Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Adres
ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
Telefon
17 225 29 61
E-mail
Strona www
Dyrektor
Maria Buk-Kalinowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Dołącz do nas!
 • logo szkoły
 • Dzień Języków Obcych
 • Dzień Języków Obcych
 • Dzień Języków Obcych
 • Dzień Języków Obcych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała
 • Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała
 • Wojewódzki Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała
 • Koncert świąteczny
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Opis


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAŃCUCIE

TO SZKOŁA Z TRADYCJAMI


I Liceum to najstarsza szkoła średnia w powiecie łańcuckim, stąd niewątpliwym jej atutem jest tradycja. Nasi uczniowie to często przedstawiciele czwartego, trzeciego czy drugiego pokolenia Sienkiewiczaków. W pracy wychowawczej akcentujemy wielki wkład absolwentów w różne dziedziny funkcjonowania zarówno małej ojczyzny, jak i ich udział w tworzeniu potencjału intelektualnego
w wymiarze ogólnopolskim. Wybitni naukowcy i samorządowcy, duchowni i nauczyciele, znakomici lekarze, luminarze kultury i sztuki, znani prawnicy i przedstawiciele nauk ścisłych – to wychowankowie różnych roczników tej prawie 115. letniej szkoły. Tradycję stworzyli nauczyciele, ci najwybitniejsi, wręcz legendarni, tacy jak profesor Jan Marszał czy profesor Halina Puterla, jak i ci „rzemieślnicy pedagogiki”, wytrwali w wysiłku kształtowania umysłów  i charakterów, których sylwetki często i z serdeczną wdzięcznością przywoływane są podczas zjazdów koleżeńskich.

Równie ważne jak tradycja jest tu i teraz. Także dzisiaj I Liceum może poszczycić się wielkimi osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych i bardzo dobrymi wynikami matur, co zadecydowało o przyznaniu szkole prestiżowych tarcz w rankingu Perspektyw. Tylko w ostatnich kilku latach Sienkiewiczacy sięgnęli po laury olimpijskie, m.in. z biologii, filozofii, języka rosyjskiego. Lista wcześniejszych sukcesów jest długa i obejmuje wiele przedmiotów. Również udział w różnorodnych konkursach o zasięgu międzynarodowym, krajowym czy wojewódzkim świadczy o aktywności nauczycieli i uczniów.

Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie kreatywna, świetnie wykształcona i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna - z tytułami naukowymi, z uprawnieniami do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów, pośród której są egzaminatorzy i metodycy. Przykładem dobrych praktyk może być wyróżniony projekt Erasmus+ zatytułowany: Europejska szkoła w małym miasteczku, jedyny w kraju, w ramach którego 16. nauczycieli doskonaliło znajomość języka obcego i metodykę nauczania podczas zagranicznych kursów w wielu krajach UE. Więcej: http://czytelnia.frse.org.pl/media/Projekty-z-POWERem-calosc-online.pdf.

Pracę dydaktyczną wspiera nowoczesny sprzęt multimedialny i TIK. Szkoła posiada kilkanaście tablic interaktywnych (część z nich pozyskana jako nagrody w różnorodnych konkursach, dwie w ramach programu „Aktywna Tablica 2020”, cztery poprzez projekt „Wsparcie dla Szkół Powiatu Łańcuckiego 2020”).

WYBIERAJĄC I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. H. SIENKIEWICZA - SZKOŁĘ Z WIELOLETNIMI TRADYCJAMI - MASZ SZANSĘ:

- uczyć się w szkole, która w 2014, 2017 i 2020 r. w rankingu „Perspektyw” uzyskała tytuł "Brązowej Szkoły", a w 2019, 2018 i 2016 r. tytuł "Srebrnej Szkoły"

- być uczniem liceum, które zyskało tytuły: "Wiarygodnej Szkoły", „Szkoły przedsiębiorczości” i „Szkoły z klasą”, "Szkoły Olimpijskiej" , " Szkoły promującej zdrowie"

- uczęszczać do szkoły, w której blisko 100% uczniów zdaje maturę! (w roku 2013 - 100%, w 2014 - 97%, w 2015 - 96%, w 2016 - 97%, w 2017 r. 96%, )

