Łańcut
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3
Zespół szkół
Adres
ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
Telefon
17-225-22-83
Fax
17-225-68-93
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marek Miezin
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Budynek główny szkoły
 • Budynek dydaktyczny
 • Budynek zajęć praktycznych
 • Hala sportowa
 • Patronat nad kierunkami budowlanymi w ZST w Łańcucie objęła największa firma budowlana w Rzeszowie RYWAL@DEVELOPRES
 • Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską, a ZST w Łańcucie /16.01.2020 r./.
 • Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, a ZST w Łańcucie /02.12.2019 r./.
 • W szkole bardzo prężnie działa zespół artystyczny. Na zdjęciu "TMR BAND"
 • Uroczystości szkolne uświetniają występy uczniów.
 • W szkole od wielu lat działa Uczniowski Klub Sportowy "LUKS ZIELONI". Zawodnicy klubu to wielokrotni mistrzowie Polski i świata.
 • Po nauce czas na aktywny wypoczynek
 • Uroczystości szkolne organizowane są przez uczniów
Opis
Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie to szkoła o bogatej tradycji. Powstała w 1945 roku, jako pierwsza w Polsce szkoła mechanizacji rolnictwa. W następnych latach przechodziła wiele przekształceń organizacyjnych, ustalone zostały kierunki kształcenia. I tak w 1954 roku powołano Technikum Mechanizacji Rolnictwa, a w miarę otwierania nowych szkół – w 1976 roku - Zespół Szkół Rolniczych przekształcony w 1979 roku w Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa. W latach 90-tych, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, powstały nowe kierunki związane z przetwórstwem żywności, budową i eksploatacją samochodów, budownictwem. Wprowadzenie ich zmieniło charakter placówki z rolniczego na ogólnotechniczny. Szkoła od samego początku istnienia jest znana w środowisku z wysokiego poziomu kształcenia zawodowego. W ciągu 73 lat technika i zasadnicze szkoły zawodowe na kierunkach dziennych i zaocznych ukończyło blisko 8 150 absolwentów. NASZE ATUTY TO: - oferta kierunków kształcenia dostosowana do zapotrzebowań rynku pracy, - bardzo dobrze wyposażone pracownie kształcenia zawodowego i ogólnego, dobre warunki socjalne pobytu uczniów w szkole, - bardzo dobre położenie w centrum Łańcuta, bliskość przystanków autobusowych, możliwość bezpiecznego zaparkowania samochodu na terenie szkoły, - bezpośrednia bliskość Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej - miejsca odbywania zajęć praktycznych oraz bursy szkolnej, - łączenie wymagań w dziedzinie nauki i dyscypliny z życzliwym traktowaniem uczniów i dobrą atmosferą pracy szkoły, - jednozmianowy system nauki w pracowniach wyposażonych w nowoczesny dydaktyczny, informatyczny i audiowizualny, - program opieki nastawiony na diagnozę i pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniów oraz aktywną profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, - możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, - możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie /prawo jazdy kategorii B+T, uprawnień spawacza - MIG/MAG, TIG, elektroda, gazowe, operatora kombajnów zbożowych, operatora wózków podnośnikowych, operatora obrabiarek CNC, projektowania CAD/CAM, florystyki, / - solidne przygotowanie do egzaminu zawodowego poprzez organizację zajęć dodatkowych - udział uczniów w projektach unijnych poszerzających umiejętności zawodowe uczniów np.: płatne staże zawodowe, praktyki zawodowe, kursy poszerzające kwalifikacje zawodowe /kurs spawacza, operatora wózków widłowych, diagnosty samochodowego, florystki, prawa jazdy kat. B, skanowania z wykorzystaniem skanerów laserowych, itp./
Oferta
Dojazd

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie usytuowany jest w centrum Łańcuta, przy ul. Armii Krajowej 51 będącej częścią drogi krajowej E- 4. Jadąc z kierunku Rzeszowa, Przeworska, Markowej, Kańczugi i Albigowej można wysiąść bezpośrednio przy szkole na przystanku komunikacji zbiorowej przy ul. Armii Krajowej /300m od szkoły/. Z miejscowości usytuowanych po północnej stronie miasta Łańcuta /Leżajsk, Budy Łańcuckie, Czarna, Medynia Głogowska/ można dojechać do szkoły wysiadając na dworcu głównym PKS /600m od szkoły/ lub przystanku autobusowym przy ul. Piłsudskiego /800m od szkoły/. Dla uczniów dojeżdżających własnymi samochodami, szkoła zabezpiecza miejsca parkingowe na terenie szkoły.

