Łańcut
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łańcut
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
klasa nauk ścisłych
klasa medyczna
klasa ekonomiczno-politechniczna
klasa biomedyczna
klasa lingwistyczna
klasa nauk humanistycznych
II Liceum Ogólnokształcące ul.Grunwaldzka 11, 37-100, Łańcut
matematyczny - politechniczny
matematyczny - ekonomiczny
matematyczny - architektoniczny
biologiczno - medyczny
biologiczny z elementami biotechnologii
biologiczny z elementami analizy żywności
biologiczny z elemntami kosmetologii
lingwistyczno - biznesowy
lingwistyczny z elementami translatoryki
lingwistyczny z elementami kultury
akademicki - kryminalistyka i nauki pokrewne
humanistyczny z elemntami prawa i bezpieczeństwa
humanistyczno - dziennikarski
humanistyczny z edukacją artystyczną
pedagogiczny
III Liceum Ogólnokształcące ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut
LO z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i koszykówka
Technikum Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Technik mechatronik
Technik informatyk
Technik elektronik
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik awionik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
1 TEP - technik ekonomista
1 THP - technik handlowiec
TRP - technik reklamy
TFP - technik usług fryzjerskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
1 BRP
Technikum Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK GEODETA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
KIEROWCA MECHANIK
MECHANIK MOTOCYKLOWY
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE