Łańcut
Technikum
Technikum Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Farna 10, 37-100 Łańcut
Telefon
172254080
Fax
172254080
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jacek Król
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
Opis

Łańcucki EKONOMIK to szkoła, która kształci na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Technikum proponuje następujące zawody: technik rachunkowości, technik handlowiec, technik reklamy i technik usług fryzjerskich. Przygotowuje przyszłych absolwentów do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwent szkoły ma możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych lub pracy zawodowej. Oferta kierunków kształcenia jest dostosowana do zapotrzebowań rynku pracy. Klasy technika rachunkowości/ekonomisty i technika handlowca objęte są patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a klasy technika reklamy - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych. Nasi uczniowie biorą udział w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim”. W jego ramach odbywają specjalistyczne kursy: Operator wózków widłowych, E- sklep tworzenie sklepu internetowego, Pielęgnacja twarzy, dekoltu i szyi oraz płatne wakacyjne staże. Szkoła posiada "Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości”, Certyfikaty: "Wiarygodna Szkoła" i "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" oraz należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W opinii uczniów i rodziców jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Nasze dodatkowe atuty to: - jednozmianowy rozkład zajęć, - dobra lokalizacja, - opieka pedagoga szkolnego, - wsparcie w uzyskaniu pomocy materialnej, - programy profilaktyczne, - doradztwo zawodowe, - zajęcia wychowania fizycznego na pełnowymiarowej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt hali, sali fitness i siłowni. Uczniowie we wszystkich zawodach odbywali praktyki zagraniczne we wszystkich zawodach w ramach programu Erasmus+ w Irlandii (2018/2019, 2019/2020). W roku szkolnym 2020/2021 uzyskaliśmy akredytację Erasmus+ na lata 2021 do 2027 dzięki, której będziemy mogli organizować kolejne staże zagraniczne.

http://www.zsn3lancut.pl/kierunki-w-technikum/


Oferta
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum Łańcuta. Dojazd do szkoły możliwy jest liniami lokalnych przewoźników (dworzec przy ulicy Cetnarskiego, znajduje się 5 min. od szkoły) lub PKS Leżajsk (dworzec przy ulicy Kościuszki, znajduje się 8 min. od szkoły).
Historia

Tacy byliśmy, tacy jesteśmy … W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 75- lecia szkoły. Losy naszej placówki były burzliwe, ponieważ została ona utworzona w trudnym, wojennym czasie, w lipcu 1941 r., jako szkoła zawodowa dla kupców i rzemieślników, dzięki staraniom pana Stanisława Karakulskiego, który w ten sposób starał się uchronić młodych ludzi przed wywózką do Rzeszy. Szkoła działała przez cały wojenny okres i nauczyciele wkładali wiele wysiłku w kształcenie młodzieży nie tylko w dziedzinie przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego, jak życzył sobie okupant. Na tajnych kompletach uczono historii, geografii, języka polskiego, a zajęcia prowadzili m.in. prof. H. Miklas, prof. F. Linnerowa, prof. K. Kocowski, prof. S. Karakulski. Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. Najpierw była to Publiczna Szkoła Handlowa, później Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, Miejskie Koedukacyjne Liceum Handlowe, Gimnazjum i Liceum Handlowe, Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze, Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne. W 1980 r. powołany został Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika, w skład którego wchodziły: Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Średnie Studium Zawodowe. W 2001 r. nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Obecnie w skład Zespołu wchodzą: technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich i technik organizacji reklamy, Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca pracowników młodocianych w zawodach: fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf...

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o historii naszej szkoły wejdź na: http://www.zsn3lancut.pl/index.php/historia-szkoly


Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań: - Szkolne Koło Caritas - Szkolne Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”, - Szkolne Kolo Przedsiębiorczości, - Szkolny Kabaret Tere Fere, - Zespół Wokalny "EKONOMIK", - koło fotograficzne
Kontakty zagraniczne

Zespół Szkół nr 3 w Łańcucie  realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych poprzez staże zagraniczne” – dwa 4 tygodniowe staże w Irlandii (marzec i październik 2019) ze środków Programu POWER w na zasadach programu Erasmus+ dla 34 uczniów we wszystkich zawodach na poziomie technikum. W roku szkolnym 2020/2021 uzyskaliśmy akredytację Erasmus+ na lata 2021 do 2027 dzięki, której będziemy mogli organizować kolejne staże zagraniczne.

http://www.zsn3lancut.pl/staze-zagraniczne/


Osiągnięcia
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole działają koła zainteresowań: - Szkolne Koło Caritas - Szkolne Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”, - Szkolne Kolo Przedsiębiorczości, - Szkolny Kabaret Tere Fere, - Zespół Wokalny "EKONOMIK", - koło fotograficzne, SKS w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.
Drzwi otwarte
Codziennie:)
Współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół  nr 3 w Łańcucie współpracuje z pracodawcami głównie w zakresie organizacji praktyk zawodowych na poziomie technikum oraz zajęć praktycznych na poziomie branżowej szkoły I stopnia (uczniowie są pracownikami młodocianymi). W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec i technik usług fryzjerskich odbyli miesięczne praktyki łącznie u 20 pracodawców. 17 uczniów praktyki odbywało u pracodawców w Irlandii. Natomiast uczniowie trzech klas branżowej szkoły I stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej realizowali zajęcia praktyczne w sumie u 31 pracodawców w wymiarze: kl. 1 – 2 dni w tygodniu, a kl. 2 i 3 – 3 dni w tygodniu głównie w zawodach: sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, fotograf, stolarz i lakiernik samochodowy. Są to pracodawcy z powiatu łańcuckiego, przeworskiego, leżajskiego i miasta Rzeszów.