Historia
"W Łańcucie i na terenie powiatu bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, podobnie jak w całym kraju, społeczeństwo zaczęło odczuwać brak szkół, w których możliwe byłoby podjęcie przerwanej przez wojnę nauki lub kontynuowanie dalszego etapu kształcenia po ukończeniu tajnych kompletów. Władze lokalne powołały Powiatowy Komitet Szkół Zawodowych. Na pierwszym posiedzeniu 14 stycznia 1945 roku Komitet podjął decyzję o uruchomieniu na terenie powiatu czterech szkół zawodowych, m.in. Średniej Szkoły Mechanicznej i Rzemiosł w Łańcucie. W dniu 26 marca 1945 r. w sali "Sokoła" w Łańcucie zebrał się Powiatowy Komitet Szkół Zawodowych w Łańcucie. W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył inż. Wojciech Szmuc, wzięli udział rodzice i kandydaci do szkoły mechanicznej. Na zebraniu omówiono wiele spraw organizacyjnych i powołano pierwszego dyrektora szkoły. Stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr inż. Walentemu Szpunarowi (na zdjęciu obok) byłemu asystentowi Politechniki Lwowskiej, późniejszemu profesorowi Politechniki Warszawskiej. Była to dziwna szkoła, miała dyrektora, było kilku nauczycieli "zapaleńców", była młodzież chętna i żądna wiedzy, nie było natomiast sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, a nawet ławek i krzeseł"... Szczegółowe informacje dotyczące historii szkoły, wybitnych postaci dyrektorów i nauczycieli, patrona szkoły, itp. można znaleźć na stronie szkoły:www.zstlancut.pl w zakładce "Historia Szkoły"
Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań: - Szkolne Koło Caritas - Szkolny Klub Sportowy „LUKS” Zieloni z sekcjami zapaśniczą, sportów siłowych, gimnastyczną - sekcja piłki siatkowej, koszykowej, nożnej - koło artystyczne /recytatorskie i teatralne/ - liczne koła przedmiotowe.
Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów ZST w okresie od 1.09.2019 do 30.10.2020

- I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych szkół średnich powiatu łańcuckiego i awans do Finałów Rejonowych – drużyna chłopców: Zubek Krystian 4a, Krok Wojciech 3a, Płocica Damian 2c, Lenar Grzegorz, Bembenik Mateusz 2a, Malach Mateusz 2bTPS, Krok Paweł 1a, Musur Marek 1b, Wojtyna Jakub 1a, Szal Kacper 1a BR  Łańcut, 8 października 2019 r.

 

- II miejsce  w Mistrzostwach Łańcuta Szkół Średnich w Piłce Nożnej Halowej drużyna:
Jurek Grzegorz 4a, Jarosz Konrad, Sowa Konrad, Szpindor Cezary kl2a, Malach Mateusz 2b, Płocica Damian 2c, Pańko Mateusz 1b TPS, Szal Kacper, Piast Daniel 1a BR – Łańcut, 20 listopada 2019 r. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Płocica Damian.

 

- VI miejsce w Wojewódzkim Finale XXI Edycji Olimpiady Wiedzy z Zakresu BHP w Rolnictwie Indywidualnym uczniów szkół rolniczych województwa podkarpackiego - Robert Południak – Rzeszów, 22.11.2019 r.

