Płońsk
Technikum
Technikum w Raciążu
Zespół szkół
Adres
ul.Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż
Telefon
236791031
Fax
236791031
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Rubinkowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
 • Technikum w Raciążu
Opis

Technikum w Raciążu stanowi jedną z czterech szkół ponadpodstawowych  tworzących Zespół Szkół w Raciążu. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Płoński. Technikum w Raciążu kształci uczniów w czterech zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik informatyk ,

technik handlowiec

technik rachunkowości.

Bazę szkoły stanowi nowy (oddany do użytku w 2006 roku) przestronny, pozbawiony barier architektonicznych budynek dydaktyczny, hala sportowa, wyremontowany i nowocześnie wyposażony internat oraz kompleks boisk „Orlik 2012”. Ponad 60% uczniów to mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi  i osad położonych w promieniu 20 km, a pozostali to mieszkańcy Raciąża. Szkoła kładzie nacisk na rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo, aktywność i przygotowanie do zmieniających się potrzeb społecznych. Uczniowie z niepełnosprawnością objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Oferta szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, głównie te, które przygotowują do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Większość absolwentów podejmuje pracę w swoim zawodzie i dokształca się w systemie zaocznym, a niektórzy kontynuują dziennie studia kierunkowe.

Oferta
Dojazd
Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusami PKS, prywatnymi busami, autobusami szkolnymi gminy Raciąż oraz prywatnymi środkami lokomocji. Uczniowie mają również możliwość zamieszkania w nowoczesnym internacie szkolnym.
Historia
Historia Technikum sięga roku 1963, kiedy w ramach Zespołu Szkół w Raciążu rozpoczęło funkcjonowanie Technikum Ekonomiczne. Pojawiały się w ofercie szkoły różne propozycje kształcenia, co wynikało z potrzeby dostosowania do oczekiwań rynku pracy.
Koła zainteresowań
Szkoła organizuje różnego rodzaju zajęcia dodatkowe wg. zainteresowań uczniów, w tym trzy sekcje sportowe ( piłka nożna, siatkowa i koszykowa). Ponadto uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych i ekologicznych np. "Ekobohaterzy", "Serce sercu", "Szlachetna paczka", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", krwiodawstwo. Grupa uczniów redaguje i wydaje szkolną - odnoszącą ogólnopolskie sukcesy - gazetkę Bez Tytułu - Reaktywacja'.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą  w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach, np.: w projekcie edukacyjnym "Chińczyk matematyczny i coś na deser" wspieranym przez fundację mBank,  projekcie Comeniusa - " Nasze lokalne światy wodne", czy " Wakacje z angielskim". Organizowane są również zagraniczne wycieczki turystyczne i obozy językowe.        W najbliższych miesiącach  uczniowie wyjadą na staże zawodowe  na staże zawodowe do Grecji i do Budapesztu w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków unijnych. 

Osiągnięcia

1. Tytuł " Szkoła z klasą",

2. I miejsce w XXXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej,

3. Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

4 Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego- dane na www.raciaz.edu.pl w zakładce : informacje o egzaminach,

5. Rokrocznie uczniowie naszego Technikum uzyskują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

6. Sukcesy w konkursach ekonomicznych, sportowych i innych,

7. Wydawanie otrzymującej ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia gazetki "Bez Tytułu - Reaktywacja"

8. Udział w warsztatach i obozach naukowych,

9. Szkoła podniosła swoja pozycję w rankingu "Perspektyw" dla najlepszych techników na Mazowszu,

10. Obowiązkowe rozszerzenie języka angielskiego zwiększa szanse na ryku pracy.

11. Wśród absolwentów naszej szkoły są osoby wykonujące prestiżowe zawody m.in.: lekarze, inżynierowie, włodarze miast i gmin, dyrektorzy znanych przedsiębiorstw. 

Zajęcia pozalekcyjne
Sekcje sportowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych. Realizacja projektów edukacyjnych.
Drzwi otwarte
4-7 maja 2021 r. na kanale FB