Płońsk
Technikum
Technikum nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
Telefon
236622987
Fax
236622987
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marzanna Szacherska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum nr 1
 • Technikum nr 1
 • Technikum nr 1
 • Nowa pracownia językowa
 • Biblioteka
 • Odnowiona biblioteka
 • Centrum multimedialne w bibilotece
 • Pracowania języka polskiego
 • Warszaty kulnarne
 • Warszaty klulinarne
 • Nowa pracownia gastronomiczna
 • Pracownia fryzjerska
Opis

Technikum Nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła oferuje absolwentom szkoły podstawowej następujące kierunki kształcenia:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 2 kwalifikacje,
 • technik mechanik – 2 kwalifikacje, 
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 kwalifikacje,
 • technik logistyk - 2 kwalifikacje
 • technik informatyk - 2 kwalifikacje
 • technik mechatronik - 2 kwalifikacje

Szkoła utworzy 3 oddziały z jednym kierunkiem kształcenia. O utworzeniu kierunku decyduje ilość chętnych kandydatów.

Oferta
Dojazd
Szkoła położona jest przy ulicy Sienkiewicza 8. Młodzież dojeżdża do szkoły, korzystając z komunikacji PKS lub prywatnych przewoźników. Część uczniów korzysta z własnej komunikacji. Uczniowie mają także możliwość skorzystania z miejsc w Internacie, który położony jest na terenie szkoły.
Historia
Najważniejsze daty z historii szkoły: 1929 - Powstanie Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowo 1945 - Reorganizacja Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowo po zakończeniu okupacji hitlerowskiej 12-02-1947 - Zmiana nazwy na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową 1951/1952 - Zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Elektryczną 1952/1953 - Pojawienie się nowej specjalności: formierz-odlewnik , zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą 1953/1954 - Wprowadzenie nowego kierunku nauczania- Ślusarz maszyn rolniczych 01-09-1954 - Pojawienie się specjalności: stolarz-kołodziej, stolarz-bednarz i rymarz 1955/1956 - Zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Zawodową 01-09-1965 - Otwarcie Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły podstawowej (zarządzanie Min. Ośw. z dn. 26.10.1965 r.) 16-08-1966 - Podzielenie Zasadniczej szkoły zawodowej na dwie , niezależne od siebie szkoły. Pierwsza w składzie ; Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 1 otrzymała nowy budynek. Druga obejmowała Technikum odzieżowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 o profilu odzieżowym , ta funkcjonowała w starym obiekcie szkolnym. 01-09-1971 - Rozpoczęcie naboru do Technikum Mechanizacji Rolnictwa (uchwała Prezydium WRN w Warszawie z dn. 25.05.1971 r.) 01-09-1972 - Powołanie Liceum Zawodowego na podbudowie szkoły podstawowej (zarządzanie Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dn.20.06.1972) 01-09-1974 - Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych (zarządzanie Kuratorium Okręgu Szkolnego z dn. 23.08.1974) 01-09-1975 - Przekształcenie dotychczasowego zespołu Szkół zawodowych w Zespół szkół zawodowych Nr 1, skład tegoż Zespołu: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum Mechanizacji Rolnictwa (zarządzanie 1/75 kuratora Oświaty i Wychowania w Ciechanowie) 01-09-1976 - Powołanie filii Zasadniczej Szkoły Budowlanej Ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Płońsku (decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz kuratora Oświaty i Wychowania) 01-09-1976 - Powołanie Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 01-09-1978 - Przekształcenie Zasadniczych Szkół Rolniczych w filie Zasadniczej szkoły zawodowej w Płońsku, filia w Szczytnie Nacpolsku, Kucicach, Baboszewie ,Sarbiewie i Sochocinie (decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Ciechanowie z dn. 27.02.1978 r.) 19-09-1980 - Akt nadania Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 imienia Stanisława Staszica; sztandar został ufundowany przez Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku ; przyjęcie do Towarzystwa Przyjaciół szkół Staszicowskich 25-04-1992 - Powołanie Gospodarstwa Pomocniczego pod nazwą Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku (decyzja Kuratora Oświaty w Ciechanowie) 31-08-1993 - Rozwiązanie Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 31-08-1994 - Rozwiązanie filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sarbiewie 01-09-1995 - Akt założycielski szkoły: II Liceum Ogólnokształcące w Płońsku na podbudowie szkoły podstawowej (decyzja Kuratora Oświaty w Ciechanowie) 20-09-1996 - I Zjazd Absolwentów Szkoły z okazji pięćdziesięciolecia jej istnienia 01-01-1999 - Przejęcie przez powiat płoński Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 01-01-2000 - Rozwiązanie Gospodarstwa Pomocniczego - Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 28-02-2002 - Na podstawie uchwały Rady Powiatu Płońskiego przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne: II Liceum Ogólnokształcące (po gimnazjum), Technikum Zawodowego w Technikum nr 1, Liceum Profilowanego w I Liceum Profilowane; wymienione wyżej szkoły weszły w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 31-08-2002 - Likwidacja filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sochocinie 15-04-2003 - Likwidacja filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Baboszewie i Nacpolsku. Obecnie Zespół Szkół nr 1 tworzą następujące szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1.
Osiągnięcia

