działalności, nie zamykając drogi do dalszego kształcenia. Uczniowie mogą zdać maturę i kontynuować naukę na wyższych uczelniach.


Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące bazy dydaktycznej szkoły.


    Architektura Krajobrazu

    W zawodzie Technik Architektury Krajobrazu zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w szkole i gospodarstwie szkolnym w zależności od tematyki zajęć. Pracownia szkolna wyposażona jest w laptopy z zainstalowanymi programami do rysowania Achicad oraz „Zaprojektuj swój ogród” i obróbki grafiki Gimp. W ramach prowadzenia zajęć z rysunku odręcznego i technicznego uczniowie mogą korzystać z desek kreślarskich i specjalistycznych stołów. Posiadamy również duże zaplecze materiałów plastycznych (podobrazia, sztalugi, farby, pastele, kredki, itp.) w celu wykonywania wszelkiego typu rysunków i projektów ogrodów.

    Szkoła wyposażona jest w profesjonalny sprzęt geodezyjny: niwelator, teodolit, łaty i tyczki geodezyjne, średnicomierz, statywy, taśmy miernicze, szpilki, żabka, libella, węgielnica i wysokościomierz optyczny. Za pomocą sprzętu geodezyjnego uczniowie wykonują prace inwentaryzacyjne w terenie. Pokaźna kolekcja roślin doniczkowych wspomaga realizację podstawy programowej.

    Szkoła dysponuje szklarnią i tunelem foliowym umożliwiającym uprawę roślin. Wszelkie prace nasadzeniowe i pielęgnacyjne ułatwia nam specjalistyczny sprzęt ogrodniczy. W ogrodzie szkolnym i ogródku botanicznym mamy różnorodną kolekcję drzew, krzewów, bylin i kwiatów, która wykorzystujemy w zakresie zadań dydaktycznych.


    Weterynaria

    Do kształcenia w zawodzie technik weterynarii szkoła dysponuje salą zootechniki, laboratoryjną, zabiegową i groomerską. Na wyposażeniu pracowni posiadamy:

 • stół sekcyjny,
 • stoły laboratoryjne,
 • mikroskopy do badania zwierzęcego materiału biologicznego,
 • preparaty chemiczne potrzebne do analiz krwi i mleka,
 • wirówkę umożliwiającą rozdzielenie składników krwi,
 • analizator hematologiczny,
 • analizator biochemiczny,
 • aparat EKG,
 • aparat USG,
 • fantom psa,
 • modele skóry, ucha, zęba, serca,
 • modele anatomiczne zwierząt domowych - świnia, kot, owca,
 • naturalny model konia,
 • kompletne szkielety zwierząt gospodarskich,
 • zestawy inseminacyjne, pojemniki z ciekłym azotem,
 • narzędzia do poskramiania zwierząt gospodarskich,
 • próbki pasz stosowanych w karmieniu zwierząt,
 • program komputerowy WinPasze EDU do ustalania dawek pokarmowych dla zwierząt,
 • stół trymerski z kołami, wysięgnikiem i koszem,
 • wannę do kąpieli zwierząt z rampą,
 • specjalistyczną suszarkę na stojaku.

   

    Mechanizacja rolnictwa i agrotronika

    Zajęcia praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbywają się w nowo wybudowanym budynku oddanym na potrzeby uczniów i szkoły w 2019 roku. Szkoła posiada bogaty i nowoczesny park maszyn rolniczych eksploatowanych podczas prac polowych w 65 hektarowym gospodarstwie szkolnym.

    Do realizacji zadań dydaktycznych posiadamy kosiarkę rotacyjną, sadzarkę do ziemniaków, kombajn do ziemniaków, dwa siewniki o szerokości roboczej 2,7 m i 3,0 m, pługi dwu i trzyskibowe, kultywatory, rozsiewacz do nawozu, opryskiwacz polowy zawieszany, opryskiwacz sadowniczy, ciągniki rolnicze C 330, C 360, MF 3512 i dwa ciągniki TL 90A New Holland, kombajn zbożowego New Holland, brony uprawowe, brony talerzowe, agregat uprawowy, glebogryzarkę sadowniczą, sadzarkę do rozsady karuzelową, maszyny do formowania redlin, siewnik punktowy do warzyw, rozdrabniacz do gałęzi, wygarniacz do gałęzi, rozrzutnik do obornika, przyczepę samozbierającą, przyczepy ciągnikowe.

