Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Adres
ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
Telefon
17 225 29 61
Fax
172 250 100 177 844 000
E-mail
Strona www
Dyrektor
Rober Szura
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Dołącz do nas!
Opis
WYBIERAJĄC I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. H. SIENKIEWICZA - SZKOŁĘ Z WIELOLETNIMI TRADYCJAMI - MASZ SZANSĘ : - uczyć się w szkole, która w 2014 i 2017 r. w rankingu „Perspektyw” uzyskała tytuł "Brązowej Szkoły", a w 2019, 2018 i 2016 r. tytuł "Srebrnej Szkoły" - być uczniem liceum, które zyskało tytuły: "Wiarygodnej Szkoły", „Szkoły przedsiębiorczości” i „Szkoły z klasą”, "Szkoły Olimpijskiej" , " Szkoły promującej zdrowie" - uczęszczać do szkoły, w której blisko 100% uczniów zdaje maturę! ( w roku 2013 - 100%, w 2014 - 97%, w 2015 - 96%, w 2016 - 97%, w 2017 r. 96%) - być uczniem Szkoły Sukcesu - wg Instytutu Badań Edukacyjnych w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego i efektywność nauczania matematyczno - przyrodniczych zajmujemy medalowe miejsca spośród publicznych szkół licealnych rejonu Rzeszów - Łańcut - zdobywać laury olimpijskie - uczestniczyć w zajęciach różnorodnych kół zainteresowań - brać udział w wymianie polsko - niemieckiej, polsko-węgierskiej - uczestniczyć w wycieczkach klasowych, również zagranicznych - uczestniczyć w różnorodnych formach pracy pozalekcyjnej: koła przedmiotowe, koło plastyczne, koło teatralne, koło szachowe lub klub krótkofalowców -prowadzić badania naukowe w ramach programu UNESCO „The Baltic Sea Project” , "Zachowaj Pamięć", Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa, "Pola Nadziei", Historia najnowsza Polski, - uczestniczyć w warsztatach naukowych organizowanych przez wyższe uczelnie - założyć własne „Miniprzedsiębiorstwo” i grać na giełdzie - poznać wszystkie najważniejsze systemy operacyjne: Windows, Mac OS oraz Linux SUKCESY UCZNIÓW W LATACH 2012/2013 , 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 , 2018/2019• laureaci i finaliści zawodów centralnych: XLII , XLIII, XLIV Olimpiady Biologicznej, XXVII , XXVIII, XXXIV Olimpiady Ekologicznej, XXV i XXVI , XXVII Olimpiady Filozoficznej, VIII,IX, X,XI,XII Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH XLIV Olimpiady Geograficznej, XLXIX, L Olimpiady Języka Rosyjskiego IX Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego • laureaci i finaliści: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa -Mistrzostwo Województwa w 2018 i 2019 r. w siatkówce dziewcząt ( KLASA SPORTOWA O PROFILI SIATKARSKIM, -Wicemistrzostwo Województwa w 2019 i 2018 r. w koszykówce chłopców SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKTACH: program UNESCO „The Baltic Sea Project", polegający na współpracy 9 krajów nadbałtyckich w dziedzinie ochrony zlewiska Morza Bałtyckiego wymiana polsko - niemiecka: od 20 lat z nasza partnerską Gesamtschule Reichshof, przy wsparciu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizujemy projekty, uczymy się, zwiedzamy, bawimy się, doskonalimy języki obce Szkolna Internetowa Gra Gieldowa, gra symulacyjna "Zarządzanie firmą". Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa, program doradztwa zawodowego "Świadomie wybieram przyszłość" wolontariusze z I LO prowadzą akcję "Pola Nadziei", sprzedają żonkile, wspierając w ten sposób Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci projekty IPN -gra symulacyjna "zarządzanie firmą" -program doradztwa zawodowego "Świadomie wybieram przyszłość" PROGRAMY INNOWACYJNE Program rozszerzający zagadnienia i treści historii i WOS-u od 1944 do 1989 r. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej historii Polski XX w., zwłaszcza Rzeszowszczyzny. Szkoła realizuje projekt pn.: „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20. Dzięki temu, nie potrzeba płatnych korepetycji! Zarówno uczniowie mający trudności w nauce jak i najzdolniejsi na dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, języka angielskiego  uzupełnia lub rozszerzą swoja wiedzę i umiejętności.Główny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami wiedzy. Dokonuje się to poprzez cykliczne lekcje w rzeszowskiej placówce IPN, wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt do odtwarzania materiałów archiwalnych, mikrofilmów, w bibliotece i muzeum instytutu. Ma to służyć wychowaniu świadomego patrioty - młodego obywatela wyposażonego w wiedzę o historii najnowszej, nieodzownej w rozwoju nowoczesnej Polski. Program klasy humanistycznej zawierający elementy historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej wzbogacony o problemy teorii poznania i ontologii. Praca z tekstem filozoficznym oraz tekstem literackim pod kątem problematyki filozoficznej jest niezbędnym i elementarnym czynnikiem w kształceniu humanistycznym. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach artystycznych i teatralnych. Program realizowany przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu "Kariera Inżyniera" i z Regionalną Akademią Oracle Obejmuje on klasy matematyczno - fizyczno - informatyczne i biologiczno - chemiczne. Główny cel edukacyjny tego programu to zainteresowanie uczniów wiedzą politechniczną i biologiczno - chemiczną oraz gruntowne przygotowanie do studiów związanych z tą tematyką. W ramach lekcji uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową Politechniki Rzeszowskiej. Program pilotażowy "ArcGIS Online w Szkole" w którym uczniowie i nauczyciele wykorzystają oprogramowanie największego na świecie producenta map cyfrowych ESRI, w celu wizualizacji baz danych z różnych dziedzin (np. medycyny, inżynierii, ochrony środowiska, geodezji, historii). SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI: Politechnika Rzeszowska: "Kariera Inżyniera", Akademia ORACLE Uniwersytet Rzeszowski: patronacka współpraca z Instytutem Filologii Polskiej, "Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę", Instytutem Filologii Angielskiej-projekt "Językomaniak" WSIZ: "Przedsiębiorcze Szkoły" Informacje dla uczniów starających się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie Historia szkoły Bieżące nformacje na temat suksesów uczniów szkoły ILO - BIP
Oferta
Dojazd
Szkoła położona jest w cent-rum Łańcuta w kompleksie administracyjno - edukacyjnym miasta i powiatu, na przeciwko budynków Starostwa Powiatowego i centrum handlowego "Kapitol", bezpośrednio sąsiaduje z Gimnazjum nr 1 im. St. kard. Wyszyńskiego. Dojazd do szkoły możliwy jest liniami lokalnych przewoźników (Dworzec przy ulicy Cetnarskiego znajduje się 5 min. od szkoły) lub firmy (przystanek przy ulicy Armii Krajowej znajduje się 5 min. od szkoły).