Najważniejsze sukcesy:

Rok szkolny 2018/19

 • XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia  PCK - III miejsce ucznia klasy III TŻ
 • V Powiatowy Konkurs Recytatorski "PODCHODY PATRIOTYCZNE" 14.12.18r. - III miejsce ucznia klasy II TR
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Blok - mechanizacja rolnictwa - trzech uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego, który odbędzie się w kwietniu
 • XVI Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół zagranicznych w Moskwie; Organizator Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina - trzech uczniów finalistami olimpiady; jeden uczeń zdobył wyróżnienie za najlepszą  odpowiedź ustną w kategorii język rosyjski w komunikacji
 • Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców - II miejsce
 • Drużynowe mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym - I i II miejsce

Rok szkolny 2017/2018

 • konkurs powiatowy na mem i krótką formę filmową o tematyce ekologicznej - ,, Kochasz dzieci nie pal śmieci’’ - kl. II TMG - technik grafiki i poligrafii cyfrowej) - wyróżnienie w kategorii mem.
 • Konkurs plastyczny „Ada, to nie wypada” - III miejsce oraz 5 wyróżnień
 • XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach sztafetowych  - I miejsce w  finale wojewódzkim
Współpraca z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. Dlatego Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 współpracuje, organizując zajęcia praktyczne  i praktyki zawodowe, m. in.  z następującymi zakładami pracy:

 • AMP Logistyka Sp. z o.o.  Centrum Magazynowe w Płońsku,
 • Autopol Michalski Motors Spółka Jawna w Płońsku,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku,
 • Elanders Polska Sp. z o.o. w Płońsku,
 •  „FABA” Spółka Akcyjna w Baboszewie – Hondra Paweł,
 • „FABA – DI” Sp. z o.o. – Hondra Marek,
 • Firma Usługowo – Handlowa ”Liberpol” Leszek Liberek  Bońki
 • Gospodarstwo Rolne Poświętne Sp. z o.o. w Płońsku,
 • Gospodarstwo Rolne Sławomir Kalinowski Nacpolsk,
 • Instalatorstwo Elektryczne Paweł Chyczewski w Płońsku,
 • LCS Systemy Teleinformatyczne w Płońsku,
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku,
 • METALTECH S. Piasecki i Synowie w Płońsku,
 • Michalski Motors w Płońsku,
 • Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o. - oddział w Polsce) Fabryka Ciastek w Płońsku,
 • Pol –Agra Jan Korneluk, Tadeusz Rzeszowski Spółka Jawna w Płońsku,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  Auto-Centrum Sp. z o.o. w Płonsku,
 • Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.  z o.o. w Nowym Dworze,
 • Przedsiębiorstwo „Rolmech”  Sp. z o.o. w Płońsku,
Drzwi otwarte