Łańcut
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łańcut
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut 180 202/308
klasa nauk ścisłych 30 42/71
klasa medyczna 30 64/103
klasa ekonomiczno-politechniczna 30 26/79
klasa biomedyczna 30 25/97
klasa lingwistyczna 30 25/68
klasa nauk humanistycznych 30 20/77
II Liceum Ogólnokształcące ul.Grunwaldzka 11, 37-100, Łańcut 255 197/375
matematyczny - politechniczny 25 28/86
matematyczny - ekonomiczny 15 12/54
matematyczny - architektoniczny 15 10/46
biologiczno - medyczny 25 13/92
biologiczny z elementami biotechnologii 15 5/54
biologiczny z elementami analizy żywności 15 2/49
biologiczny z elemntami kosmetologii 15 13/66
lingwistyczno - biznesowy 15 15/58
lingwistyczny z elementami translatoryki 15 11/53
lingwistyczny z elementami kultury 15 3/28
akademicki - kryminalistyka i nauki pokrewne 25 29/90
humanistyczny z elemntami prawa i bezpieczeństwa 15 13/61
humanistyczno - dziennikarski 15 17/61
humanistyczny z edukacją artystyczną 15 5/34
pedagogiczny 15 21/68
III Liceum Ogólnokształcące ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut 25 28/63
Liceum Ogólnokształcące 25 28/63
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut 25 5/10
LO z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i koszykówka 25 5/10
Technikum Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut 240 125/193
Technik mechatronik 40 34/91
Technik informatyk 40 44/100
Technik elektronik 40 0/37
Technik mechanik 40 1/39
Technik mechanik lotniczy 40 46/92
Technik awionik 40 0/44
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut 25 0/15
Branżowa Szkoła I stopnia 25 0/15
Technikum Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut 200 72/151
1 TEP - technik ekonomista 50 5/45
1 THP - technik handlowiec 50 6/33
TRP - technik reklamy 50 27/74
TFP - technik usług fryzjerskich 50 34/49
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut 50 17/33
1 BRP 50 17/33
Technikum Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut 150 72/126
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 30 42/66
TECHNIK BUDOWNICTWA 30 13/26
TECHNIK GEODETA 30 6/25
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 30 7/28
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI 30 4/10
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut 150 30/55
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 30 16/39
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 30 9/24
KIEROWCA MECHANIK 30 2/16
MECHANIK MOTOCYKLOWY 30 0/13
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 30 3/11