    Do realizacji zajęć z pojazdów rolniczych mamy do dyspozycji warsztaty wyposażone w podnośnik kolumnowy i kanał diagnostyczny. Warsztat wyposażony jest w przyrząd do badania wtryskiwaczy PRW-3, przyrząd do pomiaru ciśnienia sprężania, średnicówkę, tester diagnostyczny, wyważarkę i montażownice do kół oraz urządzenie do ustawiania geometrii kół. Dodatkowo warsztat dysponuje modelami: model instalacji elektrycznej ciągnika, model instalacji pneumatyczny, model sprzęgła dwustopniowego.

    Pracownia agrotroniki wyposażona jest w zestaw laptopów z oprogramowaniem w zakresie agrotroniki. Na zajęciach praktycznych z agrotroniki wykorzystujemy ciągnik rolniczy i kombajn wyposażony w zestaw GPS do precyzyjnego prowadzenia. Agregat uprawowo - siewny będzie wykorzystywany do realizacji ćwiczeń z precyzyjnego siewu i prowadzenia zestawu w oparciu o sygnał GPS.

    W ramach realizacji podstawy programowej jest prowadzony kurs nauki jazdy kat. B i T, kurs operatora kombajnu zbożowego. Zajęcia teoretyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki prowadzone są w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.


    Ogrodnictwo

    W zawodzie technik ogrodnik szkolenie zawodowe realizowane jest w trzech obszarach: produkcja sadownicza, produkcja warzywnicza i produkcja roślin ozdobnych realizowanych w szkolnym gospodarstwie ogrodniczym.

    Na potrzeby dydaktyczne w gospodarstwie szkolnym prowadzona jest uprawa:

 • roślin sadowniczych - jabłonie, wiśnie, porzeczki czarne, truskawki, winorośl oraz jagoda kamczacka,
 • warzyw,
 • ziół,
 • roślin ozdobnych.

    Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie realizują w:

 • szklarni,
 • tunelu foliowym,
 • sadzie pod siatką antygradową,
 • ogródku botanicznym,
 • ogrodzie dydaktycznym.

    Do prowadzenia zajęć praktycznych uczniowie w zawodzie technik ogrodnik wykorzystują:

 • ciągnik ogrodniczy wraz ze sprzętem do pielęgnacji terenów zieleni i uprawy roli,
 • nowoczesne przyrządy pomiarowe pomocne przy prowadzeniu produkcji, między innymi: pH - metry, jędrnościomierze, refraktometry,
 • w zakresie zbioru owoców otrząsarkę do owoców miękkich, kombajn do zbioru owoców jagodowych,
 • w zakresie ochrony i pielęgnacji opryskiwacze ogrodnicze, platformy sadownicze.

    Pracownie do prowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych wyposażone są w monitory multimedialne.


    Rolnictwo

    W zawodzie technik rolnik uczniowie zdobywają umiejętności planowania i prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w gospodarstwie szkolnym. W zakresie nauczanych umiejętności wykorzystujemy bazę dydaktyczną z zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii.


    W szkole działa Ośrodek Szkolenia Kierowców
    Posiadamy własny plac manewrowy i salę komputerową do zajęć teoretycznych.

Do nauki jazdy kat. T uczniowie mają do dyspozycji dwa ciągniki New Holland i Zetor.

Nauka jazdy kat. B - prowadzona jest na samochodzie Toyota Yaris.

W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie mają możliwość realizacji bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B i T.

W zawodach technik rolnik, technik ogrodnik – kurs prawa jazdy kat.T

W zawodach technik weterynarii, technik architektury krajobrazu – kurs prawa jazdy kat. B

W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – kurs prawa jazdy kat. T i kat. B

Oferta
w przygotowaniu
Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów z ostatnich lat:

