Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
Zespół szkół
Adres
ul.Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż
Telefon
236791031
Fax
236791031
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Rubinkowska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu
Opis
Branżowa Szkoła w Raciążu stanowi jedną z czterech szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych tworzących Zespół Szkół w Raciążu. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Płoński. Bazę szkoły stanowi nowy (oddany do użytku w 2006 roku) przestronny, pozbawiony barier architektonicznych budynek dydaktyczny, hala sportowa, wyremontowany i nowocześnie wyposażony internat oraz kompleks boisk „Orlik 2012”. Ponad 60% uczniów to mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi i osad położonych w promieniu 20 km, a pozostali to mieszkańcy Raciąża. Szkoła kładzie nacisk na rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo, aktywność i przygotowanie do zmieniających się potrzeb społecznych. Uczniowie z niepełnosprawnością objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Oferta szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, głównie te, które przygotowują do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Większość absolwentów podejmuje pracę w swoim zawodzie i dokształca się w systemie zaocznym, a niektórzy kontynuują dziennie studia kierunkowe.
Oferta
Dojazd
Ucznioweie dojeżdżają do szkoły autobusami PKS, prywatnymi busami, autobusami szkolnymi gminy Raciąż oraz prywatnymi środkami lokomocji. Uczniowie mają również możliwość zamieszkania w nowoczesnym internacie szkolnym.
Historia
Historia Zasadniczej Szkoły Zawodowej sięga roku 1961, kiedy na wniosek dyrektora Norberta Szelągowskiego utworzono Zasadniczą Szkołę Handlową. Pojawiały się w ofercie szkoły różne propozycje kształcenia, głównie dominowały kierunki spożywcze, handlowe, rolnicze i mechaniczne.
Osiągnięcia
Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Współpraca z pracodawcami
MAREX TECHNOLOGY, M. Szymański, A. Szczepański, Spółka Jawna