Łańcut
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Łańcucki
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
Klasa politechniczna 2024
Klasa medyczna 2024
Klasa humanistyczno-biologiczna z profilem biznesowym 2024
II Liceum Ogólnokształcące ul.Grunwaldzka 11, 37-100, Łańcut
klasa matematyczna z informatyką, geografią lub chemią
klasa biologiczno-chemiczna / przyrodnicza
klasa językowa / dwujęzyczna z językiem angielskim
klasa humanistyczna
Klasa sportowa
III Liceum Ogólnokształcące ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Liceum wojskowe/policyjne
Technikum Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Technik mechatronik
Technik programista
Technik informatyk
Technik mechanik lotniczy
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
TE - technik ekonomista
TH - technik handlowiec
TRe - technik reklamy
TF - technik usług fryzjerskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
BR - klasa wielozawodowa
Technikum Nr 3 im. Jana Inglota ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
Technikum samochodowe
Technikum budownictwa
Technikum architektury krajobrazu
Technikum logistyczne
Technikum spawalnicze
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
Mechanik samochodowy
Elektromechanik samochdowy
Kierowca mechanik
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Technikum 49, Wysoka, 37-100 Łańcut
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Usług Kelnerskich
Technikum Hotelarskie
Branżowa Szkoła I stopnia 49, Wysoka, 37-100 Łańcut
Kelner
Kucharz