 • 2018 - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy – miejsce I,II,III
 • 2018 - Konkurs cięcia drzew owocowych w sadzie szkolnym miejsce I i II
 • 2018 - Ogólnopolski Międzyszkolny Turnieju Wiedzy Ogrodniczej – miejsce I
 • 2018 - Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – miejsce IV eliminacje centralne
 • 2018 - Ogólnopolski Konkurs Orki – miejsce 7
 • 2018 - Powiatowy Bieg Niepodległości Szkól Ponadgimnazjalnych – IV miejsce
 • 2018 - Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej – miejsce III
 • 2019 - Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 1 uczeń
 • 2019 - Olimpiada Młodych Producentów Rolnych etap wojewódzki – finalista
 • 2019 - Ogólnopolski -Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej – miejsce II
 • 2019 - Powiatowy Turniej Chłopców w Piłce siatkowej – miejsce II
 • 2019 - Ogólnopolski konkurs „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie” – miejsce II
 • 2019 - Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt – miejsce II
 • 2019 - Wojewódzki konkurs Wiedzy Normalizacyjnej – miejsce IV
 • 2019 - Mikołajkowy Konkurs Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt - miejsce II
 • 2019 - Półfinał Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w halowej piłce nożnej mężczyzn – miejsce II
 • 2019 - Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK etap rejonowy – miejsce I
 • 2019 - Półfinał Mistrzostw Polski szkół rolniczych w halowej piłce nożnej dziewcząt – miejsce II
 • 2020 - Turniej o Puchar Starosty Sandomierskiego w halowej piłce nożnej mężczyzn – miejsce III
 • 2020 - Olimpiada Młodych Producentów Rolnych – etap okręgowy – 3 finalistów
 • 2020 - Konkurs „ Język, + Zawód = Przyszłość” w dziedzinie turystyki etap powiatowy – miejsce I
 • 2020 - Konkurs Understand etap wojewódzki – miejsce I,II,III
 • 2020 - Wojewódzki konkurs fotograficzny pt. „ Przyroda w obiektywie „ Natura 2000 – laureatki
 • 2020 - Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów
 • 2021 - Finał Mistrzostw Polski szkół rolniczych w halowej piłce nożnej dziewcząt - miejsce VIII
 • 2021 - Stypendium Prezesa Rady Ministrów - 2 uczniów
 • 2022 - Powiatowy Turniej Chłopców w piłce siatkowej – miejsce IV
 • 2022 - Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - 3 laureatów
 • 2022 - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap okręgowy - miejsce II
 • 2022 - Festiwal Piosenki Ekologicznej - miejsce I
 • 2022 - Ogólnopolska Olimpiada dla szkół rolniczych "Polska Wieś w Europie" -  miejsce II
 • 2022 - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap centralny - 1 finalista
 • 2022 - Stypendium Prezesa Rady Ministrów - 2 uczniów


Koła zainteresowań

Szkolny Klub Sportowy: siatkówka dla dziewcząt, chłopców, piłka nożna

Szkolny Klub Wolontariatu

Honorowi Dawcy Krwi

Koło Florystyczne

Zajęcia pozalekcyjne

Doradztwo zawodowe

Zajęcia sportowe – piłka halowa

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego, chemii, ogrodnictwa

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Zajęcia z hodowli koni

Zakres wiekowy
15-20
Dojazd

Komunikacja publiczna - bus, MKS linia 2,  PKS

Historia

Historia Szkoły 1921-2021

    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemia Sandomierskiej w Sandomierzu - Mokoszynie to szkoła ze 100 letnią tradycją.

W odrodzonej po 1918 roku Polsce - na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o ludowych szkołach rolniczych powstała Sejmikowa Szkoła Rolnicza Żeńska. Ludowe szkoły rolnicze przygotowywały przyszłych gospodarzy i gospodynie do krzewienia kultury na wsi i nowoczesnego – jak na tamte czasy – prowadzenia gospodarstwa. Sejmik Powiatowy Sandomierski 21 października 1921 roku zdecydował o powstaniu szkoły żeńskiej. Dzięki reformie rolnej w 1921 roku szkoła otrzymała 30 mórg ziemi wydzielonej z majątku państwowego Mokoszyn oraz zabudowania folwarczne wraz ze starym murowanym dworem. 18 listopada 1921 roku Sejmik Powiatowy w Sandomierzu podejmuje uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole Przysposobienia Gospodyń Wiejskich (zwanej też: Sejmikową Szkołą Rolniczą Żeńską) w Mokoszynie imienia Królowej Jadwigi.

    

    Przedstawiamy ważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

Rok 1923 1 listopada nastąpiło pełne uruchomienie szkoły. Właściwym budynkiem szkoły był stary dwór Kamockich, zbudowany w XVIII wieku.