 

- II miejsce  w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej Chłopców o mistrzostwo powiatu łańcuckiego szkół średnich - drużyna chłopców: Zubek Krystian, Lenar Grzegorz, Płocica Damian, Szewczyk Krystian, Trojnar Jakub, Markowicz Wojciech, Bawoł Szczetan, Brożbar Łukasz, Pańko Mateusz, Szpindor Cezary, Bednarski Norbert, Cebula Serafin – Łańcut, 22 listopada 2019 r.

 

- III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym w języku angielskim „I LOVE NUMBERS” -  Tobiasz PodolecŁańcut, 12 grudnia 2019 r.

Wyróżnienia -  Patryk Babiarz, Bartłomiej Jakielaszek i Jakub Sochacki.

 

- Wyróżnienie w konkursie historycznym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów i Instytutu Pamięci Narodowej „Chcieliśmy Tylko Wolnej Polski” – Dominika Wierzbińska i Patryk BieleckiDębica, 10 stycznia 2020 r.

 

 - Udział w XXXIII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – Patryk Nabiarz i Grzegorz Lenar – Rzeszów, 29 luty 2020 r.

Za uzyskane miejsca na olimpiadzie oraz bardzo dobre wyniki w nauce Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał w/w uczniom stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

 

- 42 miejsce w Rankingu Wojewódzkim Techników – Podkarpackie 2020 /najwyższe wśród szkół zawodowych powiatu łańcuckiego/


- Srebrny medal w X Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym w grupie wiekowej juniorów do lat 18 w kategorii wagowej do 66kg - Karol Wawrzaszek - Skierniewice, 4-6 września 2020r.

 

- Srebrny medal w Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym w grupie wiekowej juniorów do lat 18 w kategorii wagowej do 66kg - Karol Wawrzaszek - Warszawa, 18-20 września 2020r.

- I i II miejsce oraz awans do eliminacji okręgowych, w szkolnych eliminacjach do XXXIV edycji OWiUB - Patryk Babiarz i Grzegorz LenarŁańcut, 7 października 2020r.

 

- VI miejsce w rankingu szkół w zawodach II stopnia w okręgu rzeszowskim - technik budownictwa w ramach XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 6 marca 2021 r.

 

Współpraca z pracodawcami

 

Politechnika Rzeszowska

W ramach współpracy uczniowie szkoły korzystają z wykładów i ćwiczeń organizowanych przez uczelnię.                           
                                                                                                             więcej...


Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Celem nawiązanej współpracy jest promowanie i uatrakcyjnianie form kształcenia zawodowego w zawodach branży budowlanej, adekwatnie do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy.
                                                                                                            więcej...

 

Klasy technikum budownictwa zostały objęte patronatem przez firmę budowlana Developres RYWAL  z siedzibą w Rzeszowie. Na mocy podpisanej umowy patronackiej uczniowie w czasie wizyt na prowadzonych przez firmę inwestycjach budowlanych poznają proces technologiczny i organizacyjny budowy budynków mieszkalnych, przemysłowych i innych.
                                                                                                           więcej...

Corocznie uczniowie klas w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach „Dnia przedsiębiorczości” poznają pracę serwisu samochodowego Hoffman – serwis samochodowy, który specjalizuje się w naprawie m. in. wtryskiwaczy, Common Rail, HDI, TDI, CDI, DTI, naprawie i regeneracji turbosprężarek i wtryskiwaczy. Nauczyciele uczestniczą w organizowanych przez zakład szkoleniach branżowych. 
                                                                                                           więcej...

 

Uczniowie w zawodzie technik geodeta uczestniczą w wykładach i pokazach nowoczesnego sprzętu geodezyjnego organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Jarosławiu, w ramach dni otwartych poznają ofertę edukacyjną uczelni.

 

Uczniowie wybranych klas uczestniczą w zajęciach praktycznych Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. W trakcie spotkań poznają zagadnienia związane z problematyka środków odurzających, narkotyków, zagrożenia sieci internetowej, współczesne metody śledcze i inne.

Zajęcia pozalekcyjne

- Sekcja sportów siłowych: