Płońsk
Płońsk
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja - wprowadzanie wyników egzaminu 8-klasisty i zmiana preferencji od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15:00
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
Poradnik kandydata
Harmonogram rekrutacji
Informacja dotycząca naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat płoński na rok szkolny 2020/2021
Kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński na rok szkolny 2020/2021
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe
Wykaz zawodow wiedzy, artystycznych i sportowych 2018/2019
Wykaz zawodow wiedzy, artystycznych i sportowych 2019/2020
Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020
Terminy podstępowania rekrutacyjnego