Historia
Najważniejsze fakty z historii szkoły: 1907 - Powstanie Prywatnego Miejskiego Gimnazjum Klasycznego założonego przez Bolesława Żardeckiego 1910 - Władze państwowe dostrzegają rozwój i wzrastający poziom gimnazjum nadając mu tytuł Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum Realnego 1918 - Odzyskanie Niepodległości i powstanie Państwowego Gimnazjum Realnego 1921 - Nadanie imienia Patrona Gimnazjum Henryka Sienkiewicza 1938 - W wyniku reformy edukacji powstaje Państwowe Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza Od 1992 roku I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie należy do ekskluzywnego KLUBU NAJSTARSZYCH SZKÓŁ W POLSCE. W 1997 roku powstało Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza. Zrzesza ono absolwentów i sympatyków I LO w Łańcucie, wspiera szkołę w kształceniu i wychowaniu uczniów, a także funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Ostatni zjazd Sienkiewiczaków, podczas którego świętowaliśmy jubileusz 110-lecia naszej szkoły, odbył się140 października 2017 roku. Więcej szczegółów z historii szkoły: http://lo-lancut.pl/o_szkole/historia_szkoly
Koła zainteresowań
Liga Ochrony Przyrody, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Caritas, Klub Honorowych Dawców Krwi "Kropelka" Szkolny Klub Sportowy z sekcjami: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i szachów, Teatr spod Lipy, Szkolny Ośrodek Kariery, Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwa, Klub Przedsiębiorczości, Klub Krótkofalowców SP8PLM, klub taneczny, koła przedmiotowe, koło historii sztuki, rysunku i malarstwa, „Radiola"- zapewnia Waszą muzykę na przerwach W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z: pracowni informatycznych z trzema systemami operacyjnymi, pracowni biologicznej wyposażonej w mikroskopowy zestaw telewizyjny, bogatych zbiorów bibliotecznych, centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, profesjonalnej siłowni, sali fitness, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego
Kontakty zagraniczne
Nasza szkoła od 2003 roku uczestniczy w programie UNESCO ”The Baltic Sea Project”, polegającym na współpracy 9 krajów nadbałtyckich (Dania, Łotwa, Litwa, Estonia, Niemcy, Rosja, Finlandia, Polska, Szwecja) dotyczącej ochrony zlewiska Morza Bałtyckiego. WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA - od 2000 r. wzięło w niej udział 470 uczniów, - uczymy się, zwiedzamy i bawimy się, - doskonalimy języki obce, - wspiera nas finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY IM. PROF. JANA MARSZAŁA-, w którym młodzież z naszej szkoły rywalizuje z rówieśnikami z Węgier, Rumunii, Słowacji i Ukrainy , rozwiązując zadania matematyczne
Osiągnięcia
laureaci i finaliści zawodów centralnych: XXVIII i XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, XLIII i XLIV XLV Olimpiady Biologicznej, XXVI i XXVII Olimpiady Filozoficznej VIII Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH laureaci i finaliści wielu podkarpackich konkursów matematycznych 2.i 3.miejsce w Europie w Międzynarodowym Konkursie „Młodzież w Lasach Europy” w Eberswalde? laureaci i finaliści Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. J.Marszała, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im.H.Steinhausa laureaci międzynarodowego konkursu „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian” nagrodzeni udziałem w warsztatach w Niemczech zwyciężczyni wraz z espołem VISION szkolnej Internetowej Gry Giełdowej w 2015 r-Wioletta Kuxniar uczestniczka małego finału Ogólnopolskiego Konkursu „Ojczyzna Polszczyzna 2013 1.i 3.miejsce w wojewódzkim konkursie „Powstanie Warszawskie oczami młodych” finaliści zawodów wojewódzkich koszykówki chłopców ( III miejsce w województwie w 2015 r.), piłki siatkowej dziewcząt i szachów drużynowych zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu Biologiczno-Chemicznego " Z WAT nauka jest fascynująca" I miejsce w wojewódzkim konkursie NSZZ Solidarność "Czy runęły mury" brązowy medal w finale wojewódzkim Licealiady w koszykówce chłopców
Drzwi otwarte
23 maja 2019 r.
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe , pozalekcyjne zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, języka angielskiego, gier symulacyjnych, koszykówki siatkówki i piłki nożnej.
Zakres wiekowy
15-19 lat