Lata 1925-1938 – W szkole z roku na rok wzrastała liczba uczennic od 40 do 66 dziewcząt. Kierownictwo szkoły w tym okresie wystąpiło z wnioskiem budowy nowego budynku szkolnego. 13 września 1930 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły przez księdza Adama Rewerę. Oficjalnie przekazanie nowego budynku szkole odbyło się 18 października 1931 roku. Przy szkole prowadzone było gospodarstwo o specjalności hodowlano-ogrodniczej. Szkołę w tym okresie ukończyło 455 uczennic.

Lata 1939 – 1945 - działalność szkoły przerwał wybuch II wojny światowej.

W latach okupacji szkoła była zamknięta.

Lata 1946 – 1950 - 3 września 1946 roku powstało w 3-letnim Państwowe Żeńskie Gimnazjum Rolnicze w Mokoszynie oraz roczny kurs Przysposobienia Gospodyń Wiejskich. Uruchomiono internat. Po wojnie pierwszą działającą w powiecie sandomierskim szkołą była Powiatowa Szkoła Rolnicza dla dziewcząt, która w 1948 roku przyjęła nazwę - Państwowe Koedukacyjne Liceum Rolnicze.

Lata 1951 – 1959 - w roku 1951 dotychczasowa szkoła została przekształcona w 4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze, którego absolwenci otrzymywali tytuł agrotechnika. Nastąpił znaczący rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności rolniczej oraz poprawa bazy lokalowej. W roku szkolnym 1958/1959 utworzono 5-letnie Technikum Rolnicze, a rok później dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą dla dziewcząt, której zajęcia odbywały się w „pałacyku”.

Lata 1960-te - 5 czerwca 1966 roku wmurowano kamień węgielny w nowe fundamenty szkoły. Utworzono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą. 12 marca 1968 roku budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną został oddany do użytku, a szkoła otrzymała imię Ziemi Sandomierskiej oraz sztandar. W tym czasie zbudowano kompleks szklarni, duży internat i garaże mechanizacji. Oferta kształcenia obejmowała 3-letnie Technikum Ogrodnicze, 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej oraz Liceum Ekonomiczne.

Lata 1970-te - wprowadzono dwustopniowy system nauczania: Zasadniczą Szkołę Rolniczą, Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz 3-letnie Technikum Rolnicze i Ogrodnicze, a także na bazie tych szkół Zaoczne Technikum Rolnicze dla pracujących. W 1977 roku zmieniła się nazwa szkoły i powołano Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie. Szkoła kształciła rolników i ogrodników w systemie stacjonarnym i zaocznym. Zainteresowaniem cieszyło się także Technikum i Liceum Rachunkowości Rolnej. Zespołowi Szkół Rolniczych w Mokoszynie podporządkowane były również filie w Klimontowie, Kleczanowie, Samborcu, Chobrzanach i ZSO w Charzewicach-Stalowej Woli.

Lata 1980-te - powstał nowy kierunek Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Nastąpiła modernizacja budynków szkolnych i gospodarstwa.

Lata 1990-te - w roku 1994 wprowadzono nowy kierunek kształcenia Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny. Rozbudowano bazę dydaktyczną do nauki mechanizacji rolnictwa, zorganizowano pracownie spawalni i obróbki ręcznej. Zlikwidowano hodowlę bydła, a na to miejsce zaplanowano hodowlę koni. W 1996 roku zostało utworzone 5-letnie Technikum Hodowli Koni.

Lata 2000-ne - szkoła kształciła na poziomie technikum na następujących kierunkach: ekonomicznym, agrobiznesu, ogrodnictwa, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa, informatycznym. Kształcenie zawodowe odbywało się w zawodach ogrodnik i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Powstała także Szkoła Policealna w zawodzie technik ogrodnik.

Od 01.01.2009 roku organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie.

Obecnie szkoła kształci w zawodach technik: ogrodnik, rolnik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, architektury krajobrazu, weterynarii. W ofercie szkoły jest także kształcenie branżowe w zawodach: ogrodnik i mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Prowadzone jest także kształcenie dla dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Drzwi otwarte

"Mokoszyńska majówka" w dniach 28-29 maja 2023 r.

Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie ul. Mokoszyńska 1 27-600 Sandomierz
Telefon jednostki przetwarzającej dane
15 832-34-71
E-mail jednostki przetwarzającej dane
mokoszyn1@interia.pl