- być uczniem Szkoły Sukcesu - wg Instytutu Badań Edukacyjnych w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego i efektywność nauczania matematyczno - przyrodniczych zajmujemy medalowe miejsca spośród publicznych szkół licealnych rejonu Rzeszów - Łańcut

- zdobywać laury olimpijskie

- uczestniczyć w zajęciach różnorodnych kół zainteresowań

- brać udział w wymianie polsko - niemieckiej, polsko-węgierskiej

- uczestniczyć w wycieczkach klasowych, również zagranicznych

- uczestniczyć w różnorodnych formach pracy pozalekcyjnej: koła przedmiotowe, koło plastyczne, koło teatralne, koło szachowe lub klub krótkofalowców

- prowadzić badania naukowe w ramach programu UNESCO „The Baltic Sea Project” , "Zachowaj Pamięć", Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa, "Pola Nadziei", Historia najnowsza Polski

- uczestniczyć w warsztatach naukowych organizowanych przez wyższe uczelnie

- założyć własne „Miniprzedsiębiorstwo” i grać na giełdzie

- poznać wszystkie najważniejsze systemy operacyjne: Windows, Mac OS oraz Linux


SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKTACH:

program UNESCO „The Baltic Sea Project", polegający na współpracy 9 krajów nadbałtyckich w dziedzinie ochrony zlewiska Morza Bałtyckiego

wymiana polsko - niemiecka: od 20 lat z nasza partnerską Gesamtschule Reichshof, w ramach której przy wsparciu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizujemy projekty, uczymy się, zwiedzamy, bawimy się, doskonalimy języki obce

Szkolna Internetowa Gra Gieldowa, gra symulacyjna "Zarządzanie firmą", Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa,

program doradztwa zawodowego "Świadomie wybieram przyszłość"

wolontariusze z I LO prowadzą akcję "Pola Nadziei", sprzedają żonkile, wspierając w ten sposób Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

projekty IPN -


PROGRAMY INNOWACYJNE:

Program rozszerzający zagadnienia i treści historii i WOS-u od 1944 do 1989 r. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej historii Polski XX w., zwłaszcza Rzeszowszczyzny. Główny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami wiedzy. Dokonuje się to poprzez cykliczne lekcje w rzeszowskiej placówce IPN, wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt do odtwarzania materiałów archiwalnych, mikrofilmów, w bibliotece i muzeum instytutu. Ma to służyć wychowaniu świadomego patrioty - młodego obywatela wyposażonego w wiedzę o historii najnowszej, nieodzownej w rozwoju nowoczesnej Polski.

Program klasy humanistycznej zawierający elementy historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej wzbogacony o problemy teorii poznania i ontologii. Praca z tekstem filozoficznym oraz tekstem literackim pod kątem problematyki filozoficznej jest niezbędnym i elementarnym czynnikiem w kształceniu humanistycznym. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach artystycznych i teatralnych.

Program realizowany przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu "Kariera Inżyniera" i z Regionalną Akademią Oracle.  Obejmuje on klasy matematyczno - fizyczno - informatyczne i biologiczno - chemiczne. Główny cel edukacyjny tego programu to zainteresowanie uczniów wiedzą politechniczną i biologiczno - chemiczną oraz gruntowne przygotowanie do studiów związanych z tą tematyką. W ramach lekcji uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową Politechniki Rzeszowskiej.

Program pilotażowy "ArcGIS Online w Szkole", w którym uczniowie i nauczyciele wykorzystają oprogramowanie największego na świecie producenta map cyfrowych ESRI, w celu wizualizacji baz danych z różnych dziedzin (np. medycyny, inżynierii, ochrony środowiska, geodezji, historii).

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI: Politechnika Rzeszowska: "Kariera Inżyniera", Akademia ORACLE Uniwersytet Rzeszowski: patronacka współpraca z Instytutem Filologii Polskiej, "Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę", Instytutem Filologii Angielskiej-projekt "Językomaniak" WSIZ: "Przedsiębiorcze Szkoły" 

Oferta
Dojazd

Szkoła położona jest w centrum Łańcuta, przy ulicy Mickiewicza 3, w kompleksie administracyjno - edukacyjnym miasta i powiatu.

