Łańcut
Łańcut
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Jak wypełnić i wysłać wniosek wraz załącznikami on-line - instrukcja
Informator szkolny Informator zawiera informacje o klasach, zawodach, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe oraz ofercie placówek oświatowych wspomagających: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Zespołu Placówek Oświatowych oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego - do pobrania.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata