Płońsk
Płońsk
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Jak wypełnić i wysłać wniosek wraz załącznikami on-line - instrukcja
Informacja dotycząca naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński na rok szkolny 2021/2022
Poradnik kandydata
Kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński na rok szkolny 2021/2022
Komunikat Kuratora dotyczący wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym
Załącznik nr 2 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie wyłącznie w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019
Załącznik nr 3 – konkursy organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe przywileje podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
Załącznik nr 4 - lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych podanych przez MEiN