Na przeciwko usytuowane są budynki Starostwa Powiatowego, Banku Spółdzielczego, Sanepidu oraz centrum handlowego "Kapitol". Liceum bezpośrednio sąsiaduje ze Szkoła Podstawową nr 1 w Łańcucie.

Dojazd do liceum możliwy jest liniami lokalnych przewoźników - Dworzec przy ulicy Cetnarskiego położony jest w odległości 400 m od szkoły, przystanek przy ulicy Armii Krajowej znajduje się w podobnej odległości od szkoły.

Historia

Najważniejsze fakty z historii szkoły:

1907 - Powstanie Prywatnego Miejskiego Gimnazjum Klasycznego założonego przez Bolesława Żardeckiego

1910 - Władze państwowe dostrzegają rozwój i wzrastający poziom gimnazjum nadając mu tytuł Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum Realnego

1918 - Odzyskanie Niepodległości i powstanie Państwowego Gimnazjum Realnego

1921 - Nadanie imienia Patrona Gimnazjum Henryka Sienkiewicza

1938 - W wyniku reformy edukacji powstaje Państwowe Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza

Od 1992 roku I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie należy do ekskluzywnego KLUBU NAJSTARSZYCH SZKÓŁ W POLSCE.

W 1997 roku powstało Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza. Zrzesza ono absolwentów i sympatyków I LO w Łańcucie, wspiera szkołę w kształceniu i wychowaniu uczniów, a także funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Ostatni zjazd Sienkiewiczaków, podczas którego świętowaliśmy jubileusz 110-lecia naszej szkoły, odbył się14 października 2017 roku.

Więcej szczegółów z historii szkoły: http://lo-lancut.pl/o_szkole/historia_szkoly

Koła zainteresowań

Rozwijamy zainteresowania także na zajęciach pozalekcyjnych i w kołach przedmiotowych.

PRĘŻNIE DZIAŁAJĄ:

Liga Ochrony Przyrody, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Caritas, Klub Honorowych Dawców Krwi "Kropelka"

Szkolny Klub Sportowy z sekcjami: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i szachów,

Teatr spod Lipy, Teatr Anglojęzyczny ANGELINA

Szkolny Ośrodek Kariery, Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwa, Klub Przedsiębiorczości,

Klub Krótkofalowców SP8PLM, klub taneczny

„Radiola"- pod okiem Samorządu Uczniowskiego zapewnia muzykę na przerwach


W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ TAKŻE KORZYSTAĆ Z:

pracowni informatycznych z trzema systemami operacyjnymi,

pracowni biologicznej wyposażonej w mikroskopowy zestaw telewizyjny,

bogatych zbiorów bibliotecznych i centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej,

profesjonalnej siłowni, sali fitness, pełnowymiarowej sali gimnastycznej,

sklepiku szkolnego

Kontakty zagraniczne

Nasza szkoła od 2003 roku uczestniczy w programie UNESCO ”The Baltic Sea Project”, polegającym na współpracy 9 krajów nadbałtyckich (Dania, Łotwa, Litwa, Estonia, Niemcy, Rosja, Finlandia, Polska, Szwecja) dotyczącej ochrony zlewiska Morza Bałtyckiego.


WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA - od 2000 r. wzięło w niej udział 470 uczniów, - uczymy się, zwiedzamy i bawimy się, - doskonalimy języki obce, - wspiera nas finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży


MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY NABOJ oraz MIĘDZYNARODWY KONKURS MATEMATYCZNY IM. PROF. JANA MARSZAŁA, w których młodzież z naszej szkoły rywalizuje z rówieśnikami z Węgier, Rumunii, Słowacji i Ukrainy, rozwiązując zadania matematyczne


EDUKACYJNY PROGRAM ERASMUS+
- zrealizowaliśmy projekt zatytułowany: Europejska szkoła w małym miasteczku, jedyny w kraju, w ramach którego 16. nauczycieli doskonaliło znajomość języka obcego i metodykę nauczania podczas zagranicznych kursów w wielu krajach UE.

