Płońsk
Technikum
Technikum w Raciążu
Zespół szkół
Adres
ul.Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż
Telefon
236791031
Fax
236791031
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Rubinkowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum w Raciążu
  • Technikum w Raciążu
  • Technikum w Raciążu
  • Technikum w Raciążu
  • Technikum w Raciążu
  • Technikum w Raciążu
  • Technikum w Raciążu
Opis
Technikum w Raciążu stanowi jedną z czterech szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych tworzących Zespół Szkół w Raciążu. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Płoński.Technikum w Raciążu kształci uczniów w pięciu zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk , technik ekonomista, technik handlowiec i technik przetwórstwa mleczarskiego. Bazę szkoły stanowi nowy (oddany do użytku w 2006 roku) przestronny, pozbawiony barier architektonicznych budynek dydaktyczny, hala sportowa, wyremontowany i nowocześnie wyposażony internat oraz kompleks boisk „Orlik 2012”. Ponad 60% uczniów to mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi i osad położonych w promieniu 20 km, a pozostali to mieszkańcy Raciąża. Szkoła kładzie nacisk na rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo, aktywność i przygotowanie do zmieniających się potrzeb społecznych. Oferta szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, głównie te, które przygotowują do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Większość absolwentów podejmuje pracę w swoim zawodzie i dokształca się w systemie zaocznym, a niektórzy kontynuują dziennie studia kierunkowe.
Oferta
Dojazd
Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusami PKS, prywatnymi busami, autobusami szkolnymi gminy Raciąż oraz prywatnymi środkami lokomocji. Uczniowie mają również możliwość zamieszkania w nowoczesnym internacie szkolnym.
Historia
Historia Technikum sięga roku 1963, kiedy w ramach Zespołu Szkół w Raciążu rozpoczęło funkcjonowanie Technikum Ekonomiczne. Pojawiały się w ofercie szkoły różne propozycje kształcenia, co wynikało z potrzeby dostosowania do oczekiwań rynku pracy.
Koła zainteresowań
Szkoła organizuje różnego rodzaju zajęcia dodatkowe wg. zaiteresowań uczniów. Ponadto uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych np. "Serce sercu", "Szlachetna paczka", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", krwiodawstwo; wydają też szkolną - odnoszącą ogólnopolskie sukcesy - gazetkę '' Bez Tytułu - Reaktywacja''.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą w międzynarodowych projektach, np: projekt Comeniusa - " Nasze lokalne światy wodne", czy projekt " Wakacje z angielskim". Organizowane są również zagraniczne wycieczki turystyczne i obozy językowe.
Osiągnięcia
1. Tytuł " Szkoła z klasą", 2. I miejsce w XXXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej, 3. Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4 Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego- dane na www.raciaz.edu.pl w zakładce : informacje o ogzaminach, 5. Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 6. Sukcesy w konkursach ekonomicznych, sportowych i innych, 7. Wydawanie otrzymującej ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia gazetki "Bez Tytułu - Reaktywacja" 8. Udział w warsztatach i obozach naukowych.