Płońsk
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Płoński
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza ul.Płocka 56, 09-100, Płońsk
A1 - MATEMATYCZNA
A2 - MATEMATYCZNA
B - HUMANISTYCZNA
C - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
D - OGÓLNA
P - POLITECHNICZNA
II Liceum Ogólnokształcące ul.Sienkiewicza 8, 09-100, Płońsk
II Liceum ogólnokształcące profil wojskowy
II Liceum ogólnokształcące profil policyjny
II Liceum ogólnokształcące profil straży granicznej
III Liceum Ogólnokształcące ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
1B - biologiczno - chemiczna
1M - matematyczna
1J - językowa
1H - humanistyczna
Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu ul.Kilińskiego 64, 09-140, Raciąż
I A
I B
Technikum nr 1 ul.Sienkiewicza 8, 09-100, Płońsk
Technik logistyk
Technik spawalnictwa
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik mechatronik
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum nr 2 ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
TB - technik budownictwa
TE - technik urządzeń i systemów enegretyki odnawialnej
TH - technik handlowiec
TI - technik informatyk
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150, Czerwińsk nad Wisłą
Technik agrobiznesu
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technikum rolnik
Technik ogrodnik
Technik logistyk - oddział mundurowy
Technikum w Raciążu ul.Kilińskiego 64, 09-140, Raciąż
I Tż - technik żywienia i usług gastronomicznych
I Ti - technik informatyk
I Th - technik handlowiec
I Tr - technik rachunkowości
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Sienkiewicza 8, 09-100, Płońsk
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
magazynier - logistyk
kucharz
wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
1W - sprzedawca/wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły , 09-150, Czerwińsk nad Wisłą
Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu ul.Kilińskiego 64, 09-140, Raciąż
I k - kucharz
I s - ślusarz
I w - wielozawodowy