- podjęliśmy działania, by ponownie korzystać z tego programu i organizować wyjazdy młodzieży do krajów Unii Europejskiej 

Osiągnięcia

SUKCESY UCZNIÓW:

• laureaci i finaliści zawodów centralnych: XLII , XLIII, XLIV Olimpiady Biologicznej, XXVII, XXVIII, XXXIV Olimpiady Ekologicznej, XXV i XXVI , XXVII Olimpiady Filozoficznej, VIII,IX, X,XI,XII Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, XLIV Olimpiady Geograficznej, XLXIX, L Olimpiady Języka Rosyjskiego, IX Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

• laureaci i finaliści: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

- stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szk. 2020/2021

- Mistrzostwo Województwa w 2018 i 2019 r. w siatkówce dziewcząt (KLASA SPORTOWA O PROFILI SIATKARSKIM), ćwierćfinał ogólnopolski w roku 2021

- Wicemistrzostwo Województwa w 2019 i 2018 r. w koszykówce chłopcówDrzwi otwarte

Zajęcia pozalekcyjne

 PROJEKTY:

program UNESCO „The Baltic Sea Project", polegający na współpracy 9 krajów nadbałtyckich w dziedzinie ochrony zlewiska Morza Bałtyckiego

wymiana polsko - niemiecka: od 20 lat z nasza partnerską Gesamtschule Reichshof, w ramach której przy wsparciu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizujemy projekty, uczymy się, zwiedzamy, bawimy się, doskonalimy języki obce

Szkolna Internetowa Gra Gieldowa, gra symulacyjna "Zarządzanie firmą", Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa,

program doradztwa zawodowego "Świadomie wybieram przyszłość"

wolontariusze z I LO prowadzą akcję "Pola Nadziei", sprzedają żonkile, wspierając w ten sposób Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

projekty IPN 


PROGRAMY INNOWACYJNE:

Program rozszerzający zagadnienia i treści historii i WOS-u od 1944 do 1989 r. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej historii Polski XX w., zwłaszcza Rzeszowszczyzny. Główny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami wiedzy. Dokonuje się to poprzez cykliczne lekcje w rzeszowskiej placówce IPN, wyposażonej w najwyższej jakości sprzęt do odtwarzania materiałów archiwalnych, mikrofilmów, w bibliotece i muzeum instytutu. Ma to służyć wychowaniu świadomego patrioty - młodego obywatela wyposażonego w wiedzę o historii najnowszej, nieodzownej w rozwoju nowoczesnej Polski.

Program klasy humanistycznej zawierający elementy historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej wzbogacony o problemy teorii poznania i ontologii. Praca z tekstem filozoficznym oraz tekstem literackim pod kątem problematyki filozoficznej jest niezbędnym i elementarnym czynnikiem w kształceniu humanistycznym. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach artystycznych i teatralnych.

Program realizowany przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu "Kariera Inżyniera" i z Regionalną Akademią Oracle.  Obejmuje on klasy matematyczno - fizyczno - informatyczne i biologiczno - chemiczne. Główny cel edukacyjny tego programu to zainteresowanie uczniów wiedzą politechniczną i biologiczno - chemiczną oraz gruntowne przygotowanie do studiów związanych z tą tematyką. W ramach lekcji uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową Politechniki Rzeszowskiej.

Program pilotażowy "ArcGIS Online w Szkole", w którym uczniowie i nauczyciele wykorzystają oprogramowanie największego na świecie producenta map cyfrowych ESRI, w celu wizualizacji baz danych z różnych dziedzin (np. medycyny, inżynierii, ochrony środowiska, geodezji, historii).

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI: Politechnika Rzeszowska: "Kariera Inżyniera", Akademia ORACLE Uniwersytet Rzeszowski: patronacka współpraca z Instytutem Filologii Polskiej, "Być przedsiębiorczym - nauka przez praktykę", Instytutem Filologii Angielskiej-projekt "Językomaniak" WSIZ: "Przedsiębiorcze Szkoły" 
Zakres wiekowy
15-19 lat