Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
Telefon
236622987
Fax
236622987
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marzanna Szacherska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia wchodzi w skład Zespołu Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy uczniom kończącym szkołę podstawową następujące kierunki kształcenia:

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz
 • wielozawodowa
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • fryzjer

Szkoła utworzy 4 oddziały z jednym kierunkiem kształcenia. O utworzeniu kierunku decyduje ilość chętnych kandydatów.

Facebook
Rekrutacja

Oferta
Dojazd
Szkoła położona jest przy ulicy Sienkiewicza. Młodzież dojeżdża do szkoły, korzystając z komunikacji PKS lub prywatnych przewoźników. Część uczniów korzysta z własnej komunikacji. Uczniowie mają także możliwość skorzystania z miejsc w Internacie, który położony jest na terenie szkoły
Historia
Najważniejsze daty z historii szkoły: 1929 - Powstanie Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowo 1945 - Reorganizacja Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowo po zakończeniu okupacji hitlerowskiej 12-02-1947 - Zmiana nazwy na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową 1951/1952 - Zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Elektryczną 1952/1953 - Pojawienie się nowej specjalności: formierz-odlewnik , zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą 1953/1954 - Wprowadzenie nowego kierunku nauczania- Ślusarz maszyn rolniczych 01-09-1954 - Pojawienie się specjalności: stolarz-kołodziej, stolarz-bednarz i rymarz 1955/1956 - Zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Zawodową 01-09-1965 - Otwarcie Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły podstawowej (zarządzanie Min. Ośw. z dn. 26.10.1965 r.) 16-08-1966 - Podzielenie Zasadniczej szkoły zawodowej na dwie , niezależne od siebie szkoły. Pierwsza w składzie ; Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 1 otrzymała nowy budynek. Druga obejmowała Technikum odzieżowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 o profilu odzieżowym , ta funkcjonowała w starym obiekcie szkolnym. 01-09-1971 - Rozpoczęcie naboru do Technikum Mechanizacji Rolnictwa (uchwała Prezydium WRN w Warszawie z dn. 25.05.1971 r.) 01-09-1972 - Powołanie Liceum Zawodowego na podbudowie szkoły podstawowej (zarządzanie Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dn.20.06.1972) 01-09-1974 - Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych (zarządzanie Kuratorium Okręgu Szkolnego z dn. 23.08.1974) 01-09-1975 - Przekształcenie dotychczasowego zespołu Szkół zawodowych w Zespół szkół zawodowych Nr 1, skład tegoż Zespołu: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum Mechanizacji Rolnictwa (zarządzanie 1/75 kuratora Oświaty i Wychowania w Ciechanowie) 01-09-1976 - Powołanie filii Zasadniczej Szkoły Budowlanej Ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Płońsku (decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz kuratora Oświaty i Wychowania) 01-09-1976 - Powołanie Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 01-09-1978 - Przekształcenie Zasadniczych Szkół Rolniczych w filie Zasadniczej szkoły zawodowej w Płońsku, filia w Szczytnie Nacpolsku, Kucicach, Baboszewie ,Sarbiewie i Sochocinie (decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Ciechanowie z dn. 27.02.1978 r.) 19-09-1980 - Akt nadania Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 imienia Stanisława Staszica; sztandar został ufundowany przez Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku ; przyjęcie do Towarzystwa Przyjaciół szkół Staszicowskich 25-04-1992 - Powołanie Gospodarstwa Pomocniczego pod nazwą Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku (decyzja Kuratora Oświaty w Ciechanowie) 31-08-1993 - Rozwiązanie Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 31-08-1994 - Rozwiązanie filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sarbiewie 01-09-1995 - Akt założycielski szkoły: II Liceum Ogólnokształcące w Płońsku na podbudowie szkoły podstawowej (decyzja Kuratora Oświaty w Ciechanowie) 20-09-1996 - I Zjazd Absolwentów Szkoły z okazji pięćdziesięciolecia jej istnienia 01-01-1999 - Przejęcie przez powiat płoński Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 01-01-2000 - Rozwiązanie Gospodarstwa Pomocniczego - Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 28-02-2002 - Na podstawie uchwały Rady Powiatu Płońskiego przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne: II Liceum Ogólnokształcące (po gimnazjum), Technikum Zawodowego w Technikum nr 1, Liceum Profilowanego w I Liceum Profilowane; wymienione wyżej szkoły weszły w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 31-08-2002 - Likwidacja filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sochocinie 15-04-2003 - Likwidacja filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Baboszewie i Nacpolsku. Obecnie Zespół szkół tworzą następujące szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1.
Drzwi otwarte

Współpraca z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. Dlatego Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 współpracuje, organizując zajęcia praktyczne, m. in.  z następującymi zakładami pracy:

 • UNIVERS Zakład Produkcyjno - Handlowy Hurt - Detal Teresa Pestkowska 
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SADIA Iwona Wronka 
 • Zakład Fryzjerski VICTORIA Marta Wychucka 
 • Sklep NIESPODZIANKA Dariusz Wieczorek 
 • Sklep PLOTKA Aneta Wieczorek
 • Zakład Ślusarski Zbigniew Skierkowski 
 • Zakład Fryzjerski Elżbieta Kawczyńska 
 • PPHU HUBERTUS Hubert Grala 
 • Salon fryzjerski MODERNE Agnieszka Piotrowska 
 • Salon Fryzjerski EVOLUTION Sylwia Klękowicz 
 • Usługi Sanitarne Zbigniew Tomaszewski 
 • PHU Auto - Jankowski Fiat Dealer Benedykt Jankowski
 • Auto Serwis Sławomir Wodzyński 
 • Instalatorstwo elektryczne Paweł Chyczewski 
 • PHU Auto Centrum Sp. z.o.o. Mariusz Prusak 
 • Firma Ogólno - Budowlana instalatorstwo Elektryczne Benedykt Żółtowski 
 • Fryzjerstwo - Kosmetyka Barbara Karwala 
 • Zakład Ślusarski Zbigniew Skierkowski 
 • Salon Fryzjerski Mariola Niedziałkowska 
 • Salon Fryzjersko - Kosmetyczny Solarium Beata Czyżykowska 
 • FUH ROMEX Grupa SBS Roman Szumański 
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Zbigniew Dołęgowski 
 • PHU Auto - Jankowski Fiat Dealer Benedykt Jankowski 
 • i wiele innych