Płońsk
Płońsk
Aktualności

12.06.2020

REKRUTCJA 2020/2021 - NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PŁOŃSKI

15 czerwca rozpoczynamy rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Płoński odbywać się będzie internetowo!

www.nabor.pcss.pl/plonsk

na stronie znajdziesz:

- informacje na temat szkół z terenu powiatu wraz z opisem ich oferty edukacyjnej,

- harmonogram rekrutacji,

- podpowiedzi w jaki sposób przygotować wniosek o przyjęcie do szkoły.


Wystarczy kilka kroków by złożyć podanie:

Od 15 czerwca do 10 lipca zaloguj się na stronie www.nabor.pcss.pl/plonsk

1. Wybierz klasę lub klasy w jednej, dwóch lub kilku szkołach.

2. Wypełnij podanie.

3. Wydrukuj i podpisz! Pamiętaj by podpis złożyli też Twoi rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Zrób skan lub zdjęcie.

5. Podanie złóż w szkole lub prześlij elektronicznie z konta kandydata. Podanie przekaż tylko do szkoły pierwszego wyboru.

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DO KONKRETNYCH KLAS W SZKOŁACH!

System Nabór 2020 ułatwia kolejne kroki rekrutacji – z profilu kandydata możesz przesłać podpisane oświadczenia, skan świadectwa ukończenia szkoły oraz wpisać oceny i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.nabor.pcss.pl/plonsk/szkolaponadpodstawowa/dokumenty