Łańcut
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Łańcucki
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
Klasa nauk ścisłych
Klasa biologiczno - chemiczna 1
Klasa biologiczno - chemiczna 2
Klasa matematyczno - geograficzna
Klasa nauk humanistycznych
Klasa językowa
II Liceum Ogólnokształcące ul.Grunwaldzka 11, 37-100, Łańcut
klasa matematyczna z fizyką lub informatyką
klasa matematyczna z geografią lub chemią
klasa biologiczna / przyrodnicza
klasa językowa
klasa akademicka-kryminalistyka i nauki pokrewne / humanistyczna z elementami prawa
klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa / pedagogiczna
III Liceum Ogólnokształcące ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Liceum wojskowe/policyjne/strażackie
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut
Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
Technikum Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Technikum mechatroniczne
Technikum mechaniczne lotnicze
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
Technik rachunkowości
Technik handlowiec
Technik reklamy
Technik usług fryzjerskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
Klasa wielozawodowa
Technikum Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
Technik pojazdów samochdowych
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik architektury krajobrazu
Technik budownictwa
Technik geodeta
Technik spawalnictwa
Technik logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
Mechanik pojazdów samochdowych
Elektromechanik pojazdów samochdowych
kierowca mechanik
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie